Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2023/2024

Vakances

logo2

PĻAVIŅU VIDUSSKOLA
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4513903465)

AICINA DARBĀ:

DIZAINA UN TEHNOLOĢIJU SKOLOTĀJU (KOKAPSTRĀDE, NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU);
MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU (NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU);
SPECIĀLO PEDAGOGU (NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU).

Prasības pretendentiem:

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties līdz 2024. gada 1. augustam, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu vidusskolas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv, tālrunis uzziņām 29396188.

Soļo par savu skolu 2024

No 27. aprīļa līdz 15. jūnijam lietotnē Walk15 norisinājās soļu skaitīšanas izaicinājums “Soļo par savu skolu 2024″, lai krātu soļus savai skolai un palielinātu ikdienas fiziskās aktivitātes.
PVO statistika liecina, ka vairāk nekā 80 % skolas vecuma bērnu un jauniešu katru dienu ir nepietiekami aktīvi. Sporta un veselības zinātņu profesora A. Skurvīda padoms katram no mums: “10 000 soļu dienā, vismaz 3-5 reizes nedēļā”.
Aktivitātē tika pieteikta 521 skola. Pļaviņu vidusskola finišēja 86.vietā, kur soļus krāja 94 no 144 reģistrētajiem dalībniekiem, noejot kopā 24 594 105 soļu!

Lasīt vairāk

Programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes 2023./2024. m. g.

Ar programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātēm 2023./2024. m. g. var iepazīties šeit.

Darba plāns 10. – 20. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 10. jūnijs
9.30 Matemātikas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
9.30 Matemātikas augstākā līmeņa 1., 2. daļas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 CE matemātikā optimālais līmenis 107. kab., darba vadītāja S. Stučka
no 10.00 apvienotais CE matemātikā augstākais līmenis (1., 2. daļa) 107. kab., darba vadītāja S. Stučka
Matemātikas optimālā līmeņa CE novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Seikovska)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Otrdiena, 11. jūnijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Matemātikas augstākā līmeņa 3., 4. daļas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 apvienotais CE matemātikā augstākais līmenis (3., 4. daļa) 107. kab., darba vadītāja S. Stučka
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Trešdiena, 12. jūnijs
MK vadītāja atskaites iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Aizkraukles novada skolu datorikas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens (V. Platgalve, E. Valdberga)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Ceturtdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Piektdiena, 14. jūnijs
9.00 PP sēde 201. kab.
Līdz plkst. 16.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.07. – 31.08.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.severova@png.edu.lv)
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Sestdiena, 15. jūnijs
13.00 9.a klases izlaidums sporta zālē
16.00 9.b klases izlaidums sporta zālē
19.00 12. klases izlaidums sporta zālē

Pirmdiena, 17. jūnijs
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Otrdiena, 18. jūnijs
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Trešdiena, 19. jūnijs
Jaunsardzes centra kursi (G. Mozga)
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Ceturtdiena, 20. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Mācību gada noslēgums Pļaviņu vidusskolā

31. maijā noslēdzās 2023./2024. mācību gads, kas ir bijis dažādām aktivitātēm piepildīts. Ik katra mācību gada izskaņā Pļaviņu vidusskolas kolektīvs atskatās uz paveikto mācībās un interešu izglītībā visa gada garumā. Apkopojot paveikto šajā mācību gadā, esam gandarīti par padarīto.

Lasīt vairāk

Informācija par interešu izglītības programmu iesniegšanu
2024./2025. m. g.

Interešu izglītības programmas 2024./2025. mācību gadam un pieteikums Interešu izglītības mācību programmu īstenošanai jāiesniedz izglītības iestādes vadītājam, kurā programma tiks realizēta līdz 14.06.2024.

Aizkraukles novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas nolikums šeit
1.pielikums: VISC ieteikumi Interešu izglītības programmas izveidei šeit
2.pielikums: Pieteikums Interešu izglītības mācību programmu īstenošanai šeit
3.pielikums: Interešu izglītības programmas novērtēšanas veidlapa šeit

“Labo darbu maratons” 2023./2024. m. g.


Ar skolēnu paveikto var iepazīties šeit.

Pavasara svētki 2024

Darba plāns 3. – 7. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 3. jūnijs
9.30 Angļu valodas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
9.30 Angļu valodas augstākā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 Angļu valodas optimālā līmeņa CE rakstu daļa 204. kab., darba vadītāja I. Krastiņa
no 10.00 Angļu valodas augstākā līmeņa CE rakstu daļa 201. kab., darba vadītāja E. Valdberga
no 14.30 Angļu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļa 104. kab., intervētāja V. Fjodorova
Angļu valodas optimālā līmeņa CE rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (M. Skrabutena, I. Bicāla, I. Ozoliņa)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Otrdiena, 4. jūnijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Matemātikas CE 9. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 matemātikas CE 9. klasei:

I grupa 301. kab., darba vadītāja S. Stučka
II grupa (ar atbalsta pasākumiem) 316. kab., darba vadītāja S. Fjodorova

Matemātikas CE 9. klasei novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (I. Volane, A. Igaune)
Matemātikas CE 9. klasei novērošana Bebru pamatskolā (I. Bērziņa)
Angļu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļas vērtēšana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (V. Fjodorova)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Trešdiena, 5. jūnijs
no 10.00 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļa 312. kab., intervētāja L. Avotiņa
Angļu valodas augstākā līmeņa CE mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (V. Fjodorova)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Ceturtdiena, 6. jūnijs
no 10.00 Angļu valodas augstākā līmeņa CE mutvārdu daļa 104. kab., intervētāja V. Fjodorova
Latviešu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļas vērtēšana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (L. Avotiņa)
Latviešu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļas novērošana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (M. Skrabutena)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Kursi “Mācību saturs un metodikas moduļi dabaszinībās 1. – 3. klasēs” Rīgā (S. Fišmeistare)
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Piektdiena, 7. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
13.00 Tehnisko darbinieku IT apmācība 20. kabinetā
Kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un organizēšana bērniem ar AST izglītības iestādē” (I. Balode)
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Sporta diena 2024