Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 3. – 7. decembris

Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 3.decembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102.kab.
13.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Darbu iesniegšana skolēnu zīmējumu konkursam “Manas pamattiesības Satversmē” 215.kab. I.Krastiņai

Otrdiena, 4.decembris
6.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde fizikā 207.kab.
14.50 Filmas “Tēvs Nakts” apmeklējums 8. – 12.kl.
Seminārs “Valsts kontroles atzinums par mērķdotācijām pedagogu atlīdzībā” Rīgā (L.Ivanova)

Trešdiena, 5.decembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.15 Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 203.kab. (M.Skrabutena, J.Nīcgale, E.Valdberga, I.Baginska)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 8.b klasei 104.kab.
Mācību ekskursija Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros uz Zinātkāres centru “ZINOO” Cēsīs

Ceturtdiena, 6.decembris
Seminārs ”Komunikācijas labirinti – iespējas un izaicinājumi” Rīgā (J.Nīcgale)

Piektdiena,7.decembris
Skaļās lasīšanas konkurss 5. – 6. klasēm Svinību zālē
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

3. – 7.12 Skolas noformēšana Ziemassvētku noskaņās – atb. I.Volane, S.Fjodorova
1. – 21.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētki nāk…” – skolas bibliotēkā
10.12. Otrā advente
3. – 21.12. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai 9. – 12.klašu grupai

Darba plāns 26. – 30. novembris

Skolā dežurē 10. klase
“Pieklājības un atbildības nedēļa”

Pirmdiena, 26.novembris
8.15 Mazā PP sanāksme 312.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 216.kab.
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros nodarbību cikls “Atkarību mazināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība” Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a,b svinību zālē, 10. klašu jauniešiem 209.kab.

Otrdiena, 27.novembris
7.55 11.klašu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 216.kab.
12.20 Mazā PP sanāksme 212.kab.
15.30 Pašdarbības kolektīvu vadītāju sanāksme 102.kab.
15.30 MK sanāksmes
10.kl. un 11.b kl. skolēna E.Tropika ZPD pieteikumu iesniegšana 215.kab
12.00 Iniciatīvas “Latvijas Skolas Soma” ietvaros Teātra izrāde “Trīs sivēntiņi un vilks” 1.-4.kl. Pļaviņu kultūras centrā
Seminārs “Starpdisciplinaritāte mākslas muzejā” Rīgā (I.Skolmeistere)

Trešdiena, 28.novembris
7.55 11.klašu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 310.kab.
Ekoskolu koordinatoru profesionālās kompetences pilnveides kursi Rīgā (I.Bērziņa)

Ceturtdiena, 29.novembris
10.00 Bioloģijas olimpiāde (40.valsts olimpiādes II posms) 9.– 12.kl. (L.E.Pitjukeviča, K.Priede, K.Davidova, B.Skrabutena, A.Žukova, E.Luksa, A.Daugavietis, M.Ķirsis, L.Liepiņa, L.Janoviča, A.K.Kriņicka, V.Adamoviča) 20.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 215.kab.
12.15 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
15.30 Mazā PP sanāksme 316.kab.
Ekoskolu koordinatoru profesionālās kompetences pilnveides kursi Rīgā (I.Bērziņa)
Aizkraukles novada Sporta skolas kausa izcīņa basketbolā jauniešiem (2000.g.dz.) Koknesē

Piektdiena,30.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.15 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 4.a klasei 114.kab., 4.b klasei 116.kab.
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros nodarbību cikls “Atkarību mazināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība” Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a,b svinību zālē, 10. klašu jauniešiem 204.kab.
Melnās kafijas vakars Rīgā
Sociālo pedagogu MA pieredzes apmaiņas seminārs Rīgā (S.Fjodorova)

1.12. Stāstnieku konkursa “TECI,TECI,VALODIŅA 2018” fināls Rīgā (K.Kondrāte)
26.- 30.11. Pavadi brīvo laiku lietderīgi. Nāc un spēlē galda spēles bibliotēkā! Galda spēļu turnīri
2.12. Pirmā advente

Darba plāns 19. – 23. novembris

Skolā dežurē 11.b klase

Pirmdiena, 19.novembris
Brīva diena

Otrdiena, 20.novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 – 13.00 Vēstures olimpiādes pilotprojekts tiešsaistē 9. – 12.klasēm 19.kab. (piedalās: V.Trokša, K.Priede, A.Esiņa, K.Ostrovskis, R.M.Pitjukevičs, E.Luksa, B.Skrabutena, A.Cukanova, A.Daugavietis)
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
11.05 “Draudzīga skola”sanāksme 313.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 27.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.
Psihologu seminārs, apmācība “Psihologu atzinumu sagatavošanas un izstrādes vadlīnijas”, Jēkabpilī (D.Vanaga)
Konference “Domājam, mācāmies, dzīvojam globāli” Rīgā (E.Valdberga)

Trešdiena, 21.novembris
11.05 Mazā PP sanāksme 27.kab.
11.05 Mazā PP sanāksme 313.kab.
12.00 – 14.00 Tiešsaistes programmas “Lietvaris” apmācība Pļaviņu novada domē (L.Ivanova, S.Bērziņa)

Ceturtdiena, 22.novembris
Aizkraukles novada Sporta skolas kausa izcīņa basketbolā jauniešiem (2000.g.dz.) Koknesē
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros nodarbību cikls “Atkarību mazināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība” Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.ab svinību zālē, 10. klašu jauniešiem 204.kab.
12.15 Mazā PP sanāksme 216.kab.

Piektdiena,23.novembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums „Izmēģini pats” 1. – 4. kl.
ZPD darbu un prezentāciju elektroniska iesūtīšana uz e-pastu iveta.krastina@png.edu.lv
Mācību priekšmetu skolotājiem veidlapas par paveikto darbā ar
skolēnu nepietiekamajiem vērtējumiem uz 16.11.2018. iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski uz e-pastu lana.ivanova@png.edu.lv )

5.11.-23.11 Tematiskā izstāde „ Latvijai 100” skolas bibliotēkā
20.- -30.11. Pavadi brīvo laiku lietderīgi. Nāc un spēlē galda spēles bibliotēkā!

Darba plāns 12. – 16. novembris

Skolā dežurē 11.a klase

Pirmdiena, 12.novembris
Latvijas valsts dibināšanas simulācijas pasākums “Tikšanās vieta Rīgas pilsētas II teātris” Rīgā
Starpnovadu ierindas skate Neretā (piedalās 6.a,11.a kl.)

Otrdiena, 13.novembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK 201.kab.

Trešdiena, 14.novembris
Firmas “Procter &Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 214.kab.
Projekta Nr.9.2.4.2/16/I/091 “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros nodarbību cikls “Atkarību mazināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība” Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.ab un 10. klašu jauniešiem 209.kab.
Erudītu konkurss UNESCO ASP projekta ietvaros “UNESCO Azartiskākie Simtgades Prātnieki” Ozolnieku vidusskolā (piedalās: R.M.Pitjukevičs, B.Skrabutena, E.Luksa, A.Mežmale, A.Kapteine, L.Liepiņa)

Ceturtdiena, 15.novembris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) Olimpiāde vācu valodā 10.-12.kl. (piedalās: M.Langenfelde, K.Davidova, A.Kapteine, S.Djubina, D.Samul) 104.kab.
MOT nodarbības 7.ab klašu skolēniem

Piektdiena,16.novembris
8.30 LR Proklamēšanas 100.gadadienai veltīts pasākums sporta zālē
“Latvijas stunda” – atb.1.-4.kl.audz.
11.15 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.a, 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konkursa “Latvijas spēks – vārdā, Latvijas spēks dziesmā” pēdējā diena

5.11.-23.11 Tematiskā izstāde „ Latvijai 100” skolas bibliotēkā
12. – 30.11 Skolas basketbola turnīrs 6. – 8.kl.

Darba plāns 5. – 9. novembris

Skolā dežurē 12. klase

Pirmdiena, 5.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 12. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 6.novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Seminārs “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē” Madonā

Trešdiena, 7.novembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 102.kab.

Ceturtdiena, 8.novembris
13.00 Mārtiņdienas ieskandināšana, Mārtiņdienas tirgus 1. – 4. klase
Stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA” starpnovadu kārta Ķeguma komercnovirziena vidusskolā (piedalās: K.A.Avotiņa, I.Lindenberga, K.Kondrāte, R.Ruciņš-Vējiņš, L.E.Pitjukeviča)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)
Rokoperas “Lāčplēsis” apmeklējums (11.ab klases)

Piektdiena,9.novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 12., 11.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
9.30 Ierindas skates atklāšana 5.-8. un 9-12.klašu grupā
MOT nodarbības 8.a,b klasēm
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Rīgā (L.Ivanova)

11.11. Lāpu gājiens uz Brīvības cīņās kritušo karavīru kapiem
5.11.-23.11 Tematiskā izstāde „ Latvijai 100” skolas bibliotēkā

Darba plāns 29. oktobris – 2. novembris

Skolā dežurē 8.b klase
29.10-2.11. Ekoskolas Rīcības dienas -2018

Pirmdiena, 29. oktobris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 102.kab.
12.15 Mazā PP sanāksme 216.kab.
13.00 D. Rijnieka koncertprogramma 1.-4.kl. “Manas mājas” svinību zālē
17.30 8.a klases vecāku sapulce 20.kab.

Otrdiena, 30. oktobris
Starpnovada (II posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12.kl. (izbraukšana no skolas plkst.8.20) (piedalās: A. Kapteine, L. Janoviča, S. Djubina, E. Bogdanovičs
15.30 – 17.30 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
17.30 Vecāku kopsapulce un izglītojoša lekcija vecākiem “Kā būt par vecāku 21.gadsimtā.” svinību zālē

Trešdiena, 31. oktobris
4.a, 4.b, 5.b, 6.b projekta “Sporto visa klase ” atklāšanas pasākums Rīgā
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Daugavpilī (L.Ivanova)
Vācu valodas skolotāju seminārs Rīgā (R.Jakovļeva)
Konference-domnīca “Iespējas, izaugsme un drošība internetā un dzīvē” Rīgā (A.Bērziņa)

Ceturtdiena, 1. novembris
9.00 Stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa” 1.kārta svinību zālē
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)

Piektdiena, 2. novembris
17.00 “Helovīna ballīte” 5.-12.klasēm svinību zālē
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (J.Nīcgale)

29.10 – 2.11. Raganu izstāde skolas bibliotēkā
3.11. Aizkraukles novada Sporta skolas atklātās sacensības biatlonā
3.11. Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas sanāksme Rīgā (A. Lasmane)

Darba plāns 22. – 26. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas

 

Pirmdiena, 22. oktobris
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
Piedalīšanās LTV raidījumā “Vēstures skolotājs” (A.Mežmale, L.Liepiņa, A.Kapteine) – atb.I.Krastiņa
Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” Jēkabpilī (S. Dārziņš)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Otrdiena, 23. oktobris
9.00 Arodbiedrības biedru sapulce 112.kab. – atb. I.Baginska
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
Piedalīšanās LTV raidījumā “Vēstures skolotājs” (A.Mežmale, L.Liepiņa, A.Kapteine) – atb.I.Krastiņa
Projekta “Sporto visa klase” seminārs Rīgā (S.Meldere)
Iepazīšanās ar interaktīvo tāfeļu jaunākajām iespējām Rīgā (I.Bicāla, E.Valdberga, V.Miķelsone)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Trešdiena, 24. oktobris
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Seminārs “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai” svinību zālē (piedalās visi pedagogi) – atb.L.Ivanova
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Ceturtdiena, 25.oktobris
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnologijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Sākumskolas mācību jomas koordinatoru sanāksme Rīgā (I.Lazda)
Profesionālās pilnveides kursi “Dzīve padomju laikā” Rīgā (I.Krastiņa)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Piektdiena, 26.oktobris
Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference Jelgava (I.Krastiņa)
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)
3.b, 4.b klašu ekskursija – atb. K.Balode, S.Meldere
Seminārs “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” Jēkabpilī (E.Valdberga, V.Platgalve, L.Ivanova)

Darba plāns 15.-19. oktobris

Skolā dežurē 8.a klase

Labo darbu nedēļa

 

Pirmdiena, 15. oktobris

1.,2. mācību stundas laikā I posma (Skolas) olimpiādes matemātikā 5. – 12.klasēm 212., 213.kab.
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 201.kab.
Dalība Junior Achievement Latvija rīkotā Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju uzņēmējdarbības konferencē “Uzdrīksties uzvarēt” (piedalās: A. Aizporietis, B. B. Damberga, K. Davidova, K. Dedela, L. Fridrihsone, L, Jankalāne, B. Kaņepēja, E. Kaņepēja, L. Lauva, E. Lazdiņš, A. Mežmale, S. Seliverstova, D. K. Ošiņš, V. Nikaļuka, R. Jankuns, S. Balode, E. L. Pitjukeviča, K. Priede)

Otrdiena, 16. oktobris

11.05 Ekoskolas sanāksme 102.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Sociālās un pilsoniskās mācību jomas un Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (M.Skrabutena, J.Nīcgale)

Trešdiena, 17. oktobris

11.05 5.-12.klašu  Kultūras un mākslas grupas sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu  Mediju un sabiedrisko attiecību grupa 209.kab.
11.05 5.-12.klašu  Vides un kārtības grupa 102.kab.
11.05 5.-12.klašu  Kompetenču grupa  20.kab.
11.05 5.-12.klašu  Sporta grupa sporta zālē
Karjeras pasākums 9. – 12. klasēm “Sāc domāt par karjeru jau šodien”
Seminārs “Vardarbība skolā. Emocionālie un tiesiskie aspekti” Rīgā (S. Fjodorova)
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu rudens brīvlaikā iesniegšana skolas kancelejā
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Rēzeknē (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 18.oktobris

