Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 23. – 27. aprīlis

Skolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 23.aprīlis
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Pasākums 8., 10., 11., 12. klašu skolēniem 209.kab. Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “No idejas līdz savam biznesam”

Otrdiena, 24.aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova, Dz.Vanaga)
ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) Ieviešanas seminārs Rēzeknē, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā (E.Valdberga, I.Ņikiforova)
MOT nodarbība 7.ab klašu skolēniem
15.30 Skolotāju sanāksme, tikšanās ar MOT treneri 312.kab.
MK sanāksmes
Mācību ekskursija 9.a klasei
17.30 12. klases vecāku sapulce 316.kab.
17.30 10.a klases vecāku sapulce 311.kab.
17.30 9.b klases vecāku sapulce 107. kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 112. kab.
18.00 3.b klases vecāku sapulce 116. kab.
17.30 3.a klases vecāku sapulce 114. kab.

Trešdiena, 25.aprīlis
11.15 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
17.30 5.b klases vecāku sapulce 216. kab.
17.30 5.a klases vecāku sapulce 315. kab.
17.30 1.b klases vecāku sapulce 115. kab.
Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes valsts olimpiādes godalgoto vietu ieguvēju apbalvošanas pasākums Rīgā (G.Mozga, A.Daugavietis)

Ceturtdiena, 26.aprīlis
3.mācību stundas laikā diagnosticējošais darbs par drošību internetā un medijpratību 19./20.kab. 6.b klasei
6.mācību stundas laikā diagnosticējošais darbs par drošību internetā un medijpratību 19./20.kab. 6.a klasei
15.30 Skolēnu (2005.gadā dzimušo un vecāku) tikšanās ar Pļaviņu sporta kluba “Skanste” pārstāvjiem 209.kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 117. kab.

Piektdiena, 27.aprīlis
Atvērto durvju diena topošajiem 1.un 10. klašu skolēniem
Pasākums 9. klašu skolēniem Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “Es varu, gribu”
11.00 Pasākuma “Iespējamā misija” atklāšana 201.kab.
12.15 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 11 klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi Rīgā (I.Bicāla, I.Ozoliņa)

16.04 – 27.04. Skolas tautasbumbas turnīrs
23.04.-27.04. Tematiskā izstāde: “Pļaviņu novads grāmatās, kartēs, atklātnēs” skolas bibliotēkā
27. – 29.04. ANO modelēšanas spēle Igaunijā (G.Kapteinis)

Darba plāns 16. – 21. aprīlis

Skolā dežurē 7.b klase

Pirmdiena, 16.aprīlis
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 17.aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 9.b klasei 216.kab.
11.15 2.ab, 3.ab, 4.b, 5.b klašu audzinātāju un sporta skolotāju sanāksme 110.kab.
15.25 Skolotāju kopdziesmas mēģinājums 115.kab.
15.45 Metodiskās padomes sanāksme 20.kab.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 313.kab.
18.00 11.klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 18.aprīlis
11.05 Ekopadomes sanāksme
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 8.a,b klasei 309.kab.
17.30 8.b klases vecāku sapulce 209.kab.

Ceturtdiena, 19.aprīlis
8.40 – 12.10 Skolēnu dalība OECD PISA 2018 pētījumā 19./20.kab.(piedalās 8.a,8.b, 9.a, 9.b klašu skolēni, kas iekļauti pētījuma organizatoru izveidotajā sarakstā)
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (J.Nīcgale)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 6.b, 5.b klasei 209.kab.
Starpnovadu konkurss 5.klašu skolēniem angļu valodā „Game Day”
18.00 4.b klases vecāku sapulce 118.kab.
Piedalīšanās sociālo pedagogu supervīzijā Jēkabpilī (S.Fjodorova)
Piedalīšanās konferencē “Lietpratība SĀKUMizglītībā” Liepājā (I.Baginska)

