Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: sasniegumi

Mūsu sasniegumi mācību darbā 2016./2017. mācību gadā

Lana Ivanova, direktores vietniece izglītības jomā

_png_logo1Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus. Atskatoties uz paveikto šajā mācību gadā, Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs var būt apmierināts ar padarīto. Pateicības rakstus par augstiem mācību sasniegumiem ikdienas mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk vai atbilstošs aprakstošais vērtējums) svinīgajā līnijā 31. maijā (9. un 12. klases skolēni – Zvana svētkos) varēja saņemt 59 skolēni:

1.a Luīze Teterovska, Sandis Spulis, Rinalds Striķis, Laura Mironova, Paula Skrimble
1.b Karolīna Lodīte, Līna Marija Līcīte, Elīza Kurcalte, Erika Made Saliņa, Madara Vaivode
2.a Adele Bērziņa, Sofija Anna Birkāne, Helēna Eriksone, Marta Mača, Ieva Miķelsone
2.b Marta Ozoliņa, Raivo Lauva, Evija Muceniece, Alita Paļuga, Loreta Paļuga, Justīne Riekstiņa
3.a Ance Bērziņa, Viktorija Kaugere, Armands Svencis, Kristers Ūbergs
3.b Paula Bicāla, Keita Kristiāna Brūniņa, Renāte Jankuna, Elvis Mareks Liepiņš, Edgars Osipauskis, Rihards Ozoliņš
4.a Tīna Rudbārža
4.b Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva, Roberts Mačs, Paula Beāte Mežmale
5.a Nikola Gasperoviča
5.b Laila Bicāla, Aksels Leitlants, Linards Lukss, Una Bērziņa, Krista Stūre
6.a Una Ivanova
7.b Elīza Luksa, Beāte Skrabutena, Agita Cukanova, Evelīna Paula Ķerķe, Andis Daugavietis, Marta Langenfelde, Jānis Smilgājs, Anželika Žukova
8.a Guna Elīte
8.b Sonora Balode, Lelde Elīna Pitjukeviča, Krista Priede
9.a Karīna Davidova, Evija Mahliņeca, Agate Mežmale
9.b Laine Liepiņa
11. Rainers Milsons

Par aktīvu sabiedrisko darbu 2016./2017. mācību gadā ar skolas peteicību tika apbalvoti šādi skolēni:

Armands Svencis (3.a), Lauris Ozols (3.a), Māris Stašulāns (3.a), Tīna Rudbārža (4.a), Evelīna Aļehno (4.a), Rainers Pakers (4.a), Marta Pīķe (4.a), Sintija Dubiņina (5.a), Madara Smirnova (5.a), Kristīne Cielava (5.a), Anete Berģe (5.a), Annija Vīksna (5.a), Ieva Ambaine (5.b), Raivo Kaņepējs (5.b), Mikus Briežkalns (6.a), Una Ivanova (6.a), Samanta Jansone (6.a), Sabīne Lasmane (6.a), Sanita Placēna (6.a), Santa Turinceva (6.a), Edīte Visocka (6.a), Igors Smerjotkins (6.a), Matīss Vasks (6.b), Anna Esiņa (7.a), Kristaps Ostrovskis (7.a), Linda Laine Kalviša (7.a), Laura Lelde Kalviša (7.a), Kristers Vanags (7.a), Elīza Luksa (7.b), Aivars Skābarnieks (8.a), Alīna Stafecka (8.a), Guna Elīte (8.a), Sonora Balode (8.b), Amanda Ķirse (8.b), Evita Meļihova (8.b), Dzintars Kalniņš (11.).

