Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 18. – 22. janvāris

Attālinātais mācību process 5. – 12. klašu skolēniem
Ziemas brīvdienas 1. – 4. klašu skolēniem
Skolas akreditācija

Pirmdiena, 18. janvāris
Starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12. klasēm tiešsaistē (piedalās: S. Balode, A. Daugavietis, E. Luksa, E. P. Ķerķe, L. E. Pitjukeviča, K. Priede, B. Skrabutena)
10.00 – 11.30 Konsultācijas ZPD izstrādē humanitārajās zinātnēs tiešsaistē

Otrdiena, 19. janvāris
11.00 – 13.30 Informatīvi izglītojošs seminārs skolu teātru koordinatoriem tiešsaistē (I. Baginska)

Trešdiena, 20. janvāris

Ceturtdiena, 21. janvāris
9.00 – 12.10 Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” ceturtais nodarbību cikls 10. klašu skolēniem tiešsaistē

Piektdiena, 22. janvāris

Darba plāns 11. – 15. janvāris

Attālinātais mācību process 5. – 12. klašu skolēniem
Skolas akreditācija
“Barikādēm – 30”

Pirmdiena, 11. janvāris

Otrdiena, 12. janvāris
10.00 – 11.00 Skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā tiešsaistē

Trešdiena, 13. janvāris

Ceturtdiena, 14. janvāris
10.00 – 12.00 Seminārs “Dizaina domāšana darbībā – telpiski objekti un vides risinājumi” tiešsaistē (I. Baginska, I. Volane)

Piektdiena, 15. janvāris
Starpnovadu (II posma) olimpiāde fizikā 9. – 12. klasēm tiešsaistē (piedalās: D. Krūmiņa, R. Striķis, L. Lukss, L. Bicāla, U. Bērziņa, S. Ērgle, E. Visocka, A. Daugavietis, E. P. Ķerķe)
10.00 – 12.00 Seminārs “Dizaina domāšana darbībā – telpiski objekti un vides risinājumi” tiešsaistē (I. Baginska, I.Volane)

Tematiskā izstāde “Mana īpašā krūze” no izstāžu cikla “Ko darīt brīvajā laikā?” – skolas bibliotēkā

16.01. Folkloras skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursi “Folkloras mantojums un mūsdienas: gadskārtu tradīcijas bērnu un jauniešu folkloras kopās attālinātas mācīšanās apstākļos” (A. Lindenberga)

Darba plāns 4. – 8. janvāris

Attālinātais mācību process 7. – 12. klašu skolēniem
Ziemas brīvdienas 1. – 6. klašu skolēniem

Pirmdiena, 4. janvāris
Līdz plkst. 17.00 11. klašu skolēnu ZPD prezentāciju elektroniska iesūtīšana (iveta.krastina@png.edu.lv)

Otrdiena, 5. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
15.15 ZPD aizstāvēšana sekcijās tiešsaistē

Trešdiena, 6. janvāris
11.00 – 12.00 skolas 1. posma olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasei
12.00 Pašpārvaldes sanāksme tiešsaistē

Ceturtdiena, 7. janvāris
Skolas ZPD konference tiešsaistē (piedalās 10., 11. klase)

Piektdiena, 8. janvāris
Latviešu valodas (mazākumtautību programmā) valsts 37. olimpiādes 7. – 8. kl. vērtēšana tiešsaistē (S. Stučka)

Darba plāns 2020. gada 21. decembris – 2021. gada 1. janvāris

Skolēnu ziemas brīvdienas
Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 21. decembris

Otrdiena, 22. decembris
9.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
10.00 Skolotāju sanāksme tiešsaistē
Atbalsta personāla sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 23. decembris

Ceturtdiena, 24. decembris
Ziemassvētku vakars

Piektdiena, 25. decembris
Pirmie Ziemassvētki

Pirmdiena, 28. decembris
Tematisko plānu II semestrim iesniegšanas pēdējā diena kopīgotajā dokumentā
Tematisko plānu II semestrim titullapas iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Otrdiena, 29. decembris

Trešdiena, 30. decembris

Ceturtdiena, 31. decembris
Vecgada diena

Piektdiena, 1. janvāris
Jaungada diena

Darba plāns 14. – 18. decembris

Attālinātais mācību process 5. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 14. decembris
9.00 – 12.00 Skolas (I posma) olimpiāde fizikā tiešsaistē
15.00 – 16.30 Pasaules Dabas Fonda “Aizstāvības akadēmijas ievadseminārs” 9. – 12. kl.

Otrdiena, 15. decembris
9.00 Administrācijas sanāksme
15.00 Tehnoloģiju mācību jomas (dizains un tehnoloģijas) seminārs jomu koordinatoriem tiešsaistē (I. Volane)
15.15 MP sanāksme tiešsaistē
18.00 Skolas padomes sēde tiešsaistē

Trešdiena, 16. decembris
10.00 – 12.00 Starpnovadu vācu valodas olimpiāde 10. – 12. klasei tiešsaistē (piedalās: G. Vuškārnieks, V. Nikaļuka)
Līdz plkst. 12.00 I semestra vērtējumu izlikšana 1. – 12. klasei
Līdz plkst 13.30 4. – 12. klašu skolēnu – Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību saņēmēju sarakstu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
14.15 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme tiešsaistē
Līdz plkst. 16.00 1. – 3. klases audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) skolēnu sarakstus ar skolēniem, kuriem ir augsti mācību sasniegumi
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu ziemas brīvdienās iesniegšana kancelejā
Līdz plkst. 17.00 11. klašu skolēnu ZPD darbu iesniegšanas (215. kabinetā) un iesūtīšanas (iveta.krastina@png.edu.lv) pēdējā diena

Ceturtdiena, 17. decembris
Līdz plkst. 12.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9. – 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem

Piektdiena, 18. decembris
Liecību izsniegšana

Tematiskā izstāde skolas bibliotēkā “Ko darīt brīvajā laikā? Krājam apsveikumu kartītes.”

