Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1967. gads

1967.gads kl.audz. Jānis Smilgdrīvsklases audzinātājs Jānis Smilgdrīvs
Juris Elīts
Valentīns Kostenko
Vladimirs Mamukovs
Ludmila Plaksina
Vladimirs Podziava
Irina Seņkova
Valentīna Smirnova
Ņina Šehovena
Gaļina Saharova
Viktors Savins
Ņina Sergejenko
Vjačeslavs Surkovs
Rita Timofejeva
Valentīna Vasiļjeva
Boriss Vjačeslavs