Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 20. – 24. maijs

Pirmdiena, 20. maijs
1.a klases pārgājiens uz keramikas izstādi Pļaviņu kultūras centrā (atb. I. Kunga, S. Fjodorova)

Otrdiena, 21. maijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10. MK sanāksmes
Programmas “Lasīšanas veicināšanas kompetence un kultūra izglītības iestādēs” apguve Rīgā (I. Balode)
LIZDA organizēts pikets Rīgā (I. Baginska, I. Briede)

Trešdiena, 22. maijs
9.30 Angļu valodas CE 9. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 Angļu valodas CE rakstu daļa 9. klasei:

Angļu valodas CE 9. klasei rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Bērziņa, R. Jakovļeva, I. Ozoliņa)
Angļu valodas CE 9. klasei rakstu daļas novērošana Aizkraukles novada vidusskolā (S. Stučka)
Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (I. Ozoliņa)
Programmas “Lasīšanas veicināšanas kompetence un kultūra izglītības iestādēs” apguve Rīgā (I. Balode, S. Silirova)
Jaunsardzes centra 3. līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme Rīgā (G. Mozga)
Pēdējā ieskaišu diena 1. – 8., 10., 11. klasēm

Ceturtdiena, 23. maijs
No 9.00 Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļa 9. klasēm 310. kab. (intervētāja I. Bicāla)
10.00 – 12.00 Ekoskolu izvērtēšana tiešsaistē
1.b, 2.b klases mācību ekskursija (S. Kļaviņa, S. Fišmeistare, R. Jakovļeva, A. Bērziņa)
Jaunsardzes centra 3. līmeņa programmas izvērtēšanas sanāksme Rīgā (G. Mozga)

Piektdiena, 24. maijs
Ķīmijas augstākā līmeņa CE praktiskās daļas novērošana I. Gaiša Skrīveru vidusskolā (I. Briede)
Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana Aizkraukles novada vidusskolā (I. Bicāla)
Angļu valodas CE 9. klasei mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (V. Fjodorova)
5.a klases mācību ekskursija

25.05. Dziesmu diena Vīgantes parkā (piedalās 5. – 11. klašu koris)
25. 05. A. Liepas NMS rīkoto konkursu un olimpiāžu apbalvošanas pasākums Rīgā (piedalās A. Andersone, R. Valdbergs, A. Striķis)

Darba plāns 13. – 17. maijs

Pirmdiena, 13. maijs
Sociālo zinātņu augstākā līmeņa CE Aizkraukles novada vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.30)
9.00 Starpinstitucionālā sanāksme (J. Nīcgale, S. Fjodorova)
15.00 Aizkraukles novada izglītības iestāžu vadītāju informatīva sanāksme ar pašvaldības vadību un nodaļu vadītājiem tiešsaistē (I. Luksa)

Otrdiena, 14. maijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 MP sanāksme 201. kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 117. kab.
18.00 7.a klases vecāku sapulce 311. kab.
CE Angļu valodas optimālā un augstākā līmeņa mutvārdu daļas vērtēšanas standartizācija Aizkrauklē (V. Fjodorova)
VAM nodarbības Jēkabpilī (G. Mozga)
Eiropas Parlamenta vēstnieku programmas organizēts skolotāju seminārs Briselē (I. Krastiņa)

Trešdiena, 15. maijs
9.30 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.55 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE 301. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
Latviešu valodas centralizētā eksāmena vidusskolā rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Bērziņa)
13.10 Velotiesības 4.a, 4.b kl. 19./20. kab.
17.30 4.a klases vecāku sapulce 113. kab.
Pēdējā ieskaišu diena 9. klasēm
Eiropas Parlamenta vēstnieku programmas organizēts skolotāju seminārs Briselē (I. Krastiņa)

Ceturtdiena, 16. maijs
Tiešsaistes nodarbība “Ja peldēt, tad droši”
1.a klases mācību ekskursija (I. Kunga, S. Fjodorova)
MOT nodarbības 9.b, 9.a kl. 214. kab.
Aizkraukles novada skolēnu vieglatlētikas festivāls – kausa izcīņa Koknesē
Eiropas Parlamenta vēstnieku programmas organizēts skolotāju seminārs Briselē (I. Krastiņa)

