Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1991. gads

1991.gada izlaidums. kl.audz. Maris Silinsklases audzinātājs – Māris Siliņš
Guntars Barovskis
Ivo Barševskis
Arnis Bilzens
Edgars Eizāns
Gunita Grāvīte
Inga Jansone
Sarma Kalniņa
Iveta Ņilova
Juta Rocēna
Rudīte Rūtiņa
Gunita Saliņa
Gundega Slikšāne
Inese Stepanova
Larisa Stepanova
Solvita Ulpe
Evita Valdberga

1991.gads kl.audz.  Zoja Dubkevičaklases audzinātāja – Zoja Dubkeviča
Inita Dūrīte
Agris Felss
Edgars Kalniņš
Dita Kalnriekstiņa
Lindons Kārkliņš
Inta Lazda
viena persona
Zigurds Meļihovs
Jānis Putniņš
Ginta Reizniece
Gatis Skunsbergs
Jānis Stepanovičs
Sandis Strazdiņš
Ināra Šmite
Nora Štikova

klases audzinātājs – Lija Moreva
Pjotrs Bulahs
Antons Dudkevičs
Jurijs Feoktistovs
Igors Grustāns
Kristīna Karabanova
Sergejs Kmito
Jurijs Losevs
Andris Pavlovs