Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1928. gads

1928.gadsJānis – Augusts Brauns
Marija Graudiņa – Grauda
Milda – Lilija Medne
Ernests Magone
Leons Miničs
Jānis – Verners Pārums
Albīns Preiss
Vera Siliņa
Arvīds Steps – Stepāns
Jānis Ūsiņš
Aleksandrs Vītoliņš
Nora – Alīda Vītoliņa
Paulis – Alfrēds Mīļais
Ēriks Preiss