Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 6. – 18. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 6. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Otrdiena, 7. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
10.00 Eksāmens Latvijas vēsturē 9. klasēm:

9.a klase 213. kab. (darba vadītāja sk. I. Ņikiforova)
9.a klase 211. kab. (darba vadītāja A. Seikovska)
9.b klase 310. kab. (darba vadītāja I. Bicāla)
9.b klase 212. kab. (darba vadītāja A. Igaune)
9.ab klase ar atbalsta pasākumiem 214. kab. (darba vadītāja Dz. Vanaga)

Pedagogu individuālās sarunas ar direktori 110. kab.
MK vadītāju 2021./2022. m. g. atskaites iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)

Trešdiena, 8. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
12.00 – 16.30 Tiešsaistes nodarbība “Datu un informācijas ieguve jomas «Kvalitatīvas mācības» kvalitātes vērtēšanai izglītības iestādē” (L. Ivanova)
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori 110. kab.

Ceturtdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Piektdiena, 10. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
10.00 PP sēde

Pirmdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Tiešsaistes informatīvais seminārs par izglītības iestādes attīstības plāna izstrādi (I. Luksa)
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori 110. kab.
Līdz plkst. 16.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.07. – 31.08.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.severova@png.edu.lv)

Otrdiena, 14. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori 110. kab.
Fonda “Sibīrijas bērni” organizētā konkursa „Sibīrijas bērni 1941/1949 – Trimdas bērni 1944” noslēguma pasākums Rīgā (piedalās E. Kurcalte, E. P. Ķerķe, atb. I. Krastiņa)

Trešdiena, 15. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Ceturtdiena, 16. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
IKVD organizētie tiešsaistes kursi “Izglītības kvalitātes nodrošināšana izglītības iestādē” (I. Luksa)
LIVA 30. gadadienas svinības Rēzeknes novadā (I. Luksa) – atcelts
16.00-18.00 Skola2030 profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (I. Krastiņa)

Piektdiena, 17. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Sestdiena, 18. jūnijs
13.00 9.a klases izlaidums
16.00 9.b klases izlaidums
19.00 12. klases izlaidums

Darba plāns 30. maijs – 3. jūnijs

Pirmdiena, 30. maijs
CE bioloģijā 12. klasēm Aizkraukles novada vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.45)
13.00 – 15.00 Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)
7.b klases mācību ekskursija
8.b klases mācību ekskursija
11. klases mācību ekskursija
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.06. – 30.06.) iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.severova@png.edu.lv)

Otrdiena, 31. maijs
9.00 Mācību gada noslēguma svinīgā līnija 1. – 12. klasēm (skolas iekšpagalmā vai lietus gadījumā – sporta zālē)
10.30 Pavasara svētki 1. – 4. klasēm svinību zālē
Liecību izsniegšana

Trešdiena, 1. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
no 9.00 optimālā līmeņa CE latviešu valodā 11. klasei (mutvārdu daļa) 316. kab. (intervētāja
S. Stučka)
10.00 Eksāmens svešvalodā 9. klasēm (rakstu daļa):

Angļu valoda:
9.a klase (darba vadītāja I. Krastiņa) 215. kab.
9.b klase (darba vadītāja M. Skrabutena) 201. kab.

Krievu valoda:
9.ab klases (darba vadītāja I. Bicāla) 310. kab.

13.00 Eksāmens svešvalodā 9. klasēm (mutvārdu daļa) 209. kab.:

Krievu valodā:

no 13.00 9.a klase (intervētāja A. Bērziņa, vērtētāja  T. Starčenko)
no 14.30 9.b klase (intervētāja T. Starčenko, vērtētāja A. Bērziņa)

Optimālā līmeņa CE latviešu valodā 11. klasei mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Lasmane)
Skaļās lasīšanas konkurss Aizkraukles bibliotēkā – piedalās J. Jaudzems, J. Lodītis, K. Ševčenko

Ceturtdiena, 2. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.00 Eksāmens angļu valodā 9. klasēm (mutvārdu daļa):

no 9.00 9.a klase (intervētāja I. Ozoliņa, vērtētāja I. Bicāla) 309. kab.
no 13.00 9.b klase (intervētāja I. Bicāla, vērtētāja I. Ozoliņa) 310. kab.

