Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 20. novembris – 24. novembris

Skolā dežūrē 12. klase

Pirmdiena, 20.novembris
Brīva diena

Otrdiena, 21.novembris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju tikšanās ar novada domes priekšsēdētāju A.Luksu 201.kab.
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoru sanāksme, Rīgā (J.Nīcgale, I.Aleksejeva)
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 209.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 209.kab.
MK sanāksmes

Trešdiena, 22.novembris
11.05 Mazā pedagoģiskās padomes sanāksme 201. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 10.- 12.kl. I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: S.Djubina, D.Samul, V.Grigorjeva, R.Vanaga)
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatoru seminārs, Rīgā (D.Vēvere, O.Krasutina)

Ceturtdiena, 23.novembris
Aizkraukles novada Sporta skolas kausa izcīņa basketbolā fināla sacensības 1999.g.dz. Aizkrauklē
Matemātikas jomas koordinatoru seminārs, Rīgā (I.Ņikiforova)
Mācību vizīte ZINOO centrā Cēsīs, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros

Piektdiena,24.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 12., 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
14.00 “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums sporta zālē (piedalās 3.a, 3.b, 4.b, 5.b klases)
Psihologu seminārs, apmācība “Pozitīvās psihoterapijas metožu psihologa darbā”, Jēkabpilī (D.Vanaga)
UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas starptautiskais pasākums – Globālās izglītības diena “Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem” Rīgā (S.Fjodorova)
Novadu dienas Aizkrauklē (L.Ivanova)

20.- 24.11. Tematiskā izstāde ”Sveiks un vesels!”
21.- -24.11. Galda spēļu turnīri
13.-24.11. Sūtījuma sagatavošana SAC ,,Pļaviņas”, noformēšana ar tautasdziesmām

Darba plāns 13.novembris – 17. novembris

Skolā dežūrē 7.a klase
13. – 17.11 „Latvijas stunda”

Pirmdiena, 13.novembris
Latvijas televīzijas vizīte skolā erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” ietvaros
Profesionālās pilnveides programmas “Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana” praktiskā daļa Rīgā (L.Ivanova)

Otrdiena, 14.novembris
7.55 11.klašu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.
Informatīvs seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem Rīgā (I.Bērziņa)
Radošo darbu konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā” laureātu apbalsošanas pasākums Rīgā (G.Kapteinis, S.Stučka)

Trešdiena, 15.novembris
7.55 11.klašu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.

Ceturtdiena, 16.novembris
Skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12.klasēm 315.kab.
Tehnoloģiju mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (L.Ivanova, I.Volane)

Piektdiena,17.novembris
8.40 LR Proklamēšanas 99.gadadienai veltīts pasākums
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 7.a, 12 klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

13. – 17.11 Tematiskā izstāde ,,Latvija’’
06.-16.11. Radošā darbnīca “Simts gadi valsts pastāvēšanā”
06. – 17.11. Konkurss “Bebr[a]s” 6., 7., 10., 11.kl.
16.11 Starptautiskā tolerances diena
13.-24.11 Sūtījuma sagatavošana SAC ,,Pļaviņas”, noformēšana ar tautasdziesmām

Darba plāns 6.novembris – 10. novembris

Skolā dežūrē 7.b klase
Rīcības dienas

Pirmdiena, 6.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05” Draudzīgā skola” klašu pārstāvju sanāksme 311.kab.

Otrdiena, 7.novembris
8.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
15.25 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un scenārija darba grupas sanāksme 201.kab.
Skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasēm 104.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 209. un 216.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 209.kab.
Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Madonā (I.Krastiņa, I.Bicāla, A.Lasmane, L.Ivanova, A.Mežmale, U.Ivanova)
8.b klases mācību eksursija

Trešdiena, 8.novembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
11.05 un 12.30 Mazās pedagoģiskās padomes sēde 11.klasei 215.kab.
Pirmsskolas un sākumskolas koordinatoru seminārs Rīgā (I.Lazda)
Kursi Bērnu tiesību aizsardzībā Jēkabpilī (J.Nīcgale)
“Starptautiskā konference par karjeras izglītību Latvijā un Eiropā. Karjeras izglītība – Kad? Kur? Kā?” Jūrmalā (I.Bērziņa)
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)