19.maijā notikušajos Zinību svētkos apbalvojām mūsu skolēnus, kuri uzrādījuši labu sniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) lasījumos. Ir patīkami, ka mūsu skolēni ir aktīvi piedalījušies visās valsts (VISC) organizētajās starpnovadu jeb 2.posma olimpiādēs. Īpašs prieks par tiem skolēniem, kuri, pateicoties labiem rezultātiem stapnovadu olimpiādēs, ir izturējuši tālāko atlasi un ieguvuši tiesības sevi apliecināt arī reģionālajā vai valsts līmenī. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumu kopsavilkums mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos ir šāds:

Ar visiem skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD un mācību priekšmetu konkursos var iepazīties šeit. Vēlreiz vēlos sveikt mūsu skolēnus un pateikties visiem skolotājiem par ieguldīto darbu, virzot mūsu audzēkņus. Novēlu ikvienam pedagogam radošumu, aizrautību, saglabāt mīlestību pret savu darbu un bērniem! Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu skolai. Paldies arī Pļaviņu novada domei, pateicoties kuras sniegtajam atbalstam, Zinību svētkos mēs varējām saņemt ne tikai morālu atzinību vien, bet arī sarūpētās naudas balvas. Novēlu doties pretī jauniem mērķiem un izaicinājumiem, īstenojot savus sapņus! Lai visiem patīkamiem mirkļiem piepildīta vasara! Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

GrāmatasNo februāra līdz pat pavasara brīvdienām ir aizvadītas vairākas starpnovadu jeb 2.posma olimpiādes, kā arī norisinājies Vēstures olimpiādes valsts posms, kur ar labiem panākumiem piedalījās arī mūsu skolas skolēni:

Gints Kapteinis, Rūta Vanaga, Gatis Bizūns, Džesika Nikaļuka, Rainers Milsons, Paula Sondore ir izvirzīti dalībai reģionālajā konferencē Jelgavā, kas notiks 22.martā.

Sveicam skolēnus un skolotājus ar šiem panākumiem! Vēlam labu veiksmi Gintam Kapteinim, Rūtai Vanagai, Gatim Bizūnam, Džesikai Nikaļukai, Raineram Milsonam, Paulai Sondorei piedaloties reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, Karīnai Davidovai un Diānai Bariņai pārstāvot mūsu skolu valsts līmenī!

 Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Lana Ivanova

Kokneses, Pļaviņu, Madonas un Skrīveru starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju (ar izvēli tekstila tehnoloģijas un ar izvēli koka un metālā tehnoloģijas) konkurss “Karnevāla maskas”

maskaMūsu  skolā norisinājās starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju konkurss “Karnevāla maskas”. Uzdevums bija, pēc paša dalībnieka izvēles izveidot masku. Izdomas dalībniekiem netrūka, maskas tika izgatavotas gan no papīra, gan no līmes un dažādiem materiāliem.

Man vislabāk patika tas, ka dalībnieki bija tik ļoti visu izdomājuši, kad nevarēja atrast divas vienādas maskas.  Uzskatu, ka šī bija ļoti noderīga pieredze un ceru, ka nākamgad atkal varēšu piedalīties šajā aizraujošā konkursā. Lai gan pašam sava maska nelikās tā skaistākā, ieguvu pirmo vietu savā grupā. Otrā grupā trešos vietu ieguva Artis Lakstīgala un Miks Kļaviņš no desmitās klases un Aivars Skābarnieks no astotās klases atzinības rakstu.

Nu jau trešo gadu pēc kārtas tiek rīkots starpnovadu mājturības konkurss, kurā skolēni var parādīt savas prasmes un iemaņas radošu uzdevumu pildīšanā.

 “Karnevālā maskas” rezultāti Meitenes

Vieta Vārds Uzvārds Skola
1. Marija Mežāne Kalsnavas
1. Dita Grundspeņķe Kokneses
2. Gita Lejimpa Bebru
2. Sigita Brunova Bebru
3. Dinija Pūpola Skrīveru
3. Anete Zirnīte Skrīveru

Zēni

Vieta Vārds Uzvārds Skolas
1. Andis Daugavietis Pļaviņu
1. Kristiāns Ornicāns Kokneses
2. Rinalds Rozenbergs Kalsnavas
2. Artūrs Kokins Bebru
3. Artis Lakstigala Pļaviņu
3. Miks Kļaviņš Pļaviņu

