Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: sasniegumi

Sasniegumi olimpiādēs

Lana Ivanova, direktores vietniece mācību darbā

19.janvārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde fizikā 9. – 12.klasēm, kurā 10.b klases skolnieks Hugo Vīksne –Sarkanais (skolotājs Aivars Sinelis) ieguva atzinību.

1.februārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 8. – 9.klasēm. 8.b klases skolniece Beāte Skrabutena (skolotāja Ieva Volane) ieguva 1.vietu, 9.a klases skolniece Guna Elīte (skolotāja Ieva Volane) ieguva 2.vietu, bet 8.b klases skolnieks Andis Daugavietis (skolotājs Guntis Mozga) ieguva 3.vietu.

2. februārī mūsu skolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasēm, kurā skolotājas Iras Ņikiforovas 11. klases skolnieces Samanta Djubina ieguva 1.vietu, 9.b klases skolniece Lelde Elīna Pitjukeviča ieguva 2.vietu, skolotājas Vijas Miķelsones 9.a klases skolniece Guna Elīte un 10.b klases skolnieks Arvis Vaivads izcīnīja 3.vietu, bet skolotājas Iras Ņikiforovas 9.b klases skolniece Sonora Balode ieguva atzinību.

1.vietas ieguvēja Samanta Djubina ir izvirzīta dalībai matemātikas olimpiādes valsts posmam.

7.februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 8. – 9.klasēm. 8.b klases skolniece Beāte Skrabutena (skolotāja Indra Ozoliņa) ieguva 2.vietu, 8.a klases skolnieks Ralfs Maikls Pitjukevičs (skolotāja Indra Ozoliņa), 8.a klases skolniece Anna Esiņa (skolotāja Indra Ozoliņa), 8.b klases skolnieks Ingus Siliņš (skolotāja Indra Ozoliņa) un 9.a klases skolnieks Kristaps Kristiāns Kuciņš (skolotāja Ineta Bicāla) ieguva atzinību.

8.februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās starpnovadu (II posma) olimpiāde krievu valodā 10. – 12.klasēm, kurā skolotājas Tatjanas Starčenko 12.klases skolniece Džesika Nikaļuka un 11.klases skolniece Violeta Adamoviča ieguva 2.vietu, skolotājas Aiga Bērziņas 10.b klases skolnieks Maksims Kotovičs ieguva 3.vietu, bet skolotājas Tatjanas Starčenko 11.klases skolniece Paula Lamberga ieguva atzinību.

Esam saņēmuši arī iepriecinošu ziņu, ka 9.b klases skolniece Krista Priede (skolotāja Armanda Lasmane) ir uzaicināta uz latviešu valodas un literatūras 8. – 9. klasēm olimpiādes 3.posmu!

 

Sveicam skolēnus ar panākumiem, paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un vēlam veiksmi Samantai  un Kristai olimpiādes 3.posmā!

Sasniegumi olimpiādēs.

Lana Ivanova,
direktores vietniece mācību darbā

Grāmatas2017./2018.mācību gada 2.semestris ir veiksmīgi uzsākts un jau pirmais darba cēliena mēnesis tuvojas noslēgumam. Ar labiem panākumiem janvārī ir aizritējušas šī semestra pirmās olimpiādes.

12.janvārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde vēsturē 9. un 12.klasēm, kurā Krista Priede (9.b klase) ieguva 2.vietu, Guna Elīte (9.a klase), Elīna Lelde Pitjukeviča (9.b klase)  un Rainers Milsons (12.klase) ieguva atzinību. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Iveta Krastiņa.

15.janvārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9.klasēm. 8.a klases skolniece Anna Esiņa (skolotāja Velta Rulle) un 9.b klases skolniece Krista Priede (skolotāja Armanda Lasmane) ieguva 2.vietu, 9.a klases skolniece Guna Elīte (skolotāja Armanda Lasmane) ieguva 3.vietu, bet 9.b klases skolniece Lelde Elīna Pitjukeviča (skolotāja Armanda Lasmane) ieguva atzinību.

