Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi novada vācu valodas olimpiādē

12. aprīlī notika novada olimpiāde vācu valodā 8. klasēm, kurā Kevins Sekers (7.b klase, skolotāja Rita Jakovļeva) ir izcīnījis 1. vietu.

Sveicam Kevinu ar sasniegto, paldies skolotājai Ritai par ieguldīto darbu!