Piektdiena, 17. maijs
10.00 – 14.10 Kultūras un mākslas augstākā līmeņa CE 20. kab., ierašanās CE telpā 9.30 (darba vadītāja V. Platgalve)
Jaunsardzes salidojums – sporta spēles Maltā (G. Mozga)

18. – 19. maijs Folkloras kopu nacionālais sarīkojums “Skanēt skan staigājot, garu mūžu dzīvojot” Zasā (piedalās folkloras pulciņš, K. Rulle)

Darba plāns 6. – 10. maijs

Pirmdiena, 6. maijs
Brīvdiena
Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības skolēnu pētniecisko darbu konkursa “Vēsture ap mums – 2024″ fināls Rīgā (V. Kažemaka)

Otrdiena, 7. maijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 Centralizētā angļu valodas eksāmena pamatskolai mutvārdu daļas vērtēšanas standartizācija A. Upīša Skrīveru vidusskolā (I. Bicāla, V. Fjodorova, I. Ozoliņa)
15.10 PP sēde par mācību literatūras apstiprināšanu 201. kab.
MP sanāksme 201. kab.
Eiropas Parlamenta vēstnieku vadīta nodarbība 11. un 12. klasē “Eiropas parlamenta vēlēšanas 2024″
VAM nodarbības Jēkabpilī (G. Mozga)
Forums “Zaļais pavasaris Upīšos” Skrīveros (piedalās: K. Lodīte, A. Vītola, Ē. M. Saliņa, K. Ošlapa)

Trešdiena, 8. maijs
Apbalvošanas pasākums valsts olimpiāžu laureātiem un viņu pedagogiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (piedalās: E. Pujāte, A. Striķis, K. Kondrāte, S. Silirova, A. Bērziņa, L. Avotiņa, izbraukšana no skolas plkst. 11.00)
Kursi “Mācību saturs un metodikas moduļi dabaszinībās 1. – 3. klasēs” Rīgā (S. Fišmeistare)
UNESCO ASP organizēts seminārs “Domā, radi, sadarbojies! Jaunrades un starpdisciplinaritātes nozīme mācību procesā” Rīgā (L. Ivanova)

Ceturtdiena, 9. maijs
13.00 Tikšanās ar Rodrigo Laviņa Hokeja skolas vadītāju, Hokeja kluba “Baltu Lūši” treneri Sandi Mežaraupu 316. kab.
Eiropas Parlamenta vēstnieku piedalīšanās Eiropas dienas pasākumā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā Rēzeknē (E. Kurcalte, K. K. Brūniņa, V. Kažemaka)
Programmas “Lasīšanas veicināšanas kompetence un kultūra izglītības iestādēs” apguve Rīgā (S. Silirova)
8.b klases mācību ekskursija (R. Jakovļeva, A. Bērziņa)
17.30 3.b klases vecāku sapulce 115. kab.
18.00 2.b klases vacāku sapulce 118. kab.
18.00 9.a klases vecāku sapulce 216. kab.
EP vēstnieku organizētais konkurss “Latvija – 20 gadi Eiropas Savienībā”

Piektdiena, 10. maijs
Programmas “Lasīšanas veicināšanas kompetence un kultūra izglītības iestādēs” apguve Rīgā (S. Silirova)
18.00 Interešu izglītības kolektīvu koncerts svinību zālē

No 01.-10. maijam skolas bibliotēkā –izstāde “HOKEJS IENĀK BIBLIOTĒKĀ”

Darba plāns 29. aprīlis – 3. maijs

Pirmdiena, 29. aprīlis
MOT nodarbības 7.b, 7.a kl. 211. kab.
15.00 – 17.00 VISC organizēts tiešsaistes seminārs skolēniem un skolotājiem par pamatskolas centralizēto eksāmenu norisi
Jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes sanāksme Daugavpilī (G. Mozga)
Vidusskolēnu tikšanās ar absolventi, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti K. Smirnovu svinību zālē
18.00 Skolas padomes sēde 201. kabinetā

Otrdiena, 30. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
10.00 – 14.00 koru kopmēģinājums Aizkrauklē (O. Krasutina, J. Nīcgale)

Trešdiena, 1. maijs
Darba svētki un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

