Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 25. – 29. maijs

Attālinātais mācību process 1. – 11. klasēm

Pirmdiena, 25. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.b klasei svinību zālē
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.

Otrdiena, 26. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.

Trešdiena, 27. maijs
Līdz plkst. 12.00 2. semestra, gada vērtējumu izlikšana 1. – 11. klasēm
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.b klasei svinību zālē
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu tiešsaistē
Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme
Līdz plkst. 17.00 klašu pārcelšanas veidlapas elektroniska iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.06.2020. – 13.06.2020.) elektroniska iesniegšana (sanita.berzina@png.edu.lv)
18.00 Skolas padomes sēde tiešsaistē

Ceturtdiena, 28. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.a klasei 311. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
Līdz plkst. 15.00 ziņu elektroniska iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv) par 9.-11. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem”
Mācību grāmatu nodošana saskaņā ar grafiku

Piektdiena, 29. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija krievu valodā 12.ab klasēm 214./209. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija krievu valodā 12.ab klasēm 214./209. kab.
Mācību grāmatu nodošana saskaņā ar grafiku

Darba plāns 18. – 22. maijs

Pirmdiena, 18. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija krievu valodā 12.ab klasēm 214./209. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija krievu valodā 12.ab klasēm 214./209. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija latviešu valodā 12. b klasei svinību zālē

Otrdiena, 19. maijs
9.30 Administrācijas sanāksme – atb. I. Luksa
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 212. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija latviešu valodā 12.b klasei svinību zālē
10. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu teorētiskās daļas prezentēšana tiešsaistē
15.30 MK sanāksmes

Trešdiena, 20. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.

Ceturtdiena, 21. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.

Piektdiena, 22. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.

Darba plāns 16. – 20. marts

Pavasara brīvlaiks 1. – 11. kl.
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem
12. klašu skolēniem pavasara brīvlaiks

Centralizētie eksāmeni svešvalodās 12. klasēm tiek pārcelti uz maija mēnesi

Pirmdiena, 16. marts

Otrdiena, 17. marts
Profesionālās pilnveides kursi par MakeBlock lietošanu Rīgā (G. Mozga) – atcelts

Trešdiena, 18. marts
10.00 Metodiskā nodarbība – pieredzes apmaiņa starpdisciplināru stundu vadīšanā 201. kab. – atcelts
Profesionālās pilnveides kursi par MakeBlock lietošanu Rīgā (G. Mozga) – atcelts

Ceturtdiena, 19. marts
Līdz plkst. 16.00 II semestra starpvērtējumu izlikšana 12. klasēm

Piektdiena, 20. marts
12.00 Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem “Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes aktualitātes” 201. kab. – atcelts
II semestra starpliecību elektroniska izsniegšana 12. klasēm
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 12. klases skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem”

Darba plāns 9. – 13. marts

Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 9. marts
14.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 10. marts
1. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde informātikā 5.-7. klasēm 20. kab.
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 3. klasēm 103. kab.
Lekcija “Internets un Tu – kurš kuru…?” svinību zālē (plkst. 13.00 1. – 4. klasei; plkst. 13.50 5.a,b, 6.b, 11. klasei; plkst. 14.40 6.a, 7.a,b, 8.a,b klasei)
15.30 MP sanāksme 20. kab.
Ekonomikas valsts (III posma) 21. olimpiāde (piedalās M. Kotovičs) Rīgā

Trešdiena, 11. marts
2. mācību stundas laikā lasīšanas konkurss 3.- 4. klasēm bibliotēkā
11.05 Ekopadomes sanāksme 102. kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu pavasara brīvdienās iesniegšana kancelejā
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 12. marts
2. mācību stundas laikā glītrakstu konkurss 1.-2. klasēm 116. kab.
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 3. klasēm 115. kab.
Līdz plkst. 16.00 II semestra starpvērtējumu izlikšana 4.-11. klasēm
6.a,b kl. mācību ekskursija (ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

