Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1941. gads

klases audzinātāja – Elvīra Svīkule
Marta Avena
Valija Blūma
Vilma Cēderštrēma
Meise Fonarevs
Zeltīte Īvāne
Milda Jansone
Valerija Jēkabsone
Aldons Kalējs
Mirdza Kalniņa
Anna Kazāka
Elvīra Kupče
Ēvalds Lazdiņš
Oļģerts Lielups
Marta Līcīte
Tatjana Meļņikova
Zinaida Meļņikova
Zelma Muižniece
Alma Ozoliņa
Gaida Priedīte
Mirdza Rubene
Hava Šteina
Ilgonis Vilks
Rita Galviņa
Ērika Radziņa
Edgars Dakteris
Ozers Kirzners
Beila Karlīne