Ceturtdiena, 9.novembris
“Starptautiskā konference par karjeras izglītību Latvijā un Eiropā. Karjeras izglītība – Kad? Kur? Kā?” Jūrmalā
Valodu jomas koordinatoru seminārs Rīgā (V.Rulle, I.Ozoliņa)

Piektdiena,10.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 7.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Mārtiņdienas tirgus 1. – 4.klase
11.05 Ierindas skate svinīgā atklāšana 5.-8. un 9-12.klašu grupā
10. – 12.klašu skolēnu tikšanās ar Eiroparlamenta deputātu A.Pabriku svinību zālē

06.-16.11. Radošā darbnīca “Simts gadi valsts pastāvēšanā”
06. – 17.11. Konkurss “Bebr[a]s” 6., 7., 10., 11.kl.
1.11. – 10.11. 2.stāva gaišajā gaitenī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde “Latvija 1939. – 1991.”
11.11. Politkluba un jaunsardzes piedalīšanās Lāčplēša dienas pasākumā Likteņdārzā
11.11. Lāpu gājiens uz Brīvības cīņās kritušo karavīru kapiem

Darba plāns 30. oktobris – 3. novembris

Skolā dežūrē 8.b klase
Rīcības dienas

Pirmdiena, 30.oktobris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.
Firmas “Procter & Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 309.kab.
Starptautiskā izglītības akcija ”Pasaules lielākā mācību stunda” materiālu iesniegšana UNESCO LNK

Otrdiena, 31.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
12.30 Skolotāju tikšanās ar RTU studentiem 201.kab.
15.25 Skolas darbinieku sanāksme 201.kab.
10.-12.klašu skolēnu tikšanās ar RTU studentiem
Politkluba piedalīšanās projekta “Eiropas pēdas Latvijā” pasākumā “Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa” Jēkabpils 2.vidusskolā
16.00 – 18.30 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
18.30 9.b klases vecāku sapulce 107.kab.
18.45 11. klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 1.novembris
12.30 Stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” 1.kārta skolas svinību zālē
Karjeras atbalsta pasākums 9., 11.klašu skolēniem “Pats savas nākotnes kalējs”
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (J.Nīcgale)

Ceturtdiena, 2.novembris
Erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” fināla ieraksts Latvijas televīzijā Rīgā (izbraukšana plkst. 12.45)

Piektdiena,3.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 214.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 214.kab.
17.00 “Helovīna ballīte” 5.-12.klasēm svinību zālē
Projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums Valmierā

30.10. – 3.11. Izstāde “Kultūras mantojums lietojumā” 2.stāva tumšajā gaitenī, UNESCO ASP projekta ietvaros
4.11. Aizkraukles novada Sporta skolas atklātās sacensības biatlonā
1.11. – 10.11. 2.stāva gaišajā gaitenī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde “Latvija 1939. – 1991.”

Darba plāns 23. – 27. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas

Pirmdiena, 23.oktobris
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (J.Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)

Otrdiena, 24.oktobris
No plkst.8.00 ikgadējās tehnisko darbinieku novērtēšana 110.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Dzīve Latvijas PSR” Rīgā (I.Krastiņa)

Trešdiena, 25.oktobris
13.00 Sākumskolas skolotāju tikšanās ar PII “Jumītis” pedagoģisko personālu
Starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” materiālu elektroniskas iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (I.Bērziņa)
Profesionālās pilnveides kursi “21.gs prasmes klasē” Rīgā (I.Bicāla)
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)

Ceturtdiena, 26.oktobris
Uzņēmējdarbības konference ”Uzdrīksties uzvarēt” Rīgā
LatSTE Ogrē (I.Ņikiforova)

Piektdiena,27.oktobris
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (J.Nīcgale)
Konference “Skola – atbalsts jauniešu karjeras un darba tirgus izvēlē” Valmierā (I.Bērziņa)