Piektdiena, 13. marts
Skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 2. klasēm
II semestra starpliecību izsniegšana 4.-11. klasēm
Līdz plkst. 17.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv ) ziņas par 9.-11. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem

14.03. 7. – 9. klašu deju kolektīva sadancis Aizkrauklē

Darba plāns 2. – 6. marts

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 2. marts
Pļaviņu novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 3. marts
15.30 Konkurss “Erudīts” 10. – 12. kl. skolēniem 201. kab.
RTU projekta “Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu izveide” noslēguma pasākums Rīgā (G. Mozga)
9.a, b kl. mācību ekskursija (ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros)

Trešdiena, 4. marts
Krievu valodas (svešvalodas) valsts 23. olimpiāde Rīgā (piedalās A. Trifanova)
2. ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova)
Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncerts “Jauns es biju karavīrs” 6. – 12. klašu skolēniem “Latvijas skolas soma” ietvaros svinību zālē
Seminārs – supervīzija ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (I. Bērziņa)

Ceturtdiena, 5. marts
9.25 – 10.10 VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei: 6.a klasei – 312. kab. (darba vad. L. Ivanova), 6.b klasei – 211. kab. (darba vad. S. Stučka), 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 10.40) – 204. kab. (darba vad. Dz. Vanaga)
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” nodarbības Zilupē
Seminārs – modelēšanas koncerts, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rīgā (O. Krasutina)

Piektdiena, 6. marts
Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 2. klasēm
Folkloras kopu Piedaugavas novadu skate
Latviešu valodas valsts 40. olimpiāde Rīgā (piedalās A. Kapteine)
Koru kopmēģinājums Jēkabpilī, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Seminārs “Āra aktivitātes sniega un bezsniega apstākļos sporta stundā” Madonas novadā (S. Stūris)
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Daugavpilī (I. Luksa)

02.03. – 06.03. Skolas bibliotēkā – akcija “Mūsu ģimenes vaļasprieks”:
4.b kl. skolnieka K. Sekera un 6.b kl. skolnieces I. Skujas ģimenes pastmarku kolekcija

Darba plāns 24. – 28. februāris

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 24. februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 8. klasēm 215. kab. (I. Ambaine, G. Vuškārnieks)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 25. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.20 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110. kab.
15.00 Folkloras pulciņa Piedaugavas novada skates programmas atrādīšana
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
18.00 Skolas padomes sēde 201. kab.

Trešdiena, 26. februāris
2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei: 3.a klasei –103. kab. (darba vad. V. Platgalve), 3.b klasei – 115. kab. (darba vad. G. Balodis)

Ceturtdiena, 27. februāris
9.30 – 10.20 VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei: 6.a klasei – 309. kab. (darba vad. I. Ozoliņa), 6.b klasei – 211. kab. (darba vad. J. Nīcgale), 6.a,b klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 11.05) – 204. kab. (darba vad. L. Ivanova)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.

Piektdiena, 28. februāris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 4. klasēm 117. kab.
Izstādes “Skola 2020” apmeklēšana (12.a,b klase)
ZPD reģionālā konference Jelgavā (S. Balode)
Skatuves runas konkursa reģionālā kārta Jēkabpilī (piedalās: H. Eriksons, K.A. Avotiņa, K. Kondrāte, E. Kaņepēja, R. Ruciņš – Vējiņš, V. Nikaļuka)
Seminārs “Digitāla un interaktīva svešvalodas mācīšana” Rīgā (I. Bicāla)
Diskusija “Sociālais darbinieks izglītības iestādē” Rīgā (S. Fjodorova)
“S!- Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2020” Siguldā (piedalās R. Paļuga, N. Zablinskis, G. Eizāns, U. Ivanova, L. Jakovļeva, A. Rāviņš, A. Žmurovs, K. Liepiņš, A. Rubīna, R. Zeps, P. Zepa, K. Stūre, E. Aļehno, N. Bondare, V. Jaudzema) – pārcelts uz 06.03.2020.

