Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: sasniegumi

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

3. novembrī tiešsaistē norisinājās starpnovadu olimpiādes (II posms) angļu valodā 10.-12.klasei, kurā Beāte Skrabutena  (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) un Edīte Visocka (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 2. vietu, Nikola Gasperoviča  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Adriāna Misiņa  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Mikuss Krēbss (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova), Samanta Ērgle (11. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) un Evelīna Paula Ķerķe (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 3. vietu, Ieva Ambaine (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Laila Bicāla  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla), Aivija Putniņa  (10. klase, skolotāja Ineta Bicāla) un Elīza Luksa  (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Mācību gada noslēgums Pļaviņu novada ģimnāzijā

2020./2021. mācību gads ir noslēdzies, citāds kā ierasts – skolas telpas daudz klusākas, tukšākas. Par ikdienas ciešāko sabiedroto gan skolēniem, gan skolotājiem ir kļuvis dators, planšete vai kāda cita viedierīce, ar kuras palīdzību ir apgūtas jaunas zināšanas un prasmes, kā arī nostiprinātas esošās. Skolēniem nācās strauji uzlabot pašvadītas mācīšanās prasmes, iemācīties ievērot dienas režīmu, atrodoties savā vidē. Skolotājiem – pielāgoties jauniem apstākļiem, rast radošus risinājumus, uzmundrināt un atbalstīt skolēnus.Lasīt vairāk…

Sasniegumi matemātikas starpnovadu olimpiādē 5. – 8. klasēm

26. februārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm, kurā Justīne Riekstiņa (6.b klase, skolotāja Anita Seikovska) ieguva 3. vietu, Anastasija Gorpeņuka (8.b klase, skolotāja Aiva Igaune) ieguva atzinību.
Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

5. martā tiešsaistē norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference, kurā 11. klases skolēni Evelīna Paula Ķerķe (sk. I. Krastiņa), Elīza Luksa, Beāte Skrabutena (sk. I. Krastiņa), Intars Kažus, Edijs Zeipe (sk. S. Fjodorova) ieguva II pakāpi, Andis Daugavietis (sk. I. Bērziņa), Marks Ozoliņš, Andris Rāviņš (sk. I. Krastiņa) ieguva III pakāpi.
Esam saņēmuši apstiprinājumu, ka Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena, Intars Kažus, Edijs Zeipe ir uzaicināti piedalīties valsts posmā.
Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu un veiksmi valsts posmā!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

29. janvārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm, kurā Linards Lukss (9.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova) ieguva atzinību.
9. februārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm, kurā Elīza Luksa (11. klase, skolotāja Inga Ozoliņa) ieguva atzinību.
Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādēm!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

18. janvārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12. klasei, kurā Sonora Balode (12. klase, skolotāja Armanda Lasmane), Evelīna Paula Ķerķe (11. klase, skolotāja Silga Stučka), Elīza Luksa (11. klase, skolotāja Silga Stučka), Beāte Skrabutena (11. klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 1. vietu, Krista Priede (12. klase, skolotāja Armanda Lasmane) ieguva 2. vietu, Andis Daugavietis (11. klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 3. vietu.
26. janvārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde ekonomikā 10. – 12. klasei, kurā Andis Daugavietis (11. klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) ieguva 3. vietu.
Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādēm!

Sasniegumi starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē

4. janvārī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm, kurā Linards Lukss (9.b klase, skolotāja Velta Rulle) ieguva 3. vietu.
Paldies ikvienam par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Skolēnu sasniegumi sporta sacensībās un interešu izglītības konkursos un skatēs

Ar Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumiem sportā 2017./2018. – 2019./2020. mācību gadā var iepazīties šeit.
Ar Pļaviņu novada ģimnāzijas interešu izglītības pulciņu (koris, sākumskolas ansamblis, folkloras pulciņš, tautiskās dejas, skatuves runas pulciņš) sasniegumiem konkursos un skatēs 2017./2018. – 2019./2020. mācību gadā var iepazīties šeit.

Sasniegumi starpnovadu vācu valodas olimpiādē

16. decembrī tiešsaistē notika starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 10. -12. klasei, kurā Gundars Vuškārnieks (9.b klase, skolotāja Rita Jakovļeva) ieguva 3. vietu.
Paldies skolēnam un skolotājai par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Sveicam ar sasniegumiem mācību darbā, 2020./2021. mācību gada 1. semestri noslēdzot!

Ziemassvētku laiks, Jaunā gada slieksnis. Brīdis, kad apkopojam paveikto un sasniegto, izvirzām jaunus mērķus. Kaut daļai skolēnu liels laika sprīdis no mācību procesa ir aizritējis attālināti, ir patiess prieks, ka aizvadītais darba cēliens, 2020./ 2021. mācību gada 1. semestris, nav aizritējis velti, par ko liecina mācību rezultāti. Lasīt vairāk…