Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1954. gads

1954.gada 30.izlaidums audzinātāja Tamāra Jeremejevaklases audzinātāja – Tamara Jeremejeva
Uldis Apīnis
Ausma Bērziņa
Vilnis Bieriņš
Vizma Eglīte
Daina Gavrikova
Ausma Ginaite
Ausma Grahoļska
Lija Indriksone
Augusts Jēgermanis
Aina Medne
Dzidra Oļehno
Guntis Pirro
Uldis Placēns
Gunta Purviņa
Vizma Purviņa
Rasma Saukante
Paulis Prūsis
Vanda Skrīvere
Rita Stoķe
Biruta Stērstiņa
Jānis Šmalcs
Austra Štrāle
Pēteris Utāns
Vladislavs Vaivads
Edīte Večena
Lidija Versme
Dzidra Vītoliņa

klases audzinātāja – G. Simona
Nikolajs Panovs
Staļina Ostrovska
Anatolijs Borņakovs
Anatolijs Filatovs
Vladimirs Ivanovs
Margarita Smirnova
Ļevs Iļjins
Grigorijs Mironovs
Gaļina Novožeņina
Nikolajs Panovs
Marija Šakurova