 Konkursa “Karnevāla maskas” dalībnieks Andis Daugavietis 7. b. klase

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs janvārī

GrāmatasJanvārī jau ir aizvadītas vairākas starpnovadu jeb 2.posma olimpiādes, kurās čakli un ar labiem panākumiem piedalījās arī mūsu skolas skolēni:

Sveicam skolēnus un skolotājus ar šiem panākumiem! Vēlam labu veiksmi Diānai Bariņai, vēstures olimpiādē pārstāvot mūsu skolu valsts līmenī!

 Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Ilze Seipule

Mums ir ar ko lepoties!

Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā
Christmas Sweet Flavors Decorations Fresh Cinnamon Poinsettia Merry Naturem Red Nuts Winter Centerpiece Green Forever Love Arrangement Background Pictures

Ir aizritējis 2016./2017.mācību gada 1.semestris – darbīgs, aktīvs, radošs un dažādiem notikumiem bagāts laiks mūsu skolā. Viens no galvenajiem rādītājiem ikvienai izglītības iestādei ir un paliek izglītības kvalitāte un skolēnu sasniegumi, kas lielā mērā veidojas motivētu skolēnu, skolotāju un vecāku produktīvas sadarbības rezultātā. Lai mūsu skolēni veiksmīgi darbotos izvirzīto mērķu sasniegšanā, lai izprastu mācību satura būtību un spētu zināšanas lietot kompleksās dzīves situācijās, mūsdienu globalizācijas, straujās informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos ir jāapgūst tādas kompetences kā mācīšanās mācīties, saziņa dažādās valodās, kritiskā domāšana un problēmu risināšana, digitālā un mediju kompetence, jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja, sociālā, pilsoniskā un citas kompetences.

Atskatoties uz 1.semestrī paveikto, varam teikt, ka esam daudz un čakli strādājuši, lai mūsu skolēni būtu kompetentāki zināšanu lietotāji, lai ar gandarījumu par paveikto varētu sagaidīt gadu miju. Protams, apzināmies arī lietas, kas vairāku skolēnu attieksmē pret mācību darbu ir jāpilnveido. Tomēr īpaši priecājamies par visiem tiem audzēkņiem, kuri ar lielu uzcītību, gribasspēku un mērķtiecību ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus ikdienas mācību darbā vai pozitīvu mācību sasniegumu dinamiku atbilstoši savām spējām.

Arī šajā mācību gadā turpinām mūsu skolas tradīciju apbalvot skolēnus, kuru vidējie vērtējumi ir “8” un vairāk balles. Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā pie skolas Ziemassvētku eglītes saņēma 58 skolēni:

1.a klasē: Markuss Lavrinaitis, Laura Mironova, Eduards Ozoliņš, Viktorija Peikšteina, Jorens Placēns, Rinalds Striķis, Luīze Teterovska;
1.b klasē: Elīza Kurcalte, Līna Marija Līcīte, Karlīna Lodīte, Ērika Made Saliņa, Madara Vaivode;
2.a klasē: Sofija Anna Birkāne, Helēna Eriksone, Marta Mača;
2.b klasē: Laura Lorita Buševica, Raivo Lauva, Elija Muceniece, Marta Ozoliņa, Alita Paļuga, Loreta Paļuga, Justīne Riekstiņa, Amanda Rudzīte;
3.a klasē: Ance Bērziņa, Armands Svencis, Kristers Ūbergs;
3.b klasē: Paula Bicāla, Keita Kristiāna Brūniņa, Renāte Jankuna, Elvis Mareks Liepiņš, Edgars Osipausks, Rihards Ozoliņš, Rainers Stoma;
4.a klasē: Edgars Elgars Bērziņš, Tīna Rubdārža;
4.b klasē: Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva, Roberts Mačs, Paula Beāte Mežmale;
5.a klasē: Nikola Gasperoviča;
5.b klasē: Una Bērziņa, Laila Bicāla, Aksels Leitlants, Linards Lukss, Krista Stūre;
6.a klasē: Gvido Eizāns, Una Ivanova;
7.b klasē: Agita Cukanova, Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena;
8.a klasē: Guna Elīte;
9.a klasē: Karīna Davidova, Evija Mahliņeca;
9.b klasē: Laine Liepiņa;
11.klasē: Rainers Milsons;
12.klasē: Liene Lakstīgala.

