Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 5. – 9. decembris

Pirmdiena, 5. decembris
9.30 1.b, 2.a un 3.b klases skolēnu tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi bērnu bibliotēkā
10.00 – 12.00 Novada (II posma) olimpiāde vācu valodā 10.-12. klasei tiešsaistē 201. kab. (piedalās G. Vuškārnieks)
13.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.00 – 19.00 Profesionālās pilnveides kursi “Sociālo zinātņu augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmena izstrāde un vērtētāju sagatavošana konkursa atlasei” tiešsaistē (I. Krastiņa)
Inventarizācija saskaņā ar grafiku

Otrdiena, 6. decembris
13.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības metožu dažādošana darbā ar priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska izglītojamajiem” (L. Avotiņa)
8.a klases ekskursija
15.10 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Inventarizācija saskaņā ar grafiku

Trešdiena, 7. decembris
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu matemātikā (A. Igaune, A. Seikovska)
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu matemātikā (A. Igaune, I. Luksa)
16.00 Profesionālās pilnveides kursi/ konsultācijas par eksāmenu Sociālās zinātnēs II tiešsaistē
(I. Krastiņa)
Inventarizācija saskaņā ar grafiku

Ceturtdiena, 8. decembris
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu matemātikā (A. Igaune, I. Luksa)
15.00- 16.30 Vebinārs par Projekta darbu (I. Krastiņa)
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu dizainā un tehnoloģijās (I. Volane)
LU kursi “BAASIK – bērnu spēju un prasmju novērtēšanas testa apmācības psihologiem” (Dz. Vanaga)

Piektdiena, 9. decembris
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde vēsturē 9. – 12. klasēm tiešsaistē 19. kab. (piedalās: A. Svencis, K. K. Brūniņa, S. Pakalka, V. Jaudzema, A. Gorpeņuka, P. B. Mežmale, I. Ambaine,
N. Gasperoviča, V. Kažemaka, E. Visocka)
9.30 – 13.30 Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu direktoru un direktoru vietnieku sanāksme Pļaviņu vidusskolā
Inventarizācija saskaņā ar grafiku

Skolas bibliotēkā Ziemassvētku gaidīšanas laikā akcija “Kad dators ir izslēgts un telefons kluss”

Darba plāns 28. novembris – 2. decembris

Pirmdiena, 28. novembris
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu dizainā un tehnoloģijās (I. Volane)
15.15 – 18.10 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu latviešu valodā (L. Avotiņa)
15.30 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova)
15.45 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (I. Bicāla, I. Ozoliņa)

Otrdiena, 29. novembris
11.30 Nodarbība “Medus brokastis” 3.a,b svinību zālē
12.20 Nodarbība “Medus brokastis” 4.a,b svinību zālē
15.10 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Skolas jubilejas darba grupas sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 30. novembris
10.00 – 12.30 Novada (II posma) olimpiāde bioloģijā 9. – 12. klasēm tiešsaistē 201. kab. (piedalās: S. Pakalka, V. Jaudzema, K. K. Brūniņa, A. Orlova, K. Kondrāte, A. Gorpeņuka, S. Ērgle, E. Visocka)
15.45 – 18.45 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova, I. Bicāla, I. Ozoliņa)
16.00 – 18.10 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu latviešu valodā (L. Avotiņa)
Melnās kafijas vakars Rīgā (izbraukšana plkst. 13.00)
Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas kopsapulce Rīgā (I. Luksa)
4.a klases mācību ekskursija uz Lielvārdi

Ceturtdiena, 1. decembris
Profesionālās pilnveides kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” Jēkabpilī (K. Rulle)
14.00 Izmēģinājuma eksāmens latviešu valodā optimālajā un augstākajā līmenī (atcelts)
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu matemātikā (A. Igaune, A. Seikovska)
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)

Piektdiena, 2. decembris
9.00 Skola2030 direktoru rīta saruna tiešsaistē (I. Luksa)
15.30 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova)
Raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” ieraksts Latvijas Televīzijā (K.K. Brūniņa, P. Bicāla, A. Daugavietis, R. Jankuna, E. Lasmanis, A. Orlova, R. Stoma, E. Upeniece. I. Ozoliņa)

3.12. 14.00 – 15.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)

Darba plāns 21. – 25. novembris

Pirmdiena, 21. novembris
3.a klases mācību ekskursija uz Kalsnavas arborētumu
15.30 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu kultūrā un mākslā (G. Bramane – Kaminska)
Karjeras pasākumu ietvaros tikšanās ar sertificētu fizioterapeiti Elīnu Maksimovu
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)

Otrdiena, 22. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 215. kab.
6. mācību stundas laikā ViA nodarbība “Vienkārši par ZPD” 10. klases skolēniem 215. kab.
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
17.00 Skola2030 Vizuālās mākslas konsultācija tiešsaistē (S. Pilskalne)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)

Trešdiena, 23. novembris
15.30 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par optimālā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova)
15.45 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi par 9. klases centralizēto eksāmenu vērtēšanu angļu valodā (V. Fjodorova, I. Bicāla)
16.00 – 17.00 Aizkraukles novada Matemātikas jomas pedagogu sanāksme tiešsaistē (I. Bērziņa, A. Igaune, I. Luksa, A. Seikovska)
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)
“Teci, teci, valodiņa” reģionālais konkurss A. Pumpura Lielvārdes muzejā (K. A. Avotiņa, L. Avotiņa, K. Kalniņš, R. Politiko, H. Folkmane)

Ceturtdiena, 24. novembris
11.00 MJK Lolitas Ondzules un skolas Valodu jomas MK vadītājas tikšanās Pļaviņu vidusskolā
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)
UNESCO ASP seminārs “Vide, kas māca, iedvesmo un ceļ!” Rīgā (E. Valdberga)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)

Piektdiena, 25. novembris
14:00 Skola2030 organizētā Mūzikas konsultācija tiešsaistē (O. Krasutina)
16.00 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” (S. Stučka)
Kursi “Mūsdienīgu interešu izglītības programmu saturs, īstenošana un metodiskā vadība” Rīgā (I. Balode)
Tehnoloģiju jomas koordinatoru sanāksme Rīgā (I. Volane)

Darba plāns 14. – 18. novembris

Pirmdiena, 14. novembris
8.40 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros “Rīta lasījumi” 1.a, 1.b klasei svinību zālē
13.00 – 15.00 Tiešsaistes nodarbība ”Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)
15.00 Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu direktoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)

Otrdiena, 15. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 MK sanāksme
Karjeras pasākumu ietvaros 12.klases skolēnu tikšanās ar vidusskolas absolventi Eniu Kaņepēju, ārzemju ziņu nodaļas žurnālisti

Trešdiena, 16. novembris
MOT nodarbība 9. klasēm
15.30 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu kultūrā un mākslā (G. Bramane – Kaminska)
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)

Ceturtdiena, 17. novembris
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums

Piektdiena, 18. novembris
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Skolas bibliotēkā fotoizstāde “Pastaiga pa Stukmaņiem”

Darba plāns 7. – 11. novembris

Rīcības dienas “Mazas rīcības – liela ietekme!”

Pirmdiena, 7. novembris
Skolas (I posma) vācu valodas olimpiāde 10. – 12. klasēm
15.30 – 17.30 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu kultūrā un mākslā (G. Bramane – Kaminska)

Otrdiena, 8. novembris
15.10 MP sanāksme 201. kab.
15.45 – 17.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu latviešu valodā (S. Stučka)
17.30 6.b klases vecāku sapulce 107. kab.

Trešdiena, 9. novembris
9.30 – 13.00 Atklātā matemātikas olimpiāde 214. kab. (piedalās: A. Striķis, E. Pujāte, A. Andersone, R. Valdbergs, M. Roziņa, R. Bērziņš, V. Dudareva, S. Siņica, D. Šumkova,
L. Roziņš, K. Lodīte, Ē. M. Saliņa, A. Vītola, R. Jankuna, E. Upeniece, N. Krūmiņa, S. Pakalka,
L. Ozols, A. Svencis, K. Ūbergs, M. Āboliņš, K. Kondrāte, A. Gorpeņuka, D. Kmito, L. Lukss,
N. Gasperoviča, M. Smirnova, R. Kaņepējs, M. Krēbss, S. Ērgle, K. Delikatnijs, G. Eizāns)
14.00 Tiešsaistes seminārs par aktualitātēm vispārējā izglītībā (L. Ivanova)
15.00 – 16.00 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu latviešu valodā (S. Stučka)
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)

Ceturtdiena, 10. novembris
Mārtiņdienas tirdziņš 1. – 4. klašu skolēniem
14.00 – 17.00 Augstākā līmeņa izmēģinājuma eksāmens angļu valodā 12. klasei tiešsaistē 19./20. kab. (piedalās 12. klase)
15.00 – 18.00 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu dizainā un tehnoloģijās (I. Volane)
16.00 – 18.15 Profesionālās pilnveides kursi tiešsaistē par augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vērtēšanu bioloģijā (E. Valdberga)
MOT nodarbība 8. klasēm 214. kab.

Piektdiena, 11. novembris
Lāčplēša dienai veltīta Ierindas skate
Skolu psihologu supervīzija Aizkrauklē (Dz. Vanaga)

Darba plāns 31. oktobris – 4. novembris

Pirmdiena, 31. oktobris
4.a, 4.b, 2.a, 3.b klases dalība Swedbank Latvia organizētajā finanšu pratības iniciatīvā “Naudas diena”
Budžeta pieprasījumu iesūtīšanas pēdējā diena

Otrdiena, 1. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
6. mācību stundas laikā tikšanās ar politoloģi Žanetu Ozoliņu – “ES aktualitātes mūsdienu ģeopolitiskajā kontekstā “ svinību zālē 9.-12.klasēm
16.00 – 18.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu un administrāciju
18.00 Skolas padomes sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 2. novembris

Ceturtdiena, 3. novembris
10.00 Novada (II posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12. klasēm tiešsaistē 20. kab. (piedalās:
K. M. Siliņa, A. Misiņa, N. Gasperoviča, G. Eizāns, E. Visocka, S. Ērgle)

Piektdiena, 4. novembris
5. mācību stundas laikā ViA nodarbība “Vienkārši par ZPD” 12. klasei 215. kab.

13.09. – 17.11.2022. UNESCO ASP starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Darba plāns 24. – 28. oktobris

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 24. oktobris
13.00 – 15.00 Tiešsaistes nodarbība ”Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” (V. Platgalve)
Latviešu valodas un literatūras MJ seminārs Aizkrauklē (L. Avotiņa, S. Silirova, S. Stučka)
Aizkraukles novada skolu direktoru vietnieku sanāksme Koknesē (L. Ivanova, J. Nīcgale)
Svešvalodu mācību jomas sanāksme Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā (I. Bicāla, V. Fjodorova,
I. Ozoliņa)
Dabaszinātņu jomas pedagogu seminārs Aizkrauklē (I. Dūmiņa, A. Seikovska, E. Valdberga)
Dizaina un tehnoloģiju jomas pedagogu seminārs tiešsaistē (G. Mozga, I. Volane)

Otrdiena, 25. oktobris
IT jomas pedagogu seminārs Aizkrauklē (I. Bērziņa, V. Platgalve)
IZM sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību, Zviedrijas vēstniecību, Rīgas Ebreju kopienu, Muzeju “Ebreji Latvijā” organizētais seminārs “Kāpēc Holokausta izglītība ir aktuāla 2022. gadā?” (I. Krastiņa)
EP Vēstnieku skolas seminārs Rīgā (D. Kmito, V. Kažemaka, A. Misiņa, S. Ērgle, E. Visocka)
Profesionālās pilnveides kursi “Kultūra un māksla II” (G. Bramane – Kaminska)
Profesionālās pilnveides kursi “Matemātika II” (A. Igaune)
RSU “Atvērtās lekcijas skolotājiem” (L. Ivanova)

Trešdiena, 26. oktobris
Skolas darbinieku ekskursija
IZM sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību, Zviedrijas vēstniecību, Rīgas Ebreju kopienu, Muzeju “Ebreji Latvijā” organizētais seminārs “Kāpēc Holokausta izglītība ir aktuāla 2022. gadā?” (I. Krastiņa)
Seminārs “Mācību satura un mācīšanās metožu izmaiņas Skola2030 mācību programmā dabaszinībās” Aizkrauklē (I. Kunga)
19.00 Tiešsaistes saruna ar psihoterapeiti Lauru Valaini par raksturīgo pamatskolas un vidusskolas vecumposmam vecākiem un skolas darbiniekiem, vecāku un skolotāju iesaisti mobinga preventīvā novēršanā - Pieslēgšanās saite

Ceturtdiena, 27. oktobris
Zemgales novada projekta Skola2030 ieviešanas seminārs Jelgavā (A. Igaune, I. Bicāla,
V. Fjodorova, I. Ozoliņa)
Tiešsaistes seminārs “Koučinga principu pielietošana darbā ar skolēniem un kolēģiem” (S. Kļaviņa, L. Ivanova)

Piektdiena, 28. oktobris
9.00 Profesionālās pilnveides kursi “Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju veidošana izglītības procesā” svinību zālē
Profesionālās pilnveides kursi “Svešvaloda II /Angļu valoda II” Rīgā (V. Fjodorova)
Profesionālās pilnveides kursi “Kultūra un māksla II” (G. Bramane – Kaminska)

Darba plāns 17. – 21. oktobris

Pirmdiena, 17. oktobris
11.00- 16.00 “Latvijas Skolas soma forums” tiešsaistē (J. Nīcgale)

Otrdiena, 18. oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Skolotāju sanāksme 201. kab.
16.30 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi tiešsaistē “Ētiskās teorijas: filozofija skolotājiem” (I. Krastiņa)
18.00 9.a un 9.b klases vecāku sapulce svinību zālē

Trešdiena, 19. oktobris
4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde bioloģijā 201. kab.
Līdz plkst. 16:00 iesniegt kancelejā vai iesūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu grafiku darbam skolēnu rudens brīvdienās uz skola@png.edu.lv
7.a klases mācību ekskursija
18.00 12. klases vecāku sapulce 316.kab.
19.00 Tiešsaistes saruna ar psihoterapeiti Lauru Valaini par raksturīgo sākumskolas vecumposmam vecākiem un skolas darbiniekiem, vecāku un skolotāju iesaisti mobinga preventīvā novēršanā - pieslēgšanās saite

Ceturtdiena, 20. oktobris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 5. – 12. klasēm 104., 207.,
209. kab.
MOT nodarbības 8.a un 8.b klasei 214. kab.
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 4. – 12. klasēm
18.00 8.b klases skolēnu un vecāku pasākums 215. kab.
4.a un 4.b klases mācību ekskursija

Piektdiena, 21. oktobris
Starpliecību izsniegšana 4. – 12. kl. skolēniem
13.30 – 16.30 Informatīvs pasākums izglītības iestāžu darbiniekiem “Ilgtermiņa motivācija darīt un būt – bez izdegšanas” VBTAI Youtube kontā https://www.youtube.com/user/vbtai
18.00 – 21.30 Diskotēka 5. – 12. kl. skolēniem svinību zālē

17.10.- 21.10 10. kl. Iesvētību nedēļa
13.09. – 31.10.2022. UNESCO ASP starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Darba plāns 10. – 14. oktobris

UNESCO nedēļa

Pirmdiena, 10. oktobris
8.40 – 10.00 2.b klases pārgājiens uz Pļaviņu bibliotēku
15.00 Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu direktoru sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
17.30 10. klases vecāku sapulce 213. kab.

Otrdiena, 11. oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
14.00 Informatīvais seminārs par projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu (I. Bērziņa, I. Luksa)
15.10 Skolas jubilejas darba grupas sanāksme 201. kab.
16.30 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi tiešsaistē “Ētiskās teorijas: filozofija skolotājiem” (I. Krastiņa)
Skola2030 profesionālās pilnveides kursi “Mācību saturs un pieeja Bioloģija II padziļinātā kursa īstenošanā” Rīgā (E. Valdberga)
Pļaviņu vidusskolas un Ērgļu vidusskolas basketbola komandu draudzības spēle Ērgļos
5.b klases mācību ekskursija

Trešdiena, 12. oktobris

Ceturtdiena, 13. oktobris
14.00 – 16.00 Vebinārs “Būtiskā informācija, kas jānodrošina darba devējam no 01.08.2022.” (S. Severova, I. Luksa)
16.00 Skola2030 organizēts seminārs “Vērtēšanas sistēmas pilnveide” tiešsaistē (L. Ivanova)
17.30 11. klases vecāku sapulce 310. kab.

Piektdiena, 14. oktobris
10.00 Aizkraukles novada skolu direktoru sanāksme Aizkrauklē (I. Luksa)
Teātra izrāde “Magadana” 11. – 12. kl. iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros Likteņdārzā
3.b klases mācību ekskursija

13.09. – 31.10.2022. UNESCO ASP starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Darba plāns 3. – 7. oktobris

Pirmdiena, 3. oktobris
2.a klases pārgājiens uz Pļaviņu bibliotēku
Skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12. klasēm
Metodisko komisiju darba plānu iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv )

Otrdiena, 4. oktobris
11.55 5.a, 5.b, 7.b, 8.a, 8.b, 12. kl. skolēnu sanāksme svinību zālē
13.05 7.a, 9.a, 9.b, 6.a, 6.b, 10., 11. kl. skolēnu sanāksme svinību zālē
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
15.30 Tehnisko darbinieku sanāksme 101. kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 315. kab.
Labklājības ministrijas organizēta metodiski informatīvā sanāksme sociālajiem pedagogiem Daugavpilī (S. Fjodorova)

Trešdiena, 5. oktobris
Tieslietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas organizētās Satversmes simtgadei veltītā izglītojošās kampaņas “Es, Tu un Satversme” ietvaros skolēnu tikšanās ar Satversmes vēstnesi Artūru Parfjonovu:

16.00 VISC organizēts tiešsaistes seminārs “Valsts pārbaudes darbi 2022./2023.m.g.” (L. Ivanova)
18.00 5.b klases vecāku sapulce 312. kab.

Ceturtdiena, 6. oktobris
11.55 Skolēnu Pašpārvaldes sanāksme
17.30 8.a klases vecāku sapulce 216. kab.
18.00 7.a klases vecāku sapulce 104. kab.
18.00 3.a klases vecāku sapulce 113. kab.

Piektdiena, 7. oktobris
Projekta “Dzīvei gatavs” nodarbība par elektrodrošību 6.a klasei 311. kab.
Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības seminārs Rīgā (A. Igaune)

13.09. – 31.10.2022. UNESCO ASP starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”