Darba plāns 7. – 11. decembris

Attālinātais mācību process 5. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 7. decembris
12.20 Pašpārvaldes aktīva sanāksme tiešsaistē

Otrdiena, 8. decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
12.20 Ekopadomes sanāksme tiešsaistē
13.00 – 16.00 Tiešsaistes konference „Latvija starptautiskos izglītības pētījumos” (I. Luksa)
15.00 – 16.00 Tiešsaistes seminārs “Virtuālā realitāte un Mākslīgais intelekts attālināto mācību organizēšanā” (L. Ivanova)
Pēdējā ieskaišu diena I semestrī

Trešdiena, 9. decembris
Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 8., 9., 11., 12. klasēm

Ceturtdiena, 10. decembris
11.00 – 15.00 Tiešsaistes seminārs skolu direktoriem “Risku un krīžu komunikācija izglītības iestādēs” (I. Luksa)
Starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde vēsturē 9. un 10. – 12. klasēm (piedalās: L. Jakovļeva, R. Pakers, R. Saliņš, A. Kitajeva, K. Kondrāte, R. Mačs, I. Ambaine, U. Bērziņa, L. Bicāla, V. Kažemaka, A. Leitlants, N. Gasperoviča, A. Misiņa, S. Ērgle, M. Krēbss, E. Visocka, B. Skrabutena, L. E. Pitjukeviča, V. Nikaļuka, K. Priede)

Piektdiena, 11. decembris

Darba plāns 30. – 4. decembris

Attālinātais mācību process 5. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 30. novembris

Otrdiena, 1. decembris
9.00 Administrācijas sanāksme
Skolas (I posma) olimpiāde ekonomikā 10. – 11. klasēm
15.10 Skolotāju sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 2. decembris

Ceturtdiena, 3. decembris
10.00 – 17.00 Tiešsaistes konference “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020 – 2023” (L. Ivanova, A. Lasmane, I. Luksa)

Piektdiena, 4. decembris

Darba plāns 23. – 27. novembris

Attālinātais mācību process 7. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 23. novembris
12.30 – 14.30 Dalība profesionālās pilnveides kursos tiešsaistē “Mācīšanās lietpratībai matemātikas, dabaszinātņu, tehnoloģiju mācību jomās” (E. Valdberga)

Otrdiena, 24. novembris
12.30 Administrācijas sanāksme
15.00 ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” skolu koordinatoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 Zinātniskās padomes sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 25. novembris
Skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 9., 12. klasēm
9.30 – 15.30 Tālākizglītības kursi “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” tiešsaistē (E. Valdberga, I. Bērziņa)
Tiešsaistes mācības “Padziļinātā IT pratība” (V. Platgalve)

Ceturtdiena, 26. novembris
Starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde bioloģijā (piedalās: L. Lukss, L. Bicāla, R. Striķis, D. Krūmiņa, A. Leitlants, E. Visocka, S. Ērgle, B. Skrabutena, E. Luksa, A. Daugavietis, S. Balode)

Piektdiena, 27. novembris
9.30 – 14.00 Tiešsaistes konference “Dzimtā valoda izglītībā 21. gadsimtā: Baltijas reģiona pieredze” (A. Lasmane)

Darba plāns 16. – 20. novembris

Attālinātais mācību process 7. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 16. novembris
Līdz plkst. 17.00 11. klases skolēnu zinātniskās pētniecības darbu praktiskās daļas prezentāciju iesūtīšana (iveta.krastina@png.edu.lv)

Otrdiena, 17. novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svētku brīdis tiešsaistē
MK sanāksmes tiešsaistē

Trešdiena, 18. novembris
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Ceturtdiena, 19. novembris

Piektdiena, 20. novembris

Darba plāns 9. – 13. novembris

Attālinātais mācību process 7. – 12. klašu skolēniem

Pirmdiena, 9. novembris
“Teci, teci, valodiņa” skolas kārta

Otrdiena, 10. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme
14.00 – 15.00 UNESCO Pasaules zinātnes dienas diskusija “Kā jauniešiem iesaistīties zinātnē? #CitizenScienceLV” tiešsaistē #ZinātneLatvijai Facebook profilā
15.15 MP sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 11. novembris
11.50 Pašpārvaldes sanāksme tiešsaistē
Tiešsaistes mācības “Padziļinātā IT pratība” (V. Platgalve)
Lāčplēša dienai veltīta svecīšu iedegšana

Ceturtdiena, 12. novembris

Piektdiena, 13. novembris
Piedaugavas novada konkurss “TECI , TECI, VALODIŅA”

Tematiskā izstāde no cikla “Ko darīt brīvajā laikā?” izstāde “LATVIJA cimdu un zeķu rakstos” skolas bibliotēkā