Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 31. janvāris – 4. februāris

Pirmdiena, 31. janvāris

Otrdiena, 1. februāris
8.40 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasēm tiešsaistē (piedalās: K. Kondrāte,V. Grišuļonoks, E. P. Ķerķe)
Vidzemes augstskolas radošā nodarbība “Stāstu veidošana” (10. klasei)
15.10 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 2. februāris
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem iknedēļas testēšana uz Covid -19 (klašu pūlings skolā)
1. – 12. klašu skolēnu ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)

Ceturtdiena, 3. februāris

Piektdiena, 4. februāris
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem paštesti (antigēnu testi mājās)
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” animācijas filma “Dusmukule” 2.a,2.b,3.a, 3.b klasei

Sestdiena, 5. janvāris
10.00 – 11.30 Atklātā angļu valodas olimpiādē 7.klasēm (piedalās: S. A. Birkāne, P. K. Kazaka, I. Miķelsone, K. P. Abitkina, K. Aizporietis, L. L. Buševica, M. Ozoliņa, A. Paļuga, L. Paļuga, G. Peltiks, L. SIlasproģe)

Svētdiena, 6. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)

Izstāde skolas bibliotēkā “Ieskats dažādās kolekcijās”
Grāmatu izstāde “Draudzīgā aicinājuma dāvinājumi”

Darba plāns 24. – 30. janvāris

Pirmdiena, 24. janvāris
13.00 – 15.00 Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)

Otrdiena, 25. janvāris
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde ekonomikā 11. – 12. klasēm tiešsaistē (piedalās: S. Ērgle, M. Krēbss, E. Visocka)
12.00 ISKU vebinārs “Mūsdienīgi risinājumi nākotnes skolām – iedvesma no Somijas un Latvijas” (I. Luksa)
15.10 PP sēde tiešsaistē

Trešdiena, 26. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem iknedēļas testēšana uz Covid -19 (klašu pūlings skolā)
1. – 12. klašu skolēnu ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)
9.30 – 11.30 Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” nodarbība tiešsaistē 10. klases skolēniem 310. kab.
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” tiešsaistes nodarbība “Kas ir muzejs?” 5.b klasei

Ceturtdiena, 27. janvāris
Okupācijas muzeja nodarbība iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros “Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS 1940.–1941. gads. Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1940.–1953. gads” 9.a klasei
16:00-18:00 Tiešsaistes nodarbība Skola2030 profesionālās pilnveides kursa “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (I. Krastiņa)
Skolu programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros LR Tiesībsarga biroja nodarbība “Datu aizsardzība” 12.klasei

Piektdiena, 28. janvāris
Okupācijas muzeja nodarbība iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros “Latvijas Republikas okupācija un pievienošana PSRS 1940.–1941. gads. Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas iedzīvotājiem 1940.–1953. gads” 9.b klasei
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem paštesti (antigēnu testi mājās)

Svētdiena, 30. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)

Darba plāns 17. – 22. janvāris

Pirmdiena, 17. janvāris
13.05 Pašpārvaldes sanāksme svinību zālē
Skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm
16.00 Tehnoloģiju un dizaina mācību jomu koordinatoru Skola 2030 tiešsaistes konsultācija
(I. Volane)

Otrdiena, 18. janvāris
9.00 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
10.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
SIA “Getliņi” virtuālā ekskursija 5.a klasei
15.10 IT nodarbība skolotājiem 19. kab.
MK vadītāju I semestra atskaites iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)

Trešdiena, 19. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem iknedēļas testēšana uz Covid -19 (klašu pūlings skolā)
1. – 12. klašu skolēnu ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)

Ceturtdiena, 20. janvāris
SIA “Getliņi” virtuālā ekskursija 5.b, 6.a klasei

Piektdiena, 21. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem paštesti (antigēnu testi mājās)
9.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Programmēšanas apmācības skolotājiem”
(L. Ivanova)
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm (piedalās: A. Gorpeņuka,
K. Kondrāte, R. Mačs, R. Kaņepējs, L. Lukss, D. Reizniece, L. Bicāla, S. Ērgle, E. Visocka,
E. P. Ķerķe, E. Luksa, A. Daugavietis)
Eiropas mājas tiešsaistes nodarbība “Eiropas pētnieki” (5.a klase)