Ceturtdiena, 2. maijs
14:00 – 15:00 Konsultatīvā stunda par DVS LIETVARIS v2.0 neierobežotam lietotāju skaitam tiešsaistē MS TEAMS
19.00 Skolas vecāku kopsapulce ar novada Izglītības pārvaldes un pašvaldības pārstāvju piedalīšanos

Piektdiena, 3. maijs
Baltā galdauta svētki
Konkurss “Dziedošā klase”
Pēdējā ieskaišu diena 12. klasei
Jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes rīkots parādes pasākums Rēzeknē (G. Mozga, S. Seliverstova)

Darba plāns 22. – 26. aprīlis

Pirmdiena, 22. aprīlis
Jaunsardzes centra rīkotie kursi “Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu programmas apgūšana” Daugavpilī (G. Mozga)

Otrdiena, 23. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.25 – 13.00 Starpdisciplinārs monitoringa darbs 9. klasēm:

15.10 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Jaunsardzes centra rīkotie kursi “Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu programmas apgūšana” Daugavpilī (G. Mozga)

Trešdiena, 24. aprīlis

Monitoringa darbs vidusskolai fizikā:

Monitoringa darbs vidusskolai bioloģijā:

Jaunsardzes centra rīkotie kursi “Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu programmas apgūšana” Daugavpilī (G. Mozga)

Ceturtdiena, 25. aprīlis
Skaļās lasīšanas sacensības 5. kl. svinību zālē
15.00 – 17.00 VISC organizēts tiešsaistes seminārs skolēniem un skolotājiem par optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu norisi
18.00 5.a klases vecāku sapulce 309. kab.
Jaunsardzes centra rīkotie kursi “Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu programmas apgūšana” Daugavpilī (G. Mozga)
Eko forums “Vilnis VII” Aizkraukles novada vidusskolā (piedalās: K. Lodīte, E. Kurcalte, K. Ošlapa, Ē. M. Saliņa)

Piektdiena, 26. aprīlis
Olimpiskā diena
ZPD reģionālā konference tiešsaistē (piedalās: I. Ambaine, L. Lukss, V. Kažemaka) 19./20. kab.
13.00 – 17.00 VISC organizēts tiešsaistes seminārs skolēniem un skolotājiem par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu norisi
6.b klases mācību ekskursija (izbraukšana no skolas 9.00)
Jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes rīkota Ierindas nometne Ilūkstē (G. Mozga)

Darba plāns 15. – 19. aprīlis

Pirmdiena, 15. aprīlis
Latviešu valodas olimpiādes valsts (III posms) kārta 5. – 6. klasēm Rīgā (piedalās: A. Striķis, E. Pujāte)
Augstākā līmeņa centralizētā eksāmena matemātikā pielaides darba augšupielādes pēdējā diena
Latvijas skolu futbola čempionāts Daugavpilī (piedalās: R. Bērziņš, S. Rāviņš, Dz. Leončiks, D. Priedītis, E. Īvāns, H. Kārklis, K. Mežaleons, H. E. Birkāns, A. Živajevs, R. Rumpis, R. Krūmiņš, H. Eriksons, I. Riekstiņš, R. Briežkalns, M. Briedis, L. Ķirsis, G. Jakovļevs, D. Ivanovs, A. Šlems, O. Stepāns, B. Džeriņš, M. Starčenko, R. Baltais, M. Šlems)

Otrdiena, 16. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.00 VISC organizēts tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu norisi 2023./2024. m.g. (L. Ivanova, I. Luksa)

Trešdiena, 17. aprīlis
UNESCO ASP LU medijpratības nodarbība 9. klasēm svinību zālē
15.00 – 17.30 Skolu muzeju biedrības organizētais pasākums “Skolas vizuālā tēla izmaiņas” (piedalās Skolas muzeja pulciņa dalībnieki)
14.00- Tiešsaistes seminārs “Izglītības iestāžu sadarbība ar bāriņtiesu”
16.00 – 19.00 Tiešsaistes apmācības jaunatnes jomā “Rīki darbam, rīki dzīvei” (J. Nīcgale)
16.00 EP vēstnieku piedalīšanās pasākumā “Demokrātijas spogulis” JIC “Ideja”
18.00 7.a klases vecāku sapulce 311. kab.