23.- 25.10. Slēpošanas treniņnometne Alūksnē

Darba plāns 16. – 20. oktobris

Skolā dežūrē 8.a klase
Matemātikas nedēļa “Mēri un mērī”

Labo darbu nedēļa

 

Pirmdiena, 16.oktobris
VISC organizētais seminārs skolu teātru režisoriem Rīgā (A.Lindenberga)

Otrdiena, 17.oktobris
1., 2. mācību stundas laikā 1.posma olimpiāde matemātikā 5.-12.klasēm 207., 213.kab.
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
5.,6. mācību stundas laikā matemātikas pēcpusdiena 5.klašu skolēniem “Mēri un Mērī” svinību zālē
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201.kab.
Mazā pedagoģiskās padomes sanāksme 104.kab.
18.00 Skolas padomes sanāksme svinību zālē

Trešdiena, 18.oktobris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
4. mācību stundas laikā 1.posma olimpiāde bioloģijā 5.-12.klasēm 201.kab.
14.00 4.b klases vakars118.kab.
Konference ” Sadarbības efekts” Rīgā (L.Ivanova)
Līdz plkst. 17.00 ikgadējās tehnisko darbinieku novērtēšanas veidlapu iesniegšana skolas kancelejā
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvlaikā iesniegšana kancelejā

Ceturtdiena, 19.oktobris
Līdz mācību stundu beigām starpvērtējumu izlikšana 4.-12.klasei
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)
Konference “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” Rīgā (J.Nīcgale)
Psihologu MA seminārs apmācība “Relaksācijas metožu pielietojums psihologa darbā – psihologa veiksmes atslēga” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

Piektdiena,20.oktobris
13.00 Karjeras izglītības pasākums “Pielaiko profesiju cepuri” 1.-4.klasēm
Konference “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” Rīgā (J.Nīcgale)
Starpliecību izsniegšana 4.-12.klašu skolēniem
Līdz plkst.17.00 9.-12.klašu audzinātājiem iesniegt ziņas par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem

13.-22.10 Vizualizācija par senajiem mēriem mācību kabinetos
16.-20.10. Tematiskā izstāde “Izdevniecības Atēnas grāmatas par ievērojamiem cilvēkiem pasaulē” skolas bibliotēkā
16.-20.10. UNESCO nedēļas aktivitāšu materiālu apkopošana
21.10. Folkloras skolotāju seminārs Rīgā (A.Lindenberga)

Darba plāns 09. – 13. oktobris

UNESCO nedēļa Latvijā
Dalība akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” projekta UNESCO ASP ietvaros
Skolā dežūrē 9.b klase

Pirmdiena, 9.oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 209.kab.

Otrdiena, 10.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 MK sanāksmes
Tautu deju kolektīvu vadītāju seminārs Rīgā (G.Kruka)

Trešdiena, 11.oktobris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.

Ceturtdiena, 12.oktobris
Budžeta pieprasījumu iesniegšanas S.Kupčai pēdējā diena
Dalība LTV1 erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” ierakstā Rīgā

Piektdiena,13.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Matemātikas nodarbība 11.klasei Swedbank programmā ”Dzīvei gatavs”
Seminārs “Sporto visa klase” projekta ietvaros Rīgā (I.Bērziņa, J.Eiduks, S.Meldere)
2. – 20.10. Dambretes Rudens turnīrs (216., 204.kab.)
13. – 22.10. Plakāti par senajiem mēriem – vizualizācija mācību kabinetos

Darba plāns 2. – 6. oktobris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 2.oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 209.kab.

Otrdiena, 3.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas jubilejas noformēšanas darba grupas sanāksme 201.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.
15.30 Skolas jubilejas scenārija darba grupas sanāksme 201.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālas skolu sacensības rudens krosā „Jaujas”

Trešdiena, 4.oktobris
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 311.kab.