Par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā skolas 9.-12.klašu skolēniem jau trešo reizi tiek piešķirtas Pļaviņu novada pašvaldības stipendijas. Stipendiju mērķis ir motivēt jauniešus paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt viņu intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai, kā arī sekmēt 9.klašu absolventu vēlmi turpināt mācības skolas 10.klasē. Priecē, ka, salīdzinot ar stipendiju piešķiršanas pirmo un otro reizi 2016.gada maijā (12 stipendiāti) un oktobrī (12 stipendiāti), stipendiātu skaits decembrī ir pieaudzis līdz 19 (19,6% no visiem 9.-12.klašu skolēniem).

Par augstiem mācību sasniegumiem 2016./2017.mācību gada 1.semestrī stipendijas saņēma šādi skolēni: Betija Beāte Damberga, Karīna Davidova, Lineta Lauva, Evija Mahliņeca, Agate Mežmale, Beāte Kaņepēja, Anete Kapteine, Līva Kārkliņa, Matīss Ķirsis, Laine Liepiņa, Samanta Djubina, Letīcija Janoviča, Dzmitry Samul, Rēzija Līna Upeniece, Gints Kapteinis, Rainers Milsons, Karolīne Gulbinska, Liene Lakstīgala, Diāna Pauniņa.

Paldies visiem skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Jaunais gads atkal pavērs daudz jaunu ceļu, nesīs jaunus izaicinājumus un iespējas, lai mēs ar saviem darbiem, vārdiem un domām varētu veidot pasauli tādu, kādā paši vēlamies dzīvot. Lai piepildās gada nogales skaistākie sapņi un kvēlākās vēlēšanās! Lai literātes Maijas Laukmanes nedaudz pārfrāzētie vārdi liek padomāt arī par cilvēciskām un garīgām vērtībām: “Ziemassvētki ir skaistu, klusu apņemšanos laiks. Apņemties sākt tāpat, no tā paša sliekšņa, bet labāk. Mīlēt, bet sirsnīgāk. Būt klāt, bet vairāk ar sirdi. Apņemties nepazaudēt to, kas dārgāks par naudā novērtējami dārgo. Siltumu. Cilvēcību. Labu gribu. Sirds spēju sāpēt un priecāties, spēju ne tikai prasīt, bet arī dot.”

Ir sācies mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

ziedsNovembra beigās aizsākās mācību priekšmetu olimpiāžu cikls, ko organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar skolotāju profesionālajām asociācijām, augstskolām un pašvaldībām. Atsevišķas olimpiādes organizē arī novadi, republikas pilsētas vai novadu apvienības. Olimpiāžu mērķis ir attīstīt skolēnu radošās spējas, aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi mācību priekšmetos, apzināt talantīgus skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju mācību priekšmetos novada, reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā. Olimpiāžu uzdevumu grūtības pakāpe ir krietni augstāka nekā ikdienas mācību procesā.

Šajā mācību gadā kopumā paredzētas 20 2.posma jeb starpnovadu olimpiādes, kuru uzvarētājiem (uzrādot patiešām augstus sasniegumus) tālāk būs iespēja piedalīties Zemgales reģiona, valsts un starptautiskās olimpiādēs.

Esam saņēmuši oficiālos Kokneses un Pļaviņu starpnovadu apvienības rezultātus par pirmajām trijām šajā mācību gadā notikušajām 2.posma olimpiādēm.

