Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 27. – 31. marts

Pirmdiena, 27. marts
Konkurss “Game Day” 5. klasēm Aizkrauklē (piedalās E. Baltā, K. Kalniņš, M. Roziņa, A. Striķis, R. Valdbergs, A. Andersone, L. Avotiņa, E. Pujāte, K. Mežaleons, P. Vaivade)
Uzdevumi.lv tiešsaistes konkursa matemātikā “Matemātiskais ķēriens” I kārta (2., 5., 8., 12. klasei)

Otrdiena, 28. marts
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes II kārta Piņķos (piedalās: A. Andersone, E. Pujāte, E. Kurcalte)
CSDD mācību projekta “Gribu būt mobils!” fināla sacensības Rīgā (piedalās: A. Paļuga, L. Paļuga, E. Muceniece, J. Riekstiņa, R. Ivanova)
15.10 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 203. kab.
16.00 – 18.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
18.00 Skolas padomes aktīva sanāksme 110. kab.

Trešdiena, 29. marts
13.00 Vokālo ansambļu skate svinību zālē
14.00 – 16.00 Vebinārs “Darba kārtības noteikumu izpildes problēmjautājumi” tiešsaistē (S. Severova)
MOT nodarbība 9. klasēm 214. kab.
Uzdevumi.lv tiešsaistes konkursa matemātikā “Matemātiskais ķēriens” I kārta (3., 6., 9., 11. klasei)
Karjeras veicināšanas pasākums 8.a un 8.b klasei – tikšanās ar skolas absolventi Lindu Milsoni

Ceturtdiena, 30. marts
UNESCO LNK un Izglītības iniciatīvu centra seminārs “Kultūrpratība – Atslēga Kultūras Daudzveidības Iepazīšanai” Jēkabpilī (L. Ivanova)

Piektdiena, 31. marts
Konkurss “Dziedošā klase”
16.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (M. Skrabutena)
Uzdevumi.lv tiešsaistes konkursa matemātikā “Matemātiskais ķēriens” I kārta (4., 7., 10. klasei)

Sestdiena, 1. aprīlis
Skolas muzeja pulciņa nodarbība muzejā “Latvieši pasaulē” Rīgā

Darba plāns 20. – 24. marts

Pirmdiena, 20. marts
Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Padomju deportācijas. Ar bērna acīm” 11. klasei

Otrdiena, 21. marts
Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Padomju deportācijas. Ar bērna acīm” 10. klasei
Līdz plkst. 12.00 konkursa – spēles „Ķengurs – matemātika visiem” dalībnieku iesūtīšana lana.ivanova@png.edu.lv
15.10 Skolas jubilejas darba grupas sanāksme 110. kab.

Trešdiena, 22. marts

Ceturtdiena, 23. marts
13.00 – 14.00 Atklātās olimpiādes “Uzdrīksties! Domā! Radi!” I kārta tiešsaistē
Konkurss – spēle „Ķengurs – matemātika visiem” 2. – 12. klasei

Piektdiena, 24. marts
Publiskās runas konkurss Aizkraukles novada vidusskolām “Izsaki savu skolu” (piedalās: S. Ērgle, E. Visocka, G. Eizāns, M. Vasks, M. Krēbss)
Aizkraukles novada datorikas olimpiāde 6. – 8. klasēm (piedalās: J. Lodītis, R. Bērziņš, S. Siņica, L. Teterovska, K. Lodīte, K. Krūmiņš, L. L. Buševica, A. Paļuga)
16.00 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)

Darba plāns 13. – 17. marts

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 13. marts
13.00 – 15.00 Tiešsaistes nodarbība ”Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)
Aizkraukles novada metodisko jomu aktivitātes

Otrdiena, 14. marts
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos” skolas tehniskajam personālam 201. kab.
12.00 Skolas jubilejas darba grupas sanāksme 110. kab.
15.00 Skolas darbinieku sanāksme 201. kab.
Aizkraukles novada metodisko jomu aktivitātes

Trešdiena, 15. marts
10.00 Dabaszinātņu MK sanāksme 201. kab.
Projekta “Daugavas dziesmas” ietvaros Pļaviņu vidusskolas 4. – 10. kl. kora dziesmas audioieraksts Aizkraukles kultūras centrā