Ceturtdiena, 5.oktobris
11.05 10.a,10.b klases skolēnu tikšanās ar RTU pārstāvjiem 215.kab.
Junior Achievement Latvija organizētie kursi Rīgā (M.Skrabutena)

Piektdiena, 6.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
17.00 Pasākums “ESI SVEICINĀTS VIDUSSKOLĀ!” svinību zāle

2. – 6.10 10.klašu iestājpārbaudījumi vidusskolā
2. – 20.10 Dambretes Rudens turnīrs (216., 204.kab.)
Gatavošanās UNESCO nedēļas aktivitātēm

7.10. Odzienas skolai 125 – salidojums, koncerts, tikšanās ar skolotājiem, atpūtas vakars-balle.

Darba plāns 25. – 29. septembris

Skolā dežūrē 10.b klase
Skolas rudens kross

Pirmdiena, 25.septembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 26. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme 20.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
17.30 2.a klases vecāku sapulce 113.kab.
17.30 3.a klases vecāku sapulce 114.kab.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 313.kab.
17.30 6.b klases vecāku sapulce 310.kab.
17.30 10.a klases vecāku sapulce 311.kab.
17.30 12. klases vecāku sapulce 316.kab.
18.00 8.a klases vecāku sapulce 27.kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 112.kab.
VISC organizētais seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Pedagogu tarifikācijas sarakstu izveides pēdējā diena un iesniegšana novada domē

Trešdiena, 27.septembris
11.30 Projekta UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 117.kab.
17.30 5.a klases vecāku sapulce 315.kab.
17.30 5.b klases vecāku sapulce 216.kab.
VISC organizētais seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem Rīgā (S.Stučka)
Seminārs “Izglītības iestādes vadītāja darbs ar iekšējiem normatīvajiem aktiem: to izveide, pielietojums un pārraudzība” Rīgā (I.Luksa)
VS – 1 atskaites iesniegšanas pēdējā diena

Ceturtdiena, 28. septembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201. kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
16.30 Piemiņas brīdis Bārukalna kapsētā (plkst.16.15 izbraukšana no skolas)
17.30 7.b klases vecāku sapulce 104.kab.
17.30 8.b klases vecāku sapulce 209.kab.
17.30 9.a klases vecāku sapulce 311.kab.

Piektdiena, 29. septembris
Pašpārvaldes/ Skolotāju diena
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
19.00 7.a klases un vecāku sporta pasākums ” Visi kopā”
“OMAs” meža stādīšana, “Meža ekspedīcija” – Ekoskola –
Mācību ekskursija UNESCO ASP ietvaros uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā (piedalās 9.ab klašu skolēni (pēc apstiprinātā saraksta))

Darba plāns 18. – 22. septembris

Drošības nedēļa
Piedalīšanās starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” UNESCO ASP ietvaros
Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 18.septembris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
11.05 Skolas grāmatas darba grupas sanāksme 20.kab.

Otrdiena, 19. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Mantojuma izglītības akcija “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” LNB, Rīgā,  UNESCO ASP projekta ietvaros (V.Adamoviča, E.Klaucāne, A.Bite, E.Bogdanovičs, I.Krastiņa)
6.a, 6.b klases ekskursija uz  Kalsnavas arborētumu (LVM Meža ekspedīcija)

Trešdiena, 20.septembris
11.05 “Draudzīgā skola” klašu pārstāvju sanāksme 311.kab.
VISC organizētais seminārs interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
MK gada darba plānu iesūtīšanas (lana.ivanova@png.edu.lv) pēdējā diena

Ceturtdiena, 21. septembris
11.05 Zinātniskās padomes sanāksme 215.kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 118.kab.
17.30 3.b klases vecāku sapulce 116.kab.
Skola2030 konference «Vērtēt, lai mācītos» Cēsīs (V.Rulle, I.Ņikiforova, I.Briede, E.Valdberga

Piektdiena, 22. septembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
“Olimpiskā diena 2017”
18.00 10.b klases vecāku sapulce 214.kab.
18. – 21.09. “Olimpiskās dienas 2017” vingrošanas kompleksa gatavošana
18. – 20.09.  Futbola nedēļa 2. -9.kl.

23.09. Skolas darbinieku ekskursija
23. – 24.09. Jaunsardzes vispārējās fiziskās sagatavotības testu dienas nometne