Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 24. – 28.aprīlis

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 24.aprīlis
 
 
Otrdiena, 25.aprīlis
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un publicitātes darba grupas sanāksme 209.kab.
15.30 Metodisko komisiju sanāksmes
17.30 4.a klases vecāku sapulce 103.kab.
17.30 7.a klases vecāku sapulce 27.kab.
17.30 8.a klases vecāku sapulce 306.kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 115.kab.
18.00 7.b klases vecāku sapulce 209.kab.
Seminārs, apmācība “Mākslas terapijas metožu pielietošana vērtībizglītībā” (Dz.Vanaga)
 
Trešdiena, 26.aprīlis
7.55 11.klases skolēnu ZPD darbu aizstāvēšana 215.kab.( V.Grigorjeva, D.Jerofejevs, E.Lūciņš)
17.30 5.b klases vecāku sapulce 310.kab.
UNESCO Asociēto skolu projekta – izglītības forums “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšana izglītībā” Valmierā (E.Valdberga, M.Skrabutena, L.Janoviča)
 
Ceturtdiena, 27.aprīlis
16.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova, Dz.Vanaga)
Olimpiādes “Paskāla ritenis” uzvarētāju apbalvošana Daugavpilī (B.Skrabutena)
VISC projekta konference “Domāt” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (I.Luksa)
 
Piektdiena, 28.aprīlis
8.40 Swedbank skolu programmas „Dzīvei gatavs” nodarbība 10.klasei 216.kab.
9.30 Atvērto durvju diena topošajiem 1. un 10.klašu skolēniem
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
18.00 Vecāku un skolotāju sadraudzības pasākums svinību zālē
III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma “Kalniem pāri” koru konkurss Jelgavā
 
 
Līdz 28.04. Tematiskā izstāde “Pļaviņas – pilsēta mana”
Līdz 28.04. Politkluba vadīta nodarbība par ES 5.-12.klasēs audzināšanas stundu laikā (pēc vienošanās ar klases audzinātāju)

Darba plāns 17. – 21.aprīlis

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 17.aprīlis
Otrās Lieldienas
 
Otrdiena, 18.aprīlis
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Darba grupas skolas jubilejas pasākumu un scenārija veidošanai 116.kab. ( S.Meldere, I.Krastiņa, S.Stučka, G.Balodis, K.Balode, I.Reitere, O.Krasutina, L.Avotiņa, A.Lindenberga)
15.30 Metodiskās padomes sanāksme 20.kab.
17.00 5.a klases vecāku sapulce 313.kab.
17.30 1.a klases vecāku sapulce 113.kab.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 312.kab.
18.00 11. klases vecāku sapulce 316.kab.
 
Trešdiena, 19.aprīlis
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 316.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 116.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.
Līdz plkst.12.30 darbu iesniegšana K.Daktera prēmijai 203.kab.(L.Lakstīgala, D.Bariņa, K.Gulbinska)
Bibliotēku sadarbības pasākums Aiviekstes pagasta bibliotēkā (piedalās K.Činka, Dž.Nikaļuka, P.Sondore, R.Vanaga, G.Kapteinis, R.Ruciņš Vējiņš, E.Kaņepēja, B.Kaņepēja)
Skolotāju tālākizglītotāju  kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā Salas vidusskolā (L.Ivanova, A.Lasmane, I.Bicāla, I.Krastiņa)
Mammadaba vēstniecības putnu vērošanas ekskursija (piedalās 5.a, 7.b klase)
VISC organizētais Vides interešu izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminars Rīgā (I.Briede)
 
Ceturtdiena, 20.aprīlis
13.40 Pasākums “Supermeitene” 2. – 4.klašu meitenēm svinību zālē
“ZZ čempionāta 2017” pusfināls Daugavpilī (piedalās 5.b, 8.a, 9.a klase)
17.30 1.b klases vecāku sapulce 117.kab.
18.00 3.b klases vecāku sapulce 118.kab.
 
