Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 19. – 23. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas
Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 19. oktobris
Tiešsaistes mācības “Padziļinātā IT pratība” (V. Platgalve)

Otrdiena, 20. oktobris
9.00 Sākumskolas skolotāju un atbalsta personāla tikšanās ar Pļaviņu novada PII pārstāvjiem svinību zālē
Tiešsaistes mācības “Padziļinātā IT pratība” (V. Platgalve)

Trešdiena, 21. oktobris

Ceturtdiena, 22. oktobris
14.00 – 17.00 Profesionālās pilnveides kursi ESF projekta “PuMPuRS” ietvaros tiešsaistē

Piektdiena, 23. oktobris
14.00 – 17.00 Profesionālās pilnveides kursi ESF projekta “PuMPuRS” ietvaros tiešsaistē
Tiešsaistes mācības “Padziļinātā IT pratība” (V. Platgalve)

Darba plāns 12. – 16. oktobris

UNESCO nedēļa
UNESCO ASP akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Pirmdiena, 12. oktobris
AS “Sadales tīkls” nodarbība par elektrodrošību 1. – 4. kl. svinību zālē
Jaunatnes līgas U-15 sacensības futbolā Rīgā (piedalās: D. Cukanovs, R. Kaņepējs, L. Lukss, R. Striķis, K. Timofejevs, J. Marcinkevičs, A. Zagorskis, J. Lapiņš, R. Saliņš, R. Pakers, M. Marcinkevičs, A. Dārziņš, R. Zīle, T. Aizporietis, R. Kārklis)

Otrdiena, 13. oktobris
10.15 Administrācijas sanāksme 110. kab.
4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde bioloģijā 9. – 12. klasēm 201. kab.
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme svinību zālē
18.00 Skolas padomes sēde svinību zālē

Trešdiena, 14. oktobris
MOT nodarbība 9. klasēm
10.00 – 13.00 Tiešsaistes mācības “Padziļinātā IT pratība” (V. Platgalve)
Līdz plkst. 16.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvdienās iesniegšana kancelejā
Tiešsaistes forums “Interešu izglītība – vērtības un izaicinājumi” (J. Nīcgale)

Ceturtdiena, 15. oktobris
10.00 – 11.00 Vebinārs par valsts pārbaudes darbu organizēšanu 2020./2021. m. g. (L. Ivanova, I. Luksa)
Līdz plkst. 16.00 1. semestra starpvērtējumu izlikšana 4. – 12. klašu skolēniem

Piektdiena, 16. oktobris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 5. – 12. klasēm 204., 207., 211., 214. kab. (vada I. Luksa, A. Seikovska, J. Nīcgale, S. Fjodorova)
Skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 10. – 12. klasēm
Starpliecību izsniegšana 4. – 12. klasēm
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9. – 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
18.00 10. klašu uzņemšanas vidusskolā noslēguma pasākums skolas iekšpagalmā

Izstāde “Ko var darīt brīvajā laikā?” skolas bibliotēkā

Darba plāns 5. – 9. oktobris

Pirmdiena, 5. oktobris
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 6. oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10. Jomu sanāksmes:
Dabaszinātņu joma (4.-12. kl.) 201. kab.
Tehnoloģiju joma (dizains un tehnoloģijas) 27. kab.
Sociālā un pilsoniskā joma (4.-12. kl.) 216. kab.
Valodu joma (4.-12. kl.) 311. kab.
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā (mūzika, vizuālā māksla 1.-12. kl.) 306. kab.

Trešdiena, 7. oktobris
8.15 Pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas svinību zālē (piedalās 5.-12. klašu vecākie)
Tālākizglītības kursi “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Jēkabpilī (E. Valdberga, I. Bērziņa)

Ceturtdiena, 8. oktobris

Piektdiena, 9. oktobris
15.00 Projekta “Pumpurs” supervīzija 201. kab.
MOT nodarbības 8. klasēm 204. kab.
AS “Sadales tīkls” nodarbība par elektrodrošību un tikšanās ar Gati Caunīti 5. – 8.kl. svinību zālē
Metodiski – informatīvā sanāksme “Dialogs starp sociālā dienesta darbiniekiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem” Jelgavā (I. Luksa)
Reģionālā konference Preiļos par atbalstu no vardarbības cietušiem bērniem (Dz. Vanaga)
Izstāde “Ko var darīt brīvajā laikā?” skolas bibliotēkā

Darba plāns 28. septembris – 2. oktobris

Pirmdiena, 28. septembris
13.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
17.00 5.a klases vecāku sapulce 204. kab.

