Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1956. gads

1956.gada 32.izlaidums klases audzinātājs Ilmārs Niedrītis . 2.rindā 3 no kreisās direktors Jānis Smelterisklases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Aina Bērziņa
Kirjans Belastockis
Valda Bļodone
Vilnis Bļodons
Jānis Galviņš
Jānis Jaudzems
Līrija Jurupa
Jānis Lapiņš
Ruta Lavrinoviča
Nelda Liepiņa
Aija Kamša
Viktorija Odumāne
Sarmīte Polāne
Vizma Polāne
Gita Rimdžune
Jānis Ruža
Ruta Strazdiņa
Jānis Šarkovskis
Eduards Taubenbergs
Edvīns Urbacāns
Rita Vītola
Jautris Vītols
Velta Zarāne

klases audzinātāja – Gaļina Kisļakova
Ņina Artemjeva
Marija Daņkina
Vasilijs Daņkins
Nikolajs Fedjais
Anastasija Ivanova
Aleksejs Kičins
Vladislavs Maksimkins
Viktors Maļinovskis
Alberts Mamonovs
Vladimirs Radionovs
Gaļina Rjabčenkova
Valērijs Skobeļevs
Jurijs Smirnovs
Aleksandrs Soldatovs
Tamāra Soldatova
Anatolijs Žukovs