23.novembrī mūsu skolā norisinājās Vācu valodas 47.Valsts olimpiādes 10.-12.klasei 2.posms (visu klašu skolēnus vērtēja kopā), kurā skolotājas Ilzes Seipules audzēknes Diāna Bariņa (12.klase) ieguva 2.vietu, bet Violeta Grigorjeva (11.klase) – atzinību.

25. novembrī notika Bioloģijas 39.Valsts olimpiādes 2.posms (tiešsaistē) 9.-12.klasei, kurā mūsu skolas pārstāvji uzrādīja šādu sniegumu: 10.klašu grupā Letīcija Janoviča izcīnīja 1.vietu, Agate Krista Kriņicka2.vietu. 9.klašu grupā Laine Liepiņa ieguva 1.vietu, Karīna Davidova2.vietu, savukārt Matīss Ķirsis ierindojās 3.vietā. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Evita Valdberga.

2.decembrī I.Gaiša Kokneses vidusskolā spēkiem mērojās 6. un 7.klašu skolēni Kokneses un Pļaviņu novadu organizētajā 2.posma olimpiādē latviešu valodā. 6.klašu grupā skolotājas Armandas Lasmanes audzēknes guva šādus panākumus: Sanitai Placēnai1.vieta, Unai Ivanovai2.vieta, Edītei Visockaiatzinība. 7.klašu grupā Anna Esiņa ieguva atzinību, skolotāja Velta Rulle.

Sveicam visus ar sasniegto, lai veiksmīgi starti turpmāk!

Noslēgušās 2015./2016.mācību gada mācību priekšmetu olimpiādes

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Grāmatas

 Ir aizvadītas visas plānotās 2015./2016. mācību gada mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi un zinātniski pētniecisko darbu lasījumi, kuros ar labiem panākumiem ir startējuši arī mūsu skolas skolēni. Kopsavilkums par pēdējā mēneša laikā paveikto apliecina, ka novembrī veiksmīgi uzsāktajam šī mācību gada olimpiāžu maratonam arī finišs ir sasniegts godam.

 23.martā notikušajā Zemgales reģionālajā 7.skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē ar saviem darbiem piedalījās Diāna Bariņa (11.klase; darba vadītāja Iveta Krastiņa) un Diāna Pauniņa (11.klase; darba vadītāja Evita Valdberga). Šajā konferencē lieliski startēja Diāna Bariņa, iegūstot 1.vietu un arī iespēju pēc vidusskolas beigšanas studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē budžeta grupā. Diāna tika uzaicināta arī uz Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences valsts posmu, kas notika 23.aprīlī Rīgā.

 30.martā I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde informātikā 5.-7.klasei. Šajā olimpiādē Beāte Skrabutena (6.b klase) un Sonora Balode (7.b klase) ieguva atzinību. Abas meitenes olimpiādei sagatavoja skolotāja Vineta Platgalve.

 30.martā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā notika arī skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu reģionālais konkurss, uz kuru, pateicoties starpnovadu konkursā iegūtajai 1.vietai, tika izvirzīts skolotājas Veltas Rulles audzēknis Silvestrs Eglītis (6.b klase). Reģionālajā kārtā Silvestrs izcīnīja 2.vietu.

 Aprīļa mēnesis iesākās ar ļoti iepriecinošiem panākumiem, jo skolotājas Aigas Bērziņas audzēkne Renāte Djukareva (12.klase) 21.krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādē, kura notika 2.aprīlī Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, ieguva atzinību.

 Uz Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu apvienības kristīgās mācības 2.posma olimpiādi 4.aprīlī devās arī skolotājas Lāsmas Upenieces audzēkņi no mūsu skolas. Šajā olimpiādē Aleksa Kitajeva (3.b klase) ieguva 2.vietu, Reinis Hāze (3.a klase) ierindojās 3.vietā.

