Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1930. gads

1930.g.14.jūnijsKlases audzinātāja – Tomsone
Vilis Ambainis
Andrejs Heinrihs Bēķis
Valentīns Benķis
Alfrēds Brička
Arnolds Dandēns
Mirdza Antonija Elksne
Simba Elta Ernšteine
Oskars Alfrēds Iraids
Jānis Roberts Liepiņš
Gita Moreika
Jānis Ozoliņš
Anna Ozoliņa
Vilis Arvīds Reinfelds
Voldemārs Ūsiņš
Ella Albertīne Ungure
Olga Vītoliņa
Herta Alīse Vītoliņa
Vera Zālmane