Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 8.-12.oktobris

Skolā dežurē 9.b klase

UNESCO nedēļa  „Izstāsti mantojumu”

Pirmdiena, 8.oktobris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 201.kab.

Otrdiena, 9.oktobris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova, Dz.Vanaga)
15.30 MK sanāksme – sadarbības stundu plānošana/analīze
17.30 6.b klase vecāku sapulce 216.kab.
18.00 9.a klases vecāku sapulce 27.kab.
18.00 9.b klases vecāku sapulce 209.kab.
Informatīvs seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas un valodu mācību jomas koordinatoriem Rīgā (V.Rulle, O.Krasutina, I.Ozoliņa)

Trešdiena, 10.oktobris
11.05 Kultūras un mākslas grupas sanāksme 102.kab.
11.05 Mediju un sabiedrisko attiecību grupa 103.kab.
11.05 Vides un kārtības grupa 102.kab.
11.05 Kompetenču grupa  20.kab.
11.05 Sporta grupa sporta zālē
Budžeta pieprasījumu 2019.gadam iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā vai direktora vietniecei saimnieciskajos jautājumos S.Kupčai

Ceturtdiena, 11.oktobris
2.b klases mācību ekskursija
17.00 8.b klases vecāku sapulce 104.kab.

Piektdiena,12.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
16.00 Pasākums “SVEIKS, VIDUSSKOLĒN!” svinību zālē
Konference “Mērķtiecīgas karjeras attīstības atbalsta pilnveide” Rīgā (I.Bērziņa)
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)
4.b klases ekskursija

8.-12.10 10.klašu iestājpārbaudījumi vidusskolā
8.10. -12.10  Tematiskā izstāde „ Dodies pretī rudenim…” skolas bibliotēkā
8.10. – 31.10. 8.a klases dalība Vislatvijas putras programmā
25.09. – 25.10. UNESCO ASP akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”

Darba plāns 1. – 5. oktobris

Oktobris –  Labo darbu mēnesis!

Skolā dežurē 9.a klase

 

Pirmdiena, 1. oktobris

11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 209.kab.
Metodisko komisiju darba plānu iesniegšanas pēdējā diena
Politkluba organizētā 13. Saeimas vēlēšanu simulācija 215. kabinetā

Otrdiena, 2. oktobris

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 313.kab.
15.30 Skolotāju un darbinieku sanāksme 201.kab.
Pedagogu profesionālas darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 203.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālas skolu sacensības rudens krosā „Jaujas”

Trešdiena, 3. oktobris

Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)

Ceturtdiena, 4. oktobris

MOT nodarbības 7.ab klasēm
17.30 7.a klases vecāku sapulce 201.kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 201.kab.
Seminārs iniciatīvas “Skolas soma” koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)

Piektdiena, 5. oktobris

Pašpārvaldes diena
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)
Seminārs “Jaunumi dokumentu noformēšanā” Jēkabpilī (S. Bērziņa)

Gatavošanās UNESCO nedēļas aktivitātēm
01.10 – 06.10  Tematiskā izstāde „ Mana bērnības grāmatiņa” skolas bibliotēkā

Darba plāns 24. – 28. septembris

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 24.septembris

Brīva diena

Otrdiena, 25. septembris

MOT nodarbības 8.ab klasēm
12.15 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201.kab.
17.30 4.a klases vecāku sapulce 114.kab.
18.00 12. klases vecāku sapulce 215.kab.

Trešdiena, 26.septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
17.30 6.a klases vecāku sapulce 316.kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 116.kab.
Seminārs pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv ):
• skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā un skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu;
• skolēniem ar speciālām vajadzībām (ar medicīniskās komisijas atzinumu), kuri ir integrēti vispārējās izglītības klasē.