Ceturtdiena, 18. aprīlis
14.00 Konkurss “Erudīts 2024” 3. – 4. klasēm svinību zālē
Aizkraukles novada skolu 7. klašu konkurss “Iepazīsimies – Vietalvas Baznīca” Skrīveros (piedalās: S. Siņica, S. Rāviņš, Dz. Leončiks)
16.00 – 19.00 Tiešsaistes kursi “Kā palīdzēt iekļauties bērniem ar AST”

Piektdiena, 19. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada organizēta pārraudzības sesija psihologiem tiešsaistē (Dz. Vanaga)
Novada kombinētā olimpiāde 3. klasēm Aizkrauklē (piedalās: V. Kaplere, D. Šuste, G. Briežkalns)
Novada datorikas olimpiāde 6. – 9. klasēm Aizkrauklē (R. Valdbergs, A. Striķis, E. Pujāte, E. Muceniece)
16.00 – 19.00 5.b klases vakars 204. kab.

Darba plāns 8. – 12. aprīlis

Pirmdiena, 8. aprīlis
10.00 – 12.00 Atklātā olimpiāde vācu valodā 8. klasēm (piedalās K. Sekers) 211.kab.
MOT nodarbības 6.b kl. 312. kab., 6.a kl. 211. kab.
Augstākā līmeņa centralizētā eksāmena angļu valodā pielaides darba augšupielādes pēdējā diena

Otrdiena, 9. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.00 Aizkraukles novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 Sanāksme par Olimpisko dienu (piedalās: M. Skrabutena, I. Krastiņa, I. Volane, G. Mozga, O. Krasutina, I. Aleksejeva, J. Eiduks, L. Ivanova) 102. kab.
Latviešu valodas olimpiādes valsts (III posms) kārta 8. – 9. klasēm Rīgā (piedalās E. Kurcalte)

Trešdiena, 10. aprīlis
10.00 Pļaviņu apvienības iestāžu vadītāju sanāksme (S. Kupča)
10.00 Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde par aktuālo izmaiņās vērtēšanas kārtībā tiešsaistē (L. Ivanova)
Kursi “Mācību saturs un metodikas moduļi dabaszinībās 1. – 3. klasēs” Rīgā (S. Fišmeistare)
12:20 – 15:30 8.a klases skolēnu piedalīšanās aktivitātē “Labais darbs” Rīteru kapsētā

Ceturtdiena, 11. aprīlis
MOT nodarbības 9.b, 9.a kl. 214. kab.

Piektdiena, 12. aprīlis
13.30 Pavasara koncerts SAC “Pļaviņas” (piedalās: sākumskolas vokālais ansamblis, K. Kalniņš, K. Stoma, J. Folkmane)

Darba plāns 1. – 5. aprīlis

Pirmdiena, 1. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 2. aprīlis
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Augstākā līmeņa centralizētā eksāmena dizainā un tehnoloģijās pielaides darba augšupielādes pēdējā diena
15.00 Aizkraukles novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)

Trešdiena, 3. aprīlis
Jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes Pļaviņu vidusskolas jaunsargiem rīkota ekskursija
ANO JDP tikšanās ar 9.-12. kl. skolēniem svinību zālē

Ceturtdiena, 4. aprīlis
25. atklātā Latvijas skolu tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Ezītis miglā” 25./27. kab. (piedalās: Ē. M. Saliņa, K. Ošlapa, K. Lodīte)
Ēnu diena

Piektdiena, 5. aprīlis
12.00 Atvērto durvju diena topošajiem pirmklasniekiem
MOT nodarbības 8.b, 8.a kl. 214. kab.
Skolēnu skatuves runas konkurss 2. kārta Jēkabpilī (piedalās: K. Kalniņš)

06.04. Debašu turnīrs Jelgavā (piedalās: V. Kažemaka) 

Darba plāns 25. – 29.marts

Pirmdiena, 25. marts
Kursi tiešsaistē “Tekstpratība pamatizglītības ieguves procesā: teorija un prakse” (I. Balode)
Seminārs tiešsaistē “Ugunsdrošības prasības izglītības iestādēs un rīcība ugunsgrēka gadījumā” (S. Kupča)
7. mācību stundas laikā 9.b klases piedalīšanās Deportāciju 75. gadadienas atceres pasākumā pie Pļaviņu dzelzceļa stacijas