Optimālā līmeņa CE latviešu valodā 11. klasei mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (S. Stučka)
Konference “Būt atšķirīgam… Būt vērtīgam…” Kokneses pamatskolā– attīstības centrā (S. Fjodorova, J. Nīcgale, Dz. Vanaga)

Piektdiena, 3. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.00 Atvērto durvju diena topošajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem
Mācību priekšmetu skolotāju 2021./2022. m. g. atskaites iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv )

Darba plāns 23. – 27. maijs

Pirmdiena, 23. maijs
13.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai 7. – 9. klasē. Lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā” (I. Briede)
MOT nodarbība 8.a, 8.b kl. 216. kab.

Otrdiena, 24. maijs
9.30 Matemātikas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 14.40 optimālā līmeņa CE matemātikā 11. klasei 104. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
10.00 Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (rakstu daļa):
9.a klase (darba vadītāja A. Bērziņa) 201. kab.
9.b klase (darba vadītāja V. Platgalve) 207. kab.
9.b klase (darba vadītāja R. Jakovļeva) 209. kab.
9.a, 9.b ar atbalsta pasākumiem (darba vadītāja Dz. Vanaga) 314. kab.
15.30 Tehnisko darbinieku sanāksme 101. kab.
18.00 3.b klases vecāku sapulce 116. kab.
1.a klases mācību ekskursija
Matemātikas CE optimālajā līmenī norises novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Seikovska)

Trešdiena, 25. maijs
Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (mutvārdu daļa) (intervētāja L. Avotiņa, vērtētāja S. Stučka) 316. kab.:
no 9.00 – 9.a klase
no 12.00 – 9.b klase
10.00 CE ķīmijā 12. klasēm A. Upīša Skrīveru vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.30)
13.00 – 17.00 tiešsaistes seminārs “Vardarbības/mobinga mazināšana izglītības iestādē” (S. Fjodorova, I. Luksa, Dz. Vanaga)
14.00 – 16.00 UNESCO ziņojuma “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā” nacionālais atklāšanas pasākums tiešsaistē (L. Ivanova)
8.a klases mācību ekskursija
18.00 3.a klases vecāku sapulce tiešsaistē

Ceturtdiena, 26. maijs
9.30 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.55 optimālā līmeņa CE latviešu valodā 11. klasei (rakstu daļa) 310. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
13.00 – 17.00 tiešsaistes seminārs “Droša interneta lietošana – saruna ar skolēniem (I. Luksa, Dz. Vanaga)
18.00 Zinību svētki svinību zālē
Latviešu valodas CE optimālajā līmenī norises novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Lasmane)

Piektdiena, 27. maijs
10.00 Eksāmens matemātikā 9. klasēm 201., 316., 315., 209. kab.
9.a klase (darba vadītāja I. Krastiņa) 201. kab.
9.b klase (darba vadītāja S. Stučka) 316. kab.
9.b klase (darba vadītāja L. Ivanova) 315. kab.
9.a, 9.b ar atbalsta pasākumiem (darba vadītāja Dz. Vanaga) 209. kab.
Līdz plkst. 12.00 2. semestra un gada vērtējumu izlikšana 1. – 12. klašu skolēniem
Līdz plkst. 14.00 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību pretendentu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 14.00 1. – 3. kl. audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv, vineta.platgalve@png.edu.lv) skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem sarakstus
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201. kab.
Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme 201. kab.
Līdz plkst. 17.00 skolēnu pārcelšanas veidlapas iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 17.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9. – 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
10.00 CE fizikā 12. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 9.00)
10. klases mācību ekskursija
15.00 12. klases CE 2. daļas vērtētāju standartizācijas sanāksme tiešsaistē (A. Lasmane)

Darba plāns 16. – 20. maijs

Pirmdiena, 16. maijs
13.00 – 17.00 Tiešsaistes nodarbība izglītības iestāžu vadītājiem “Profesionāla atgriezeniskās saites sniegšana un aktuālie tiesiskie aspekti izglītības iestāžu darbībā” (I. Luksa)