 4.aprīlī norisinājās arī Daugavpils Universitātes rīkotā olimpiāde lietišķajā informātikā “Paskāla ritenis”. Uzrādot trešo labāko rezultātu starp 79 dalībniekiem, mūsu skolas 12.klases skolniece Ieva Skrabutena izcīnīja 3.vietu. Sagatavoties olimpiādei Ievai palīdzēja skolotāja Lana Ivanova.

 6.aprīlī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu konkurs angļu valodā 5.klasei “Game Day”. Mūsu skolas 5.a klases komanda (Una Ivanova, Edīte Visocka, Eiriks Kalnriekstiņš, Gvido Eizāns, Mikus Briežkalns, Mikuss Krēbss, Samanta Jansone) šajā konkursā ieguva 2.vietu. Skolēnus konkursam sagatavoja skolotāja Ineta Bicāla.

 7.aprīlī notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā 4.klasei. Šajā olimpiādē skolotājas Kristiānas Balodes audzēkņi Aksels Leitlands (4.b klase) izcīnīja 1.vietu, Jānis Marcinkevičs (4.b klase) – 3.vietu, bet skolotājas Inetas Reiteres audzēknis Ralfs Striķis (4.a klase) ieguva atzinību.

 8.aprīlī Aizkraukles novada ģimnāzijā notika Aizkraukles, Skrīveru, Neretas, Jaunjelgavas, Kokneses un Pļaviņu novadu erudīcijas konkurss vēsturē “Interesanti man kā vēsturniekam” 10.-11.klašu un 6.-7.klašu skolēniem. Mūsu skolas 10.-11.klašu komanda (Diāna Bariņa, Liene Lakstīgala, Rainers Milsons, Laura Krūmiņa) šajā konkursā izcīnīja 3.vietu (skolotāja Iveta Krastiņa), bet 6.-7.klašu komanda (Viviāna Nikaļuka, Krista Priede, Marta Langenfelde, Guna Elīte) ieguva atzinību (skolotāja Mārīte Skrabutena).

 13.aprīlī Jelgavā notika reģionālā olimpiāde angļu valodā 11.klasei, kurā piedalījās skolotājas Valdas Mičules audzēkņi Lelde Kiopa un Antons Hermanis.

 14.aprīlī tika organizēta starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 4.klasei, kurā labus panākumus guva skolotājas Kristiānas Balodes sagatavotie skolēni: Linards Lukss (4.b klase) izcīnīja 1.vietu, Jānis Marcinkevičs (4.b klase) – 2.vietu, Laila Bicāla (4.b klase) – 3.vietu, Krista Stūre (4.b klase) – atzinību.

 22.aprīlī notika reģionālā olimpiāde angļu valodā 9.klasei, kurā mūsu skolu pārstāvēja skolotājas Valdas Mičules audzēknes Zane Čipāne (9.a klase) un Samanta Djubina (9.a klase). Zane Čipāne šajā olimpiādē ieguva atzinību.

 Kupls pulks mūsu skolas jauno matemātiķu 24.aprīlī devās uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas 43.atklātajā matemātikas olimpiādē. Informācija par šīs olimpiādes rezultātiem gan būs tikai pēc 16.maija.

 Priecājamies un sveicam gan skolēnus, gan viņu skolotājus ar šiem panākumiem! Paldies par mērķtiecību, gudrību, zinātkāri, neatlaidību un ieguldīto darbu! Paldies arī skolēnu vecākiem par sadarbību ar skolu savu bērnu izglītošanā!

 Priecāsimies visus redzēt mūsu skolas Zinību svētkos, kuri notiks šī gada 20. maijā (Pļaviņu novada ģimnāzijas svinību zālē, sākums pulksten 17.00).