Svētdiena, 22. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)

Izstāde “Latvijas gadsimts. Priekšmetu stāsti.”
Izstāde “Atceroties Barikāžu laiku” – skolas bibliotēkā

Darba plāns 10. – 14. janvāris

Pirmdiena, 10. janvāris
15.00 Aizkraukles novada skolu direktoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
Skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm (Pārcelts uz 17.01.2022.)
19.00 Jaunatnes iniciatīvu projekta “I.am.I” dalībnieku tikšanās tiešsaistē

Otrdiena, 11. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Skolotāju sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 12. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu bez sertifikātiem iknedēļas testēšana uz Covid -19 (klašu pūlings skolā)
1. – 12. klašu skolēnu ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)
15.00 Aizkraukles novada skolu direktoru vietnieku izglītības jomā darba sanāksme tiešsaistē
(J. Nīcgale)

Ceturtdiena, 13. janvāris
16.00 – 18.00 Skola2030 profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (I. Krastiņa)

Piektdiena, 14. janvāris
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde fizikā 9. – 12. klasēm tiešsaistē (piedalās: V. Grišuļonoks, A. Kitajeva, D. Kmito, L. Bicāla, E. Visocka, S. Ērgle)

Svētdiena, 16. janvāris
1. – 12. klašu skolēnu un skolas darbinieku paštesti (antigēnu testi mājās)

Darba plāns 3. – 7. janvāris

Pirmdiena, 3. janvāris
Skolēnu ziemas brīvdienas/Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Otrdiena, 4. janvāris
Skolēnu ziemas brīvdienas/Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem
Izglītojamo un darbinieku paštests uz Covid-19 ar antigēnu testu

Trešdiena, 5. janvāris
II semestra pirmā mācību diena
Mācību priekšmetu skolotāju I semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv )

Ceturtdiena, 6. janvāris
16.00 Seminārs par ITM lomu skolo.lv ieviešanai izglītības iestādē (V. Platgalve)

Piektdiena, 7. janvāris
Skolas (I posma) olimpiāde ķīmijā

Darba plāns 20. – 31. decembris

Pirmdiena, 20. decembris
Līdz plkst. 13.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9. – 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
14:00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
16.00 Pedagogu materiālās stimulēšanas komisijas sanāksme 110. kab.
MOT 8. klašu skolēniem 315. kab.

Otrdiena, 21. decembris
Liecību izsniegšana
5.a klases mācību ekskursija uz Kalsnavas arborētumu

Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” filma “Tizlenes” 6.a, 7.a, 8.b, 9.a kl.
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” filma “Emīlija. Latvijas preses karaliene” 11., 12. kl.
Bibliotēkā  Tematiska izstāde “Vaļasprieks, kolekcija, talants!” Padomju laika eglīšu rotājumu kolekcija

22.12.2021. – 04.01.2022. Skolēnu ziemas brīvdienas
Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Trešdiena, 22. decembris
10.00 ZZdats informatīvs seminārs tiešsaistē (S. Severova)

Ceturtdiena, 23. decembris

Piektdiena, 24. decembris
Ziemassvētku vakars

Pirmdiena, 27. decembris

Otrdiena, 28. decembris
Mācību priekšmetu tematisko plānu II semestrim aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
Tematisko plānu II semestrim titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Trešdiena, 29. decembris
10.00 Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” tiešsaistē (V. Fjodorova,
S. Pilskalne, A. Reiznieks)

Ceturtdiena, 30. decembris

Piektdiena, 31. decembris
Vecgada diena

Darba plāns 13. – 17. decembris

Pirmdiena, 13. decembris

Otrdiena, 14. decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 MK sanāksmes

Trešdiena, 15. decembris
Skolēnu iknedēļas testēšana uz Covid-19:

Skolas (I posma) olimpiāde fizikā 9. – 12. klašu skolēniem
Skolas (I posma) olimpiāde matemātikā

