Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 30. oktobris – 3. novembris

Skolā dežūrē 8.b klase
Rīcības dienas

Pirmdiena, 30.oktobris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.
Firmas “Procter & Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 309.kab.
Starptautiskā izglītības akcija ”Pasaules lielākā mācību stunda” materiālu iesniegšana UNESCO LNK

Otrdiena, 31.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
12.30 Skolotāju tikšanās ar RTU studentiem 201.kab.
15.25 Skolas darbinieku sanāksme 201.kab.
10.-12.klašu skolēnu tikšanās ar RTU studentiem
Politkluba piedalīšanās projekta “Eiropas pēdas Latvijā” pasākumā “Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa” Jēkabpils 2.vidusskolā
16.00 – 18.30 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
18.30 9.b klases vecāku sapulce 107.kab.
18.45 11. klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 1.novembris
12.30 Stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” 1.kārta skolas svinību zālē
Karjeras atbalsta pasākums 9., 11.klašu skolēniem “Pats savas nākotnes kalējs”
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (J.Nīcgale)

Ceturtdiena, 2.novembris
Erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” fināla ieraksts Latvijas televīzijā Rīgā (izbraukšana plkst. 12.45)

Piektdiena,3.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 5.a klases skolēniem 214.kab.
Pļaviņu novada projekta Nr.9.2.4.2./16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros lekcija 10.a klases skolēniem 214.kab.
17.00 “Helovīna ballīte” 5.-12.klasēm svinību zālē
Projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākums Valmierā

30.10. – 3.11. Izstāde “Kultūras mantojums lietojumā” 2.stāva tumšajā gaitenī, UNESCO ASP projekta ietvaros
4.11. Aizkraukles novada Sporta skolas atklātās sacensības biatlonā
1.11. – 10.11. 2.stāva gaišajā gaitenī Latvijas Okupācijas muzeja izstāde “Latvija 1939. – 1991.”

Darba plāns 23. – 27. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas

Pirmdiena, 23.oktobris
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (J.Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)

Otrdiena, 24.oktobris
No plkst.8.00 ikgadējās tehnisko darbinieku novērtēšana 110.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Dzīve Latvijas PSR” Rīgā (I.Krastiņa)

Trešdiena, 25.oktobris
13.00 Sākumskolas skolotāju tikšanās ar PII “Jumītis” pedagoģisko personālu
Starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” materiālu elektroniskas iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (I.Bērziņa)
Profesionālās pilnveides kursi “21.gs prasmes klasē” Rīgā (I.Bicāla)
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)

Ceturtdiena, 26.oktobris
Uzņēmējdarbības konference ”Uzdrīksties uzvarēt” Rīgā
LatSTE Ogrē (I.Ņikiforova)

Piektdiena,27.oktobris
Kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” Jēkabpilī (J.Nīcgale)
Konference “Skola – atbalsts jauniešu karjeras un darba tirgus izvēlē” Valmierā (I.Bērziņa)

23.- 25.10. Slēpošanas treniņnometne Alūksnē

Darba plāns 16. – 20. oktobris

Skolā dežūrē 8.a klase
Matemātikas nedēļa “Mēri un mērī”

Labo darbu nedēļa

 

Pirmdiena, 16.oktobris
VISC organizētais seminārs skolu teātru režisoriem Rīgā (A.Lindenberga)

Otrdiena, 17.oktobris
1., 2. mācību stundas laikā 1.posma olimpiāde matemātikā 5.-12.klasēm 207., 213.kab.
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
5.,6. mācību stundas laikā matemātikas pēcpusdiena 5.klašu skolēniem “Mēri un Mērī” svinību zālē
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201.kab.
Mazā pedagoģiskās padomes sanāksme 104.kab.
18.00 Skolas padomes sanāksme svinību zālē

Trešdiena, 18.oktobris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
4. mācību stundas laikā 1.posma olimpiāde bioloģijā 5.-12.klasēm 201.kab.
14.00 4.b klases vakars118.kab.
Konference ” Sadarbības efekts” Rīgā (L.Ivanova)
Līdz plkst. 17.00 ikgadējās tehnisko darbinieku novērtēšanas veidlapu iesniegšana skolas kancelejā
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvlaikā iesniegšana kancelejā

Ceturtdiena, 19.oktobris
Līdz mācību stundu beigām starpvērtējumu izlikšana 4.-12.klasei
Profesionālās pilnveides kursi “Vērtībizglītības integrēšana mācību un audzināšanas darbā” Rīgā (A.Lasmane)
Konference “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” Rīgā (J.Nīcgale)
Psihologu MA seminārs apmācība “Relaksācijas metožu pielietojums psihologa darbā – psihologa veiksmes atslēga” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

