Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

1966. gads

1966.gada 42.izlaidums .klases audzinātājs Ilmārs Niedrītisklases audzinātājs – Ilmārs Niedrītis
Ilga Avotiņa
Gundega Bakša
Mārīte Barišņikova
Austris Caunītis
Rita Kačkāne
Kārlis Lasis
Maija Ļaksa
Lidija Maksimoviča
Margarita Pavloviča
Vilis Saliņš
Ligita Stirna
Jānis Zaharovskis
Māris Dobulāns
Ligita Vīksne
Brigita Zolberga
Ausma Zvirbule
Mudrīte Zvirbule

klases audzinātāja – Ārija Auziņa
Inta Anduža
Daina Bērziņa
Vita Doida
Maija Gavrikova
Varis Jansons
Lilita Krūmiņa
Pēteris Misiņš
Jānis Ozoliņš
Pēteris Ozoliņš
Biruta Paltena
Valda Pētersone
Nadježda Rjabuhina
Elza Saleniece
Mārīte Strihoļska
Zinaida Šušerte
Juris Zeltiņš

1966.kl.audz Gaļina Kisļakovaklases audzinātāja – Gaļina Kisļakova
Eva Agafonova
Izolde Avotiņa
Ņina Andrejeva
Pjotrs Daņilovs
Rita Geistarte
Antons Grustāns
Ludmila Ignatova
Anatolijs Ignatenko
Ņina Ivanova
Terēza Janoviča
Valērijs Judins
Nikolajs Konjuhovs
Grigorijs Kosorogovs
Tatjana Kuprišova
Valentīna Macuganova
Aleksandrs Makejenko
Alla Novoselova
Valērijs Nazarovs
Zinaīda Ņikuļina
Aktāvija Plotiņa
Taisija Radionova
Valērijs Rudakovs
Ņina Sokolova
Raisa Stepanova
Alīna Vojtjule
Vasīlijs Zaicevs

klase klases audzinātājs – Sofija Tarāne
Vasīlijs Drozdovs
Vitālijs Drozdovs
Ņina Kļimenko
Irīna Lavrinoviča
Ļubova Mamukova
Irina Meļekesceva
Vjačeslavs Minajevs
Viktors Riženko
Ina Sokolova
Raisa Smirnova
Zinaīda Suhareva
Larisa Vaščilkina

1966.gada 42.izlaidums klases audzinātāja Ausma GrīsleKlases audzinātāja – Ausma Grīsle
Jānis Āboliņš
Marija Bērziņa
Jānis Brička
Ilze Jaunošāne
Ilze Kalniņa
Vera Koļesņikova
Edīte Krīgale
Aldonis Krūmiņš
Ilze Kvile
Dzintra Ķirsone
Arturs Līcis
Vija Maligina
Aleksandra Matjaša
Fēliks Nikmanis
Ārija Strelkova
Anna Sudņika
Ruta Vizāne
Ināra Zepa
Anita Stocika

klases audzinātāja – Inna Soroka
Vanda Ankudoviča
Ausma Avena
Gaida Cielava
Marija Dubicka
Jānis Dūms
Biruta Dzalbe
Māris Ikaunieks
Olita Klaņuna
Gunta Kalniņa
Jānis Kakānis
Gunta Lācīte
Astra Lazdiņa
Lilita Pļavinska
Ilmārs Preiss
Velga Rūtiņa
Mārtiņš Sīlis
Klinta Zdanovska