22. janvārī mūs skolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 7.klasēm, kurā skolotājas Armandas Lasmanes 7.a klases skolnieces Una Ivanova ieguva 1.vietu, bet Sanita Placēna ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar panākumiem un paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Sveicam ar sasniegumiem mācību darbā, 1.semestri noslēdzot!

Lana Ivanova, direktores vietniece izglītības jomā

ZiemassvētkiZiemassvētku laiks un Jaunā gada gaidas ir brīdis, kad atskatāmies uz paveikto un sasniegto, izvirzot jaunus mērķus un izaicinājumus. Esmu gandarīta, ka aizvadītais darba cēliens, 2017./2018. mācību gada 1. semestris, mums nav aizritējis velti un ir atstājis gan krietnus darbus, gan patīkamas atmiņas. Ir apgūtas jaunas zināšanas un prasmes mācību stundās,  mācību ekskursijās un interešu izglītības nodarbībās, ir uzsākta veiksmīga piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, ir notikuši dažādi interesanti ārpusstundu pasākumi, aktīvi esam iesaistījušies projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ieviešot inovatīvu interešu izglītības programmu – Robotika, kā arī organizējot aktivitātes talantīgajiem skolēniem un protams, gatavojamies pavasarī gaidāmajai skolas simtgadei.

Lasīt vairāk.

Sasniegumi bioloģijas olimpiādē

Grāmatas30. novembrī notika Bioloģijas 40.Valsts olimpiādes 2.posms (tiešsaistē) 9.-12.klasei, kurā mūsu skolas skolēni uzrādīja šādu sniegumu: 9.klašu grupā Guna Elīte izcīnīja 2.vietu. 10.klašu grupā Laine Liepiņa1.vietu, Karīna Davidova atzinību. 11.klašu grupā Letīcija Janoviča izcīnīja 1.vietu, Agate Krista Kriņicka2.vietu, bet Samanta Djubina3.vietu. 12.klašu grupā Rainers Milsons ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegumiem un paldies skolotājai Evitai Valdbergai par ieguldīto darbu!

Mūsu sasniegumi mācību darbā 2016./2017. mācību gadā

Lana Ivanova, direktores vietniece izglītības jomā

_png_logo1Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus. Atskatoties uz paveikto šajā mācību gadā, Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs var būt apmierināts ar padarīto. Pateicības rakstus par augstiem mācību sasniegumiem ikdienas mācību darbā (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk vai atbilstošs aprakstošais vērtējums) svinīgajā līnijā 31. maijā (9. un 12. klases skolēni – Zvana svētkos) varēja saņemt 59 skolēni:

1.a Luīze Teterovska, Sandis Spulis, Rinalds Striķis, Laura Mironova, Paula Skrimble
1.b Karolīna Lodīte, Līna Marija Līcīte, Elīza Kurcalte, Erika Made Saliņa, Madara Vaivode
2.a Adele Bērziņa, Sofija Anna Birkāne, Helēna Eriksone, Marta Mača, Ieva Miķelsone
2.b Marta Ozoliņa, Raivo Lauva, Evija Muceniece, Alita Paļuga, Loreta Paļuga, Justīne Riekstiņa
3.a Ance Bērziņa, Viktorija Kaugere, Armands Svencis, Kristers Ūbergs
3.b Paula Bicāla, Keita Kristiāna Brūniņa, Renāte Jankuna, Elvis Mareks Liepiņš, Edgars Osipauskis, Rihards Ozoliņš
4.a Tīna Rudbārža
4.b Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva, Roberts Mačs, Paula Beāte Mežmale
5.a Nikola Gasperoviča
5.b Laila Bicāla, Aksels Leitlants, Linards Lukss, Una Bērziņa, Krista Stūre
6.a Una Ivanova
7.b Elīza Luksa, Beāte Skrabutena, Agita Cukanova, Evelīna Paula Ķerķe, Andis Daugavietis, Marta Langenfelde, Jānis Smilgājs, Anželika Žukova
8.a Guna Elīte
8.b Sonora Balode, Lelde Elīna Pitjukeviča, Krista Priede
9.a Karīna Davidova, Evija Mahliņeca, Agate Mežmale
9.b Laine Liepiņa
11. Rainers Milsons