Piektdiena, 20.aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 7.b, 11 klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
ZPD konferences valsts posms Rīgā (piedalās: S.Mēnese, S.Djubina, V.S.Mateša)
9.b klases mācību ekskursija
Konference”Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā” Rīgā (I.Bērziņa, E.Valdberga, M.Skrabutena)
Piedalīšanās konferencē “Lietpratība SĀKUMizglītībā” Liepājā (I.Baginska)

Sestdiena, 21.aprīlis
Tiek atstrādāta 30.aprīļa darba diena
Lielā talka
Piedalīšanās konferencē “Lietpratība SĀKUMizglītībā” Liepājā (I.Baginska)

16.04.-21.04. Tematiskā izstāde: : “Pļaviņu novads grāmatās, kartēs, atklātnēs” skolas bibliotēkā

Darba plāns 9. – 13. aprīlis

Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 9.aprīlis

Otrdiena, 10.aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.20 – 11.40 valsts diagnosticējošais darbs fizikā 11.klasei 207.kab.
10.20 – 11.40 valsts diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasei 107.kab.
15.25 Skolotāju kopdziesmas mēģinājums 117.kab.
15.45 Skolas jubilejas scenārija un noformēšanas darba grupu sanāksme 201.kab.
Supervīzija Karjeras konsultantiem Rīgā (I.Bērziņa)
Šaha sacensības Jelgavā (Ē.M.Saliņa, K.Mucenieks, E.Muceniece, A.K.Avotiņa, E.Osipauska, M.Jablonskis)
5.a klases mācību ekskursija uz Līvāniem
19.00 “Simtgades raksti” Kultūras centrā

Trešdiena, 11.aprīlis
Reģionālā olimpiāde vācu valodā 8.klasēm Rēzeknē (piedalās: M.Langenfelde, R.Svikliņa)

Ceturtdiena, 12.aprīlis
Starpnovadu olimpiāde 4.kl. matemātikā Bebru pamatskolā (V.Lopareva, N.Krūmiņa, K.K.Brūniņa, R.Jankune, R. Ozoliņš, E.M.Liepiņš)
Seminārs “Āra nodarbību organizēšana” Ogrē (E.Valdberga, I.Briede)

Piektdiena, 13.aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 7.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
5.-9.klašu koru konkursa “Dziesmai būt!” 2.kārta Jēkabpilī
15.30 “Skolas pašpārvalde laiku laikos” 201.kab.
10. – 12.klašu skolēnu tikšanās ar skolas absolventu J.Kalēju

9.04. – 11.04. Vizīte Eiroparlamentā Briselē – A.Pabrika uzaicinājums (I.Babaks, E.Silagailis, I.Siliņš)
9.04.-13.04. Tematiskā izstāde: “Grāmatas – vēstures liecinieces” skolas bibliotēkā
14.-15.04. Profesionālās pilnveides seminārs “Bībeles principu integrācija izglītībā” Rīgā (S.Fjodorova)

Darba plāns 2. – 6. aprīlis

Skolā dežurē 10.b klase

Pirmdiena, 2.aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 3.aprīlis
15.25 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 4.aprīlis
Lietišķas informātikas olimpiāde ”Paskāla ritenis” Daugavpilī (U.Ivanova, B.Skrabutena, E.Bogdanovičs)
5.-9.klašu koru konkursa “Dziesmai būt!” 1.kārta svinību zālē
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 19.olimpiādes 3.kārta Rīgā (A.Daugavietis, G.Mozga)

Ceturtdiena, 5.aprīlis
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9.klašu skolēniem 214.kab.
Starpnovadu olimpiāde 4.kl. latviešu valodā Bebru pamatskolā (A.Bērziņa, N.Krūmiņa, V.Jaudzema, P.Bicāla, K.K. Brūniņa, E.M.Liepiņš,)
Konkurss vēsturē Jaunjelgavā

Piektdiena, 6.aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Darba plāns 26. – 29. marts

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 26.marts
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Profesionālās pilnveides seminārs Rīgā(I.Bicāla, I.Ozoliņa)

Otrdiena, 27.marts
9.00 – 12.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde informātikā 5.-7.klasēm 20.kab. (piedalās: A.Leitlants, L.Lukss, K.Kondrāte, A.Gorpeņuka, R.Mačs, U.Ivanova)
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.25 Skolotāju kopdziesmas mēģinājums 117.kab.
15.40 Klašu audzinātāju MK sanāksme 117.kab.
16.30 – 19.00 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
MOT 2.nodarbība 7. a, b kl. “Cerības”
17.30 MOT informācija 7.klašu vecākiem 312.kab.
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs 3.a,b kl.
7.b klases vecāku sapulce 104.kab.
7.a klases vecāku sapulce 312.kab

Trešdiena, 28.marts
11.05 “Draudzīgās skolas” pārstāvju sanāksme 311.kab.
13.10 Teātra izrāde “Zobu Feja” 1.-4.kl. svinību zālē
15.10 Radošā darbnīca “Lieldienu apsveikumu gatavošana” (Nenotiek)
Konkursa ”Gada būve 2017” noslēguma pasākums Rīgā (I.Krastiņa, E.P.Ķerķe)
“Meža ekspedīcija” Jersikā, Ekoskolu projekta ietvaros

Ceturtdiena, 29.marts
13.10 “Ieskandinām Lieldienas” 1.-4.kl.
Profesionālās pilnveides seminārs Rīgā (D.Vēvere)

Piektdiena, 30.marts
Lielā piektdiena

26.-30.03. Akcija “Bibliotēkā neviens nav lieks. Lasīšana tas ir prieks!” skolas bibliotēkā

Darba plāns 19. – 23. marts

Skolā dežurē 8.b klase
12. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pirmdiena, 19.marts
1.-4.klasēm Nākotnes profesijas veiksmes formula- “Brīnumzemes” lekcijas un praktiskās nodarbības
13.40 Izglītojoša programma 1.-4.klasēm “Stikla brīnumi”
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
Valsts (3.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9.klasēm Rīgā (K.Priede, A.Lasmane)

Otrdiena, 20.marts
1.mācību stundas laikā I posma olimpiāde 4.klasēm latviešu valodā 118.kab.
9.a,b un 12. klases fotografēšanās izlaiduma albūmiem
12.15 Skolas darbinieku pulcēšanās svinību zālē uz skolas darbinieku fotografēšanos
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
11.klases mācību ekskursija

Trešdiena, 21.marts
1.mācību stundas laikā I posma olimpiāde 4.klasēm matemātikā 118.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada sociālajā dienestā (L.Ivanova)
Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība.” (J.Nīcgale)

Ceturtdiena, 22.marts
13.00 Konkurss “Erudīts” 3. – 4.klasēm svinību zālē
Supervīzija sociālajiem pedagogiem Jēkabpilī ( S.Fjodorova)
Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība.” (J.Nīcgale)
Muzeja “Ebreji Latvijā” muzejpedagoģiskās nodarbības

Piektdiena, 23.marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9.kl.214.kab. (Nenotiek)
ANO simulācijas spēles gatavošanas pasākums Rīgā (E.Valdberga, G.Kapteinis)
Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference Jelgavā (I.Krastiņa)
Seminārs apmācība “Cieņpilnas izturēšanās pret bērnu 12 soļu tehnika” Jēkabpils (Dz.Vanaga)

19.-23.03. Tematiskā izstāde „Pavasara un vasaras gadskārtas!”- skolas bibliotēkā

Darba plāns 12. – 16. marts

1.-11. klašu skolēnu pavasara brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 12.marts
9.00 Profesionālās pilnveides seminārs “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” 201.kab.

