Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 22. jūnijs – 6. jūlijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 22. jūnijs
Brīvdiena (atstrādāta 13. jūnijā)

Otrdiena, 23. jūnijs
Līgo diena

Trešdiena, 24. jūnijs
Jāņu diena

Ceturtdiena, 25. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.

Piektdiena, 26. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.

Pirmdiena, 29. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Otrdiena, 30. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Trešdiena, 1. jūlijs
10.00 – 12.50 eksāmens ekonomikā 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Ceturtdiena, 2. jūlijs
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Piektdiena, 3. jūlijs
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Pirmdiena, 6. jūlijs
10.00 – 13.00 eksāmens informātikā:
I grupa 19. kab. (darba vadītāja E. Valdberga)
II grupa 20. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Darba plāns 15. – 19. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 15. jūnijs
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12. klasei 201. kab.
Interešu izglītības programmu iesniegšanas pēdējā diena (drukātā veidā skolas kancelejā)

Otrdiena, 16. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12. klasei 107. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12. klasei 107. kab.

Trešdiena, 17. jūnijs
9.30 Ķīmijas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE ķīmijā 12. klasei 107. kab. (darba vadītāja I. Bicāla)

Ceturtdiena, 18. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija bioloģijā 12. klasei 201. kab.

Piektdiena, 19. jūnijs
9.30 Bioloģijas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.00 CE bioloģijā 12. klasei 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Darba plāns 8. – 13. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 8. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Metodisko komisiju vadītāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
9.00 Profesionālās pilnveides kursi “Audzināšana – efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana” tiešsaistē

Otrdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Latviešu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE latviešu valodā 12. klasei sporta zālē (darba vadītāja I. Ņikiforova)

Trešdiena, 10. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija matemātikā 207. kab.

Ceturtdiena, 11. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija matemātikā 207. kab.

Piektdiena, 12. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Matemātikas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE matemātikā 12. klasei sporta zālē (darba vadītāja I. Krastiņa)

Sestdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.
Interešu izglītības atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
13.00 Izlaidums 9.a klasei
16.00 Izlaidums 9.b klasei

Darba plāns 1. – 5. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem
Attīstības plāna 2020./2021.- 2022./2023. m.g. izstrāde darba grupās

Pirmdiena, 1. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija krievu valodā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija krievu valodā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.

Otrdiena, 2. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Angļu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) svinību zālē (darba vadītāja E. Valdberga)
No 14.00 CE angļu valodā 12.a klasei (mutvārdu daļa) 104. kab. (intervētāja V.Mičule)

Trešdiena, 3. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
No 9.00 CE angļu valodā 12.b klasei (mutvārdu daļa) 104. kab. (intervētāja V.Mičule)

Ceturtdiena, 4. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Krievu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
10.00 – 13.00 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
No 14.00 CE krievu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa) 209. kab. (intervētājas: T. Starčenko, A. Bērziņa)
Mācību priekšmetu skolotāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)

Piektdiena, 5. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.a klasei 311. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.

Darba plāns 25. – 29. maijs

Attālinātais mācību process 1. – 11. klasēm

Pirmdiena, 25. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.b klasei svinību zālē
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.

Otrdiena, 26. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.

Trešdiena, 27. maijs
Līdz plkst. 12.00 2. semestra, gada vērtējumu izlikšana 1. – 11. klasēm
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.b klasei svinību zālē
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu tiešsaistē
Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme
Līdz plkst. 17.00 klašu pārcelšanas veidlapas elektroniska iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.06.2020. – 13.06.2020.) elektroniska iesniegšana (sanita.berzina@png.edu.lv)
18.00 Skolas padomes sēde tiešsaistē

Ceturtdiena, 28. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.a klasei 311. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
Līdz plkst. 15.00 ziņu elektroniska iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv) par 9.-11. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem”
Mācību grāmatu nodošana saskaņā ar grafiku

Piektdiena, 29. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija krievu valodā 12.ab klasēm 214./209. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija krievu valodā 12.ab klasēm 214./209. kab.
Mācību grāmatu nodošana saskaņā ar grafiku

Darba plāns 18. – 22. maijs

Pirmdiena, 18. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija krievu valodā 12.ab klasēm 214./209. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija krievu valodā 12.ab klasēm 214./209. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija latviešu valodā 12. b klasei svinību zālē

Otrdiena, 19. maijs
9.30 Administrācijas sanāksme – atb. I. Luksa
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 212. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija latviešu valodā 12.b klasei svinību zālē
10. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu teorētiskās daļas prezentēšana tiešsaistē
15.30 MK sanāksmes

Trešdiena, 20. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.

Ceturtdiena, 21. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.

Piektdiena, 22. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.

Darba plāns 16. – 20. marts

Pavasara brīvlaiks 1. – 11. kl.
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem
12. klašu skolēniem pavasara brīvlaiks

Centralizētie eksāmeni svešvalodās 12. klasēm tiek pārcelti uz maija mēnesi

Pirmdiena, 16. marts

Otrdiena, 17. marts
Profesionālās pilnveides kursi par MakeBlock lietošanu Rīgā (G. Mozga) – atcelts

Trešdiena, 18. marts
10.00 Metodiskā nodarbība – pieredzes apmaiņa starpdisciplināru stundu vadīšanā 201. kab. – atcelts
Profesionālās pilnveides kursi par MakeBlock lietošanu Rīgā (G. Mozga) – atcelts

Ceturtdiena, 19. marts
Līdz plkst. 16.00 II semestra starpvērtējumu izlikšana 12. klasēm

Piektdiena, 20. marts
12.00 Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem “Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes aktualitātes” 201. kab. – atcelts
II semestra starpliecību elektroniska izsniegšana 12. klasēm
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 12. klases skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem”

Darba plāns 9. – 13. marts

Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 9. marts
14.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 10. marts
1. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde informātikā 5.-7. klasēm 20. kab.
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 3. klasēm 103. kab.
Lekcija “Internets un Tu – kurš kuru…?” svinību zālē (plkst. 13.00 1. – 4. klasei; plkst. 13.50 5.a,b, 6.b, 11. klasei; plkst. 14.40 6.a, 7.a,b, 8.a,b klasei)
15.30 MP sanāksme 20. kab.
Ekonomikas valsts (III posma) 21. olimpiāde (piedalās M. Kotovičs) Rīgā

Trešdiena, 11. marts
2. mācību stundas laikā lasīšanas konkurss 3.- 4. klasēm bibliotēkā
11.05 Ekopadomes sanāksme 102. kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu pavasara brīvdienās iesniegšana kancelejā
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 12. marts
2. mācību stundas laikā glītrakstu konkurss 1.-2. klasēm 116. kab.
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 3. klasēm 115. kab.
Līdz plkst. 16.00 II semestra starpvērtējumu izlikšana 4.-11. klasēm
6.a,b kl. mācību ekskursija (ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

Piektdiena, 13. marts
Skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 2. klasēm
II semestra starpliecību izsniegšana 4.-11. klasēm
Līdz plkst. 17.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv ) ziņas par 9.-11. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem

14.03. 7. – 9. klašu deju kolektīva sadancis Aizkrauklē

Darba plāns 2. – 6. marts

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 2. marts
Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 3. marts
15.30 Konkurss “Erudīts” 10. – 12. kl. skolēniem 201. kab.
RTU projekta “Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu izveide” noslēguma pasākums Rīgā (G. Mozga)
9.a, b kl. mācību ekskursija (ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

Trešdiena, 4. marts
Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23. olimpiāde Rīgā (piedalās A. Trifanova)
2. ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova)
Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncerts “Jauns es biju karavīrs” 6. – 12. klašu skolēniem “Latvijas skolas soma” ietvaros svinību zālē
Seminārs – supervīzija ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (I. Bērziņa)

Ceturtdiena, 5. marts
9.25 – 10.10 VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei: 6.a klasei – 312. kab. (darba vad. L. Ivanova), 6.b klasei – 211. kab. (darba vad. S. Stučka), 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 10.40) – 204. kab. (darba vad. Dz. Vanaga)
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” nodarbības Zilupē
Seminārs – modelēšanas koncerts, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā (O. Krasutina)

Piektdiena, 6. marts
Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 2. klasēm
Folkloras kopu Piedaugavas novadu skate
Latviešu valodas valsts 40. olimpiāde Rīgā (piedalās A. Kapteine)
Koru kopmēģinājums Jēkabpilī, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Seminārs “Āra aktivitātes sniega un bezsniega apstākļos sporta stundā” Madonas novadā (S. Stūris)
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Daugavpilī (I. Luksa)

02.03. – 06.03. Skolas bibliotēkā – akcija “Mūsu ģimenes vaļasprieks”:
4.b kl. skolnieka K. Sekera un 6.b kl. skolnieces I. Skujas ģimenes pastmarku kolekcija

Darba plāns 24. – 28. februāris

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 24. februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 8. klasēm 215. kab. (I. Ambaine, G. Vuškārnieks)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 25. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.20 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110. kab.
15.00 Folkloras pulciņa Piedaugavas novada skates programmas atrādīšana
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
18.00 Skolas padomes sēde 201. kab.

Trešdiena, 26. februāris
2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei: 3.a klasei –103. kab. (darba vad. V. Platgalve), 3.b klasei – 115. kab. (darba vad. G. Balodis)

Ceturtdiena, 27. februāris
9.30 – 10.20 VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei: 6.a klasei – 309. kab. (darba vad. I. Ozoliņa), 6.b klasei – 211. kab. (darba vad. J. Nīcgale), 6.a,b klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 11.05) – 204. kab. (darba vad. L. Ivanova)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.

Piektdiena, 28. februāris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 4. klasēm 117. kab.
Izstādes “Skola 2020” apmeklēšana (12.a,b klase)
ZPD reģionālā konference Jelgavā (S. Balode)
Skatuves runas konkursa reģionālā kārta Jēkabpilī (piedalās: H. Eriksons, K.A. Avotiņa, K. Kondrāte, E. Kaņepēja, R. Ruciņš – Vējiņš, V. Nikaļuka)
Seminārs “Digitāla un interaktīva svešvalodas mācīšana” Rīgā (I. Bicāla)
Diskusija “Sociālais darbinieks izglītības iestādē” Rīgā (S. Fjodorova)
“S!- Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2020” Siguldā (piedalās R. Paļuga, N. Zablinskis, G. Eizāns, U. Ivanova, L. Jakovļeva, A. Rāviņš, A. Žmurovs, K. Liepiņš, A. Rubīna, R. Zeps, P. Zepa, K. Stūre, E. Aļehno, N. Bondare, V. Jaudzema) – pārcelts uz 06.03.2020.

28.02.-1.03. Ekoskolu Ziemas forums Salaspilī (K. Kondrāte, V. Nikaļuka, I. Bērziņa)