Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1957. gads

1957.gada 33.izlaidums, klases audzinātājs Jānis Dudarsklases audzinātājs – Jānis Dudars
Skaidrīte Bērziņa
Zaiga Budovska
Mirdza Dūma
Maija Galdiņa
Kārlis Grosbergs
Mudīte Ģērķe
Daina Jirgena
Antoņina Jokste
Aldis Kalniņš
Vizma Knēģere
Ivars Krasts
Vilnis Krūmiņš
Rasma Ķuze
Anita Liepiņa
Maiga Lindermane
Ruta Lapiņa
Paulis Lomašs
Jānis Meškovs
Mirdza Ozoliņa
Aleksandrs Pīrāgs
Zinaida Pugačova
Mārtiņš Reinholds
Anastasija Romanovska
Pēteris Rūtiņš
Marija Sniedze
Jānis Štāls
Atis Urbacāns
Skaidrīte Vīksne
Ausma Vītola
Vitolds Vuškāns
Mirdza Zvirgzde
Ausma Zvirgzdiņa
Jānis Zupa

klases audzinātāja – Broņislava Āzena
Aleksandrs Beļaks
Maija Blanka
Regīna Demjanova
Vladimirs Garajevs
Tamāra Garina
Tatjana Gluščenko
Svetlana Gricenko
Lidija Jefimova
Feja Jemeļjanova
Natālija Jurkova
Ivans Kļevcovs
Leonīds Kļevcovs
Nadežda Mokaļenko
Jurijs Rudakovs