Ceturtdiena, 27. septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
Konference “Lietpratība pamatizglītībā” Rīgā (A.Lasmane, I.Ņikiforova, E.Valdberga, M.Skrabutena, L.Ivanova)
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem Rīgā (O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides kursi “Zinātnisko un lietišķo izglītības pētījumu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (V.Platgalve)

Piektdiena, 28. septembris

Eiropas Sociālā fonda  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- Mobilā demonstrāciju laboratorija „Tehnobuss”
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
18.00 11.b klases vecāku sapulce 214.kab.
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)

24.09 -28.09  Tematiskā izstāde „ Bibliotēkas jaunieguvumi” skolas bibliotēkā

Darba plāns 17. – 21. septembris

Drošības nedēļa

Skolā dežurē 11.b klase

Pirmdiena, 17.septembris 11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme svinību zālē
13.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde 1.-4.kl. svinību zālē
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I.Reitere, I.Balode)

Otrdiena, 18. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
15.30 MK sanāksmes

18.00 1.a klases vecāku sapulce 112. kab.
Repertuāra apguves seminārs tautas deju kolektīvu virsvadītājiem un deju kolektīvu vadītājiem (I.Reitere, I.Balode)

Trešdiena, 19.septembris
6.ab klasēm dalība LVM Meža ekspedīcijā, Tomē
Līdz plkst. 17.00 interešu izglītības pulciņu dalībnieku sarakstu iesūtīšana elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J.Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 20. septembris
MOT nodarbība 7.a, 7.b klases skolēniem
17.30 3.b klases vecāku sapulce 117.kab.
VISC organizētais seminārs interešu izglītības un audzināšanas darba  koordinatoriem Rīgā (J.Nīcgale)
Orientēšanās sacensības “Latvijas teritorija krusta karu laikā. Saules kauja” Skrīveros (Piedalās: A.Kitajeva, K.Kondrāte, P.B.Mežmale, A. Gorpeņuka, G.Eizāns, U.Ivanova, M.Krēbss, E.Visocka, L.E. Pitjukeviča, A.Mežmale, M. Ķirsis, S. Djubina)
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros filmas “Bille” (pēc V.Belševicas darba “Bille” motīviem) apmeklējums Pļaviņu kultūras centrā
19.00 Vecāku sapulce 5.a klasei 212.kab.

Piektdiena, 21. septembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10., 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Latvijas Olimpiskā sporta diena 2018
Līdz plkst. 17.00 atbalsta personāla, programmas “Ekoskola”, projekta “Draudzīga skola” darba plānu iesniegšana skolas kancelejā un elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J.Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv )
Dalība seminārā “Skolēnu mācību uzņēmumu darbnīca 2018” Rēzeknē

17.09. – 20.09 “Olimpiskās dienas 2018” vingrošanas kompleksa gatavošana
17.09. – 20.09.  Futbola nedēļa 2. – 9.kl.
17.09. – 21.09. Tematiskā izstāde „Dzejas dienas 2018” skolas bibliotēkā
22.09. – Ģimenes sporta diena 8.a kl., sporta zālē

Darba plāns 10. – 14. septembris

Skolā dežurē 11.a klase

Pirmdiena, 10.septembris

11.05 Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas svinību zālē
Klašu audzinātāju tematisko plānu iesūtīšanas pēdējā diena elektroniski direktora vietniecei audzināšanas darbā J. Nīcgalei (jolanta.nicgale@png.edu.lv)
Mācību priekšmetu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L.Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Otrdiena, 11. septembris

Planetārija nodarbības 1.-9.klašu skolēniem ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros
15.30 Skolotāju  sanāksme par ZPD aktualitātēm 215.kab.
“Olimpiskās dienas 2018” seminārs Rīgā (J.Eiduks)

Trešdiena, 12.septembris

10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova)
Planetārijs 1.-9.klašu skolēniem ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros
Konference”21 gadsimta Bibliotēka” Rīgā (A.Bērziņa)

Ceturtdiena, 13. septembris

Skolu psihologu MA Jēkabpilī (Dz.Vanaga)

Piektdiena, 14. septembris

11.00 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.a,11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 5.b klases vecāku sapulce 309.kab.
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L.Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums Rīgā (I.Bērziņa)
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)

Darba plāns 3. – 7. septembris

Skolā dežurē 12. klase

Pirmdiena, 3.septembris

9.00 Tikšanās ar klašu audzinātājiem

9.30 Svinīgā līnija skolas iekšpagalmā

10.30 Klases stunda un adaptācijas pasākumi

11.00 Vecāku tikšanās ar skolas administrāciju svinību zālē

Otrdiena, 4. septembris

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.

