Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1929. gads

1929.gadsklases audzinātājs – Nikolajs Gailītis
Mirdza Blūma
Paulīna Dūms
Jānis – Arvīds Eglītis
Jūlijs Gailītis
Haja Gureviča
Jānis Indulis Kalvjaks
Emīlija Kubliņa
Elvīra Leimane
Herberts Liepiņš
Vilma Lodziņa
Anna Skaidrīte Lūka
Milda Mangule
Marta Valeskalne