Ceturtdiena, 16. decembris
Skolas (I posma) olimpiāde ekonomikā 11., 12. klase
Skolas (I posma) olimpiāde matemātikā
10:00 – 12.00 Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” nodarbība tiešsaistē 10. klases skolēniem “Iebruģē vēl vienu nebijušu ceļu” 310. kab.
No 14.30 tiešsaistes nodarbība Skola2030 profesionālās pilnveides kursa “Mācību saturs un pieeja Matemātika II padziļinātā kursa īstenošanā” (I. Ņikiforova, A. Igaune)
Tiešsaistes seminārs “Erasmus+” (J. Nīcgale)

Piektdiena, 17. decembris
Līdz plkst. 12.00 I semestra vērtējumu izlikšana 1. – 12. klasēs
Līdz plkst. 13.30 4. – 12. klašu skolēnu – Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību saņēmēju sarakstu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
15.15 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme tiešsaistē
Līdz plkst. 15.00 1. – 3. kl. audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv, vineta.platgalve@png.edu.lv) skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem sarakstus
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu ziemas brīvdienās iesniegšana kancelejā
Skolas (I posma) olimpiāde matemātikā
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” tiešsaistes koncertlekcija “Ziemassvētku pasaka” 4.a, 4.b kl.
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” tiešsaistes koncertlekcija “Ziemassvētki apkārt pasaulei” 2.a,
2.b kl.
RSU atvērtās lekcijas 10. – 12. klašu skolēniem tiešsaistē

Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” filma “Tizlenes” 6.b, 7.b, 8.a, kl.
15. – 16.12. Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” filma “Spogulī” 10., 11., 12.kl.

Darba plāns 6. – 10. decembris

Pirmdiena, 6. decembris
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 10. – 12. klasēm tiešsaistē 315. kab. (piedalās G. Vuškārnieks)
15.00 Ikmēneša sanāksme Aizkraukles novada sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu direktoriem tiešsaistē (I. Luksa)

Otrdiena, 7. decembris
15.10 MP sanāksme tiešsaistē
18.00 Psiholoģes Ingas Dreimanes lekcija vecākiem un skolotājiem “Kā vecākiem parūpēties par sevi un palīdzēt bērnam?” tiešsaistē
16.00 Seminārs par ITM lomu skolo.lv ieviešanai izglītības iestādē (V. Platgalve)

Trešdiena, 8. decembris
Skolēnu iknedēļas testēšana (klases pūlings) uz Covid-19

Ceturtdiena, 9. decembris
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vēsturē 9., 10. – 12. klasēm tiešsaistē (piedalās:
A. Gorpeņuka, P. B. Mežmale, R. Mačs, L. Jakovļeva, K. Kondrāte, A. Kitajeva, I. Ambaine, A. Misiņa, L. Bicāla, V. Kažemaka, N. Gasperoviča, E. Visocka, S. Ērgle, B. Skrabutena, E. P. Ķerķe
Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 11. – 12. klasēm
12.20 Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros digitālais koncerts “DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY un LudwigVanRammstein – starpžanru mūzikas iepazīšana!” 12.kl.
16.00 – 17.30 Tiešsaistes pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kurss „Daudzveidīga mācīšanās pieeja un tās īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai priekšmetos Kultūras pamati un Kultūra un māksla I” (M. Skrabutena)
16.00 Seminārs par ITM lomu skolo.lv ieviešanai izglītības iestādē (V. Platgalve)

Piektdiena, 10. decembris
Pēdējā ieskaišu diena 1. semestrī 1. – 12. klasēm
11.00 – 17.00 tiešsaistes nodarbība Skola2030 profesionālās pilnveides kursa “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (I. Krastiņa)
14.20 Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros digitālais koncerts “DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY un LudwigVanRammstein – starpžanru mūzikas iepazīšana!” 10.kl.
15.00 – 17.00 UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolu seminārs tiešsaistē “Globālā pilsoniskā līdzdalība pasaules ilgtspējīgai attīstībai” (L. Ivanova)

