Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2006. gads

2006.gads kl.audz. Ira Ņikiforovaklases audzinātāja – Ira Ņikiforova
Dace Ārnese
Zane Bērziņa
Jeļena Borokova
Līva Davidova
Viesturs Dille
Anete Ieleja
Antans Kazanauskas
Krista Kokina
Līga Kravale
Krista Kupča
Agnese Seipule
Andris Soņecs
Nora Stalaža
Lauris Urbanovičs
Andris Vērdiņš
Olita Znotiņa
Zane Žilde

2006.gads kl.audz. Mārīte Skrabutenaklases audzinātāja – Mārīte Skrabutena
Rasa Aleksandrova
Zane Āboliņa
Agris Bakāns
Inita Čulkstēna
Dace Kļeščenogova
Rihards Korņetovs
Elīna Kupča
Oskars Lauciņš
Valdis Mežmalis
Jana Orlova
Jānis Priecums
Māris Rūtiņš
Mārīte Vilcāne
Matīss Vucāns

2006.gads kl.audz. Tatjana Zagorskaklases audzinātāja – Tatjana Zagorska
Jekaterina Bogača
Dmitrijs Čarugins
Oļegs Krivošonoks
Romans Politiko
Tatjana Sujedova
Deniss Zdanovs