Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1992. gads

1992.gads 12a L.Vanagaklases audzinātāja – Lilita Vanaga
Alvils Berzinskis
Dace Bilzena
Raimonds Bušmanis
Līga Egle
Indra Grīnberga
Sinora Kārkla
Inese Keserovska
Juris Koroļkovs
Santa Lazdiņa
Aiga Rubule
Rasa Siliņa
Aivars Tihonovs
Ilze Vēze

1992.gads 12b M.Norkārkleklases audzinātāja – Monika Norkārkle
Dina Gailīte
Aiga Kuņicka
Zita Lukša
Evita Ostrovska
Ziedīte Ozola
Aiga Ozoliņa
Lolita Pakalne
Kristīne Paškova
Vita Saulīte
Ilva Sporne
Maija Tēraude
Dace Višņevska
Inna Zaiceva
Ināra Žurovska

klases audzinātājs – Jurijs Solodčenkovs
Oļegs Dembovskis
Larisa Jegorova
Nadežda Maksimeca
Viktors Morevs
Sergejs Ostrovskis
Oksana Smagure