Otrdiena, 17. maijs
9.30 Latviešu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE latviešu valodā 12. klasei 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
15.10 8., 9., 11., 12. kl. audz sanāksme par izlaidumu 104. kab.
15.40 Administrācijas sanāksme 110. kab.
RTU projekta “Mūsdienīga metode telpiskās izpratnes attīstībai ar papildinātās realitātes tehnoloģijas palīdzību” noslēguma seminārs Rīgā (G. Mozga)
Skola2030 profesionālās pilnveides kursa “Mācību saturs un pieeja Bioloģijas II padziļinātā kursa īstenošanā” nodarbība Rīgā (E. Valdberga)

Trešdiena, 18. maijs
11.30 Mūzikas skolas koncerts 1. – 4. klašu skolēniem svinību zālē
13.00-17.00 Tiešsaistes seminārs ”Fiziski un emocionāli drošas, draudzīgas vides radīšana izglītības iestādē” (S. Fjodorova, Dz. Vanaga, I. Luksa)
CE valsts valodā norises novērošana un mutvārdu daļas vērtēšana Aizkraukles novada vidusskolā (S. Stučka)
5.a klases mācību ekskursija
18.00 9.a klases vecāku sapulce 316. kab.

Ceturtdiena, 19. maijs
7.a klases mācību ekskursija
13.00-17.00 Tiešsaistes seminārs “Rīcība krīzes situācijā izglītības iestādē” (S. Fjodorova, Dz. Vanaga, I. Luksa)
13.30 Nodarbība “Veselīga dzīvesveida pamatprincipi: uzturs un fiziskās aktivitātes” 8.a, 8.b, 10. kl. skolēniem svinību zālē

Piektdiena, 20. maijs
9.30 Matemātikas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE matemātikā 12. klasei 209. kab. (darba vadītāja I. Krastiņa)
Pēdējā ieskaišu diena 1. – 8., 10. – 11. klasēm
Matemātikas CE norises novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Igaune)
Olimpiādes – konkursa “Uzdrīkstos, domāju, radu” 4. – 5. klasēm fināls Rīgā
2.a klases mācību ekskursija

Sestdiena, 21. maijs
4.a klases mācību ekskursija

Darba plāns 9. – 13. maijs

Pirmdiena, 9. maijs
13.00 – 16.30 “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” (I. Kunga)

Otrdiena, 10. maijs
9.30 Angļu valodas optimālā līmeņa CE 11. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.35 Angļu valodas optimālā līmeņa CE 11. klasei (rakstu daļa) 201. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
Angļu valodas optimālā līmeņa CE norises novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (V. Fjodorova)
15.10 PP sēde par mācību literatūras sarakstu apstiprināšanu 201. kab.
Skolotāju sanāksme 201. kab.
17.30 10. klases vecāku sapulce tiešsaistē
18.00 7.b klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 11. maijs
No 9.00 Angļu valodas optimālā līmeņa CE 11. klasei (mutvārdu daļa) 104. kab. (intervētāja V. Fjodorova)

Ceturtdiena, 12. maijs
17.30 7.a klases vecāku sapulce 216. kab.
16.00-18.00 Skola2030 profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (I. Krastiņa)

Piektdiena, 13. maijs
5.b klases mācību ekskursija
13.00 Zvana svētki svinību zālē
18.00 Pavasara balle 9. – 12. kl. svinību zālē

Darba plāns 2. – 6. maijs

Pirmdiena, 2. maijs
MOT nodarbība 8. klašu skolēniem 216. kab.
18.00 9.b klases vecāku sapulce 104. kab.

Otrdiena, 3. maijs
8.40 Baltā galdauta svētki sporta zālē
MOT nodarbība 7. klašu skolēniem 104. kab.
MOT noslēguma nodarbība 9. klasēm svinību zālē
MK sanāksmes

Trešdiena, 4. maijs
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Ceturtdiena, 5. maijs
17.30 12. klases vecāku sapulce 27. kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 117. kab.
18.00 11. klases vecāku sapulce 316. kab.
9.b klases mācību ekskursija

Piektdiena, 6. maijs
9.00 Skolu vadītāju ikmēneša rīta sarunas tiešsaistē (I. Luksa)
Pēdējā ieskaišu diena 9.a, 9.b, 12. kl.

Darba plāns 25. – 29. aprīlis

Pirmdiena, 25. aprīlis
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti
Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Propoganda. Karš Ukrainā.” 10., 11. klasei

Otrdiena, 26. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 – 19.00 Skola 2030 konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Kurzeme”
15.10 MP sanāksme 201. kab.
15.30 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi „Angļu valodas optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmena izstrāde un vērtētāju sagatavošana konkursa atlasei” tiešsaistē (I. Bicāla, V. Fjodorova)
17.30 5.b klases vecāku sapulce 107. kab.
17.30 1.b klases vecāku sapulce 115. kab.

Trešdiena, 27. aprīlis
11.00 – 13.00 Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” noslēgums 19. kab.
9.30 – 12.20 8.b klases dalība starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā IEA ICCS 2022 20. kab.
15.30 – 18.00 profesionālās pilnveides kursi „Angļu valodas optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmena izstrāde un vērtētāju sagatavošana konkursa atlasei” tiešsaistē (I. Bicāla, V. Fjodorova)
Vebinārs par aktualitātēm Ekoskolu un Young Innovators programmās (I. Bērziņa)
18.00 9. klašu vecāku sapulce tiešsaistē

Ceturtdiena, 28. aprīlis
13.00 – 17.00 profesionālās kompetences pilnveides seminārs tiešsaistē „Mūzikas skolotāju pedagoģiskās meistarības pilnveide darbā ar vokālo ansambli” (O. Krasutina)
17.30 1.a klases vecāku sapulce 103. kab.
17.30 6.b klases vecāku sapulce 315.kab.
Skola2030 organizētā konference “Virzība. Sadarbība. Atbalsts. Lietpratībai” Rīgā (I. Luksa)
18.00 4.b klases vecāku sapulce 118. kab.

Piektdiena, 29. aprīlis
14.00 – 16.00 Mentoringa programmas skolu direktoriem noslēguma pasākums ZināTAVĀ Rīgā
(I. Luksa)
15.30 – 18.00 profesionālās pilnveides kursi „Angļu valodas optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmena izstrāde un vērtētāju sagatavošana konkursa atlasei” tiešsaistē (I. Bicāla, V. Fjodorova)
Skola2030 profesionālās pilnveides kursa “Mācību saturs un pieeja Bioloģijas II padziļinātā kursa īstenošanā” nodarbība Rīgā (E. Valdberga)

25.04. – 6.05. LNVM izstādes “Es, tu, mēs demokrātijā” un “Ceļā uz Latvijas brīvību”

Darba plāns 18. – 22. aprīlis

Pirmdiena, 18. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 19. aprīlis
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
MOT nodarbība 7. klašu skolēniem 104. kab.
Swedbank skolu programmas tiešsaistes nodarbība “Dzīvei gatavs”
Tiesībsarga biroja tiešsaistes nodarbība “Vēlēšanu pratība” 11. klasei
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme svinību zālē

Trešdiena, 20. aprīlis
8.30 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
MOT nodarbība 8. klašu skolēniem 309. kab. – pārcelta uz 2. maiju
13.00 – 19.00 Skola 2030 konference “Praktiski. Lietpratībai. Rīga”
Angļu valodas skolotāju standartizācijas nodarbība par 11. klašu optimālā līmeņa CE angļu valodā mutvārdu daļas vērtēšanu Skrīveros (V. Fjodorova)
Jaunatnes organizācijas “Klubs. “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai” un projekta “Izproti, iesaisties, lem!” apmācības “Kā palīdzēt neapjukt vēlēšanu džungļos” (I. Krastiņa)

Ceturtdiena, 21. aprīlis
9.00 – 18.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Programmēšanas apmācības skolotājiem” (L. Ivanova)
13.00 – 15.00 Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)
14.20 – 15.20 Izglītojošās kampaņas “Es, Tu un Satversme” ietvaros tikšanās ar žurnāla “Jurista Vārds” galveno redaktori un filmas “Atver Satversmi” veidotāju Dinu Gailīti 10.-12. kl. svinību zālē

