Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1937. gads

1937.gads audz. Nikolajs Kazeksklases audzinātājs – Nikolajs Kazeks
Lidija Ābola
Valdis Aldiņš
Rasma Berga
Irēna Dūma
Edgars Elksnītis
Lilija Ģērķe
Jānis Grietiņš
Helēna Ignatova
Voldemārs Līcītis
Marta Līve
Olga Mārtinsone
Josefs Moreins
Natālija Ozoliņa
Alberts Purviņš
Aleksandrs Romāns
Voldemārs Rempe
Nikolajs Rumpe
Jēkabs Vītols
Valdis Zvaigzne