Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1994. gads

1994.gada izlaidumsklases audzinātājs – Māris Siliņš
Jānis Platkojs
Jānis Laicāns
Rihards Guds
Jānis Gavrikovs
Kaspars Meinuzs
Dace Kondratska
Inga Vēvere
Kristīne Jurkina
Mārīte Joze
Inga Lavrova
Ineta Stepānova
Iveta Upeniece
Andris Pozņaks
Egīls Dambis
Oskars Liepiņš
Lāsma Āboliņa

1994.gada izlaidumsklases audzinātāja – Gunta Žilde
Armands Krastiņš
Mārcis Freijs
Armīns Urbergs
Līga Andersone
Līga Sondore
Inga Liepiņa
Dita Gailīte
Ligita Ozoliņa
Gundega Pumpure
Aivars Dambis
Iveta Dūma
Andžejs Jankūns

klases audzinātāja – Jeļena Ozola
Artūrs Balčūns
Marina Beļakova
Sergejs Feoktistovs
Jeļena Jeršeslavceva
Inna Patrijuka
Inna Rediko
Svetlana Rjazanceva