Darba plāns 29. novembris – 3. decembris

Pirmdiena, 29. novembris
11.50 Skolēnu Pašpārvaldes sanāksme atb.
13.00 – 15.00 Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)
15.00 – 18.00 Seminārs “Digitālie rīki skolas muzeja darbā” tiešsaistē (I. Krastiņa)

Otrdiena, 30. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 8. – 9. klasēm
14.00 – 16.15 seminārs ekonomikas skolotājiem “Mārketinga pētījumu un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā” tiešsaistē (M. Skrabutena,
I. Bērziņa)
Tiešsaistes seminārs ”Mārketinga pētījumu aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā” I. Bērziņa
Melnās kafijas vakars

Trešdiena, 1. decembris
Skolēnu testēšana (klašu pūlings) uz Covid-19
9.00 Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” tiešsaistes Liepājas teātra izrāde “Sapraši un nesapraši” 1.a, 1.b, 3.a, 3.b kl.
13.00 – 17.00 tiešsaistes Tehnoloģiju konference ”Cits kosmoss” (I. Bērziņa)

Ceturtdiena, 2. decembris
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde krievu valodā 8. -12. klasēm tiešsaistē (piedalās:
R. Adaškevičs, S. Pakalka, A. Gorpeņuka, K. Kondrāte, M. Antanoviča, V. Grišuļonoks, A. Berģe,
D. Kmito, A. Trifanova)
14.00 – 20.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Padziļinātā IT pratība” (L. Ivanova)
16.00 Tālākizglītības profesionālās pilnveides kursi “Svarīgākais par Latvijas Neatkarības karu
21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem” tiešsaistē (I. Krastiņa)

Piektdiena, 3. decembris
12.00 – 19.15 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Padziļinātā IT pratība” (L. Ivanova)
13.30 – 16.30 Supervīzija pedagogiem tiešsaistē
16.00 Tālākizglītības profesionālās pilnveides kursi “Svarīgākais par Latvijas Neatkarības karu
21. gadsimtā: vēstures zinātne skolotājiem” tiešsaistē (I. Krastiņa)

Darba plāns 22. – 26. novembris

Pirmdiena, 22. novembris
11.50 Skolēnu Pašpārvaldes sanāksme
13.00 – 16.30 kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana sākumskolai reģiona vajadzībām”
(I. Kunga)

Otrdiena, 23. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme tiešsaistē
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” Digitālā koncertlekcija “Latvijas Gadsimts” 5.b kl.
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme tiešsaistē

Trešdiena, 24. novembris
Iknedēļas 1. – 12. klašu skolēnu testēšana uz Covid-19

Ceturtdiena, 25. novembris
9.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Programmēšanas apmācības skolotājiem”
(L. Ivanova)
10.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde bioloģijā tiešsaistē (piedalās: K. Kondrāte, D. Kmito,
L. Bicāla, L. Lukss, V. Kažemaka, E. Visocka, S. Ērgle, B. Skrabutena, A. Daugavietis, E. Luksa,
E. P. Ķerķe)
14.00 – 20.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Padziļinātā IT pratība” (L. Ivanova)
14.00 – 16.15 Seminārs ekonomikas skolotājiem “Mārketinga pētījumu un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā” tiešsaistē (M. Skrabutena,
I. Bērziņa)
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” Digitālā koncertlekcija “Latvijas Gadsimts” 5.a kl.
Tiešsaistes seminārs “LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā” I. Bērziņa

Piektdiena, 26. novembris
Skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 9., 12.kl.
12.00 – 19.15 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Padziļinātā IT pratība” (L. Ivanova)
MOT nodarbības 7. klasēm 312. kab.
MOT nodarbības 9. klasēm 204. kab.
13.00 – 15.30 UNESCO globālās izglītības konference “TEPAT ĀRĀ: Globālā kompetencē balstīta rīcība” tiešsaistē (L. Ivanova)
4. – 12. klašu skolēnu testēšana uz Covid-19
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” nodarbības 10. klasei

8. – 28.11. IT Konkurss 5.-12. klasēm „Bebr@s”
Skolas bibliotēkā: cikla “Vaļasprieks, kolekcijas, talanti” izstāde “Vainagu rotā!”