Otrdiena, 29. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Jomu sanāksmes:
Matemātikas joma (4. – 12. kl.) 213. kab.
Sākumskolas joma (1. – 3. kl.) 114. kab.
Sports un veselība 5. kab.
Tehnoloģiju joma (datorika) 201. kab.
15.10 Ekopadomes sanāksme 210. kab.
17.30 10. klases vecāku sapulce 316. kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolēnu sacensības rudens krosā sporta bāzē “Jankas” – atb. J. Eiduks, I. Aleksejeva
Seminārs par higiēnas prasībām izglītības iestādēm “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Rīgā (S. Kupča)

Trešdiena, 30. septembris
Jaunatnes līgas U-14 sacensības futbolā Preiļos – izbraukšana no skolas plkst. 14.00 (piedalās: R. Mačs, R. Saliņš, R. Hāze, R. Pakers, M. Marcinkevičs, A. Dārziņš, J. Lapiņš, R. Zīle, T. Aizporietis, R. Kārklis, E. E. Bērziņš, A. Zagorskis, A. Parmons)
16.00 – 19.00 6.b klases pasākums 215. kab.

Ceturtdiena, 1. oktobris
8.15 Pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas svinību zālē (piedalās 5. – 12. klašu vecākie)
2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12. klasēm 104. kab.
Programmas “Jaunais pilsonis” nodarbības 10., 11., 12. klasei svinību zālē
Jaunatnes līgas U-15 sa..censības futbolā Smiltenē, izbraukšana no skolas plkst. 14.30 (piedalās: D. Cukanovs, R. Kaņepējs, L. Lukss, R. Striķis, K. Timofejevs, J. Marcinkevičs, A. Zagorskis, J. Lapiņš, R. Saliņš, R. Pakers, M. Marcinkevičs, A. Dārziņš, R. Zīle, T. Aizporietis)

Piektdiena, 2. oktobris
Skolotāju/Pašpārvaldes diena

Darba plāns 21. – 25. septembris

Pirmdiena, 21. septembris

Otrdiena, 22. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.00 Ekoskolu apbalvošanas ceremonija tiešsaistē 316. kab. (piedalās Ekopadome)
15.10 Darbinieku sanāksme svinību zālē
Skolotāju sanāksme
Deju kolektīvu vadītāju deju apguves seminārs Rīgā (I. Reitere)
7.a klases mācību ekskursija uz Kalsnavas arborētumu (A. Igaune, S. Stučka)
Klases stundu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Trešdiena, 23. septembris
15.00 Pļaviņu novada pasākums “Uzņēmēju launags”, radošais seminārs “Ideju fitness” Aiviekstes pagasta Tradīciju zālē (piedalās: 11. klase un A. L. Bernoviča, E. Visocka, E. Kalnriekstiņš, G. Eizāns. J. Orlovs, K. Delikatnijs, M. Vasks, S. Ērgle, M. Krēbss)
Ekopadomes ekskursija uz Siguldu (I. Bērziņa)

Ceturtdiena, 24. septembris
10.00 – 12.00 Informatīvais seminārs audzināšanas un interešu izglītības koordinatoriem tiešsaistē (J. Nīcgale)
17.30 3.a klases vecāku sapulce 112. kab.
Kursi “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” Rīgā (A. Igaune)
Uzņēmējdarbības skola 10. klasei (I. Bērziņa)

Piektdiena, 25. septembris
MK darba plānu iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
MOT 8. klasēm 204. kabinetā

Darba plāns 14. – 18. septembris

Pirmdiena, 14. septembris
17.30 4.b klases vecāku sapulce 115. kab.
18.00 12. klases vecāku sapulce 107. kab.
Jaunatnes līgas U-14 sacensības futbolā Ogrē – izbraukšana no skolas plkst. 14:45 (piedalās: T. Aizporietis, R. Mačs, R. Saliņš, R. Hāze, R. Pakers, M. Marcinkevičs, A. Dārziņš, J. Lapiņš, R. Zīle, T. Aizporietis, R. Kārklis, E. Bērziņš)
Jaunatnes līgas U-16 sacensības futbolā Maltā izbraukšana no skolas plkst. 14:45 (D. Cukanovs, R. Kaņepējs, L. Lukss, R. Striķis, K. Timofejevs, J. Marcinkevičs, A. Maļinovskis, A. Kaugers, A. Parmons)

Otrdiena, 15. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15:00 Ekopadomes sanāksme 102. kab.
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
17.00 9.a klases vecāku sapulce 209. kab.
17.30 8.a klases vecāku sapulce 214. kab.
17.30 8.b klases vecāku sapulce 104. kab.
17.30 11. klases vecāku sapulce 27. kab.
17.30 5.b klases vecāku sapulce 315. kab.
Deju kolektīvu virsvadītāju seminārs Rīgā (I. Reitere)