28.02.-1.03. Ekoskolu Ziemas forums Salaspilī (K. Kondrāte, V. Nikaļuka, I. Bērziņa)

Darba plāns 17. – 21. februāris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 17. februāris

Otrdiena, 18. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Deju kolektīvu kopmēģinājums Jaunjelgavā (piedalās 2. – 4. kl. deju kolektīvs)

Trešdiena, 19. februāris
9.25 – 11.10 VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei:
• 6.a klasei – 216. kab. (darba vad. M. Skrabutena),
• 6.b klasei – 212. kab. (darba vad. A. Igaune),
• 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem (9.25 – 12.05)) – 313. kab. (darba vad. S. Fjodorova)
10.00 Starpnovadu (II posma) publiskās runas konkurss “Es esmu daļa no pasaules” svinību zālē (piedalās: L. Bicāla, G. Eizāns, M. Krēbss, A. Berģe, N. Gasperoviča, G. Vuškārnieks, L. Lauva, S. Eglītis, A. Daugavietis)
Vēstures valsts 26. olimpiāde (III posms) 9. klasēm Rīgā (piedalās U. Ivanova)
Jautājumu iesūtīšana konkursam “Erudīts” (lana.ivanova@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 20. februāris
9.30 – 10.10. VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei:
• 3.a klasei – 103. kab. (darba vad. V. Platgalve),
• 3.b klasei – 115. kab. (darba vad. G. Balodis)
10. – 12. klašu komandu pieteikumu konkursam “Erudīts” iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)

Piektdiena, 21. februāris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 4. klasēm 117. kab.
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Zemgales reģionālais seminārs izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem par aktuālajām pārmaiņām akreditācijā Jelgavā (I. Luksa, L. Ivanova)
Teorētiski praktiskais seminārs “Sportistu ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskā sagatavotība un padziļinātās veselības pārbaudes loma tajā” Jēkabpilī (S. Stūris)
“S! – Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2020” Siguldā (piedalās R. Paļuga, N. Zablinskis, G. Eizāns, U. Ivanova, L. Jakovļeva, A. Rāviņš, A. Žmurovs, K. Liepiņš, S. Balode, A. Rubīna, R. Zeps, P. Zepa, E. Luksa, K. Stūre, E. Oļehno, D. Freja, N. Bondare, V. Jaudzema)
Profesionālās pilnveides kursi “Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu” Rīgā (Dz. Vanaga)
18.00 12.b klases izrāde “Tapiņa atgriešana” Pļaviņu Kultūras centrā

Darba plāns 10. – 14. februāris

Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 10. februāris
3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 215. kab.
14.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 11. februāris
11.05 Aktualitātes par skolas iesaistīšanos projektā “Aprites ekonomika” svinību zālē
12.15 Metodiskās padomes sanāksme 201. kab.
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme Rīgā (J. Nīcgale)
Ikgadējā akcija klimata pārmaiņu mazināšanai “Silto džemperu diena”
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 12. februāris
10.00 Skatuves runas konkursa starpnovadu kārta Pļaviņu mūzikas skolā
Ēnu diena

Ceturtdiena, 13. februāris
Starpnovadu (II posma) olimpiāde ģeogrāfijā 9. – 12. klasēm tiešsaistē 201. kab. (piedalās: U. Ivanova, B. Skrabutena, E. Luksa)
Publiskās runas konkursa I (skolas) kārta
15.30  Armanda Tripāna dokumentālā filma “Stupelis” un tikšanās ar motokrosa blakusvāģu braucēju Kasparu Stupeli 201. kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības tautas bumbā Koknesē
Profesionālās pilnveides programma “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” Rīgā (I. Luksa)

Piektdiena, 14. februāris
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: J. Riekstiņa, E. Muceniece, R. Lauva, M. Ozoliņa, K. K. Brūniņa, R. Ozoliņš, R. Adaškevičs, I. Svars, R. Jankuna, S. Pakalka, A. Gorpeņuka, K. Kondrāte, R. Mačs, A. Kitajeva, L. Lukss, L. Bicāla, R. Kaņepējs, R. Striķis, J. Marcinkevičs)
17.30 Valentīndienas “Sirsniņballe”
Profesionālās pilnveides programma “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” Rīgā (I. Luksa)

16.02. 7. – 9. klašu deju kolektīvu kopmēģinājums Jaunjelgavas kultūras namā (izbraukšana 8.45)

Darba plāns 3. – 7. februāris

Skolā dežurē 10. klase
1. klašu skolēnu brīvlaiks

Pirmdiena, 3. februāris
11.05 Pašpārvaldes ministriju un klašu vecāko sanāksme 201. kab.