Piektdiena, 21.aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 10., 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
15.00 Dambretes Sadraudzības turnīrs 204.kab.
AS “Latvijas Valsts meži” ekspedīcija (piedalās 6.a, 9.a klase)
Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konference (piedalās G.Kapteinis)
Sadancis Aizkraukles novada vidusskolā (piedalās 7. – 9.kl., 10. – 12.kl. deju kolektīvi)
 
22.04. Lielā talka
22.-23.04. Pļaviņu novada Jaunsargu vienības VFS nometne Odzienā
22. – 23.04. Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konference (piedalās G.Kapteinis)
23.04. Latvijas 44. Atklātā matemātikas olimpiāde 5. – 12.klasei
Līdz 28.04. Tematiskā izstāde “Pļaviņas – pilsēta mana”
Līdz 28.04. Politkluba vadīta nodarbība par ES 5.-12.klasēs audzināšanas stundu laikā (pēc vienošanās ar klases audzinātāju)

Darba plāns 10. – 13.aprīlis

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 10.aprīlis
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 313.kab.
Ekoskolas diena Jersikā (piedalās V.Adamoviča, M.Buševica, V.Grigorjeva)
 
Otrdiena, 11.aprīlis
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
17.30 9.a klases vecāku sapulce 311.kab.
18.00 Skolas padomes aktīva sanāksme 110.kab.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes 3.posms (piedalās D.Bariņa)
 
Trešdiena, 12.aprīlis
10.00 – 13.30 Piloteksāmens 12.klasei fizikā 207.kab., darba vadītāja M.Skrabutena
10.00 – 13.30 Piloteksāmens 12.klasei ķīmijā 107.kab., darba vadītāja L.Ivanova
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (I.Luksa)
15.30 Konkurss “Erudīts” 6. – 7.klašu skolēniem 209.kab.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes 3.posms (piedalās D.Bariņa)
 
Ceturtdiena, 13.aprīlis
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde 4.kl. skolēniem matemātikā (piedalās: R.Mačs, A.Kitajeva, V.Grišuļonoks, T.Rudbārža, A.Gorpeņuka)
Starpnovadu 5.klašu pasākums Game day Pērses sākumskolā (piedalās: A.Berģe, A.Čepule, N.Gasperoviča, D.Kmito, A.Misiņa, M.Smirnova, A.Vīksna, I.Ambaine, L.Bicāla, K.Kaļva, K.Krastiņš, A.Leitlants, L.Lukss, U.Bērziņa)
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Interešu izglītības pulciņa “Spēlmanis” un sākumskolas ansambļa Lieldienu teātra izrāde svinību zālē
5.a klases pasākums 313.kab.
Līdz plkst.15.00 atskaites par paveikto darbā ar skolēnu vājiem vērtējumiem uz 2017.gada 13.aprīli iesniegšana izdrukas veidā skolas kancelejā, elektroniski – lana.ivanova@png.edu.lv
 
Piektdiena, 14.aprīlis
Lielā piektdiena
 
10. – 13.04. Skolas florbola turnīrs 4.-7.kl.
Līdz 28.04. Tematiskā izstāde “Pļaviņas – pilsēta mana”
Līdz 28.04. Politkluba vadīta nodarbība par ES 5.-12.klasēs audzināšanas stundu laikā (pēc vienošanās ar klases audzinātāju)

Darba plāns 3. – 7.aprīlis

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 3.aprīlis
 
 
Otrdiena, 4.aprīlis
Kristīgās mācības starpnovadu olimpiāde Jēkabpilī (piedalās V.Kaugere)
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Pasākums “Garšīgie likumi” 9.kl. skolēniem svinību zālē
16.00 – 18.30 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
18.00 2.a klases vecāku sapulce 114.kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 116.kab.
18.00 6.b klases vecāku sapulce 104.kab.
18.30 12. klases vecāku sapulce 201.kab.
19.00 10. klases vecāku sapulce 215.kab.
 
Trešdiena, 5.aprīlis
2., 3.mācību stundas laikā skolas matemātikas olimpiāde 4.klasēm 117.kab.
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 209.kab.
13.30 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova)
“Junior Achievement” organizētie tālākizglītības kursi Rīgā (M.Skrabutena)
 
Ceturtdiena, 6.aprīlis
Starpnovadu  (2.posma) olimpiāde 4.kl. skolēniem latviešu valodā un literatūrā I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās T.Rudbārža, R.Pakers, R.Mačs, R.Gregersons)
17.00 8.b klases vecāku sapulce 107.kab.
 
Piektdiena, 7.aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 7.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
5.b klases pasākums 310.kab.
1.a, 2.a, klašu mācību ekskursija
Konkursa „Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi” II kārta Jelgavā (piedalās A.Kapteine, E.Kaņepēja, B.Kaņepēja)
Konference “E – KLASE 2017″ Liepājā (L.Ivanova, I.Luksa)
Seminārs „Jauniešu pilsoniskās līdzdalība demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās atbildības” Rīgā (S.Stučka)
Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference “Matemātika kompetenču izglītībā” Talsos (I.Ņikoforova, V.Miķelsone)
 
3. – 7.04. Skolas florbola turnīrs 4.-7.kl.
3. – 7.04. Tematiskā izstāde “Pļaviņas – pilsēta mana”
3. – 28.04. Politkluba vadīta nodarbība par ES 5.-12.klasēs audzināšanas stundu laikā (pēc vienošanās ar klases audzinātāju)
6. – 10.04. ANO simulācijas spēle Ukrainā, Ļvivā (piedalās G.Kapteinis, A.Hermanis)
Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas seminars Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle)

Darba plāns 27. – 31. marts

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 27.marts
11.05. Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme 20.kab.
14.00 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 20.kab.
Latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes 8.-9.klasēm 3.posms (piedalās K.Davidova)
 
Otrdiena, 28.marts
9.00 – 12.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde informātikā 5. – 7.klasēm 19./20.kab. (piedalās: L.Bicāla, L.Lukss, U.Ivanova, A.Daugavietis, K.Ostrovskis, B.Skrabutena)
11.05 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un publicitātes darba grupas sanāksme 209.kab.
 
Trešdiena, 29.marts
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 316.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 116.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.
17.30 9.b klases vecāku sapulce 212.kab.
18.00 3.a klases vecāku sapulce 112.kab.
Lietišķās informātikas olimpiāde “Paskāla ritenis” Daugavpilī (piedalās B.Skrabutena, R.Milsons)
4. a klases mācību ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
 
Ceturtdiena, 30.marts
9.30 – 10.50 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasēm 107.kab. (1.grupa), darba vad. I.Briede
11.00 – 12.20 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasēm 107.kab. (2.grupa), darba vad. I.Briede
11.15 Konkursa “Dziedošā klase” uzstāšanās secības izloze:
1.- 4.kl. 116.kab.
5.-12.kl. 209.kab.
 
Piektdiena, 31.marts
Pēc 6.mācību stundas dežūru nodošana – pieņemšana 209.kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konkurss “Dziedošā klase” svinību zālē
18.00 Balle  “Ielūdz “Skolas blice”” svinību zālē
Projekta “SPORTO VISA KLASE” ceļojošā kausa izcīņa stafetēs Gulbenē (piedalās 3.b klase)
Seminārs “Izglītības iestādes vadītāja vietnieka amata pienākumi, darba plānošana un organizācija, metodiskā darbība un mācību procesa pārraudzība” Rīgā (L.Ivanova)
 
27. – 31.03. Tematiskā izstāde “Pasmaidi! Dzīve gaišāka kļūs!”- atb. A.Bērziņa, S.Stučka
Līdz 31.03. Literārās jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā “Solis” 

Darba plāns 20. – 24. marts

Skolā dežūrē 8.b klase

12. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pirmdiena, 20.marts
VSB konkursa “Vēsture ap mums” darba iesniegšana

Otrdiena, 21.marts
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 22.marts
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa 2.kārta Madonā (piedalās S.Eglītis)
Zemgales reģionālā 8. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference Jelgavā (piedalās G.Bizūns, G.Kapteinis, R.Milsons, Dž.Nikaļuka, P.Sondore, R.Vanaga)
Vidusskolas jaukto koru kopmēģinājums Aizkrauklē

Ceturtdiena, 23.marts
2.mācību stundas laikā 1.posma olimpiāde latviešu valodā 4.klasēm 103.kab.

Piektdiena, 24.marts
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
5.b klases pasākums 310.kab.
10.klases pasākums 215.kab.
Projekta “SPORTO VISA KLASE” ceļojošā kausa izcīņa stafetēs Daugavpilī (piedalās 4.b klase)
Politikas un tiesību Vidzemes reģiona atklātā olimpiāde (piedalās D.Bariņa)
Seminārs apmācība “Emocionālā inteliģence un tās nozīme kognitīvo procesu attīstībā” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

20.-24.03. Skolas volejbola turnīrs 8. – 12.kl.
20. – 24.03. Tematiskā izstāde “Melnās sliedes”
25.03. 5.klašu mācību ekskursija
Līdz 31.03. Literārās jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā “Solis” 

Darba plāns 13. – 17. marts

1. – 11. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 13.marts
9.00 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 209.kab.
 
Otrdiena, 14.marts
10.00 – 14.15 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 201. kab., darba vadītājs L.Ivanova
No 15.00 CE angļu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa), 315. kab., intervētājs V. Mičule
Pļaviņu novada ģimnāzijas darbinieku obligātā veselības pārbaude Aizkrauklē
Profesionālās pilnveides kursi “Uzdevumi vizuālajā mākslā” Jēkabpilī (D.Vēvere)
Skolu bibliotekāru seminārs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (S.Stučka)
 
Trešdiena, 15.marts
10.00 – 13.45 CE vācu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 215. kab., darba vadītājs I.Krastiņa
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova)
No 15.00 CE vācu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa), 104. kab., intervētājs R.Jakovļeva
Profesionālās pilnveides kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” Salas vidusskolā (I.Bicāla, A.Bērziņa, A.Lasmane, L.Ivanova)
Profesionālās pilnveides kursi “Uzdevumi vizuālajā mākslā” Jēkabpilī (D.Vēvere)
Latviešu valodas aģentūras profesionālās pilnveides kursi Rīgā (S.Stučka)
 
Ceturtdiena, 16.marts
10.00 – 14.15 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 309. kab., darba vadītājs M.Skrabutena
No 15.00 CE krievu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa), 104. kab., intervētājs T.Starčenko
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu” (S.Fjodorova, I.Baginska, I.Bicāla, S.Meldere, E.Valdberga, S.Fišmeistare, K.Balode, A.Lasmane)
 
Piektdiena, 17.marts
“Pārnovadu uzņēmēju dienās 2017” Aizkrauklē (M.Skrabutena)
UNESCO ASP seminārs ”Ievads medijpratībā” Rīgā (L.Ivanova, E.Valdberga)
 
18.03. SMU dalība “Pārnovadu uzņēmēju dienās 2017” Aizkrauklē

Darba plāns 6. – 10. marts

Skolā dežūrē 8.a klase

Pirmdiena, 6.marts
Ziņu iesniegšana (L.Ivanovai) par klašu komandām (dalībnieki, kapteinis, komandas nosaukums) 10.-12.klašu konkursam “Erudīts 2017”
10.-12.klašu konkursa “Erudīts 2017 uzdevumu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
 
Otrdiena, 7.marts
9.25-10.10 (ar atb. pasāk. 9.25-10.40) Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasēm: 6.a klasei – 216.kab. (darba vad. M.Skrabutena), 6.b klasei – 309.kab. (darba vad. I.Ozoliņa), 6.a klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 19.kab. (darba vad. Dz.Vanaga)
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.30 MP sanāksme 20.kab.
15.30 Metodisko komisiju sanāksmes
 
Trešdiena, 8.marts
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova, Dz.Vanaga, I.Luksa)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 209.kab.
 
Ceturtdiena, 9.marts
līdz plkst.16.00 II semestra starpvērtējumu izlikšana 4.-11.klasei
16.15 Konkurss “Erudīts” 10. – 12.klasei svinību zālē
Matemātikas valsts olimpiādes 3.posms 9. – 12.klasēm (piedalās E.Mahliņeca, S.Djubina, V.Miķelsone)
 
Piektdiena, 10.marts
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
13.00 Konkurss “Erudīts” 3. – 4.klasēm svinību zālē
II semestra starpliecību izsniegšana 4.-11.klasei
17.00 Modes nedēļas noslēguma pasākums 5.-12.klasēm svinību zālē
Dambretes Sadraudzības turnīrs Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (izbraukšana 14.30)
7.-9.klašu deju kolektīvu sadancis Skrīveros (izbraukšana 14.30)
Skolēnu ziemas čempionāts slēpošanā Siguldā
Matemātikas valsts olimpiādes 3.posms 9. – 12.klasēm Rīgā (piedalās E.Mahliņeca, S.Djubina, V.Miķelsone)
 
6. – 10.03. Modes nedēļa
6. – 10.03. Tematiskā izstāde “Skaistums izglābj pasauli!”
Līdz 10.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
Līdz 31.03. Literāras jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā “Solis”
11.03. Jaunsardzes mācību pārgājiens 

Darba plāns 27. februāris – 3.marts

Skolā dežūrē 9.b klase

Pirmdiena, 27.februāris
11.05 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
9.00-11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde vācu valodā 8.klasei 104.kab.(piedalās M.Langenfelde, V.Nikaļuka)
 
Otrdiena, 28.februāris
9.30-10.20 (ar atb. pasāk. 9.25-11.05) Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasēm: 6.a klasei – 215.kab. (darba vad. I.Krastiņa), 6.b klasei – 312.kab. (darba vad. A.Lasmane), 6.a klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 216.kab. (darba vad. Dz.Vanaga)
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 207.kab.
18.00 Skolas padomes sēde 201.kab.
 
Trešdiena, 1.marts
9.30-10.10 (ar atb. pasāk. 9.30-10.45) Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasēm: 3.a klasei – 112.kab. (darba vad. I.Baginska), 3.b klasei – 117.kab. (darba vad. S.Fišmeistare), 3.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 306.kab. (darba vad. O.Krasutina)
Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2017” 2.kārta Jēkabpils 3.vidusskolā (piedalās sākumskolas ansamblis)
 
Ceturtdiena, 2.marts
 
Piektdiena, 3.marts
2.mācību stundas laikā Draudzīgas skolas akcija “Iespējamā misija” 5. – 9.klasei
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
15.00 Šaha Draudzības turnīrs 211.kab.
 
27.02. – 3.03. Tematiskā izstāde “Profesiju daudzveidība”
Līdz 10.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
Līdz 31.03. Literāras jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā “Solis”

Darba plāns 20. – 24. februāris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 20.februāris

11.05 Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme 104.kab
Profesionālās pilnveides kursi fizikas skolotājiem Šveicē (V.Silovs)
 
Otrdiena, 21.februāris
1.mācību stundas laikā skolas olimpiāde informātikā 5.-7.klasēm 19./20.kab.
2. un 3.mācību stundas laikā (90 min.) VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei: 8.a klasei 312.kab. (darba vad. A.Lasmane), 8.b klasei – 311.kab. (darba vad. V.Rulle)
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.30 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2017” svinību zālē (piedalās sākumskolas ansamblis)
15.30 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
17.00 Mazā pedagoģiskās padomes sēde 10., 11. un 12.kl. skolēniem ar nepietiekamiem 1.semestra vērtējumiem  201.kab.
Starptautiskā dzimtās valodas diena – atb. Latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija
Seminārs, apmācība “Attiecības kā vērtība klases pozitīva mikroklimata veidošanā” Jēkabpilī (Dz.Vanaga)
Vēstures valsts 23.olimpiāde 12.klasēm (3.posms) Rīgā, LU Vēstures un filozofijas fakultātē (D.Bariņa, I.Krastiņa)
Profesionālās pilnveides kursi fizikas skolotājiem Šveicē (V.Silovs)
 
Trešdiena, 22.februāris
9.25 – 11.10 (ar atbalsta pasākumiem – līdz 12.05) Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasēm: 6.a klasei 201.kab. (darba vad. E.Valdberga), 6.b klasei – 306.kab. (darba vad. O.Krasutina), 6.a (ar atbalsta pasākumiem) – 211.kab. (darba vad. A.Seikovska)
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasei (piedalās: V.Adamoviča, Dzmitry Samul, R.Milsons, D.Bariņa) 20.kab.
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 316.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 116.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.
Skolēnu tikšanās ar ZZ Čempionāta pārstāvjiem svinību zālē
Konkursa dabaszinātņu, matemātikas un ekonomikas skolotājiem “Ekselences balva” fināls Mārupē un Rīgā (Inga Ozoliņa)
No 13.00 – Dalība darba grupā par valsts pārbaudes darbu veidošanu VISC Rīgā (I.Seipule)
Profesionālās pilnveides kursi fizikas skolotājiem Šveicē (V.Silovs)
 
Ceturtdiena, 23.februāris
9.30 – 10.10 (ar atbalsta pasākumiem – līdz 10.45) valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs ar kombinētu saturu (latviešu valodā) 3.klasēm – 3.a klasei 112.kab. (darba vad. I.Baginska), 3.b klasei – 118.kab. (darba vad. S.Fišmeistare), 3.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 216.kab. (darba vad. Dz.Vanaga)
Starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās P.Sondore, Dž.Nikaļuka, R.Vanaga, G.Kapteinis, G.Bizūns, R.Milsons)
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. un 9.klašu komandām 104.kab.
VISC organizētais seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem Rīgā (I.Luksa)
 
Piektdiena, 24.februāris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.klases mācību ekskursija
Vācu valodas 47.valsts olimpiādes 10.-12.klasei 3.posma 2.kārta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (I.Seipule)
 
20.-24.02. Dzimtās valodas dienai veltītu pasākumu organizēšana
20.-24.02. “Masļeņicas” nedēļas pasākumi
20. – 24.02. Tematiskā izstāde “Latviešu valoda – mācīta, pētīta, vētīta, pelta un tomēr saulē celta!”
Līdz 23.02. Izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” 1. Kārta
24.02. – 26.02. Ekoskolas ziemas forums (S.Fjodorova, M.Buševica, V.Adamoviča)
Līdz 10.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
Līdz 31.03. Literāras jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā “Solis”