Ceturtdiena, 16. marts
LSSF “Latvijas Skolu sporta izglītības centra” reģionālie kursi Gulbenē (I. Aleksejeva)
Konference “Iekļaujošā un speciālā izglītība nav problēma – tā ir iespēja…“ Kokneses internātskolā – attīstības centrā (J. Nīcgale, S. Fjodorova, Dz. Vanaga, I. Balode)

Piektdiena, 17. marts
16.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (M. Skrabutena)
LSSF “Latvijas Skolu sporta izglītības centra” reģionālie kursi Gulbenē (I. Aleksejeva)
10.00 Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa filmēšana – atb. J. Nīcgale

18.03. Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) reģionālais pasākums “CITS BAZĀRS” IGA centrā Aizkrauklē, piedalās: B. Bancāne, A. Ikaunieks, A. Bērziņa, A. Koroļovs, M. Lotuhovs, A. Putna

Darba plāns 6. – 10. marts

Pirmdiena, 6. marts
Karjeras veicināšanas pasākums 9. klašu skolēniem, tikšanās ar Vidzemes augstskolas studenti
A. Biti 209. kab.
15.00 Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu direktoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)

Otrdiena, 7. marts
Diagnosticējošais darbs matemātikā 3., 6. klasēm
15.00 – 18.30 VISC organizēts tiešsaistes seminārs “Valsts pārbaudes darbu norise 2022./2023. mācību gadā 9. klasēm”
15.10 Konkurss “Erudīts 2023” 10. – 12. klasēm svinību zālē

Trešdiena, 8. marts
15.00 – 18.30 VISC organizēts tiešsaistes seminārs “Optimālā līmeņa valsts pārbaudes darbu norise 2022./2023. mācību gadā”
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu pavasara brīvdienās
iesniegšana kancelejā

Ceturtdiena, 9. marts
12.00 – 18.30 VISC organizēts tiešsaistes seminārs “Augstākā līmeņa valsts pārbaudes darbu norise 2022./2023. mācību gadā”
14.20 Tikšanās ar šaha meistarkandidātu un sporta treneri šahā Uldi Melderi svinību zālē
12.00 – 18.00 Tiešsaistes metodiskā konference “Pieredze” (S. Pilskalne)
Līdz plkst. 16.00 II semestra starpvērtējumu izlikšana 4. – 12. klašu skolēniem

Piektdiena, 10. marts
II semestra starpliecību izsniegšana 4. – 12. klašu skolēniem
Novada matemātikas olimpiāde 5. – 8. klasēm Aizkrauklē (piedalās: A. Striķis, E. Pujāte,
A. Andersone, R. Valdbergs, M. Roziņa, R. Bērziņš, V. Dudareva, S. Siņica, D. Šumkova,
L. Teterovska, L. Mironova, Ē. M. Saliņa, K. Lodīte, J. Riekstiņa, I. Miķelsone, K. A. Avotiņa)
7.b klases klases vakars
5.b klases klases vakars
17.00 Diskotēka “Tik dēļ jums, daiļās dāmas” svinību zālē

6.- 10.03. skolas šaha turnīrs

Darba plāns 27. februāris – 3. marts

Pirmdiena, 27. februāris
CSDD mācību projekta “Gribu būt mobils!” pusfināla sacensības Ogrē (piedalās: A. Paļuga,
L. Paļuga, E. Muceniece, J. Riekstiņa. R. Ivanova)
10. – 12. klašu konkursa “Erudīts” komandu iesniegšanas pēdējā diena 203. kab. vai elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv

Otrdiena, 28. februāris
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasēm
15.10 MP sanāksme 201. kab.
Aizkraukles novada skolu sacensības basketbolā Koknesē (piedalās: L. Ozols, A. Svencis,
K. Klačkovs, E. Lasmanis, R. Stoma, A. Stepāns, K. Aizporietis, R. Lauva, R. Parmons, M. Vasks)

