Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1963. gads

1963.gads kl.audz.Aina Avenaklases audzinātāja – Aina Avena
Valdis Abatnieks
Dzintra Brička
Maņa Cibule
Velta Davidova
Dzintra Dubicka
Egīls Dudars
Gunta Grigorjeva
Jānis Liepiņš
Edgars Liniņš
Ārija – Guna Melbārde
Dainis Preiss
Aija Kārkle
Jānis Romāns
Anita Saliņa
Vija Saliņa
Lija Varule
Silvija Vērdiņa
Klāra Vilcāne
Marija Zepa

1963.gads kl.audz.Tija Stalšāneklases audzinātāja – Tija Stalšāne
Vilnis Bunduls
Dzintra Caune
Varis Cesbergs
Ruta Cīrule
Gaida Eglīte
Aija Ginaite
Guna Kačkāne
Astrīda Kauša
Pēteris Krumpāns
Nadežda Liepiņa
Lūcija Ļubka
Aija Liepniece
Antonija Maslabojeva
Dzintra Ozoliņa
Jānis Rocēns
Dzidra Rukmane
Jānis Siņica
Ilmārs Siliņš
Genovefa Skrīvere
Jānis Štūre

1963.gads kl.audz.Jānis Smilgdrīvsklases audzinātājs Jānis Smilgdrīvs
Eva Grāvīte
Elvīra Gudelīte
Jeļena Marenova
Gaļina Muraško
Ņina Okoļnaja
Lidija Stepčenko
Marija Terentjeva
Hanna Cibule
Alis Januškeviča
Ivans Hohlenko