Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

2023. gads

Klases audzinātāja – Silga Stučkatitullbilde
Amanda Līga Bernoviča
Kristers Delikatnijs
Gvido Eizāns
Samanta Ērgle
Leons Gipke
Eiriks Kalnriekstiņš
Adrians Kaugers
Daniels Kovaļenko
Mikuss Krēbss
Kristīne Liepiņa
Jānis Orlovs
Anastasija Trifanova
Santa Turinceva
Matīss Vasks
Edīte Visocka
Artūrs Žmurovs