Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

“Vai tu zini? Vai tu proti?”

Pirms pavasara brīvdienām, 11. martā, Odzienas filiālē notika konkurss “Vai tu zini? Vai tu proti?” Tajā tika pārbaudītas zināšanas un prasmes dažādās jomās. Konkursā piedalījās divas komandas, neizpalika asprātīgi jautājumi arī skatītājiem. Labāk veicās komandai, kurā startēja Evija Mahļiņeca, Kristīne Lindenberga, Lauris Katkevičs un Enija Lazdiņa. Otrajā vietā palika Edgars Smirnovs, Jānis Orlovs, Alise Dobkeviča un Simona Lindenberga.

Skolotāja Aiga Čepule

IMG_1585 IMG_1584 IMG_1581 IMG_1578

Projektu nedēļas noslēgums skolas filiālē Odzienā

5.februārī PNĢ Odzienas filiālē skolēni prezentēja savus projektu nedēļas darbus. 3.e klases tēma bija – “Papīra, plastmasas atkritumi- to otrreizējās izmantošanas iespējas”. Tika veidotas rotaļlietas no šiem materiāliem. 4.e/5.e klases projekts- “Tīra vide”.6.e /7.e klase pētīja resursu taupīšanu. Paši pārstrādāja papīru un izgatavoja kartonu. 8.e/9.e klase pētīja PET pudeļu pārstrādāšanas rūpniecisko procesu un paši izgatavoja dažādus sadzīves priekšmetus. Pēc aptaujas veikšanas skolēniem vislabāk patika 8.e/9.e klases sagatavotā prezentācija.

Dir.v.audz. jomā Odzienas filiālē V.Zdanovska

Barikāžu atceres pasākums

uguns20.janvārī – 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienā, lai atcerētos notikumus pirms 25.gadiem, Odzienas filiāles skolēni, skolotāji un vecāki pulcējās pie atmiņu ugunskura. Vietalviete Ausma Melbārde dalījās atmiņās par barikādēm. Ausmas kundze uz Rīgu devās 5 dienas pēc kārtas, lai sargātu televīzijas torni. Viņa ir saņēmusi barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi.
3.klases skolnieces Enijas Lazdiņas mamma pirms 25 gadiem mācījās Pļaviņu novada ģimnāzijā. Kopā ar klasesbiedriem viņa devās uz Rīgu. Sinora Lazdiņa atcerējās cilvēku lielo vienotību un labestību.
Atmiņās daloties, cienājāmies ar tēju un garšīgiem pīrādziņiem.

Direktora vietniece izglītības jomā ģimnāzijas filiālē Odzienā Elita Freimane

Dzejas dienu pasākums Odzienas filiālē

dzeja

Dzejas dienas ir viena no latviešu tautas kultūras tradīcijām. 1965.gadā, kad Rainim aprit 100.dzimšanas diena, rodas ideja par dzejas dienu organizēšanu, taču savu gaitu tās uzsāk 1966. gadā, kad toreizējā Padomju rakstnieku savienība nolemj dibināt dzejas dienu tradīciju.

Katru gadu septembrī Latviju pāršalc Dzejas dienu sarīkojumi. Tie tradicionāli sākas Rīgā un pamazām, pilienu pa pilienam, kļūst arvien apjomīgāki, kamēr pārņem visu Latviju.

Šogad dzeja dienām īpaša nozīme,jo svinam Raiņa 150. dzimšanas dienu. Parasti dzejas dienas sākas Raiņa dzimšanas dienā -11. septembrī ,un dzeja svin savus svētkus visu septembra mēnesi.Dažādās Latvijas vietās pulcējas ievērojami dzejnieki, rakstnieki, literāti un ārzemju viesi.Tiek lasīta dzeja,bieži uzstājas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi-kori,deju grupas,orķestri u.c. Bieži piedalās arī dažādu teātru aktieri. Arī mūsu pienākums ir saglabāt un kopt šo kultūras mantojumu, iedziļināties latviešu tautas dzejas valodas bagātībā.

Kopā ar Odzienas filiāles skolēniem, skolotājām un novada kultūras darbiniekiem, centāmies noorganizēt skaistu dzejas dienu  pasākumu pie Vietalvas lepnuma -Ausekļa ozola.

Pasākuma iespaidi skolēnu viedokļos .

