Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi novada angļu valodas olimpiādēs

7. novembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) angļu valodā 10.-12. klasei, kurā Nikola Gaperoviča  (12. klase, skolotāja Viktorija Fjodorova) ieguva 3. vietu.

8. novembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) angļu valodā 7.-9. klasei, kurā Artūrs Duntavs  (9.b klase, skolotāja Ineta Bicāla) ieguva 2. vietu un Elīza Kurcalte (8.b klase, skolotāja Indra Ozoliņa) ieguva 3. vietu.

9. novembrī tiešsaistē norisinājās novada olimpiāde (II posms) angļu valodā 4.-6. klasei, kurā Evita Pujāte (6.b klase, skolotāja Ineta Bicāla) ieguva 1. vietu, Lote Ošlapa  (5.b klase, skolotāja Indra Ozoliņa) ieguva 2. vietu, Melisa Roziņa (6.a klase, skolotāja Ineta Bicāla) ieguva 3. vietu, Matīss Briedis (5.a klase, skolotāja Indra Ozoliņa), Haralds Eriksons (6.b klase, skolotāja Ineta Bicāla), Armands Striķis (6.a klase, skolotāja Ineta Bicāla) un Renārs Valdbergs (6.a klase, skolotāja Ineta Bicāla) ieguva atzinību.

6.b klases skolniece Evita Pujāte ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties angļu valodas valsts (III posma) olimpiādē!

Sveicam skolēnus ar sasniegto, paldies skolotājām par ieguldīto darbu un vēlam Evitai veiksmi olimpiādes nākamajā posmā!