Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1950. gads

1950.gads kl.audz. Apolonija Grīvniece (1)klases audzinātāja – Apolonija Grīvniece
Alise Briģe
Aina Bērzkalne
Ruta Dadzena
Jānis Dūms
Arvīds Grantiņš
Sofija Klagiša
Alberts Kļaviņš
Jānis Kurmēns
Valija Lielmeža
Gundars Riekstiņš
Marģers Riekstiņš
Milda Bleise
Agra Vītola
Jānis Vītoliņs
Valentīna Žēlabiņa
Valentīna Kancāne
Ruta Zeltiņa
Skaidrīte Galviņa

1950.gads kl.audz. Tverdovsklases audzinātājs – Jevgenijs Tverdovs
Helēna Bite
Zina Breive
Edgars Čoms
Rita Čulkstēna
Inta Dzenīte
Jānis Dzenītis
Rita Gaile
Valda Gaile
Aina Jetka
Dzidra Lapiņa
Rita Lazdiņa
Artis Lūsis
Rasma Mežvēvere
Lūcija Ozoliņa
Ārija Packeviča
Ruta Paula
Pēteris Pentjušs
Rita Rudzīte
Jānis Upītis
Zelma Veide
Ruta Vītola
Dainis Vītols
Aleksandrs Višņakovs
Brigita Vite
Līga Zvirgzdiņa
Valentīns Majors
Nikolajs Štolcs
Valija Kancāne – eksterne