Trešdiena, 1. marts

Ceturtdiena, 2. marts

Piektdiena, 3. marts
9.00 Skola2030 vadītāju rīta sarunas tiešsaistē (L. Ivanova)
16.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (M. Skrabutena)
Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu direktoru un vietnieku seminārs Jaunjelgavas vidusskolā (I. Luksa)
12. klases mācību ekskursija

4.03. 14.00 – 15.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)

Darba plāns 20. – 24. februāris

Pirmdiena, 20. februāris
Kursi “Bērnu nometņu vadītāju apmācības pirmreizējās apliecības iegūšanai” tiešsaistē (G. Mozga)

Otrdiena, 21. februāris
9.20 Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasēm 113., 117. kab.
9.20 Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasēm 214., 311. kab.
15.10 MK sanāksmes
Kursi “Bērnu nometņu vadītāju apmācības pirmreizējās apliecības iegūšanai” tiešsaistē (G. Mozga)

Trešdiena, 22. februāris
12.20 Tiešsaistes seminārs 10.-11. kl. skolēniem par karjeras izvēles iespējām 209. kab.
15.10 Skolas muzeja pulciņa pasākums “Ukraiņu pasaku pēcpusdiena” 215. kab.
Kursi “Bērnu nometņu vadītāju apmācības pirmreizējās apliecības iegūšanai” tiešsaistē (G. Mozga)

Ceturtdiena, 23. februāris
15.30 Tehnisko darbinieku sanāksme 101. kab.
16.00 Tiešsaistes seminārs “Interneta pārlūka Google Chrome paplašinājumu izmantošana funkcionalitātes palielināšanai” (L. Ivanova)
Kursi “Bērnu nometņu vadītāju apmācības pirmreizējās apliecības iegūšanai” tiešsaistē (G. Mozga)

Piektdiena, 24. februāris
Kursi “Bērnu nometņu vadītāju apmācības pirmreizējās apliecības iegūšanai” tiešsaistē (G. Mozga)
Skola2030 padziļinātie kursi dizainā un tehnoloģijās Rīgā (I. Volane)

24. – 26.02. Ekoskolas ziemas forums Valmierā (L. Paļuga, A. Paļuga, S. Fjodorova)

Darba plāns 13. – 17. februāris

Pirmdiena, 13. februāris
9. kl. skolēnu tikšanās ar Jaunsardzes centra pārstāvjiem par valsts aizsardzības mācību
Jaunsardzes centra kursi “Pamata militāro prasmju kurss” Kuldīgas novada Raņķu pagastā
(G. Mozga)

Otrdiena, 14. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Jaunsardzes centra kursi “Pamata militāro prasmju kurss” Kuldīgas novada Raņķu pagastā
(G. Mozga)

Trešdiena, 15. februāris
16.00 Tiešsaistes semināru cikla “skolo.lv – palīgs ikdienas darbā” 1. seminārs – Summatīvā vērtēšana un skolo.lv sasaiste ar e-klasi un Mykoob (V. Fjodorova, I. Luksa)
Jaunsardzes centra kursi “Pamata militāro prasmju kurss” Kuldīgas novada Raņķu pagastā
(G. Mozga)

Ceturtdiena, 16. februāris
Jaunsardzes centra kursi “Pamata militāro prasmju kurss” Kuldīgas novada Raņķu pagastā
(G. Mozga)
Aizkraukles novada skolu sacensības Tautasbumbā Koknesē (E. Kotoviča, E. Baltā, L. Ambaine,
M. Roziņa, V. Liepiņa, K. Skvorcova, A. Gabranova, I. Lindenberga, R. Krūmiņš, R. Rumpis,
K. Mežaleons, H. Eriksons, E. Īvāns, H. Kārklis)

Piektdiena, 17. februāris
16.00 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)
16.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (M. Skrabutena)
5.a klases klases vakars 201. kab.