Trešdiena, 16. septembris
13.10 Leļļu teātra izrāde “Ceļojums” 1. – 2. kl.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 216. kab.
17.30 9.b klases vecāku sapulce 310. kab.
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Tālākizglītības kursi “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Jēkabpilī (E. Valdberga, I. Bērziņa)

Ceturtdiena, 17. septembris
MOT nodarbības 7.a un 7.b klases skolēniem
17.30 7.a klases vecāku sapulce 212. kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 309. kab.
18.00 3.b klases vecāku sapulce 118. kab.
Latgales U-11 jaunatnes čempionāts futbolā Ilūkstē (piedalās: K. Krūmiņš, R. Striķis, S. Krasovskis, J. Placēns, Armīns Dārziņš, E. Ozoliņš, D. Priedītis, S. Rāviņš, R. Bērziņš, Dz. Leončiks, E. Īvāns, H. Kārklis)
Jaunatnes līgas U-15 sacensības futbolā Ogrē izbraukšana no skolas plkst. 14:45 (piedalās: D. Cukanovs, R. Kaņepējs, L. Lukss, R. Striķis, K. Timofejevs, J. Marcinkevičs, A. Maļinovskis, A. Zagorskis, J. Lapiņš, R. Saliņš, R. Pakers, M. Marcinkevičs, Adrians Dārziņš, R. Zīle, T. Aizporietis, R. Hāze)

Piektdiena, 18. septembris
Olimpiskā diena
Ekopadomes dalība Pasaules talkā

19.09 Ekoskolas dalība 9. Pļaviņu novada Neatkarības velobraucienā

Darba plāns 7. – 11. septembris

Pirmdiena, 7. septembris
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
Individuālā darba nodarbību, fakultatīvo nodarbību, pārbaudes darbu grafika aizpildīšanas pēdējā diena
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I. Bicāla)

Otrdiena, 8. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Skolas darbinieku sanāksme un tikšanās ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju A. Luksu svinību zālē. Skolotāju sanāksme
18.00 6.b klases vecāku sapulce 215. kab.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I. Bicāla)
Seminārs Mūsu muzejs” Rīgā (I. Pērkone)

Trešdiena, 9. septembris
17.30 2.b klases vecāku sapulce 116. kab.

Ceturtdiena, 10. septembris
13.30 Atbalsta personāla sanāksme 109. kab.
17.00 2.a klases vecāku sapulce 114. kab.
17.30 1.b klases vecāku sapulce 117. kab.
17.30 4.a klases vecāku sapulce 103. kab.
18.00 1.a klases vecāku sapulce 113. kab.
Mācību priekšmetu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I. Bicāla)

Piektdiena, 11. septembris
9.30 – 15.30 Kursi “Izglītības iestādes tiesiskās darbības pamati” tiešsaistē (L. Ivanova, I. Luksa)
“Bioloģiskā daudzveidība dzejā” – Dzejas dienu pasākums bibliotēkā

Darba plāns 31. augusts – 4. septembris

Pirmdiena, 31. augusts

Otrdiena, 1. septembris
9.00 Skolēnu tikšanās ar klases audzinātāju, klases stunda un adaptācijas pasākumi
9.20 Svinīgs pasākums 1. un 12. klases skolēniem
10.00 1. klašu skolēnu vecāku tikšanās ar skolas administrāciju sporta zālē
Metodisko komisiju sanāksmes
Administrācijas sanāksme 110. kab.

Trešdiena, 2. septembris

Ceturtdiena, 3. septembris
14.30 Projekta “PuMPuRS” ievadseminārs svinību zālē
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I. Bicāla)

Piektdiena, 4. septembris
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācību procesa organizēšana ar tehnoloģiju palīdzību” Rīgā (I. Bicāla)

Darba plāns 24. – 28. augusts

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 24. augusts
10.00 – 17.00 Profesionālās pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” svinību zālē

Otrdiena, 25. augusts
9.00 – 16.00 Profesionālās pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” svinību zālē

Trešdiena, 26. augusts
9.00 PP sēde svinību zālē
13.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Ceturtdiena, 27. augusts
9.00 MP sanāksme 20. kab.
11.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.

Piektdiena, 28. augusts

Darba plāns 22. jūnijs – 6. jūlijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 22. jūnijs
Brīvdiena (atstrādāta 13. jūnijā)

Otrdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Trešdiena, 24. jūnijs
Jāņu diena

Ceturtdiena, 25. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.

Piektdiena, 26. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.

Pirmdiena, 29. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Otrdiena, 30. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Trešdiena, 1. jūlijs
10.00 – 12.50 eksāmens ekonomikā 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Ceturtdiena, 2. jūlijs
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Piektdiena, 3. jūlijs
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Pirmdiena, 6. jūlijs
10.00 – 13.00 eksāmens informātikā:
I grupa 19. kab. (darba vadītāja E. Valdberga)
II grupa 20. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)