I posma (skolas) olimpiāde angļu valodā 10. – 12.kl.
I posma (skolas) olimpiāde vācu valodā 10. – 12.kl.
MOT nodarbība 7.klašu skolēniem
1.a, 2.a klases mācību ekskursija
Līdz mācību stundu beigām starpvērtējumu izlikšana 4.-12.klasei
Dabas zinātņu mācību jomas, Matemātikas mācību jomas un Tehnoloģiju mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (E.Valdberga, I.Ņikiforova, I.Volane)
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnologijas” Rīgā (J.Nīcgale)

Piektdiena, 19. oktobris

12.10 Ekoskolas aktivitāte “Draugos ar dabu”
3.mācību stundas laikā I posma (skolas) olimpiāde bioloģijā 9. – 12.klasēm 201.kab.
Starpliecību izsniegšana 4.-12.klašu skolēniem
Līdz plkst. 17.00 9.-12.klašu audzinātājiem iesniegt ziņas direktora vietniecei izglītības jomā L. Ivanovai par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.-12.klašu skolēniem”
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
R. Blaumaņa domrakstu konkursa darbu iesniegšanas pēdējā diena

15.-31.10. Tematiskā izstāde “Enciklopēdiju pasaulē” skolas bibliotēkā
21.10 Slēpotāju kross 2018
8.10. – 31.10. 8.a klases dalība Vislatvijas putras programmā
25.09. – 25.10. UNESCO ASP akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Darba plāns 8.-12.oktobris

Skolā dežurē 9.b klase

UNESCO nedēļa  „Izstāsti mantojumu”

Pirmdiena, 8.oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 201.kab.

Otrdiena, 9.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova, Dz.Vanaga)
15.30 MK sanāksme – sadarbības stundu plānošana/analīze
17.30 6.b klase vecāku sapulce 216.kab.
18.00 9.a klases vecāku sapulce 27.kab.
18.00 9.b klases vecāku sapulce 209.kab.
Informatīvs seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas un valodu mācību jomas koordinatoriem Rīgā (V.Rulle, O.Krasutina, I.Ozoliņa)

Trešdiena, 10.oktobris
11.05 Kultūras un mākslas grupas sanāksme 102.kab.
11.05 Mediju un sabiedrisko attiecību grupa 103.kab.
11.05 Vides un kārtības grupa 102.kab.
11.05 Kompetenču grupa  20.kab.
11.05 Sporta grupa sporta zālē
Budžeta pieprasījumu 2019.gadam iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā vai direktora vietniecei saimnieciskajos jautājumos S.Kupčai

Ceturtdiena, 11.oktobris
2.b klases mācību ekskursija
17.00 8.b klases vecāku sapulce 104.kab.

Piektdiena,12.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
16.00 Pasākums “SVEIKS, VIDUSSKOLĒN!” svinību zālē
Konference “Mērķtiecīgas karjeras attīstības atbalsta pilnveide” Rīgā (I.Bērziņa)
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)
4.b klases ekskursija

8.-12.10 10.klašu iestājpārbaudījumi vidusskolā
8.10. -12.10  Tematiskā izstāde „ Dodies pretī rudenim…” skolas bibliotēkā
8.10. – 31.10. 8.a klases dalība Vislatvijas putras programmā
25.09. – 25.10. UNESCO ASP akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Darba plāns 1. – 5. oktobris

Oktobris –  Labo darbu mēnesis!

Skolā dežurē 9.a klase

 

Pirmdiena, 1. oktobris

11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 209.kab.
Metodisko komisiju darba plānu iesniegšanas pēdējā diena
Politkluba organizētā 13. Saeimas vēlēšanu simulācija 215. kabinetā

Otrdiena, 2. oktobris

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 313.kab.
15.30 Skolotāju un darbinieku sanāksme 201.kab.
Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 203.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālas skolu sacensības rudens krosā „Jaujas”

Trešdiena, 3. oktobris

Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 4. oktobris

MOT nodarbības 7.ab klasēm
17.30 7.a klases vecāku sapulce 201.kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 201.kab.
Seminārs iniciatīvas “Skolas soma” koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)

Piektdiena, 5. oktobris

Pašpārvaldes diena
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)
Seminārs “Jaunumi dokumentu noformēšanā” Jēkabpilī (S. Bērziņa)

Gatavošanās UNESCO nedēļas aktivitātēm
01.10 – 06.10  Tematiskā izstāde „ Mana bērnības grāmatiņa” skolas bibliotēkā