Piektdiena,20.oktobris
13.00 Karjeras izglītības pasākums “Pielaiko profesiju cepuri” 1.-4.klasēm
Konference “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” Rīgā (J.Nīcgale)
Starpliecību izsniegšana 4.-12.klašu skolēniem
Līdz plkst.17.00 9.-12.klašu audzinātājiem iesniegt ziņas par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem

13.-22.10 Vizualizācija par senajiem mēriem mācību kabinetos
16.-20.10. Tematiskā izstāde “Izdevniecības Atēnas grāmatas par ievērojamiem cilvēkiem pasaulē” skolas bibliotēkā
16.-20.10. UNESCO nedēļas aktivitāšu materiālu apkopošana
21.10. Folkloras skolotāju seminārs Rīgā (A.Lindenberga)

Darba plāns 09. – 13. oktobris

UNESCO nedēļa Latvijā
Dalība akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” projekta UNESCO ASP ietvaros
Skolā dežūrē 9.b klase

Pirmdiena, 9.oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 209.kab.

Otrdiena, 10.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 MK sanāksmes
Tautu deju kolektīvu vadītāju seminārs Rīgā (G.Kruka)

Trešdiena, 11.oktobris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.

Ceturtdiena, 12.oktobris
Budžeta pieprasījumu iesniegšanas S.Kupčai pēdējā diena
Dalība LTV1 erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” ierakstā Rīgā

Piektdiena,13.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Matemātikas nodarbība 11.klasei Swedbank programmā ”Dzīvei gatavs”
Seminārs “Sporto visa klase” projekta ietvaros Rīgā (I.Bērziņa, J.Eiduks, S.Meldere)
2. – 20.10. Dambretes Rudens turnīrs (216., 204.kab.)
13. – 22.10. Plakāti par senajiem mēriem – vizualizācija mācību kabinetos

Darba plāns 2. – 6. oktobris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 2.oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 209.kab.

Otrdiena, 3.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas jubilejas noformēšanas darba grupas sanāksme 201.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.
15.30 Skolas jubilejas scenārija darba grupas sanāksme 201.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālas skolu sacensības rudens krosā „Jaujas”

Trešdiena, 4.oktobris
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 311.kab.

Ceturtdiena, 5.oktobris
11.05 10.a,10.b klases skolēnu tikšanās ar RTU pārstāvjiem 215.kab.
Junior Achievement Latvija organizētie kursi Rīgā (M.Skrabutena)

Piektdiena, 6.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
17.00 Pasākums “ESI SVEICINĀTS VIDUSSKOLĀ!” svinību zāle

2. – 6.10 10.klašu iestājpārbaudījumi vidusskolā
2. – 20.10 Dambretes Rudens turnīrs (216., 204.kab.)
Gatavošanās UNESCO nedēļas aktivitātēm

7.10. Odzienas skolai 125 – salidojums, koncerts, tikšanās ar skolotājiem, atpūtas vakars-balle.

Darba plāns 25. – 29. septembris

Skolā dežūrē 10.b klase
Skolas rudens kross

Pirmdiena, 25.septembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 26. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme 20.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
17.30 2.a klases vecāku sapulce 113.kab.
17.30 3.a klases vecāku sapulce 114.kab.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 313.kab.
17.30 6.b klases vecāku sapulce 310.kab.
17.30 10.a klases vecāku sapulce 311.kab.
17.30 12. klases vecāku sapulce 316.kab.
18.00 8.a klases vecāku sapulce 27.kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 112.kab.
VISC organizētais seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Pedagogu tarifikācijas sarakstu izveides pēdējā diena un iesniegšana novada domē

Trešdiena, 27.septembris
11.30 Projekta UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 117.kab.
17.30 5.a klases vecāku sapulce 315.kab.
17.30 5.b klases vecāku sapulce 216.kab.
VISC organizētais seminārs skolēnu skatuves runas pedagogiem Rīgā (S.Stučka)
Seminārs “Izglītības iestādes vadītāja darbs ar iekšējiem normatīvajiem aktiem: to izveide, pielietojums un pārraudzība” Rīgā (I.Luksa)
VS – 1 atskaites iesniegšanas pēdējā diena

Ceturtdiena, 28. septembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201. kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 316.kab.
16.30 Piemiņas brīdis Bārukalna kapsētā (plkst.16.15 izbraukšana no skolas)
17.30 7.b klases vecāku sapulce 104.kab.
17.30 8.b klases vecāku sapulce 209.kab.
17.30 9.a klases vecāku sapulce 311.kab.

