Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2000. gads

klases audzinātāja – Velta Rulle
Līva Ardava
Daina Avotiņa
Ilze Āboliņa
Gita Baginska
Elorita Bebre
Agnija Beča
Ivonna Bērziņa
Gunita Dambe
Renārs Hohlovs
Ainārs Kārkliņš
Andris Malaševskis
Anastasija Mijenkova
Dace Pomazanova
Kristīne Poriete
Lolita Ramata
Baiba Staņislavska
Agita Tiltiņa
Svetlana Vaivade
Līga Zvirbule

2000.g. kl.audz.  Ilona Eidukaklases audzinātāja – Ilona Eiduka
Marita Babre
Inga Bērziņa
Ēriks Bērziņš
Valdis Brutāns
Dīns Cielavs
Guntars Čulkstēns
Lita Daņiļeviča
Gatis Drunka
Mareks Jankuns
Ilgvars Jēcis
Evita Kalniņa
Liene Medeļeva
Agnese Mičule
Juris Mosāns
Andris Pētersons
Juris Pīpkalējs
Ligita Plotiņa
Svetlana Sotņikova
Lāsma Šēnberga
Sanita Vītola
Vineta Vītola

klases audzinātājs – Jurijs Solodčenkovs
Vjačeslavs Belovs
Sergejs Dergačovs
Rūta Dombrovska
Marija Konstantinova
Aleksejs Kovaļčuks
Arnis Mežmalis
Tatjana Mironova
Aleksandrs Morevs
Olga Osipova
Diāna Pobjaržina
Vadims Starčenko
Anna Žilcova