Darba plāns 6. – 10. februāris

Pirmdiena, 6. februāris
Jaunsardzes centra kursi “Pamata militāro prasmju kurss” Kuldīgas novada Raņķu pagastā
(G. Mozga)
15.00 Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu direktoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)

Otrdiena, 7. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Jaunsardzes centra kursi “Pamata militāro prasmju kurss” Kuldīgas novada Raņķu pagastā
(G. Mozga)
15.10 Skolas jubilejas darba grupas sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 8. februāris
Jaunsardzes centra kursi “Pamata militāro prasmju kurss” Kuldīgas novada Raņķu pagastā
(G. Mozga)

Ceturtdiena, 9. februāris
10.00 – 13.30 Novada (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm tiešsaistē 20. kab. (piedalās: I. Miķelsone, J. Riekstiņa, K. A. Avotiņa, K. K. Brūniņa, P. Bicāla, V. Jaudzema)
14.00 – 16.00 vebinārs “Darba līguma sagatavošana no 2023. gada perspektīvas” tiešsaistē
(S. Severova)
16.00 – 18.30 Profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (M. Skrabutena)
Jaunsardzes centra kursi “Pamata militāro prasmju kurss” Kuldīgas novada Raņķu pagastā
(G. Mozga)

Piektdiena, 10. februāris
Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu direktoru un vietnieku seminārs Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā (I. Luksa)
Jaunsardzes centra kursi “Pamata militāro prasmju kurss” Kuldīgas novada Raņķu pagastā
(G. Mozga)

Darba plāns 30. janvāris – 3. februāris

Pirmdiena, 30. janvāris

Otrdiena, 31. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 MK sanāksmes

Trešdiena, 1. februāris
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12. klasēm tiešsaistē 207. kab. (piedalās: I. Ambaine, N. Gasperoviča, L. Lukss, E. Visocka, S. Ērgle)

Ceturtdiena, 2. februāris
16.00 – 18.30 Profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (M. Skrabutena)
16.00 EP Vēstnieku skolas komandas piedalīšanās tiešsaistes lekcijā “Vēlēšanas Eiropā un Eiropas vēlēšanas”

Piektdiena, 3. februāris
Novada (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm Aizkrauklē (izbraukšana plkst. 9.00 no skolas) (piedalās: E.M. Liepiņš, R. Jankuna, R. Adaškevičs, V. Jaudzema, A. Gorpeņuka,
K. Kondrāte, N. Gasperoviča, R. Kaņepējs, L. Lukss, D. Kmito, M. Smirnova, S. Ērgle, E. Visocka)
Līdz plkst. 12.00 basketbola komandu pieteikšana Absolventu kausam kancelejā vai elektroniski (skola@png.edu.lv)
16.00 Skolotāja Artūra Grīvnieka kausa izcīņas turnīra 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē

Sestdiena, 4. februāris
9.00 Absolventu kauss basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē

30.01. – 2.02. Skolotāja Artūra Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos sporta zālē

Darba plāns 23. – 27. janvāris

Pirmdiena, 23. janvāris
14.00 Latvijas pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas sēde tiešsaistē (I. Luksa,
L. Ivanova)

Otrdiena, 24. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 – 12.00 Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes I kārta tiešsaistē 20. kab. (piedalās: L. Avotiņa, A. Andersone, E. Pujāte, E. Kurcalte, Ē. Saliņa, A. Vītola, K. Lodīte, L. Līcīte,
K. A. Avotiņa, V. Kažemaka)
15.10 PP sēde 201. kab.
Aizkraukles novada skolu sacensības basketbolā (piedalās: K. Klačkovs, E. Lasmanis, M. Vasks,
G. Eizāns, L. Lukss, S. Ērgle, R. Kaņepējs, A. Zagorskis, K. Kaļva)
Kursi jaunas metodikas bērnu spēju un prasmju novērtēšanai – BAASIK apgūšanai Rīgā
(Dz. Vanaga)

Trešdiena, 25. janvāris

Ceturtdiena, 26. janvāris
15.00 Tiešsaistes seminārs “Diagnosticējošie darbi 3., 6., 9. klasē” (L. Ivanova)
16.00 – 18.30 Profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Sociālās zinātnes II padziļinātā kursa īstenošanā” (M. Skrabutena)
Seminārs “Atceroties starptautisko Holokausta piemiņas dienu” Rīgā (piedalās A. Gorpeņuka,
P. B. Mežmale)

Piektdiena, 27. janvāris
14.20 Žetona vakara 12. klases priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē