Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Kontaktinformācija

Skolas adrese: Daugavas 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120

Skolas e-pastsskola@png.edu.lv

Skolas kanceleja Dace Zaltāne skola@png.edu.lv 28357322, 65133848
Skolas direktore Ilze Luksa  ilze.luksa@png.edu.lv

Direktores vietniece izglītības jomā,
direktora p.i.
Lana Ivanova lana.ivanova@png.edu.lv 28352541
Direktores vietniece audzināšanas darbā Jolanta Nīcgale jolanta.nicgale@png.edu.lv 26522349
Direktores vietnieks informātikas jautājumos Aivars Sinelis aivars.sinelis@png.edu.lv 29642991
Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Santa Kupča santa.kupca@png.edu.lv 28664700
Saimniecības struktūrvienības vadītājs filiālē Odzienā Normunds Kupčs normunds.kupcs@png.edu.lv

Izglītības psihologs: 26350461, dzintra.vanaga@png.edu.lv

Sociālais pedagogs: 26131064, sanita.fjodorova@png.edu.lv

Medmāsa: 65133845, 26482530, png.medmasa@png.edu.lv

Skolas sargs: 65133849 Ēdnīca: 65134570

Pieņemšanas laiki:

Direktore Ilze Luksa:
Pirmdien 15.00 – 16.00
Trešdien 9.00 – 10.00

Direktores vietniece izglītības jomā Lana Ivanova:
Pirmdien 14.00 – 15.00
Ceturtdien 8.00 – 9.00

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā Jolanta Nīcgale:
Pirmdien 14.00 – 15.00
Ceturtdien 9.00 – 10.00

Direktores vietnieks informātikas jautājumos Aivars Sinelis:
Otrdien 16.00 – 17.00
Ceturtdien 15.00 – 16.00

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā Santa Kupča:
Otrdien 14.00 – 15.00
Piektdien 9.00 – 10.00


Skolēnu pašpārvaldes e-pastslidzparvalde@png.edu.lv

Skolas padomes e-pasts: skolas.padome@png.edu.lv

Skolas bibliotēka, tālrunis: 65133846
Bibliotekāres: Silga Stučka, silga.stucka@png.edu.lv
Aiga Bērziņa, aiga.berzina@png.edu.lv


Rekvizīti uz pavadzīmēm, rēķiniem Pļaviņu novada ģimnāzijai

Saņēmējs: Pļaviņu novada ģimnāzija
Maksātājs: Pļaviņu novada dome
Juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120
PVN reģistrācijas Nr. LV90000043649
Saņemšanas vietas adrese: Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Konts: LV38 HABA 0551 0206 2172 7

Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālei Odzienā
Saņēmējs: Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odzienā
Maksātājs:Pļaviņu novada dome
Juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120
PVN reģistrācijas Nr. LV90000043649
Saņemšanas vietas adrese: „Skola”,Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV 5109
AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Konts: LV38 HABA 0551 0206 2172 7

Rekvizīti uz čekiem
Pļaviņu novada dome
Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV 5120
PVN reģistrācijas Nr. LV90000043649

Pļaviņu novada domes ZIEDOJUMU konts
AS Swedbank LV42 HABA 0551 0400 6530 5

Maksas pakalpojumi  Pļaviņu novada ģimnāzijā
Ar pieejamajiem maksas pakalpojumiem Pļaviņu novada ģimnāzijā var iepazīties šeit