Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: sasniegumi

Sasniegumi vēstures olimpiādē

9. decembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) vēsturē 9. – 12. klasēm, kurā Anastasija Gorpeņuka (10. klase, skolotāja Iveta Krastiņa),  Vendija Kažemaka (11. klase, skolotāja Iveta Krastiņa) un Edīte Visocka (12. klase, skolotāja Iveta Krastiņa) ieguva 3. vietu, Keita Kristiāna Brūniņa (9.b klase, skolotāja Mārīte Skrabutena) ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Sveicam ar sasniegumiem mācību darbā, 1. semestri noslēdzot!

Ziemassvetki

Lana Ivanova, direktores vietniece izglītības jomā

Ziemassvētku laiks, Jaunā gada slieksnis. Brīdis, kad priecājamies par paveikto un sasniegto un izvirzām jaunus mērķus. Esam patiesi priecīgi, ka aizvadītais darba cēliens, 2022./2023. mācību gada 1. semestris, mums notika klātienē – katru darba dienu satikāmies, mācījāmies, atpūtāmies visi kopā un šis laiks nav aizritējis velti – ir apgūtas jaunas zināšanas un prasmes mācību stundās, interešu izglītības nodarbībās, ir uzsākta veiksmīga piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos. Aktīvi izmantojam iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” sniegtās iespējas gan šeit skolā, gan dodoties mācību ekskursijās un turpinām realizēt projektus “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, sniedzot skolēniem gan individuālas, gan grupu konsultācijas.

Lasīt vairāk

Sasniegumi vācu valodas olimpiādē

5. decembrī tiešsaistē notika novada (II posma) olimpiāde vācu valodā 10. – 12. klasēm, kurā Gundars Vuškārnieks (11. klase) ieguva atzinību. Olimpiādei skolēnu gatavoja skolotāja Rita Jakovļeva.

Paldies Gundaram un skolotājai Ritai par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Sasniegumi bioloģijas olimpiādē

30. novembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) bioloģijā 9. – 12. klasei, kurā Viviāna Jaudzema (9.a klase), Keita Kristiāna Brūniņa (9.b klase), Kate Kondrāte (10. klase), Edīte Visocka (12. klase) ieguva 3. vietu un Alise Orlova (9.b klase), Anastasija Gorpeņuka (10. klase) ieguva atzinību. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Evita Valdberga.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu!

Sasniegumi novada angļu valodas olimpiādē

3. novembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) angļu valodā 10.-12. klasei, kurā Gvido Eizāns  (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) un Edīte Visocka (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 2. vietu un  Nikola Gasperoviča  (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 3. vietu.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu!

Mācību gada noslēgums Pļaviņu vidusskolā

2021./2022. mācību gads ir noslēdzies, ar jaunu pieredzi un kopā būšanas prieku, bet aizvien citāds – ar klasesbiedriem un skolotājiem abpus ekrānam, ar regulāru testēšanu, karantīnām, izolāciju. Ikdienā no jauna jāmācās sadarboties, būt kopā un mācīties.

Neskatoties uz citādiem apstākļiem, mācību process neapstājās, tas turpinājās mums visiem pielāgojoties un gūstot jaunu pieredzi. Esošā situācija valstī viesa savas korekcijas olimpiāžu, konkursu norisēs – liela daļa olimpiāžu un konkursu tika pielāgotas darbam tiešsaistē.

Kā ik gadu, mācību gada noslēgumā atskatījāmies uz paveikto mācībās un interešu izglītībā Pļaviņu vidusskolā.

Lasīt vairāk

 

Dalība atklātajā olimpiādē/konkursā “Uzdrīkstos, domāju, radu 2022”

Pļaviņu vidusskolas komanda “ZĒ paaudze” sešu skolēnu sastāvā: Armands Striķis (4.a kl.), Renārs Valdbergs (4.a kl.), Agrita Andersone (4.a kl.), Evita Pujāte (4.a kl.), Reinis Bērziņš (5.b kl.) un Sandis Rāviņš (5.b kl.) piedalījās Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorijas komandu olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu”.

Lasīt vairāk

Sasniegumi sacerējumu konkursā Sibīrijas bērni 1941/1949 – Trimdas bērni 1944

2022. gadā komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni” rīkoja sacerējumu konkursu skolēniem “Sibīrijas bērni 1941/1949 – Trimdas bērni 1944”, kurā septiņus līdz deviņpadsmit gadus veci skolēni bija aicināti rakstīt sacerējumus. Ar šo konkursu biedrība cenšas rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941. gada 14. jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949. gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par 1944. gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Biedrība mudina skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprinot skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Sveicam 6.b klases skolnieci  Elīzu Kurcalti ar iegūto žurnālistes un “Neatkarīgā Rīta Avīze” galvenā redaktora vietnieces Elitas Veidemanes specbalvu un 12. klases skolnieci Evelīnu Paulu Ķerķi ar iegūto aktiera un rakstnieka Kaspara Pūces specbalvu.

Paldies skolotājai Ivetai Krastiņai par iedrošināšanu un atbalstu!

Sasniegumi literāro un vizuālās mākslas darbu konkursā “Raiņa dzejas rotaļas”

2022. gadā Raiņa muzejs “Jasmuiža” rīkoja radošo darbu konkursu skolēniem “Raiņa dzejas rotaļas”, kurā 5.–7. klašu skolēni bija aicināti radīt paši savus dzejoļus, izmantojot vārdus no Raiņa dzejas krājuma “Putniņš uz zara”. Konkursa dalībniekiem bija jāizlasa dzejoļi, jāizvēlas 10–20 neparastāki, svešādi, iespējams, nesaprotami vārdi, kas jāizmanto savā dzejolī. Uzrakstītais dzejolis bija arī jāilustrē.
Sveicam 6.b klases skolnieci Elīzu Kurcalti ar iegūto 3. vietu.
Paldies skolotājām Ivetai Krastiņai un Sandrai Silirovai par iedrošināšanu un sniegto atbalstu!

Sasniegumi novada vācu valodas olimpiādē

13. aprīlī notika novada olimpiāde vācu valodā 8. – 9. klasēm, kurā Kevins Sekers (6.b klase, skolotāja Rita Jakovļeva) ir izcīnījis 2. vietu.
Sveicam Kevinu ar sasniegto, paldies skolotājai Ritai par ieguldīto darbu!