Piektdiena, 22. aprīlis
Olimpiskā diena
13.00 – 16.30 “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām” (I. Kunga)
15.00 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tiešsaistes seminārs “Rīcības labirints” (L. Ivanova)
18.00 Diskotēka 5. – 12. klasēm svinību zālē

Darba plāns 11. – 14. aprīlis

Pirmdiena, 11. aprīlis
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti
Nodarbība “Lieldienas latviešu folklorā” 5.a klasei, sadarbībā ar Pļaviņu pilsētas bibliotēku
15.00 VISC organizētie tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Latviešu valoda. Optimālais mācību satura apguves līmenis. Centralizētā eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji” (S. Stučka)
13.30 Skolēnu skatuves runas konkursa skolas kārta svinību zālē

Otrdiena, 12. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.00 VISC organizētie tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Latviešu valoda. Optimālais mācību satura apguves līmenis. Centralizētā eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji” (S. Stučka)
13.00 – 19.00 Skola 2030 konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Zemgale” (S. Silirova, interesenti)

Trešdiena, 13. aprīlis
10.00 Novada (II posma) olimpiāde vācu valodā 8. klasēm 314. kab. (piedalās: V. Jaudzema, K. K. Brūniņa, K. Sekers)
9. – 12. klašu skolēnu tikšanās ar SIA “Stikla serviss” valdes locekli J. Zubricku svinību zālē

Ceturtdiena, 14. aprīlis

Piektdiena, 15. aprīlis
Lielā piektdiena

Darba plāns 4. – 8. aprīlis

Pirmdiena, 4. aprīlis
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti
11.10. Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” nodarbība “Mana runa pārliecina” 7.a, b svinību zālē
Skolu programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros organizētā tikšanās ar LR Tiesībsarga biroja pārstāvjiem tiešsaistē 11. kl.
Skolu programmas “Dzīvei gatavs” tiešsaistes vieslekcija “Gāzes skola” 5.a klasei
10.00 – 16.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursu “Programmēšanas apmācības skolotājiem” praktiskā darbība mentoru vadībā (L. Ivanova)

Otrdiena, 5. aprīlis
8.40 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 – 13.00 Tiešsaistes konference “Ceļā uz digitālo transformāciju izglītībā” (L. Ivanova,
V. Platgalve)
15.00 VISC organizētie tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Latviešu valoda. Optimālais mācību satura apguves līmenis. Centralizētā eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji”
(S. Stučka)
13.00 – 19.00 Skola 2030 konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Latgale”
Žetona vakara priekšnesuma ģenerālmēģinājums
17.30 5.a klases vecāku sapulce svinību zālē

Trešdiena, 6. aprīlis
13.00 – 16.30 “Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām”
(I. Kunga)
Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) karjeras izglītības programmas pasākums “Ēnu diena”.

Ceturtdiena, 7. aprīlis
10.00 – 16.30 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursu “Programmēšanas apmācības skolotājiem” praktiskā darbība mentoru vadībā (L. Ivanova)
14.00 – 15.00 Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Propoganda. Karš Ukrainā.” 12. klasei
15.00 VISC organizētie tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Latviešu valoda. Optimālais mācību satura apguves līmenis. Centralizētā eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji”
(S. Stučka)
13.00 – 19.00 Skola 2030 konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Vidzeme”

Piektdiena, 8. aprīlis
9.00 – 12.00 Aizkraukles novada datorikas olimpiāde pamatskolai (K. Ūbergs, A. Bagatskis,
M. Ozoliņa, V. Jaudzema, A. Svencis, S. Pakalka, K. K. Brūniņa, A. Paļuga)
13.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai 7. – 9. klasē. Lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā” (I. Briede)
15.00 VISC organizētie tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Latviešu valoda. Optimālais mācību satura apguves līmenis. Centralizētā eksāmena uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji”
(S. Stučka)
19.00 Žetona vakars svinību zālē