Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 22. – 26. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas

 

Pirmdiena, 22. oktobris
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
Piedalīšanās LTV raidījumā “Vēstures skolotājs” (A.Mežmale, L.Liepiņa, A.Kapteine) – atb.I.Krastiņa
Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” Jēkabpilī (S. Dārziņš)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Otrdiena, 23. oktobris
9.00 Arodbiedrības biedru sapulce 112.kab. – atb. I.Baginska
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
Piedalīšanās LTV raidījumā “Vēstures skolotājs” (A.Mežmale, L.Liepiņa, A.Kapteine) – atb.I.Krastiņa
Projekta “Sporto visa klase” seminārs Rīgā (S.Meldere)
Iepazīšanās ar interaktīvo tāfeļu jaunākajām iespējām Rīgā (I.Bicāla, E.Valdberga, V.Miķelsone, V.Platgalve)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Trešdiena, 24. oktobris
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Seminārs “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai” svinību zālē (piedalās visi pedagogi) – atb.L.Ivanova
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Ceturtdiena, 25.oktobris
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnologijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Sākumskolas mācību jomas koordinatoru sanāksme Rīgā (I.Lazda)
Profesionālās pilnveides kursi “Dzīve padomju laikā” Rīgā (I.Krastiņa)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Piektdiena, 26.oktobris
Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference Jelgava (I.Krastiņa)
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga) 3.b, 4.b klašu ekskursija – atb. K.Balode, S.Meldere
Seminārs “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” Jēkabpilī (E.Valdberga, V.Platgalve, L.Ivanova)

Darba plāns 15.-19. oktobris

Skolā dežurē 8.a klase

Labo darbu nedēļa

 

Pirmdiena, 15. oktobris

1.,2. mācību stundas laikā I posma (Skolas) olimpiādes matemātikā 5. – 12.klasēm 212., 213.kab.
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 201.kab.
Dalība Junior Achievement Latvija rīkotā Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju uzņēmējdarbības konferencē “Uzdrīksties uzvarēt” (piedalās: A. Aizporietis, B. B. Damberga, K. Davidova, K. Dedela, L. Fridrihsone, L, Jankalāne, B. Kaņepēja, E. Kaņepēja, L. Lauva, E. Lazdiņš, A. Mežmale, S. Seliverstova, D. K. Ošiņš, V. Nikaļuka, R. Jankuns, S. Balode, E. L. Pitjukeviča, K. Priede)

Otrdiena, 16. oktobris

11.05 Ekoskolas sanāksme 102.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Sociālās un pilsoniskās mācību jomas un Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (M.Skrabutena, J.Nīcgale)

Trešdiena, 17. oktobris

11.05 5.-12.klašu  Kultūras un mākslas grupas sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu  Mediju un sabiedrisko attiecību grupa 209.kab.
11.05 5.-12.klašu  Vides un kārtības grupa 102.kab.
11.05 5.-12.klašu  Kompetenču grupa  20.kab.
11.05 5.-12.klašu  Sporta grupa sporta zālē
Karjeras pasākums 9. – 12. klasēm “Sāc domāt par karjeru jau šodien”
Seminārs “Vardarbība skolā. Emocionālie un tiesiskie aspekti” Rīgā (S. Fjodorova)
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvlaikā iesniegšana skolas kancelejā
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Rēzeknē (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 18.oktobris

I posma (skolas) olimpiāde angļu valodā 10. – 12.kl.
I posma (skolas) olimpiāde vācu valodā 10. – 12.kl.
MOT nodarbība 7.klašu skolēniem
1.a, 2.a klases mācību ekskursija
Līdz mācību stundu beigām starpvērtējumu izlikšana 4.-12.klasei
Dabas zinātņu mācību jomas, Matemātikas mācību jomas un Tehnoloģiju mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (E.Valdberga, I.Ņikiforova, I.Volane)
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnologijas” Rīgā (J.Nīcgale)

Piektdiena, 19. oktobris

12.10 Ekoskolas aktivitāte “Draugos ar dabu”
3.mācību stundas laikā I posma (skolas) olimpiāde bioloģijā 9. – 12.klasēm 201.kab.
Starpliecību izsniegšana 4.-12.klašu skolēniem
Līdz plkst. 17.00 9.-12.klašu audzinātājiem iesniegt ziņas direktora vietniecei izglītības jomā L. Ivanovai par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.-12.klašu skolēniem”
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
R. Blaumaņa domrakstu konkursa darbu iesniegšanas pēdējā diena

15.-31.10. Tematiskā izstāde “Enciklopēdiju pasaulē” skolas bibliotēkā
21.10 Slēpotāju kross 2018
8.10. – 31.10. 8.a klases dalība Vislatvijas putras programmā
25.09. – 25.10. UNESCO ASP akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Darba plāns 8.-12.oktobris

Skolā dežurē 9.b klase

UNESCO nedēļa  „Izstāsti mantojumu”

Pirmdiena, 8.oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 201.kab.

Otrdiena, 9.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova, Dz.Vanaga)
15.30 MK sanāksme – sadarbības stundu plānošana/analīze
17.30 6.b klase vecāku sapulce 216.kab.
18.00 9.a klases vecāku sapulce 27.kab.
18.00 9.b klases vecāku sapulce 209.kab.
Informatīvs seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas un valodu mācību jomas koordinatoriem Rīgā (V.Rulle, O.Krasutina, I.Ozoliņa)

Trešdiena, 10.oktobris
11.05 Kultūras un mākslas grupas sanāksme 102.kab.
11.05 Mediju un sabiedrisko attiecību grupa 103.kab.
11.05 Vides un kārtības grupa 102.kab.
11.05 Kompetenču grupa  20.kab.
11.05 Sporta grupa sporta zālē
Budžeta pieprasījumu 2019.gadam iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā vai direktora vietniecei saimnieciskajos jautājumos S.Kupčai

Ceturtdiena, 11.oktobris
2.b klases mācību ekskursija
17.00 8.b klases vecāku sapulce 104.kab.

Piektdiena,12.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
16.00 Pasākums “SVEIKS, VIDUSSKOLĒN!” svinību zālē
Konference “Mērķtiecīgas karjeras attīstības atbalsta pilnveide” Rīgā (I.Bērziņa)
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)
4.b klases ekskursija

8.-12.10 10.klašu iestājpārbaudījumi vidusskolā
8.10. -12.10  Tematiskā izstāde „ Dodies pretī rudenim…” skolas bibliotēkā
8.10. – 31.10. 8.a klases dalība Vislatvijas putras programmā
25.09. – 25.10. UNESCO ASP akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Darba plāns 1. – 5. oktobris

Oktobris –  Labo darbu mēnesis!

Skolā dežurē 9.a klase

 

Pirmdiena, 1. oktobris

11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 209.kab.
Metodisko komisiju darba plānu iesniegšanas pēdējā diena
Politkluba organizētā 13. Saeimas vēlēšanu simulācija 215. kabinetā

Otrdiena, 2. oktobris

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 313.kab.
15.30 Skolotāju un darbinieku sanāksme 201.kab.
Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 203.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālas skolu sacensības rudens krosā „Jaujas”

Trešdiena, 3. oktobris

Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 4. oktobris

MOT nodarbības 7.ab klasēm
17.30 7.a klases vecāku sapulce 201.kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 201.kab.
Seminārs iniciatīvas “Skolas soma” koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)

Piektdiena, 5. oktobris

Pašpārvaldes diena
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)
Seminārs “Jaunumi dokumentu noformēšanā” Jēkabpilī (S. Bērziņa)

Gatavošanās UNESCO nedēļas aktivitātēm
01.10 – 06.10  Tematiskā izstāde „ Mana bērnības grāmatiņa” skolas bibliotēkā

Darba plāns 24. – 28. septembris

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 24.septembris

Brīva diena

Otrdiena, 25. septembris

MOT nodarbības 8.ab klasēm
12.15 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201.kab.
17.30 4.a klases vecāku sapulce 114.kab.
18.00 12. klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 26.septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
17.30 6.a klases vecāku sapulce 316.kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 116.kab.
Seminārs pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv ):
• skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā un skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu;
• skolēniem ar speciālām vajadzībām (ar medicīniskās komisijas atzinumu), kuri ir integrēti vispārējās izglītības klasē.

Ceturtdiena, 27. septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
Konference “Lietpratība pamatizglītībā” Rīgā (A.Lasmane, I.Ņikiforova, E.Valdberga, M.Skrabutena, L.Ivanova)
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem Rīgā (O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)

Piektdiena, 28. septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
18.00 11.b klases vecāku sapulce 214.kab.
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)

24.09 -28.09  Tematiskā izstāde „ Bibliotēkas jaunieguvumi” skolas bibliotēkā

Darba plāns 17. – 21. septembris

Drošības nedēļa

Skolā dežurē 11.b klase

Pirmdiena, 17.septembris 11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme svinību zālē
13.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde 1.-4.kl. svinību zālē
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I.Reitere, I.Balode)

Otrdiena, 18. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
15.30 MK sanāksmes

18.00 1.a klases vecāku sapulce 112. kab.
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I.Reitere, I.Balode)

Trešdiena, 19.septembris
6.ab klasēm dalība LVM Meža ekspedīcijā, Tomē
Līdz plkst. 17.00 interešu izglītības pulciņu dalībnieku sarakstu iesūtīšana elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J.Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 20. septembris
MOT nodarbība 7.a, 7.b klases skolēniem
17.30 3.b klases vecāku sapulce 117.kab.
VISC organizētais seminārs interešu izglītības un audzināšanas darba  koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Orientēšanās sacensības “Latvijas teritorija krusta karu laikā. Saules kauja” Skrīveros (Piedalās: A.Kitajeva, K.Kondrāte, P.B.Mežmale, A. Gorpeņuka, G.Eizāns, U.Ivanova, M.Krēbss, E.Visocka, L.E. Pitjukeviča, A.Mežmale, M. Ķirsis, S. Djubina)
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros filmas “Bille” (pēc V.Belševicas darba “Bille” motīviem) apmeklējums Pļaviņu kultūras centrā
19.00 Vecāku sapulce 5.a klasei 212.kab.

Piektdiena, 21. septembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Latvijas Olimpiskā sporta diena 2018
Līdz plkst. 17.00 atbalsta personāla, programmas “Ekoskola”, projekta “Draudzīga skola” darba plānu iesniegšana skolas kancelejā un elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J.Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv )
Dalība seminārā “Skolēnu mācību uzņēmumu darbnīca 2018” Rēzeknē

17.09. – 20.09 “Olimpiskās dienas 2018” vingrošanas kompleksa gatavošana
17.09. – 20.09.  Futbola nedēļa 2. – 9.kl.
17.09. – 21.09. Tematiskā izstāde „Dzejas dienas 2018” skolas bibliotēkā
22.09. – Ģimenes sporta diena 8.a kl., sporta zālē

Darba plāns 10. – 14. septembris

Skolā dežurē 11.a klase

Pirmdiena, 10.septembris

11.05 Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas svinību zālē
Klašu audzinātāju tematisko plānu iesūtīšanas pēdējā diena elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)
Mācību priekšmetu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L.Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Otrdiena, 11. septembris

Planetārija nodarbības 1.-9.klašu skolēniem ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros
15.30 Skolotāju  sanāksme par ZPD aktualitātēm 215.kab.
“Olimpiskās dienas 2018” seminārs Rīgā (J.Eiduks)

Trešdiena, 12.septembris

10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova)
Planetārijs 1.-9.klašu skolēniem ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros
Konference”21 gadsimta Bibliotēka” Rīgā (A.Bērziņa)

Ceturtdiena, 13. septembris

Skolu psihologu MA Jēkabpilī (Dz.Vanaga)

Piektdiena, 14. septembris

11.00 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.a,11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 5.b klases vecāku sapulce 309.kab.
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L.Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums Rīgā (I.Bērziņa)
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)

Darba plāns 3. – 7. septembris

Skolā dežurē 12. klase

Pirmdiena, 3.septembris

9.00 Tikšanās ar klašu audzinātājiem

9.30 Svinīgā līnija skolas iekšpagalmā

10.30 Klases stunda un adaptācijas pasākumi

11.00 Vecāku tikšanās ar skolas administrāciju svinību zālē

Otrdiena, 4. septembris

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.

15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 5.septembris

Tehniskās dienas – praktiskās nodarbības 1.-12.kl. sadarbībā ar Zinātkāres centru “Zinoo” un RTU, ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros.

Ceturtdiena, 6. septembris

Klašu fotografēšanās

Latvijas simtgades projekta “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums (Rīgā)

Piektdiena, 7. septembris

11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 12., 11.a.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Klašu fotografēšanās

Pašpārvaldes kandidātu pieteikšanās pēdējā diena 102.kab.

Ieskaišu grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Darba plāns 27. – 31. augusts

Pirmdiena, 27.augusts

9.00 Metodiskās padomes sanāksme 20.kab.
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00 1., 2.klase
12.00 – 16.00 3., 4.klase

Otrdiena, 28.augusts

9.00 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201.kab.
11.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00 5., 6.klase
12.00 – 16.00 7., 8.klase

Trešdiena, 29.augusts

9.00 Metodisko komisiju sanāksmes
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00 9.,10.klase
12.00 – 16.00 11.,12.klase

Ceturtdiena, 30.augusts

9.00 Pedagoģiskās padomes sēde 201.kab.

Piektdiena, 31.augusts

Darba plāns 4. jūnijs – 16.jūnijs

Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 4. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE vērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (A.Seikovska)
MK sanāksmes

Otrdiena, 5. jūnijs
10.00 (ierašanās 9.45) – 13.10 /14.00 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens matemātikā 9.klasei 201., 312., 104.kab., darba vadītāji E.Valdberga, A.Lasmane, V.Rulle
10.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Trešdiena, 6. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE vērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (I.Briede)
MK vadītāju atskaišu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)

Ceturtdiena, 7. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Mācību priekšmetu skolotāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)

Piektdiena, 8. jūnijs
10.00 – 13.25 (ierašanās 9.45) Eksāmens ekonomikā vidusskolai, 216.kab., darba vad. G.Balodis
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)
Interešu izglītības atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)
Atbalsta personāla atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)

Pirmdiena, 11. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Otrdiena, 12. jūnijs
10.00 (ierašanās 9.45) – 12.35 /13.20 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens vēsturē 9.klasei 201., 107., 214.kab., darba vadītāji G.Balodis, I.Lazda, G.Mozga
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Trešdiena, 13. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildus mācību pasākumi

Ceturtdiena, 14. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildus mācību pasākumi
Pedagogu pašvērtējuma iesniegšana izdrukas veidā skolas kanclejā

Piektdiena, 15. jūnijs
9.00 PP par mācību gada noslēgumu 201.kab.

Sestdiena, 16.jūnijs
16.00 9.a,9.b klases izlaidums sporta zālē
19.00 12.klases izlaidums sporta zālē