Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: olimpiādes

Sasniegumi novada matemātikas olimpiādē

2. februārī notika novada (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm, kurā Viviāna Jaudzema (10. klase, skolotāja Aiva Igaune) un Linards Lukss (12. klase, skolotāja Ilze Luksa) ieguva atzinību.

Paldies par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Sasniegumi II posma ķīmijas olimpiādē

11. janvārī norisinājās novada ķīmijas olimpiādes posms 9. – 12. klasēm, kurā 11. klases skolniece Kate Kondrāte ieguva 1. vietu.

Sveicam Kati ar sasniegto, paldies skolotājai Ivetai Briedei par ieguldīto darbu!

Sasniegumi atklātajā matemātikas olimpiādē

Novembrī notika atklātā olimpiādē matemātikā, kurā 6.b klases skolniece Agrita Andersone  ir ieguvusi III vietu, bet 6.a klases skolēni Armands Striķis un Renārs Valdbergs ir ieguvuši atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegto un paldies skolotājai Ingrīdai Bērziņai par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei.

Sasniegumi atklātās krievu valodas olimpiādes valsts posmā

9. janvārī Rīgā norisinājās atklātās krievu valodas olimpiādes valsts 8. – 9. klasēm, kurā Alita Paļuga  (9.b klase, skolotāja Jolanta Nīcgale) ieguva 1. vietu.

Sveicam Alitu ar sasniegto, paldies skolotājai Jolantai Nīcgalei par ieguldīto darbu!

Sasniegumi krievu valodas olimpiādes valsts posmā

9. janvārī Rīgā norisinājās krievu valodas olimpiādes valsts (III posms) 10. – 12. klasēm, kurā Kate Kondrāte  (11. klase, skolotāja Aiga Bērziņa) ieguva 1. pakāpes diplomu.

Sveicam Kati ar sasniegto, paldies skolotājai Aigai Bērziņai par ieguldīto darbu!

Sasniegumi vēstures novada olimpiādē

9. decembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) vēsturē 9. – 12. klasēm, kurā Keita Kristiāna Brūniņa (10. klase, skolotāja Iveta Krastiņa) ieguva 3. vietu.

Sveicam ar sasniegto, paldies par ieguldīto darbu!

Sasniegumi Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes I posmā

17. novembrī tiešsaistē norisinājās Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes I posms, kurā labus rezultātus un uzaicinājumu piedalīties olimpiādes II kārtā ir saņēmuši Renārs Valdbergs (6.a klase), Agrita Andersone (6.b klase) un Atis Ivanovs (5.b klase). Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājas Iveta Krastiņa un Mārīte Skrabutena.

Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei un veiksmi nākamajā posmā!

Sasniegumi novada angļu valodas olimpiādēs

7. novembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) angļu valodā 10.-12. klasei, kurā Nikola Gaperoviča  (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 3. vietu.

8. novembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) angļu valodā 7.-9. klasei, kurā Artūrs Duntavs  (9.b klase, skolotāja Ineta Bicāla) ieguva 2. vietu un Elīza Kurcalte (8.b klase, skolotāja Indra Ozoliņa) ieguva 3. vietu.

9. novembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) angļu valodā 4.-6. klasei, kurā Evita Pujāte (6.b klase, skolotāja Ineta Bicāla) ieguva 1. vietu, Lote Ošlapa  (5.b klase, skolotāja Indra Ozoliņa) ieguva 2. vietu, Melisa Roziņa (6.a klase, skolotāja Ineta Bicāla) ieguva 3. vietu, Matīss Briedis (5.a klase, skolotāja Indra Ozoliņa), Haralds Eriksons (6.b klase, skolotāja Ineta Bicāla), Armands Striķis (6.a klase, skolotāja Ineta Bicāla) un Renārs Valdbergs (6.a klase, skolotāja Ineta Bicāla) ieguva atzinību.

6.b klases skolniece Evita Pujāte ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties angļu valodas valsts (III posma) olimpiādē!

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu un vēlam Evitai veiksmi olimpiādes nākamajā posmā!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādē

Esam saņēmuši Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes rīkojumu par pārskatītiem bioloģijas olimpiādes rezultātiem 10. – 12. klašu grupā – sveicam Kati Kondrāti (10. klase) un Edīti Visocku (12. klase) ar iegūto 1. vietu, Anastasiju Gorpeņuku (10. klase) ar iegūto 3. vietu un Samantu Ērgli (12. klase) ar iegūto atzinību.

Sveicam skolēnus ar sasniegto un paldies skolotājai Evitai Valdbergai par ieguldīto darbu!

Sasniegumi novada vācu valodas olimpiādē

12. aprīlī notika novada olimpiāde vācu valodā 8. klasēm, kurā Kevins Sekers (7.b klase, skolotāja Rita Jakovļeva) ir izcīnījis 1. vietu.

Sveicam Kevinu ar sasniegto, paldies skolotājai Ritai par ieguldīto darbu!