Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Kontakti

Skolas adrese: Daugavas 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
Skolas e-pastsskola@png.edu.lv
Skolā ir iespēja iekļūt personām ar īpašām vajadzībām, izmantojot uzbrauktuvi vai liftu.
Lifta izmantošanai iepriekš zvanīt uz tel. 28664700

Skolas kanceleja Sanita Severova
sanita.severova@png.edu.lv
28357322 65133848
Skolas direktore Ilze Luksa
 ilze.luksa@png.edu.lv
 29396188 65133844
Direktores vietniece
izglītības jomā
Lana Ivanova lana.ivanova@png.edu.lv 28352541
Direktores vietniece audzināšanas darbā Jolanta Nīcgale jolanta.nicgale@png.edu.lv 26522349
Direktores vietniece informātikas jautājumos Vineta Platgalve vineta.platgalve@png.edu.lv 29126963
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Santa Kupča
santa.kupca@png.edu.lv
28664700
Saimniecības struktūrvienības vadītājs filiālē Odzienā Normunds Kupčs normunds.kupcs@png.edu.lv

Izglītības psihologs: 26350461, dzintra.vanaga@png.edu.lv
Sociālais pedagogs: 20292493, sanita.fjodorova@png.edu.lv
Medmāsa: 26482530, png.medmasa@png.edu.lv
Ēkas uzraugs: 28353792

Skolēnu pašpārvaldes e-pastslidzparvalde@png.edu.lv
Skolas padomes e-pasts: skolas.padome@png.edu.lv 
Skolas bibliotēka: bibliotekāres –  Silga Stučka, silga.stucka@png.edu.lv,
Aiga Bērziņa, aiga.berzina@png.edu.lv


Rekvizīti uz pavadzīmēm rēķiniem Pļaviņu vidusskolai

Saņēmējs:
Pļaviņu vidusskola
Reģ. Nr. 40900002494
Daugavas iela 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120
 
Maksātājs:
Aizkraukles novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Reģ. Nr: 90000074812
PVN Reģ. Nr. LV90000074812
Bankas konts: LV28 UNLA 0035 9001 3030 2
Bankas nosaukums: AS “SEB Banka”
Bankas kods: UNLALV2X

Pļaviņu vidusskolas filiālei Odzienā
Saņēmējs: Pļaviņu vidusskolas filiāle Odzienā
Maksātājs: Aizkraukles novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
PVN reģistrācijas Nr. LV90000074812
Saņemšanas vietas adrese: „Skola”, Vietalvas pagasts, Aizkraukles novads, LV 5109
Banka: AS “SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV28UNLA0035900130302


Pļaviņu vidusskolas un filiāles Odzienā maksas pakalpojumu cenrādis (no 01.06.2023) šeit.