Par aktīvu sabiedrisko darbu 2016./2017. mācību gadā ar skolas peteicību tika apbalvoti šādi skolēni:

Armands Svencis (3.a), Lauris Ozols (3.a), Māris Stašulāns (3.a), Tīna Rudbārža (4.a), Evelīna Aļehno (4.a), Rainers Pakers (4.a), Marta Pīķe (4.a), Sintija Dubiņina (5.a), Madara Smirnova (5.a), Kristīne Cielava (5.a), Anete Berģe (5.a), Annija Vīksna (5.a), Ieva Ambaine (5.b), Raivo Kaņepējs (5.b), Mikus Briežkalns (6.a), Una Ivanova (6.a), Samanta Jansone (6.a), Sabīne Lasmane (6.a), Sanita Placēna (6.a), Santa Turinceva (6.a), Edīte Visocka (6.a), Igors Smerjotkins (6.a), Matīss Vasks (6.b), Anna Esiņa (7.a), Kristaps Ostrovskis (7.a), Linda Laine Kalviša (7.a), Laura Lelde Kalviša (7.a), Kristers Vanags (7.a), Elīza Luksa (7.b), Aivars Skābarnieks (8.a), Alīna Stafecka (8.a), Guna Elīte (8.a), Sonora Balode (8.b), Amanda Ķirse (8.b), Evita Meļihova (8.b), Dzintars Kalniņš (11.).

19.maijā notikušajos Zinību svētkos apbalvojām mūsu skolēnus, kuri uzrādījuši labu sniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) lasījumos. Ir patīkami, ka mūsu skolēni ir aktīvi piedalījušies visās valsts (VISC) organizētajās starpnovadu jeb 2.posma olimpiādēs. Īpašs prieks par tiem skolēniem, kuri, pateicoties labiem rezultātiem stapnovadu olimpiādēs, ir izturējuši tālāko atlasi un ieguvuši tiesības sevi apliecināt arī reģionālajā vai valsts līmenī. Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumu kopsavilkums mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos ir šāds:

Ar visiem skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ZPD un mācību priekšmetu konkursos var iepazīties šeit. Vēlreiz vēlos sveikt mūsu skolēnus un pateikties visiem skolotājiem par ieguldīto darbu, virzot mūsu audzēkņus. Novēlu ikvienam pedagogam radošumu, aizrautību, saglabāt mīlestību pret savu darbu un bērniem! Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu skolai. Paldies arī Pļaviņu novada domei, pateicoties kuras sniegtajam atbalstam, Zinību svētkos mēs varējām saņemt ne tikai morālu atzinību vien, bet arī sarūpētās naudas balvas. Novēlu doties pretī jauniem mērķiem un izaicinājumiem, īstenojot savus sapņus! Lai visiem patīkamiem mirkļiem piepildīta vasara! Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

GrāmatasNo februāra līdz pat pavasara brīvdienām ir aizvadītas vairākas starpnovadu jeb 2.posma olimpiādes, kā arī norisinājies Vēstures olimpiādes valsts posms, kur ar labiem panākumiem piedalījās arī mūsu skolas skolēni:

Gints Kapteinis, Rūta Vanaga, Gatis Bizūns, Džesika Nikaļuka, Rainers Milsons, Paula Sondore ir izvirzīti dalībai reģionālajā konferencē Jelgavā, kas notiks 22.martā.