Otrdiena, 26. marts
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Nodarbība skolotājiem “Mākslīgā intelekta rīku izmantošana izglītības procesā” 310. kab. (nodarbību vada 12. kl. skolēns Kristers Kaļva)
16.00 – 18.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
9.a, 9.b, 12.kl. Fotografēšanās izlaiduma albumiem svinību zālē

Trešdiena, 27. marts
Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Projektu izveide, testēšana, atkļūdošana” (L. Ivanova)

Ceturtdiena, 28. marts
Latvijas vēstures un novadu mācības atklātās olimpiādes noslēguma pasākums Babītē (piedalās: A. Ivanovs, R. Valdbergs, A. Striķis, A. Andersone, L. Avotiņa, E. Pujāte, Ē. M. Saliņa, E. Kurcalte, K. Lodīte, izbraukšana no skolas 11.30)

Piektdiena, 29. marts
Lielā piektdiena

Darba plāns 18. – 22. marts

Pirmdiena, 18. marts
Augstākā līmeņa centralizētā eksāmena sociālajās zinātnēs pielaides darba augšupielādes pēdējā diena
Mācību ekskursija 5.b, 6.a kl. (izbraukšana plkst. 11.00
Kursi tiešsaistē “Tekstpratība pamatizglītības ieguves procesā: teorija un prakse” (I. Balode)
Apmācības mācību programmas skolēniem “Esi pārliecināts!” realizācijai tiešsaistē (I. Krastiņa, L. Ivanova)

Otrdiena, 19. marts
8.15 Pļaviņu vidusskolas novērtēšanas komisijas sanāksme 203. kab. (piedalās: J. Nīcgale, M. Skrabutena, I. Kunga, I. Baginska, S. Severova)
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
Mācību ekskursija 8.a klasei (izbraukšana plkst. 9.00)
Līdz plkst. 12.00 konkursa – spēles „Ķengurs – matemātika visiem” dalībnieku iesūtīšana lana.ivanova@png.edu.lv
SMU reģionālais pasākums “Cits bazārs” Aizkrauklē (piedalās K. Krūmiņš)

Trešdiena, 20. marts
Aizkraukles novada izglītības iestāžu koru skate Aizkrauklē (izbraukšana no skolas plkst. 10.00)

Ceturtdiena, 21. marts
Konkurss – spēle „Ķengurs – matemātika visiem” 2. – 12. kl. 201., 209., 212. kab.
MOT nodarbības 8.a, 8.b kl. 214. kab.
Eiropas Banku Federācijas un Finanšu nozaru asociācijas organizētā viktorīna European Money Quiz 2024 7. – 9. klasēm (piedalās 9.b kl.)

Piektdiena, 22. marts

Kombinētā olimpiāde 2. klasēm Aizkrauklē (izbraukšana no skolas plkst. 9.00, piedalās: O. Steprāne, R. Pujāts)
Konkurss angļu valodā “Game day” 5. kl. Aizkrauklē (izbraukšana no skolas plkst. 9.00, piedalās: R. Baltais, M. Briedis, R. Saliņa, K. Visocka, D. Jaudzema, E. Liepiņa, Ž. Stendere, L. Ošlapa)
Publiskās runas konkurss Aizkraukles novada vidusskolām “Es vēlos, lai pasaule…” (izbraukšana no skolas plkst. 9.00, piedalās: R. Kukārs, K. Kondrāte, A. Čepule, A. Misiņa)
Piedaugavas novada folkloras kopu kopmēģinājums I. Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 9.00, piedalās: H. Folkmane, T. Kotins, E. Krastiņa, L. K. Krastiņa, E. Erne, M. Erne, L. Kukule)
Augstākā līmeņa centralizētā eksāmena kultūrā un mākslā pielaides darba augšupielādes pēdējā diena
Supervīzijas izglītības iestāžu psihologiem tiešsaistē (Dz. Vanaga)

18.03. – 22.03. No plkst. 13.00 – 13.25 aktivitātes skolēnu socializēšanās veicināšanai.