Otrdiena, 13.marts
9.00 Scenārija darba grupas sanāksme 102.kab.
10.00 – 14.15 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 201.kab. (darba vad. E.Valdberga)
11.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
No 15.30 CE angļu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa) 314.kab. (intervētājs V.Mičule)
Sākumskolas MK sanāksme
CE angļu valodā norises novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (I.Bicāla)

Trešdiena, 14.marts
9.00 Profesionālās pilnveides seminārs “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” 312.kab.
Apvienotais vācu valodas centralizētais eksāmens 12.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Grigorjeva, R.Jakovļeva)
CE angļu valodā mutvārdu daļas vērtēšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Mičule)

Ceturtdiena, 15.marts
10.00 – 14.15 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 309.kab. (darba vad. M.Skrabutena)
10.00 – 13.00 Noformēšanas darba grupas sanāksme102.kab.
No 15.30 CE krievu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa) 104.kab. (intervētājs T.Starčenko)
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 12.kl.

Piektdiena, 16.marts
9.00 profesionālās pilnveides kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” 201.kab.
Rakstnieka Edvarta Virzas 135. jubilejai veltītā domrakstu konkursa noslēgums Kuldīgā (L.Čepule, A.Lasmane)
Starpliecību izsniegšana 12.kl.
Līdz plkst.15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 12.klases skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem

16., 17.03. “Pārnovadu uzņēmēju dienas 2018”Aizkrauklē (M.Skrabutena)

Darba plāns 5. – 9. marts

Skolā dežurē 10.a. klase

Pirmdiena, 5.marts
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Līdz plkst.16.00 skolēnu dinamikas karšu iesniegšana 102.kab.

Otrdiena, 6.marts
10.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
9.30 – 10.10 VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei: 6.a klasei – 216.kab. (darba vad. M.Skrabutena), 6.b klasei – 209.kab. (darba vad. S.Fjodorova), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk. Līdz plkst. 10.04) – 313.kab.(darba vad. Dz.Vanaga)
5.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde informātikā 5.-7.klasēm 19.kab.
15.30 Konkurss „Erudīts” 10. – 12. klasei
Pedagogu pieteikšanās profesionālās pilnveides kursiem pēdējā diena

Trešdiena, 7.marts
Vokālās mūzikas konkursa ”Balsis 2018” 2.kārta Preiļos (piedalās sākumskolas ansamblis)
11.05 Skolas jubilejas grāmatas darba grupas sanāksme 20.kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu pavasara brīvlaikā iesniegšana kancelejā

Ceturtdiena, 8.marts
Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa 2.kārta Jēkabpilī (piedalās K.Kondrāte, E.Kaņepēja, S.Eglītis)
11.05 Konkursa “Dziedošā klase” uzstāšanās secības izloze 1.- 4.kl., 5.- 7.kl., 8.- 12.kl. 102.kab.
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 4.-11.kl.
Valsts (III posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.kl.asēm (piedalās S.Djubina)

Piektdiena, 9.marts
11.05 Dežūras nodošana –pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konkurss “Dziedošā klase” svinību zālē
Starpliecību izsniegšana 4.-11.kl.
Valsts (III posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.kl.asēm (piedalās S.Djubina)
Skolēnu ziemas slēpošanas čempionāts Siguldā
Makulatūras nodošanas pēdējā diena (skolas iekšpagalma šķūnī, vēlams jau nosvērtu)
Līdz plkst.15.00 9.-11.klašu audzinātājiem elektroniski iesniegt (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem

5.03.-5.03. Tematiskā izstāde „Par ko kļūt?” skolas bibliotēkā
Līdz 9.03 Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

Darba plāns 26. februāris – 2. marts

Skolā dežurē 9.b. klase

Pirmdiena, 26.februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 8.klasēm 104.kab. (piedalās: M.Langenfelde, R.Svikliņa)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Izlietoto bateriju iesniegšanas pēdējā diena 102.kab. I.Bērziņai
Konkursa “Erudīts” 10. – 12.klašu dalībnieku pieteikšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