Otrdiena, 4. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
2., 3. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 103. kab. (darba vadītāja V. Platgalve, vērtētāja I. Stikāne)
2., 3. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3. b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 115. kab. (darba vadītājs G. Balodis, vērtētāja S. Meldere)
11.05 Pašpārvaldes ministriju un klašu vecāko sanāksme 209. kab.
10.00 – 13.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasēm tiešsaistē 20. kab. (piedalās: E. P. Ķerķe, A. Daugavietis)
MOT nodarbība 9.a,b klasēm
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 5. februāris
11.05 Ekoskolas klašu pārstāvju sanāksme 102. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 8., 9. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Leitlants, N. Gasperoviča, D. Krūmiņa, I. Ambaine, L. Bicāla, G. Eizāns, S. Ērgle, E. Kalnriekstiņš, M. Krēbss, E. Visocka, izbraukšana no skolas plkst. 8.10)

Ceturtdiena, 6. februāris
13.00 – 17.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētais (JSPA) bezmaksas seminārs jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem “Maini dzīvi, domā plašāk!” svinību zālē, 306. kab.

Piektdiena, 7. februāris
Skatuves runas konkursa skolas posms svinību zālē
LIVA reģionālā konference Gulbenē (I. Luksa)

08.02. Latvijas 73. skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē Liepupes pamatskolā (izbraukšana plkst. 7.10)

Darba plāns 27. janvāris – 1. februāris

Skolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 27. janvāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11., 12. klasēm 19. kab. (piedalās: L. Liepiņa, A. Kapteine, K. Smirnova, L. Kārkliņa, L. Vestfāle, K. Priede, L. Lauva, K. Davidova)
15:30 Tehnisko darbinieku sanāksme 101. kabinetā

Otrdiena, 28. janvāris
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)
15:30 Metodisko komisiju sanāksmes

Trešdiena, 29. janvāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde ekonomikā 10. – 12. klasēm 20. kab. (piedalās: L. E. Pitjukeviča, K. Davidova, L. Kārkliņa, M. Kotovičs, H. Vīksne – Sarkanais)
Konference “Skolu muzeju loma kompetenču izglītības modelī” Rīgā (I. Briede)
10.00 – 14.00 Starpnovadu diziana un tehnoloģiju olimpiāde 25./27. kab. (piedalās: D. Cukanovs, R. Kaņepējs, A. Leitlants, J. Marcinkevičs, R. Striķis, M. Briežkalns, M. Krēbss, K. Liepiņš, M. Pogodajevs, L. Bicāla, U. Bērziņa, K. Lindenberga, S. Lasmane, U. Ivanova)

Ceturtdiena, 30. janvāris
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)
Koru kopmēģinājums Jēkabpilī (izbraukšana plkst. 11.30)

Piektdiena, 31. janvāris
9.00 – 14.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9.-12. klasēm 204. kab. (piedalās: U. Ivanova, N. Zablinskis, S. Ērgle, A. Daugavietis, B. Skrabutena, S. Balode, L. E. Pitjukeviča, K. Priede, M. Ķirsis, A. Vaivads, K. Davidova)
Līdz plkst. 12.00 komandu pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena Absolventu kausa sacensībām basketbolā
15.30 A. Grīvnieka kausa izcīņas turnīra 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)

Sestdiena, 1. februāris
9.00 Absolventu kausa 44. izcīņas sacensības basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē

27.01. – 30.01. A. Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos