Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 15. – 19. janvāris

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 15.janvāris

Starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9.kl. I.Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana plkst. 8.20 no skolas)(piedalās: E.Luksa, B.Skrabutena, A.Esiņa, L.E.Pitjukeviča, G.Elīte, K.Priede, S.Balode)
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Skolas (I posma) krievu valodas olimpiāde 10.b klasei 313.kab.

Otrdiena, 16.janvāris

1.,2. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 114.kab., darba vadītājs – I.Lazda, vērtētājs – S.Fišmeistare
3.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 7.a,b kl. 312.kab.
Skolas (I posma) krievu valodas olimpiāde 10.a, 11., 12.klasēm 214.kab.
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanākme 201.kab.
Seminārs, apmācība “Klases kolektīva saliedēšanas tehnikas adaptācijas periodā” Jēkabpilī (Dz.Vanaga)
Dalība starptautiskajā skolēnu veselības paradumu pētījumā 5.b, 7.a, 7.b, 9.b klasēm

Trešdiena, 17.janvāris

Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 10.a,b klasei svinību zālē
Dalība pasākumā “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā” Preiļos (piedalās: K.Kuciņš, A.Skābarnieks, K.Smirnova, M.Ķirsis, V.Adamoviča, M.Buševica)
Dalība Sportland sacensībās “Pirmie soļi basketbolā” Maltā (piedalās 1.a, 1.b klases)
Skolas (I posma) ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm 214.kab.

Ceturtdiena, 18.janvāris

Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 12.klasei svinību zālē
3.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde 8.klasēm angļu valodā 309.kab.
3.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde 9.klasēm angļu valodā 310.kab.
Skolas (I posma) mājturības olimpiāde 8.-9.kl.

Piektdiena, 19.janvāris

Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 11.klasei svinību zālē
10.00 Pļaviņu novada starpinstitucionālā sanāksme (Dz.Vanaga, S.Fjodorova)
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde fizikā 20.kab. (piedalās H.Mickevičs, L.E.Pitjukeviča, H.Vīksne – Sarkanais, R.Rūciņš – Vējiņš, R.Milsons, K.Činka, S.Djubina, L.Janoviča
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
No plkst. 14.40 politkluba organizētā 1991.gada Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltītā Barikāžu rekonstrukcija 8. – 12.klašu skolēniem
Ziemas skolēnu čempionāts slēpošanā Siguldā

05.01.-19.01. Tematiskā izstāde „Barikāžu laiks un…” skolas bibliotēkā
05.01.-19.01. Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?”skolas bibliotēkā
20.01. Latvijas skolēnu sporta sacensības 64 lauciņu dambretē 

Darba plāns 8. – 12. janvāris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 8.janvāris

8.30 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a,9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12.kl. 311.kab.

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)  

Otrdiena, 9.janvāris

15.20 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)

Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” valsts līmeņa pedagogu – tālākizglītotāju konsultācijas Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Rīgā (L.Ivanova)  

Trešdiena, 10.janvāris

Tematisko plānu korekciju iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)

Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” valsts līmeņa pedagogu – tālākizglītotāju konsultācijas Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Rīgā (L.Ivanova)  

Ceturtdiena, 11.janvāris

   

Piektdiena, 12.janvāris

9.00 – 12.00 Starpnovadu (2.posma) vēstures olimpiāde 9., 12.kl. 214.kab. (piedalās G.Elīte, K. Priede, S. Balode, L.E. Pitjukeviča, V. Nikaļuka, R. Milsons, K. Činka, G.Kapteinis

2., 3.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 311.kab., darba vadītājs – V.Rulle, vērtētājs – S.Stučka  11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.b,8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Pārskatītu un precizētu individuālo plānu iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)  

 

08.01.-12.01 Foto izstāde “Ziemas skati” skolas bibliotēkā

8. – 12.01. Dzeja un dziesma svešvalodās

 8. – 12.01. Apsveikumu gatavošana krievu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

Darba plāns 2017.gada 25. decembris – 2018.gada 5. janvāris

25.12.2017. – 5.01.2018. Skolēnu ziemas brīvdienas

25.12.2017. – 5.01.2018. Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu iesniegtajiem un ar direktora p.i. saskaņotajiem individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 25.decembris

Ziemassvētki

Otrdiena, 26.decembris

Ziemassvētki

Trešdiena, 27.decembris

11.00 Skolas darbinieku Ziemassvētku pasākums

14.30 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.

Ceturtdiena, 28.decembris

8.30 Karjeras vadības prasmju seminārs skolotājiem 201.kab.

Piektdiena, 29.decembris

2.semestra pagarinātās dienas grupas grafika precizēšanas pēdējā diena

Pirmdiena, 1.janvāris

Jaungada diena

Otrdiena, 2.janvāris

2.semestra interešu izglītības grafika precizēšanas pēdējā diena

Trešdiena, 3.janvāris

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.

2.semestra fakultatīvo nodarbību grafika aizpildīšanas pēdējā diena

2.semestra individuālo nodarbību (konsultāciju) grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Ceturtdiena, 4.janvāris

Pedagogu darba atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)

Klašu audzinātāju darba atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv un izdrukas veidā 102.kab.)

Piektdiena, 5.janvāris

Metodisko komisiju 1.semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)
Ieskaišu grafika 2.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena
Skolotāju tālākizglītotāju kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā Rīgā (A.Lasmane, I.Bicāla, I.Krastiņa)
Seminārs par tiešsaistes olimpiāžu vietni un ZPD reģionālās konferences organizēšanu Jelgavā (L.Ivanova)
30.12.Vecgada balvas izcīņa slēpošanā “Jaujas”

Darba plāns 18. decembris – 22. decembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 18.decembris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9.klasēm 311.kab
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab
1.a klases Ziemassvētku pasākums Krustpils pilī

Otrdiena, 19.decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.20 SMU Ziemassvētku tirdziņš 2.stāva foajē
1.b klases Ziemassvētku pasākums Krustpils pilī
4.b klases ekskursija

Trešdiena, 20.decembris
1., 2.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 9., 12.klasēm 215.kab.
5.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ekonomikā 11. klasei 216.kab.
I semestra vērtējumu izlikšanas līdz plkst.11.00
Līdz plkst.12.15 4.-12.klašu audzinātāji elektroniski iesūta skolēnu sarakstu – Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības saņēmējus (lana.ivanova@png.edu.lv un jolanta.nicgale@png.edu.lv)
12.30 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas komisijas sanāksme 110.kab.
Līdz plkst.17.00 1.-3.kl.audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) skolēnu sarakstus ar skolēniem, kuriem ir augsti mācību sasniegumi
16.00 Ziemassvētku pasākums 5.-8.klasēm
17.00 8.b klases Ziemassvētku pasākums 209.kab.
IZM organizēts seminārs par plānotajām izmaiņām normatīvajos aktos un likumos Rīgā (L.Ivanova)
Profesionālās pilnveides kursi basketbolā Jēkabpilī (I. Aleksejeva)

Ceturtdiena, 21.decembris
Līdz plkst.15.00 9.-12.klašu audzinātājiem elektroniski iesniegt (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem
18.00 Ziemassvētku pasākums 9.-12.klasēm
7.a,b klases ekskursija
6.a Klases vakars 313.kab.

Piektdiena,22.decembris
9.00 Ziemassvētku pasākums 1.-4.klasēm
Liecību izsniegšana
5.b Klases vakars 216.kab.
7.b Klases vakars 104.kab.
10.30 Skolas basketbola turnīrs 9.-12.klašu grupā

18.-22.12. Klašu Ziemassvētku pasākumi
04.-23.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētku brīnums”
18.–29.12. Metodisko komisiju sanāksmes

Darba plāns 11. decembris – 15. decembris

Skolā dežūrē 10.b klase

Pirmdiena, 11.decembris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 12.decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 13.decembris
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova)
11.00 Mazā pedagoģiskās padomes sanāksme 313.kab.
Seminārs Karjeras atbalstam izglītojamiem 10.-12.kl. svinību zālē
14.00 Projekta UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
I semestra ieskaišu pēdējā diena

Ceturtdiena, 14.decembris
2.mācību stundas laikā I (Skolas) posma olimpiāde ķīmijā 9. – 12.klasēm 107.kab.
Dalība Skola2030 atvērto durvju dienā Rīgā (V.Rulle, E.Valdberga)

Piektdiena,15.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.b, 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Mazu brīdi pirms…!” svinību zālē
Kursi Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanā Jēkabpils (I.Ļūļāka)

11. – 15.12. Konkurss “Mana oriģinālā Ziemassvētku egle”
12. – 15.12. Darbnīca “Piparkūku cepšana” (laiku saskaņot ar sk.I.Volani)
04.-15.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku noskaņa” (Ideju virpulī)
04.-23.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētku brīnums”

Darba plāns 4. decembris – 8. decembris

Skolā dežūrē 10.a klase

Pirmdiena, 4.decembris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab

Otrdiena, 5.decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05. 10. – 12.klašu skolēnu sanāksme svinību zālē
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Supervīzija sociālajiem pedagogiem Jēkabpilī (S.Fjodorova)

Trešdiena, 6.decembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 “Draudzīgā skola” klašu pārstāvju sanāksme 311.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
Pusstundas skrējiens Jēkabpils Mežaparkā
Dalība LTV1 erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” ierakstā Rīgā

Ceturtdiena, 7.decembris
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” forums “Par visu, kas Latviju padara par Latviju” Rīgā (J.Nīcgale)

Piektdiena,8.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
5. – 8.12. Iespēja apgūt jaunas arodprasmes radošajā darbnīcā:”Mēs – Latvijas simtgadei” (zēnu mājturības kabinetā, laiks jāsaskaņo ar sk.G.Mozgu)

4. – 8.12 Skolas noformēšana Ziemassvētku noskaņās
10.12. Otrā advente

Darba plāns 27. novembris – 1. decembris

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 27.novembris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab
15.30 Pašdarbības kolektīvu vadītāju sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 28.novembris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde fizikā 9.-12.kl. 207.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 209.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 209.kab.

Trešdiena, 29.novembris
Dalība VIAA konferencē “Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana kompetencēs balstītā izglītībā”, Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 30.novembris
10.00 – 12.30 Bioloģijas olimpiāde (40.valsts olimpiādes II posms) 9.– 12.kl. (piedalās R.Milsons, M.Ķirsis, K.Davidova, L.Liepiņa, L.Janoviča, A.K.Kriņicka, S.Djubina, V.Nikaļuka, G.Elīte) 20.kab.
16.00 Melnās kafijas vakars 215.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības basketbolā meitenēm un zēniem 2002.g.dz.un jaun. Koknesē.
Dabaszinātņu mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (E.Valdberga)
A.Upīša dzimšanas dienai veltītā literārā konkursa noslēgums Skrīveros (A.Esiņa, V.Rulle)

Piektdiena,1.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05 Skolas jubilejas grāmatas darba grupas sanāksme 20.kab.
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 10.-12.kl. Koknesē (piedalās: P.Sondore, G.Kapteinis, R.Paļuga, S.Djubina, I.Babaks, M.Ķirsis)

27.11. – 1.12. Galda spēļu turnīri
3.12. Pirmā advente

Darba plāns 20. novembris – 24. novembris

Skolā dežūrē 12. klase

Pirmdiena, 20.novembris
Brīva diena

Otrdiena, 21.novembris
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju tikšanās ar novada domes priekšsēdētāju A.Luksu 201.kab.
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoru sanāksme, Rīgā (J.Nīcgale, I.Aleksejeva)
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 209.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 209.kab.
MK sanāksmes

Trešdiena, 22.novembris
11.05 Mazā pedagoģiskās padomes sanāksme 201. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 10.- 12.kl. I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: S.Djubina, D.Samul, V.Grigorjeva, R.Vanaga)
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatoru seminārs, Rīgā (D.Vēvere, O.Krasutina)

Ceturtdiena, 23.novembris
Aizkraukles novada Sporta skolas kausa izcīņa basketbolā fināla sacensības 1999.g.dz. Aizkrauklē
Matemātikas jomas koordinatoru seminārs, Rīgā (I.Ņikiforova)
Mācību vizīte ZINOO centrā Cēsīs, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros

Piektdiena,24.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 12., 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
14.00 “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums sporta zālē (piedalās 3.a, 3.b, 4.b, 5.b klases)
Psihologu seminārs, apmācība “Pozitīvās psihoterapijas metožu psihologa darbā”, Jēkabpilī (D.Vanaga)
UNESCO Latvijas Nacionālas komisijas starptautiskais pasākums – Globālās izglītības diena “Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem” Rīgā (S.Fjodorova)
Novadu dienas Aizkrauklē (L.Ivanova)

20.- 24.11. Tematiskā izstāde ”Sveiks un vesels!”
21.- -24.11. Galda spēļu turnīri
13.-24.11. Sūtījuma sagatavošana SAC ,,Pļaviņas”, noformēšana ar tautasdziesmām

Darba plāns 13.novembris – 17. novembris

Skolā dežūrē 7.a klase
13. – 17.11 „Latvijas stunda”

Pirmdiena, 13.novembris
Latvijas televīzijas vizīte skolā erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” ietvaros
Profesionālās pilnveides programmas “Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana” praktiskā daļa Rīgā (L.Ivanova)

Otrdiena, 14.novembris
7.55 11.klašu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.
Informatīvs seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem Rīgā (I.Bērziņa)
Radošo darbu konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā” laureātu apbalsošanas pasākums Rīgā (G.Kapteinis, S.Stučka)

Trešdiena, 15.novembris
7.55 11.klašu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.

Ceturtdiena, 16.novembris
Skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12.klasēm 315.kab.
Tehnoloģiju mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (L.Ivanova, I.Volane)

Piektdiena,17.novembris
8.40 LR Proklamēšanas 99.gadadienai veltīts pasākums
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 7.a, 12 klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

13. – 17.11 Tematiskā izstāde ,,Latvija’’
06.-16.11. Radošā darbnīca “Simts gadi valsts pastāvēšanā”
06. – 17.11. Konkurss “Bebr[a]s” 6., 7., 10., 11.kl.
16.11 Starptautiskā tolerances diena
13.-24.11 Sūtījuma sagatavošana SAC ,,Pļaviņas”, noformēšana ar tautasdziesmām

Darba plāns 6.novembris – 10. novembris

Skolā dežūrē 7.b klase
Rīcības dienas

Pirmdiena, 6.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05” Draudzīgā skola” klašu pārstāvju sanāksme 311.kab.

Otrdiena, 7.novembris
8.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
15.25 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un scenārija darba grupas sanāksme 201.kab.
Skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 10.-12.klasēm 104.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 209. un 216.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 209.kab.
Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
Radošās darbnīcas “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Madonā (I.Krastiņa, I.Bicāla, A.Lasmane, L.Ivanova, A.Mežmale, U.Ivanova)
8.b klases mācību eksursija

Trešdiena, 8.novembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
11.05 un 12.30 Mazās pedagoģiskās padomes sēde 11.klasei 215.kab.
Pirmsskolas un sākumskolas koordinatoru seminārs Rīgā (I.Lazda)
Kursi Bērnu tiesību aizsardzībā Jēkabpilī (J.Nīcgale)
“Starptautiskā konference par karjeras izglītību Latvijā un Eiropā. Karjeras izglītība – Kad? Kur? Kā?” Jūrmalā (I.Bērziņa)
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)

Ceturtdiena, 9.novembris
“Starptautiskā konference par karjeras izglītību Latvijā un Eiropā. Karjeras izglītība – Kad? Kur? Kā?” Jūrmalā
Valodu jomas koordinatoru seminārs Rīgā (V.Rulle, I.Ozoliņa)

Piektdiena,10.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 7.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Mārtiņdienas tirgus 1. – 4.klase
11.05 Ierindas skate svinīgā atklāšana 5.-8. un 9-12.klašu grupā
10. – 12.klašu skolēnu tikšanās ar Eiroparlamenta deputātu A.Pabriku svinību zālē

06.-16.11. Radošā darbnīca “Simts gadi valsts pastāvēšanā”
06. – 17.11. Konkurss “Bebr[a]s” 6., 7., 10., 11.kl.
1.11. – 10.11. 2.stāva gaišajā gaitenī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde “Latvija 1939. – 1991.”
11.11. Politkluba un jaunsardzes piedalīšanās Lāčplēša dienas pasākumā Likteņdārzā
11.11. Lāpu gājiens uz Brīvības cīņās kritušo karavīru kapiem