Sveicam skolēnus un skolotājus ar šiem panākumiem! Vēlam labu veiksmi Gintam Kapteinim, Rūtai Vanagai, Gatim Bizūnam, Džesikai Nikaļukai, Raineram Milsonam, Paulai Sondorei piedaloties reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, Karīnai Davidovai un Diānai Bariņai pārstāvot mūsu skolu valsts līmenī!

 Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Lana Ivanova

Kokneses, Pļaviņu, Madonas un Skrīveru starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju (ar izvēli tekstila tehnoloģijas un ar izvēli koka un metālā tehnoloģijas) konkurss “Karnevāla maskas”

maskaMūsu  skolā norisinājās starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju konkurss “Karnevāla maskas”. Uzdevums bija, pēc paša dalībnieka izvēles izveidot masku. Izdomas dalībniekiem netrūka, maskas tika izgatavotas gan no papīra, gan no līmes un dažādiem materiāliem.

Man vislabāk patika tas, ka dalībnieki bija tik ļoti visu izdomājuši, kad nevarēja atrast divas vienādas maskas.  Uzskatu, ka šī bija ļoti noderīga pieredze un ceru, ka nākamgad atkal varēšu piedalīties šajā aizraujošā konkursā. Lai gan pašam sava maska nelikās tā skaistākā, ieguvu pirmo vietu savā grupā. Otrā grupā trešos vietu ieguva Artis Lakstīgala un Miks Kļaviņš no desmitās klases un Aivars Skābarnieks no astotās klases atzinības rakstu.

Nu jau trešo gadu pēc kārtas tiek rīkots starpnovadu mājturības konkurss, kurā skolēni var parādīt savas prasmes un iemaņas radošu uzdevumu pildīšanā.

 “Karnevālā maskas” rezultāti Meitenes

Vieta Vārds Uzvārds Skola
1. Marija Mežāne Kalsnavas
1. Dita Grundspeņķe Kokneses
2. Gita Lejimpa Bebru
2. Sigita Brunova Bebru
3. Dinija Pūpola Skrīveru
3. Anete Zirnīte Skrīveru

Zēni

Vieta Vārds Uzvārds Skolas
1. Andis Daugavietis Pļaviņu
1. Kristiāns Ornicāns Kokneses
2. Rinalds Rozenbergs Kalsnavas
2. Artūrs Kokins Bebru
3. Artis Lakstigala Pļaviņu
3. Miks Kļaviņš Pļaviņu

 Konkursa “Karnevāla maskas” dalībnieks Andis Daugavietis 7. b. klase

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs janvārī

GrāmatasJanvārī jau ir aizvadītas vairākas starpnovadu jeb 2.posma olimpiādes, kurās čakli un ar labiem panākumiem piedalījās arī mūsu skolas skolēni:

Sveicam skolēnus un skolotājus ar šiem panākumiem! Vēlam labu veiksmi Diānai Bariņai, vēstures olimpiādē pārstāvot mūsu skolu valsts līmenī!

 Informāciju sagatavoja direktora vietniece izglītības jomā Ilze Seipule

Mums ir ar ko lepoties!

Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā
Christmas Sweet Flavors Decorations Fresh Cinnamon Poinsettia Merry Naturem Red Nuts Winter Centerpiece Green Forever Love Arrangement Background Pictures

Ir aizritējis 2016./2017.mācību gada 1.semestris – darbīgs, aktīvs, radošs un dažādiem notikumiem bagāts laiks mūsu skolā. Viens no galvenajiem rādītājiem ikvienai izglītības iestādei ir un paliek izglītības kvalitāte un skolēnu sasniegumi, kas lielā mērā veidojas motivētu skolēnu, skolotāju un vecāku produktīvas sadarbības rezultātā. Lai mūsu skolēni veiksmīgi darbotos izvirzīto mērķu sasniegšanā, lai izprastu mācību satura būtību un spētu zināšanas lietot kompleksās dzīves situācijās, mūsdienu globalizācijas, straujās informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos ir jāapgūst tādas kompetences kā mācīšanās mācīties, saziņa dažādās valodās, kritiskā domāšana un problēmu risināšana, digitālā un mediju kompetence, jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja, sociālā, pilsoniskā un citas kompetences.

Atskatoties uz 1.semestrī paveikto, varam teikt, ka esam daudz un čakli strādājuši, lai mūsu skolēni būtu kompetentāki zināšanu lietotāji, lai ar gandarījumu par paveikto varētu sagaidīt gadu miju. Protams, apzināmies arī lietas, kas vairāku skolēnu attieksmē pret mācību darbu ir jāpilnveido. Tomēr īpaši priecājamies par visiem tiem audzēkņiem, kuri ar lielu uzcītību, gribasspēku un mērķtiecību ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus ikdienas mācību darbā vai pozitīvu mācību sasniegumu dinamiku atbilstoši savām spējām.

Arī šajā mācību gadā turpinām mūsu skolas tradīciju apbalvot skolēnus, kuru vidējie vērtējumi ir “8” un vairāk balles. Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā pie skolas Ziemassvētku eglītes saņēma 58 skolēni:

1.a klasē: Markuss Lavrinaitis, Laura Mironova, Eduards Ozoliņš, Viktorija Peikšteina, Jorens Placēns, Rinalds Striķis, Luīze Teterovska;
1.b klasē: Elīza Kurcalte, Līna Marija Līcīte, Karlīna Lodīte, Ērika Made Saliņa, Madara Vaivode;
2.a klasē: Sofija Anna Birkāne, Helēna Eriksone, Marta Mača;
2.b klasē: Laura Lorita Buševica, Raivo Lauva, Elija Muceniece, Marta Ozoliņa, Alita Paļuga, Loreta Paļuga, Justīne Riekstiņa, Amanda Rudzīte;
3.a klasē: Ance Bērziņa, Armands Svencis, Kristers Ūbergs;
3.b klasē: Paula Bicāla, Keita Kristiāna Brūniņa, Renāte Jankuna, Elvis Mareks Liepiņš, Edgars Osipausks, Rihards Ozoliņš, Rainers Stoma;
4.a klasē: Edgars Elgars Bērziņš, Tīna Rubdārža;
4.b klasē: Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva, Roberts Mačs, Paula Beāte Mežmale;
5.a klasē: Nikola Gasperoviča;
5.b klasē: Una Bērziņa, Laila Bicāla, Aksels Leitlants, Linards Lukss, Krista Stūre;
6.a klasē: Gvido Eizāns, Una Ivanova;
7.b klasē: Agita Cukanova, Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena;
8.a klasē: Guna Elīte;
9.a klasē: Karīna Davidova, Evija Mahliņeca;
9.b klasē: Laine Liepiņa;
11.klasē: Rainers Milsons;
12.klasē: Liene Lakstīgala.

Par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā skolas 9.-12.klašu skolēniem jau trešo reizi tiek piešķirtas Pļaviņu novada pašvaldības stipendijas. Stipendiju mērķis ir motivēt jauniešus paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt viņu intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai, kā arī sekmēt 9.klašu absolventu vēlmi turpināt mācības skolas 10.klasē. Priecē, ka, salīdzinot ar stipendiju piešķiršanas pirmo un otro reizi 2016.gada maijā (12 stipendiāti) un oktobrī (12 stipendiāti), stipendiātu skaits decembrī ir pieaudzis līdz 19 (19,6% no visiem 9.-12.klašu skolēniem).

Par augstiem mācību sasniegumiem 2016./2017.mācību gada 1.semestrī stipendijas saņēma šādi skolēni: Betija Beāte Damberga, Karīna Davidova, Lineta Lauva, Evija Mahliņeca, Agate Mežmale, Beāte Kaņepēja, Anete Kapteine, Līva Kārkliņa, Matīss Ķirsis, Laine Liepiņa, Samanta Djubina, Letīcija Janoviča, Dzmitry Samul, Rēzija Līna Upeniece, Gints Kapteinis, Rainers Milsons, Karolīne Gulbinska, Liene Lakstīgala, Diāna Pauniņa.

Paldies visiem skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Jaunais gads atkal pavērs daudz jaunu ceļu, nesīs jaunus izaicinājumus un iespējas, lai mēs ar saviem darbiem, vārdiem un domām varētu veidot pasauli tādu, kādā paši vēlamies dzīvot. Lai piepildās gada nogales skaistākie sapņi un kvēlākās vēlēšanās! Lai literātes Maijas Laukmanes nedaudz pārfrāzētie vārdi liek padomāt arī par cilvēciskām un garīgām vērtībām: “Ziemassvētki ir skaistu, klusu apņemšanos laiks. Apņemties sākt tāpat, no tā paša sliekšņa, bet labāk. Mīlēt, bet sirsnīgāk. Būt klāt, bet vairāk ar sirdi. Apņemties nepazaudēt to, kas dārgāks par naudā novērtējami dārgo. Siltumu. Cilvēcību. Labu gribu. Sirds spēju sāpēt un priecāties, spēju ne tikai prasīt, bet arī dot.”

Ir sācies mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

ziedsNovembra beigās aizsākās mācību priekšmetu olimpiāžu cikls, ko organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar skolotāju profesionālajām asociācijām, augstskolām un pašvaldībām. Atsevišķas olimpiādes organizē arī novadi, republikas pilsētas vai novadu apvienības. Olimpiāžu mērķis ir attīstīt skolēnu radošās spējas, aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi mācību priekšmetos, apzināt talantīgus skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju mācību priekšmetos novada, reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā. Olimpiāžu uzdevumu grūtības pakāpe ir krietni augstāka nekā ikdienas mācību procesā.

Šajā mācību gadā kopumā paredzētas 20 2.posma jeb starpnovadu olimpiādes, kuru uzvarētājiem (uzrādot patiešām augstus sasniegumus) tālāk būs iespēja piedalīties Zemgales reģiona, valsts un starptautiskās olimpiādēs.

Esam saņēmuši oficiālos Kokneses un Pļaviņu starpnovadu apvienības rezultātus par pirmajām trijām šajā mācību gadā notikušajām 2.posma olimpiādēm.

23.novembrī mūsu skolā norisinājās Vācu valodas 47.Valsts olimpiādes 10.-12.klasei 2.posms (visu klašu skolēnus vērtēja kopā), kurā skolotājas Ilzes Seipules audzēknes Diāna Bariņa (12.klase) ieguva 2.vietu, bet Violeta Grigorjeva (11.klase) – atzinību.

25. novembrī notika Bioloģijas 39.Valsts olimpiādes 2.posms (tiešsaistē) 9.-12.klasei, kurā mūsu skolas pārstāvji uzrādīja šādu sniegumu: 10.klašu grupā Letīcija Janoviča izcīnīja 1.vietu, Agate Krista Kriņicka2.vietu. 9.klašu grupā Laine Liepiņa ieguva 1.vietu, Karīna Davidova2.vietu, savukārt Matīss Ķirsis ierindojās 3.vietā. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Evita Valdberga.

2.decembrī I.Gaiša Kokneses vidusskolā spēkiem mērojās 6. un 7.klašu skolēni Kokneses un Pļaviņu novadu organizētajā 2.posma olimpiādē latviešu valodā. 6.klašu grupā skolotājas Armandas Lasmanes audzēknes guva šādus panākumus: Sanitai Placēnai1.vieta, Unai Ivanovai2.vieta, Edītei Visockaiatzinība. 7.klašu grupā Anna Esiņa ieguva atzinību, skolotāja Velta Rulle.

Sveicam visus ar sasniegto, lai veiksmīgi starti turpmāk!