Sveicam ar panākumiem vēstures un latviešu valodas olimpiādēs

Grāmatas

Jaunā semestra aizvadītajās pirmajās nedēļās tika organizētas jau divas 2.posma jeb starpnovadu olimpiādes, kurās ar labiem panākumiem piedalījās mūsu skolas skolēni:

Priecājamies par sasniegto un sveicam skolēnus un viņu skolotājas! Labu veiksmi visiem arī nākamajos startos!
Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilze Seipule                                                                                                                               

 

Sveicam ar sasniegumiem ikdienas darbā, 1.semestri noslēdzot!

ziema

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Ir skaisti iziet meklēt gaismas ceļu. Ceļu uz gaismu. Gaismu, kas uzved uz ceļa. Ticēt, ka šis   ceļš atradīsies. Vēl skaistāk ir atrastajā gaismas ceļā noturēties. Palikt tur par sargu.

/Maija Laukmane/  

2015./2016.mācību gada 1.semestris ir pagājis un nu jau ar katru jaunu dienu saules ceļš debesīs kļūst par kādu brīdi garāks un gaišāks. Tikko aizvadītie Ziemas Saulgrieži bija apliecinājums tam, ka svētki lielā mērā ir tādi, kādus mēs ar savu ikdienas darbu tos pakāpeniski veidojam. Šī mācību gada pirmie četri mēneši mūsu skolā ir bijuši bagāti ar daudziem labiem darbiem un dažādiem sasniegumiem. Ceru, ka ikviens kaut ar nelielu gandarījumu var atskatīties uz savu veikumu, savu personīgo izaugsmi, kas būtībā arī ir viens no izglītības kvalitātes galvenajiem rādītājiem. Sacensties pirmkārt jau pašam ar sevi, pārspēt pašam sevi ir katra skolēna pamatuzdevums.

Pie skolas Ziemassvētku eglītes tradicionāli godinājām mūsu audzēkņus, kuri ar lielu neatlaidību, gribasspēku un mērķtiecību ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus ikdienas mācību darbā, noslēdzot 1.semestri ar vidējiem mācību sasniegumu vērtējumiem “8” un vairāk balles vai tām pielīdzināmu atbilstošu aprakstošo vērtējumu 1.-3.klasē.

Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā gada nogalē saņēma 71 skolēns:

1.a klasē:

Krista Patrīcija Abitkina, Adele Bērziņa, Sofija Anna Birkāne, Helēna Eriksone, Marta Mača, Ieva Miķelsone, Vanesa Viktorija Pudenko, Markuss Skrabutens, Mārtiņš Zunde;

1.b klasē:

Kristers Aizporietis, Beāte Bancāne, Laura Lorita Buševica, Raivo Lauva, Elija Muceniece, Marta Ozoliņa, Alita Paļuga, Loreta Paļuga, Justīne Riekstiņa, Amanda Rudzīte;

2.a klasē:

Ance Bērziņa, Viviāna Jaudzema, Viktorija Kaugere, Lauris Ozols, Ivars Svars, Armands Svencis, Kristers Ūbergs;

2.b klasē:

Paula Bicāla, Keita Kristiāna Brūniņa, Renāte Jankuna, Elvis Mareks Liepiņš, Edgars Osipauskis, Rihards Ozoliņš;

3.a klasē:

Tīna Rudbārža;

3.b klasē:

Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva, Roberts Mačs, Paula Beāte Mežmale;

3.e klasē:

Enija Lazdiņa;

4.a klasē:

Nikola Gasperoviča, Madara Smirnova, Ralfs Striķis, Annija Vīksna;

4.b klasē:

Una Bērziņa, Laila Bicāla, Aksels Leitlants, Linards Lukss;

5.a klasē:

Mikus Briežkalns, Una Ivanova, Mikuss Krēbss, Sanita Placēna, Edīte Visocka;

6.b klasē:

Agita Cukanova, Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena;

7.a klasē:

Guna Elīte;

7.b klasē:

Sonora Balode, Lelde Elīna Pitjukeviča, Krista Priede;

8.a klasē:

Karīna Davidova, Lineta Lauva;

8.e klasē:

Evija Mahliņeca;

9.a klasē:

Samanta Djubina, Dzmitry Samul, Rēzija Līna Upeniece;

9.b klasē:

Violeta Adamoviča, Letīcija Janoviča;

11.klasē:

Liene Lakstīgala, Diāna Pauniņa;

12.klasē:

Ieva Skrabutena.