Piektdiena, 29. septembris
Pašpārvaldes/ Skolotāju diena
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
19.00 7.a klases un vecāku sporta pasākums ” Visi kopā”
“OMAs” meža stādīšana, “Meža ekspedīcija” – Ekoskola –
Mācību ekskursija UNESCO ASP ietvaros uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā (piedalās 9.ab klašu skolēni (pēc apstiprinātā saraksta))

Darba plāns 18. – 22. septembris

Drošības nedēļa
Piedalīšanās starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” UNESCO ASP ietvaros
Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 18.septembris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
11.05 Skolas grāmatas darba grupas sanāksme 20.kab.

Otrdiena, 19. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Mantojuma izglītības akcija “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” LNB, Rīgā,  UNESCO ASP projekta ietvaros (V.Adamoviča, E.Klaucāne, A.Bite, E.Bogdanovičs, I.Krastiņa)
6.a, 6.b klases ekskursija uz  Kalsnavas arborētumu (LVM Meža ekspedīcija)

Trešdiena, 20.septembris
11.05 “Draudzīgā skola” klašu pārstāvju sanāksme 311.kab.
VISC organizētais seminārs interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
MK gada darba plānu iesūtīšanas (lana.ivanova@png.edu.lv) pēdējā diena

Ceturtdiena, 21. septembris
11.05 Zinātniskās padomes sanāksme 215.kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 118.kab.
17.30 3.b klases vecāku sapulce 116.kab.
Skola2030 konference «Vērtēt, lai mācītos» Cēsīs (V.Rulle, I.Ņikiforova, I.Briede, E.Valdberga

Piektdiena, 22. septembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
“Olimpiskā diena 2017”
18.00 10.b klases vecāku sapulce 214.kab.
18. – 21.09. “Olimpiskās dienas 2017” vingrošanas kompleksa gatavošana
18. – 20.09.  Futbola nedēļa 2. -9.kl.

23.09. Skolas darbinieku ekskursija
23. – 24.09. Jaunsardzes vispārējās fiziskās sagatavotības testu dienas nometne

Darba plāns 11. – 15. septembris

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 11.septembris
Klašu audzinātāju tematisko plānu iesūtīšanas pēdējā diena.
Mācību priekšmetu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena.

Otrdiena, 12. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
14.00 VEF konkursā laimētā strītbola groza uzstādīšana skolas stadionā.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
15.45 Klašu audz. MK sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 13.septembris
11.00 Skolēnu pašpārvaldes prezidenta un ministru vēlēšanas svinību zālē.
13.00 Pļaviņu novada domes organizēta apmācība 20.kab.
Ieskaišu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena.
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesūtīšanas pēdējā diena.

Ceturtdiena, 14. septembris
Drošības diena svinību zālē:
11.00-11.30 5.-8.klase;
13.00 1.-4.klase.
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem Rīgā

Piektdiena, 15. septembris
11.00 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab.
“Olimpiskās dienas 2017” seminārs Rīgā.
Interešu izglītības pulciņu un fakultatīvo nodarbību dalībnieku sarakstu iesūtīšana.
“Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana” Kursi Jēkabpilī.
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai iesūtīšanas pēdējā diena:
• skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā un skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu;
• skolēniem ar speciālām vajadzībām (ar medicīniskās komisijas atzinumu), kuri ir integrēti vispārējās izglītības klasē.

Darba plāns 4. – 8. septembris

Skolā dežūrē 12.klase

Pirmdiena, 4.septembris
 
Otrdiena, 5.septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.45 Metodisko komisiju sanāksmes – atb.
Klašu fotografēšanās
 
Trešdiena, 6.septembris
Klašu fotografēšanās
 
Ceturtdiena, 7.septembris
 
Piektdiena, 8. septembris
 

Darba plāns 28.augusts – 1. septembris

Pirmdiena, 28.augusts
10.00 Klašu audzinātāju metodikās komisijas sanāksme 209.kab.
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00  1.,2.klase
12.00 – 15.00 3.,4.klase
Metodiski praktiskā konference Rīgā “Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši” Rīgā (I.Ņikiforova, A.Seikovska, E.Valdberga, I.Briede)
 
Otrdiena, 29.augusts
10.00 Metodiskās padomes sanāksme 201.kab.
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00  5.,6.klase
12.00 – 15.00 7.,8.klase
Skolu psihologu MA sanāksme Jēkabpilī (Dz.Vanaga)
Seminārs “Izglītības iestādes administratīvā un finansiāli – saimnieciskā vadība” Rīgā (I.Luksa)
18.00 1.ab klašu vecāku sapulce 103., 115.kab.
 
Trešdiena, 30.augusts
9.00   Skolas darbinieku tikšanās ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju A.Luksu 201.kab.
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde 201.kab.
 
Ceturtdiena, 31.augusts
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 15.00  9.-12.klase
 
Piektdiena, 1. septembris
Zinību diena:
9.00 tikšanās ar klašu audzinātājiem
9.30 Svinīgā līnija
10.30 Audzinātāja stunda un adaptācijas pasākumi