Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu vidusskola

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Kontakti

Skolas adrese: Daugavas 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Skolas e-pastsskola@png.edu.lv

Skolas kanceleja Sanita Severova
sanita.severova@png.edu.lv
28357322 65133848
Skolas direktore Ilze Luksa
 ilze.luksa@png.edu.lv
 29396188 65133844
Direktores vietniece
izglītības jomā
Lana Ivanova lana.ivanova@png.edu.lv 28352541
Direktores vietniece audzināšanas darbā Jolanta Nīcgale jolanta.nicgale@png.edu.lv 26522349
Direktores vietniece informātikas jautājumos Vineta Platgalve vineta.platgalve@png.edu.lv 29126963
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Santa Kupča
santa.kupca@png.edu.lv
28664700
Saimniecības struktūrvienības vadītājs filiālē Odzienā Normunds Kupčs normunds.kupcs@png.edu.lv

Izglītības psihologs: 26350461, dzintra.vanaga@png.edu.lv
Sociālais pedagogs: 20292493, sanita.fjodorova@png.edu.lv
Medmāsa: 26482530, png.medmasa@png.edu.lv
Ēkas uzraugs: 28353792

Pieņemšanas laiki:

Direktore Ilze Luksa:
Pirmdien 15.00 – 16.00
Trešdien 9.30 – 10.30

Direktores vietniece izglītības jomā Lana Ivanova: 
Pirmdien 14.30 – 15.30
Ceturtdien 8.00 – 9.00

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā Jolanta Nīcgale:
Pirmdien 14.00 – 15.00
Ceturtdien 9.00 – 10.00

Direktores vietniece informātikas jautājumos Vineta Platgalve:
Pirmdien 8.20 – 9.20
Trešdien 14.00 – 15.00

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Santa Kupča:
Otrdien 14.00 – 15.00
Piektdien 9.00 – 10.00


Skolēnu pašpārvaldes e-pastslidzparvalde@png.edu.lv
Skolas padomes e-pasts: skolas.padome@png.edu.lv 
Skolas bibliotēka: bibliotekāres –  Silga Stučka, silga.stucka@png.edu.lv, Aiga Bērziņa, aiga.berzina@png.edu.lv


Rekvizīti uz pavadzīmēm, rēķiniem Pļaviņu vidusskolai

Saņēmējs: Pļaviņu vidusskola
Maksātājs: Pļaviņu apvienības pārvalde
Juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV 5120
PVN reģistrācijas Nr. LV90000043649
Saņemšanas vietas adrese: Daugavas iela 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV 5120
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Konts: LV38 HABA 0551 0206 2172 7

Pļaviņu vidusskolas filiālei Odzienā
Saņēmējs: Pļaviņu vidusskolas filiāle Odzienā
Maksātājs: Pļaviņu apvienības pārvalde
Juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV 5120
PVN reģistrācijas Nr. LV90000043649
Saņemšanas vietas adrese: „Skola”, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV 5109
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Konts: LV38 HABA 0551 0206 2172 7

Rekvizīti uz čekiem
Pļaviņu apvienības pārvalde, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV 5120
PVN reģistrācijas Nr. LV90000043649

Maksas pakalpojumi  Pļaviņu vidusskolā:
Ar pieejamajiem maksas pakalpojumiem Pļaviņu vidusskolā var iepazīties šeit