18. septembrī mūsu skola piedalījās Dzejas dienās. Spožā saulē un vējā mēs sēdējām pie Vietalvas lepnuma – Ausekļa ozola. Šajā mājīgajā atmosfērā lasījām un klausījāmies dažādu rakstnieku, protams, arī Raiņa un Aspazijas dzejoļus. Katrs bija sagatavojis vienu dzejoli,  pēc lasīšanas apspriedām dzejas jēgu un nozīmi, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Vēlāk klausījāmies mūsu ciemiņa-rakstnieces-Lindas Šmites runā. Viņa stāstīja par savu „ceļu” grāmatu rakstīšanā, par savām jau izdotajam grāmatām,lasīja savas novadniecesSarmītes Rodes dzeju . Rakstniece bija priecīga par to, ka ir nokļuvusi tik skaistā vietā, kā Vietalva.Pēc Lindas Šmites stāstījuma mēs dzērām tēju, ēdām cepumus un  sirsnīgi  sarunājāmies par dzeju, literatūru un kultūru.Manuprāt, nozīmīgi bija tas, ka katrs skolēns, kurš bija atbraucis, piedalījās. Neviens nepalika vienaldzīgs un sajutās kā aktīvs pasākuma līdzdalībnieks. Es vēlētos, lai katrs cilvēks šajos svētkos kaut nedaudz pievērstos latviešu izcilāko dzejnieku darbiem, jo mūsu rakstnieki tiešām ir apbrīnojami un cienījami cilvēki.(Evija Mahliņeca-8.e klase)

18.septembris bija skaista atpūtas un mācību stunda vienlaicīgi.Mēs piedalījāmies Dzejas dienu pasākumā, kurā svinējām izcilā latviešu dzejnieka –Raiņa 150. dzimšanas dienu.Jauki, ka uz šo pasākumu bija atnākuši arī daži vecāki,pagasta kultūras darba organizatore, arī bibliotekāri . Šis pasākums bija daudz savādāks nekā tie, kas notiek skolā; patīkama rudens atmosfēra, jauka tikšanās ar rakstnieci Lindu Šmiti, kuru intervēja mūsu skolas 6. klašu skolēni, jo latviešu valodas stundā lietišķo rakstu apguvē ir tēma par intervijas veikšnu un publicēšanu, tāpēc bija reāla iespēja to veikt praktiski.(Līva Čepule-7.e klase)

Intervijas sižets ar rakstnieci Lindu Šmiti.(Lauris Katkevičs-6.e klase)

L.K.-Cik ilgi Jūs nodarbojaties ar rakstniecību?

L.Š.-Rakstu jau kopš skolas laikiem, taču sākumā tie bija tikai labi domraksti.Vēlāk aptvēru, ka man padodas arī grāmatu rakstīšana,jo idejas grāmatu rakstīšanai dzima

pēc katras jaunas grāmatas uzrakstīšanas.Rakstu gan bērniem gan pieaugušajiem lasītājiem.

L.K.-Vai ir interesanti rakstīt?

L.Š-Rakstīt ir interesanti,jo cilvēks var izstāstīt visas savas domas, idejas, iztēloties sižetu pēc saviem ieskatiem.

L.K.-Vai rakstāt arī dzeju?

L.Š-Dzeju nerakstu, taču šodien dzejas dienās gribu nolasīt savas novadnieces Sarmītes Rodes dzejoļus, kuri tematiski līdzīgi manu grāmatu sižetiem.

L.K.-Kuras no savām grāmatām Jūs ieteiktu mums izlasīt?

L.Š-Gribētos jau ieteikt visas, taču zinu, ka tā tas nenotiek.Labi būtu , ja izlasītu:”Karotājkarotes”,”Liedaga bērni”,”Vella skuķis”

Šadā literārajā gaisotnē pagāja dzejas dienu pasākums.

Visapkārt rudens tumsa un migla, un pelēkas skumjas

Bet manā pļavā-spilgtas krāsas ,gaisma

un mirdzums kā vasaras jāņtārpiņu naktī…..

Tikai tā var pārvarēt rudens tumsu-

Stādot cerību asnus,

Starojot mīlestībā un

Saglabājot siltu un dedzīgu sirdi…

Lai Jums vienmēr ir šīs dedzīgās sirdis darot nozīmīgus darbus un lasot arī dzeju, kura nekad nemelo!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja- Indra Ozoliņa.