Otrdiena, 27.februāris
9.30 – 10.20 VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei: 6.a klasei – 216.kab. (darba vad. M.Skrabutena), 6.b klasei – 107.kab. (darba vad. I.Briede), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk. Līdz plkst. 11.05) – 316.kab.(darba vad. L.Avotiņa)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 8.a klasei svinību zālē
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs Daugavpils olimpiskajā centrā (piedalās 5.b klase)
MOT 1.nodarbība 7.a, 7.b klasēm
Skolas jubilejas noformēšanas darba grupas sanāksme 102.kab.
15.25 MK sanāksmes
Starpinstitucionālā sanāksme (S.Fjodorova, Dz.Vanaga)
Dalība seminārā “Fizisko personu datu apstrādes pamatprincipu realizācija” (L.Ivanova)

Trešdiena, 28.februāris

2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei: 3.a klasei – 114.kab. (darba vad. I.Lazda), 3.b klasei – 116.kab. (darba vad. S.Meldere), 3.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 215.kab.(darba vad. I.Krastiņa)
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju tikšanās 311.kab.
14.40 – 15.20 Zemessardzes pārstāvju tikšanās ar 10.-12. klases skolēniem svinību zālē
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs Gulbenē (piedalās 4.b klase)

Ceturtdiena, 1.marts
Konkursa “Erudīts” uzdevumu iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

Piektdiena, 2.marts
11.05 Dežūras nodošana –pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.

2.-3.03. Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”

Darba plāns 19. – 23. februāris

Skolā dežurē 9.a. klase

Pirmdiena, 19.februāris
10.00 Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss Pļaviņu mūzikas skolā (piedalās Ē.M.Saliņa, K.A.Avotiņa, V.Svirska, K.Kondrāte, A.Leitlands, I.Ambaine, R. Ruciņš-Vējiņš, E.Kaņepēja)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 9.a klasei svinību zālē
Ēnu dienas apliecinājumu iesniegšanas pēdējā diena, līdz plkst.12.00 I.Bērziņai 102.kab.
Līdz plkst.12.00 iesūtīt elektroniski (liga.ostrovska@plavinas.lv) ZPD prezentāciju starpnovadu lasījumiem

Otrdiena, 20.februāris
9.00 Starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference Pļaviņu novada ģimnāzijā 201.kab. (piedalās: V.Adamoviča, S.Djubina, V.S.Mateša, S.Mēnese)
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 7.a klasei svinību zālē
15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 21.februāris
2. un 3.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei: 6.a klasei – 115.kab. (darba vad. I.Krastiņa), 6.b klasei – 309.kab. (darba vad. A.Bērziņa), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 104.kab.(darba vad. R.Jakovļeva)
10.00 Starpnovadu tiešsaistes olimpiāde ģeogrāfijā 20.kab. (piedalās: G.Elīte, Dz.Samul, R.Milsons, K.Patrijuks, V.Adamoviča, K.Davidova)

Ceturtdiena, 22.februāris
2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei: 3.a klasei – 114.kab. (darba vad. I.Lazda), 3.b klasei – 116.kab. (darba vad. S.Meldere), 3.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 209.kab.(darba vad. S.Fjodorova)
Mācību ekskursija 10.a klasei
Seminārs apmācība ”Emocionālās labsajūtas formēšanās priekšnoteikumi bērna pozitīvai attīstībai” Jēkabpilī (Dz.Vanaga)

Piektdiena, 23.februāris
11.05 Dežūras nodošana –pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Erudīcijas konkurss latviešu valodā un literatūrā 5. – 6.klasēm svinību zālē
Mācību ekskursija 12. klasei
Skolēnu ziemas slēpošanas čempionāts Siguldā
9.a Klases vakars

19.- 23.02. Tematiskā izstāde: “Brīvbrīžos – prātam, aktivitātēm, atpūtai!”
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”