Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: olimpiādes

Sasniegumi starpnovadu publiskās runas konkursā

olimpiades19. februārī skolā notika starpnovadu (II posma) publiskās runas konkurss, kurā Anna Esiņa (9.a klase, skolotāja Indra Ozoliņa) ieguva 1.vietu, Mikuss Krēbss (8.a klase, skolotāja Ineta Bicāla), Violeta Adamoviča (12.klase, skolotāja Tatjana Starčenko) ieguva 2.vietu, Marta Langenfelde (9.b klases, skolotāja Rita Jakovļeva), Anželika Žukova (9.b klase, skolotāja Aiga Bērziņa), Anete Bite (12.klase, skolotāja Valda Mičule) ieguva 3.vietu, Gvido Eizāns (8.a klase, skolotāja Ineta Bicāla), Edīte Visocka (8.a klase, skolotāja Ineta Bicāla), Linda Laine Kalviša (9.a klase, skolotāja Indra Ozoliņa), Jana Rediko (11.a klase, skolotāja Tatjana Starčenko) ieguva atzinību. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties konkursam!

Sasniegumi matemātikas starpnovadu olimpiādē

olimpiades15. februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm, kurā Roberts Mačs, Kate Kondrāte (6.b. klase, skolotāja Vija Miķelsone), Jānis Marcinkevičs (7.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova) ieguva 1. vietu, Aleksa Kitejeva (6.b. klase, skolotāja Vija Miķelsone), Linards Lukss (7.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova), Una Ivanova (8.a klase, skolotāja Anita Seikovska) ieguva 2. vietu, Rihards Ozoliņš (5.b klase, skolotāja Ira Ņikiforova) ieguva 3.vietu.
Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Sasniegumi latviešu valodas un literatūras starpnovadu olimpiādē 11. – 12. klasēm

olimpiades28. janvārī skolā notika tiešsaistes starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12. klasēm, kurā Anete Kapteine (11.b klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 1. vietu, Samanta Djubina (12. klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 2. vietu, Karīna Davidova (11.a klase, skolotāja Velta Rulle), Laine Liepiņa (11.b klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva 3.vietu, Violeta Adamoviča (12. klase, skolotāja Silga Stučka) un Letīcija Janoviča (12. klase, skolotāja Silga Stučka) ieguva atzinību.
11.b klases skolniece Anete Kapteine (skolotāja Silga Stučka) ir izvirzīta dalībai latviešu valodas un literatūras olimpiādes 3. posmā!
Paldies skolēniem un skolotājām par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!
Veiksmi nākamajā posmā!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

olimpiades30. janvārī skolā notika tiešsaistes starpnovadu (II posma) olimpiāde ekonomikā 10. – 12. klasēm, kurā Karīna Davidova (11.a klase, skolotāja Mārīte Skrabutena) un Līva Kārkliņa (11.b klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) ieguva 3. vietu, Hugo Vīksne – Sarkanais (11.b klase, skolotāja Ingrīda Bērziņa) ieguva atzinību.
5. februārī skolā notika tiešsaistes starpnovadu (II posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasēm, kurā Andis Daugavietis (9.b klase, skolotāja Iveta Briede) ieguva 2. vietu un Evelīna Paula Ķerķe (9.b klase, skolotāja Iveta Briede) ieguva atzinību.
Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!

Sasniegumi matemātikas starpnovadu olimpiādēs

olimpiades1. februārī skolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm, kurā Lelde Elīna Pitjukeviča (10. klase, skolotāja Ira Ņikiforova) ieguva 1. vietu, Andis Daugavietis (9.b klase, skolotāja Anita Seikovska), Matīss Ķirsis (11.b klase, skolotāja Vija Miķelsone) ieguva 2. vietu, Krista Priede (10. klase, skolotāja Ira Ņikiforova) ieguva 3.vietu.
10. klases skolniece Lelde Elīna Pitjukeviča (skolotāja Ira Ņikiforova) ir izvirzīta dalībai matemātikas olimpiādes 3. posmā!
Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties olimpiādei!
Veiksmi nākamajā posmā!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

sasniegumi

Mācību gada 2. semestrī jau aizritējis pirmais mēnesis. Šajā laikā ir notikušas vairākas starpnovadu olimpiādes, kurās mūsu skolēni ir uzrādījuši augstus rezultātus. Lasīt vairāk…

Sasniegumi starpnovadu bioloģijas olimpiādē

olimpiades29.novembrī skolā aizritēja bioloģijas olimpiādes 9.-12.klasei 2.posms, kurā skolotājas Evitas Valdbergas audzēkņi Beāte Skrabutena (9.b klase), Krista Priede (10. klase), Letīcija Janoviča (12. klase) ieguva 1.vietu, Andis Daugavietis (9.b klase) ieguva 3.vietu, Elīza Luksa (9.b klase), Anželika Žukova (9.b klase), Lelde Elīna Pitjukeviča (10.klase) ieguva atzinību.
Esam saņēmuši arī iepriecinošu ziņu, ka 9.b klases skolniece Beāte Skrabutena (skolotāja Evita Valdberga) ir uzaicināta uz bioloģijas olimpiādes 3.posmu!
Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu un vēlam veiksmi olimpiādes trešajā posmā!

Sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

Oktobra beigās aizsākās mācību priekšmetu olimpiādes, ko organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar skolotāju profesionālajām asociācijām, augstskolām un pašvaldībām. Dažas olimpiādes organizē arī novadi, republikas pilsētas vai novadu apvienības.
Olimpiāžu mērķis ir attīstīt skolēnu radošās spējas, aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi mācību priekšmetos, apzināt talantīgus skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju mācību priekšmetos novada, reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā.
30.oktobrī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās Angļu valodas olimpiādes 10.-12.klasei 2.posms, kurā Emīls Bogdanovičs (12.klase) ieguva atzinību. Skolotājas Valda Mičule un Viktorija Fjodorova.
15.novembrī mūsu skolā aizritēja Vācu valodas olimpiādes 10.-12.klasei 2.posms, kurā skolotājas Ritas Jakovļevas audzēkne Marta Langenfelde (9.b klase) ieguva 1.vietu.
Sveicam skolēnus ar sasniegto un paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Sasniegumi olimpiādēs un konkursos

olimpiadesAizritējuši darbīgi un dažādu jomu olimpiādēm un konkursiem bagāti mēneši. Sveicam ar panākumiem olimpiāžu, konkursu dalībniekus un viņu skolotājus! Lasīt vairāk.

Sasniegumi olimpiādēs

Lana Ivanova, direktores vietniece mācību darbā

19.janvārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde fizikā 9. – 12.klasēm, kurā 10.b klases skolnieks Hugo Vīksne –Sarkanais (skolotājs Aivars Sinelis) ieguva atzinību.

1.februārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 8. – 9.klasēm. 8.b klases skolniece Beāte Skrabutena (skolotāja Ieva Volane) ieguva 1.vietu, 9.a klases skolniece Guna Elīte (skolotāja Ieva Volane) ieguva 2.vietu, bet 8.b klases skolnieks Andis Daugavietis (skolotājs Guntis Mozga) ieguva 3.vietu.

2. februārī mūsu skolā notika starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasēm, kurā skolotājas Iras Ņikiforovas 11. klases skolnieces Samanta Djubina ieguva 1.vietu, 9.b klases skolniece Lelde Elīna Pitjukeviča ieguva 2.vietu, skolotājas Vijas Miķelsones 9.a klases skolniece Guna Elīte un 10.b klases skolnieks Arvis Vaivads izcīnīja 3.vietu, bet skolotājas Iras Ņikiforovas 9.b klases skolniece Sonora Balode ieguva atzinību.

1.vietas ieguvēja Samanta Djubina ir izvirzīta dalībai matemātikas olimpiādes valsts posmam.

7.februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 8. – 9.klasēm. 8.b klases skolniece Beāte Skrabutena (skolotāja Indra Ozoliņa) ieguva 2.vietu, 8.a klases skolnieks Ralfs Maikls Pitjukevičs (skolotāja Indra Ozoliņa), 8.a klases skolniece Anna Esiņa (skolotāja Indra Ozoliņa), 8.b klases skolnieks Ingus Siliņš (skolotāja Indra Ozoliņa) un 9.a klases skolnieks Kristaps Kristiāns Kuciņš (skolotāja Ineta Bicāla) ieguva atzinību.

8.februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās starpnovadu (II posma) olimpiāde krievu valodā 10. – 12.klasēm, kurā skolotājas Tatjanas Starčenko 12.klases skolniece Džesika Nikaļuka un 11.klases skolniece Violeta Adamoviča ieguva 2.vietu, skolotājas Aiga Bērziņas 10.b klases skolnieks Maksims Kotovičs ieguva 3.vietu, bet skolotājas Tatjanas Starčenko 11.klases skolniece Paula Lamberga ieguva atzinību.

Esam saņēmuši arī iepriecinošu ziņu, ka 9.b klases skolniece Krista Priede (skolotāja Armanda Lasmane) ir uzaicināta uz latviešu valodas un literatūras 8. – 9. klasēm olimpiādes 3.posmu!

 

Sveicam skolēnus ar panākumiem, paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un vēlam veiksmi Samantai  un Kristai olimpiādes 3.posmā!