Daudzi mūsu audzēkņi ir bijuši arī aktīvi, atbildīgi un iniciatīvas bagāti gan klases dzīvē, gan skolēnu pašpārvaldē. Skolas Pateicības rakstus par sabiedrisko aktivitāti 2015./2016.mācību gada 1.semestrī saņēma: Māris Stašulāns (2.a), Armands Svencis (2.a), Kristers Ūbergs (2.a), Patrīcija Zepa (2.a), Simona Lindenberga (3.e), Antra Čepule (4.e), Mikus Briežkalns (5.a), Una Ivanova (5.a), Samanta Jansone (5.a), Mikuss Krēbss (5.a), Sabīne Lasmane (5.a), Sanita Placēna (5.a), Santa Turinceva (5.a), Edīte Visocka (5.a), Keita Aizporiete (5.b), Nastja Oborotova (5.b), Kristīne Lindenberga (5.e), Jānis Orlovs (5.e), Anna Esiņa (6.a), Sintija Karabanova (6.a), Ingus Siliņš (6.b), Lauris Katkevičs (6.e), Guna Elīte (7.a), Linda Kudrjavceva (7.a), Evelīna Skābarniece (7.a), Alīna Stafecka (7.a), Līva Čepule (7.e), Kristaps Kristiāns Kuciņš (7.e), Betija Beāte Damberga (8.a), Karīna Davidova (8.a), Agate Mežmale (8.a), Vladislavs Mozgaļovs (8.a), Kitija Smirnova (8.a), Enia Kaņepēja (8.b), Anete Kapteine (8.b), Evija Mahliņeca (8.e), Zane Čipāne (9.a), Agate Krista Kriņicka (9.a), Rēzija Līna Upeniece (9.a), Anete Bite (9.b), Lora Lazdāne (9.b), Viktorija Samanta Mateša (9.b), Baiba Matuka (10.), Zane Orlovska (10.), Karolīna Gulbinska (11.), Lelde Kiopa (11.), Laura Krūmiņa (11.), Juris Ernests Brūniņš (12.).

Paldies skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu! No visiem  mums, no mūsu kopējās sadarbības lielā mērā būs atkarīgs arī tas, kāds būs Jaunais 2016.gads. Vēlu, lai tas visiem ir labs, ar pozitīvu skatu uz dzīvi, lietām, notikumiem, lai tas nes mieru, iedvesmu jauniem darbiem un priecīgi krāsainai ikdienai! Lai mums pietiek gan prāta, gan sirds gudrības un katram izdodas atrast savu gaismas ceļu, tajā neapmaldīties un virzīties uz priekšu!

Sveicam ar panākumiem stāstnieku konkursā!

Grāmatas

6.novembrī Lielvārdes novada Lēdmanes pamatskolā notika Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” 2.posms. Konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā.

Šajā konkursā piedalījās skolēni no Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestādēm. No mūsu skolas uz Lēdmani devās 5.a klases skolniece Santa Turinceva (skolotāja Armanda Lasmane) un 8.a klases skolnieks Rūdis Ruciņš-Vējiņš (skolotāja Silga Stučka).

Abi mūsu skolas pārstāvji startēja godam. Santa Turinceva izcīnīja Lielās stāstnieces 1.pakāpes diplomu un tika izvirzīta dalībai konkursa finālā Rīgā! Rūdis Ruciņš-Vējiņš ieguva Lielā stāstnieka 2.pakāpes diplomu. Sveicam stāstniekus un viņu skolotājas Armandu Lasmani un Silgu Stučku! Vēlam veiksmi Santai Rīgā!

Abi stāstnieki veiksmīgi ir atklājuši šī mācību gada olimpiāžu un konkursu maratonu. Ceru, ka arī nākamajos zinību, prasmju un talantu pārbaudījumos mums viss izdosies!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilze Seipule

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????