IMG_1504IMG_1506IMG_1514IMG_1515

Rudens ziedu kompozīciju izstāde

Kā katru rudeni, arī šogad, Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiālē skolēni veidoja rudens ziedu kompozīcijas.
IMG_1500IMG_1495IMG_1492

Mātes dienas pasākums skolas filiālē Odzienā

8.maijā uz Mātes dienai veltīto pasākumu Odzienas filiālē tika aicinātas audzēkņu māmiņas un vecmāmiņas.
Savu apsveikumu viņām bija sagatavojuši interešu izglītības pulciņi. Mākslas un datorgrafikas pulciņu dalībnieki – savu darbu izstādes, mūzikas pulciņš – dziesmas, bet teātra pulciņš visus priecēja ar izrādi “Maija un Paija”. Īpašu noskaņu šim pasākumam deva Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi.
Pasākuma beigās ar pašu gatavotiem apsveikumiem un sagādātajiem ziediem bērni sveica māmiņas un vecmāmiņas.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un interešu pulciņu vadītājiem par ieguldīto darbu.

Daba un perkusīvie mūzikas instrumenti

Aprīlis ir pavasara sākuma mēnesis. Arī mēs- mūzikas pulciņa dalībnieki un interesenti devāmies dabā, lai klausītos un paši piedalītos skaņu veidošanā. Apbrīnojām ievas ziedu pumpurus, kuri teju vērsies, ieklausījāmies putnu balsīs. Tās bija tik dažādas: īsi un gari svilpieni, treļļi un locījumi. Mēs ar dažādiem atrastajiem kociņiem un akmentiņiem mēģinājām veidot akordus, kuri iekļautos šajā dabas simfonijā. Mums patika. Bija jauki apzināties, ka arī mēs esam daļa no dabas.

Priecīgas Lieldienas!

31.martā “Mākslas pulciņš” Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā kopā ar interesentiem izveidoja nelielu Lieldienu dekoru, ko izvietoja sākumskolas gaitenī.
Visiem priecīgas Lieldienas!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ziemassvētki skolas filiālē Odzienā

ZiemassvētkiKlusa, nakts, svēta nakts…. . Ar klarnetes skaņām Aksels Leitlants ieskandināja Ziemassvētku pasākumu Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā. Izskanēja pazīstamas un arī jaunas dzejas rindas un mīļas dziesmas skolotājas Elitas Freimanes vadībā.
Odzienas skolas direktores vietniece Iveta Dūmiņa teica paldies skolēniem par labiem rezultātiem mācībās un sasniegumiem dažādos pārbaudījumos.
Vārdu lūdza arī ģimnāzijas direktore Rita Pole un direktores vietniece Iveta Krastiņa. Kā jau ciemiņiem pieklājas, arī viņas atveda pateicību, gan audzēkņiem, gan audzēkņu vecākiem, gan skolotājiem par ieguldīto darbu audzinot un skolojot jauno paaudzi.
Un tad jau lielākais notikums! Ziemassvētku vecīša gaidīšana!
Rūķi ar sniega pārsliņām no teātra pulciņa bija avīzē izlasījuši, ka šogad dāvanas nebūs, bet viss tomēr beidzās labi un Ziemassvētku vecītis bija klāt. Bet dāvanas tāpat vien nedeva! Katrai klašu grupai jārāda sagatavotais priekšnesums, lai tiktu pie dāvanas. Nu skatītāji varēja redzēt gan kaķus, gan zaķus un lapsas un vilkus, un pat Sala tētiņu ar puteņu vērpetēm. Kad skolas zālē viss pieklusa, svētki turpinājās klasēs un tie, kuri ļoti vēlējās varēja izlocīt kājas disko ritmos.
Lai Jaunais gads atnes vecākiem pacietību, skolotājiem jaunas idejas, audzēkņiem labas sekmes!

Teātra pulciņa vadītāja Agita Lindenberga

Odzienas filiāles skolēnu mācību ekskursija

10.oktobrī Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Pirmais apskates objekts bija jaunās Nacionālās bibliotēkas telpas, kurā aplūkojām arī dažādu tautu ābeču izstādi. Pēc tam sekoja ekskursija pa LU botānisko dārzu un iepazīšanās ar Tropu tauriņu mājas iemītniekiem. Tālāk aplūkojām Dabas muzeja 2.un 3.stāva ekspozīcijas. Un devāmies pie Brīvības pieminekļa, Laimas pulksteņa un cauri Vecrīgai uz krastmalu.