15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 5.septembris

Tehniskās dienas – praktiskās nodarbības 1.-12.kl. sadarbībā ar Zinātkāres centru “Zinoo” un RTU, ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 ietvaros.

Ceturtdiena, 6. septembris

Klašu fotografēšanās

Latvijas simtgades projekta “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākums (Rīgā)

Piektdiena, 7. septembris

11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 12., 11.a.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Klašu fotografēšanās

Pašpārvaldes kandidātu pieteikšanās pēdējā diena 102.kab.

Ieskaišu grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Darba plāns 27. – 31. augusts

Pirmdiena, 27.augusts

9.00 Metodiskās padomes sanāksme 20.kab.
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00 1., 2.klase
12.00 – 16.00 3., 4.klase

Otrdiena, 28.augusts

9.00 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 201.kab.
11.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00 5., 6.klase
12.00 – 16.00 7., 8.klase

Trešdiena, 29.augusts

9.00 Metodisko komisiju sanāksmes
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00 9.,10.klase
12.00 – 16.00 11.,12.klase

Ceturtdiena, 30.augusts

9.00 Pedagoģiskās padomes sēde 201.kab.

Piektdiena, 31.augusts

Darba plāns 4. jūnijs – 16.jūnijs

Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 4. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE vērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (A.Seikovska)
MK sanāksmes

Otrdiena, 5. jūnijs
10.00 (ierašanās 9.45) – 13.10 /14.00 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens matemātikā 9.klasei 201., 312., 104.kab., darba vadītāji E.Valdberga, A.Lasmane, V.Rulle
10.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Trešdiena, 6. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE vērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (I.Briede)
MK vadītāju atskaišu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)

Ceturtdiena, 7. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Mācību priekšmetu skolotāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)

Piektdiena, 8. jūnijs
10.00 – 13.25 (ierašanās 9.45) Eksāmens ekonomikā vidusskolai, 216.kab., darba vad. G.Balodis
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)
Interešu izglītības atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)
Atbalsta personāla atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)

Pirmdiena, 11. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Otrdiena, 12. jūnijs
10.00 (ierašanās 9.45) – 12.35 /13.20 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens vēsturē 9.klasei 201., 107., 214.kab., darba vadītāji G.Balodis, I.Lazda, G.Mozga
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

Trešdiena, 13. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildus mācību pasākumi

Ceturtdiena, 14. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildus mācību pasākumi
Pedagogu pašvērtējuma iesniegšana izdrukas veidā skolas kanclejā

Piektdiena, 15. jūnijs
9.00 PP par mācību gada noslēgumu 201.kab.

Sestdiena, 16.jūnijs
16.00 9.a,9.b klases izlaidums sporta zālē
19.00 12.klases izlaidums sporta zālē

Darba plāns 28. maijs – 1.jūnijs

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 28.maijs
Līdz plkst. 12.30 vērtējumu izlikšanas pēdējā diena 1. – 8.,10.,11.kl.
Līdz plkst. 14.00 Zelta, Sudraba, Izaugsmes liecības pretendentu iesūtīšana lana.ivanova@png.edu.lv
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201.kab.
16.00 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas komisijas sanāksme 201.kab.
Līdz plkst.17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvlaikā iesniegšana kancelejā
2.b mācību ekskursija

Otrdiena, 29.maijs
Eksāmens svešvalodās 9.klasei: 10.00 (ierašanās 9.50) – 12.00 – rakstu daļa, 201., 213., 214., 316., 215., 315. kab., darba vad. A.Bērziņa, I.Ņikiforova, J.Nīcgale, V. Mičule, S.Stučka, I.Krastiņa; no 13.00 – mutvārdu daļa 310., 313., 104.kab., intervētāji I.Bicāla, A. Bērziņa, T. Starčenko, vērtētāji V.Mičule, R.Jakovļeva, J.Nīcgale
Ekskursiju/Pārgājienu diena

Trešdiena, 30.maijs
9.00 Sporta diena
14.00 MP sanāksme 20.kab.
CE bioloģijā 12.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (R.Milsons)
8.a klases mācību ekskursija

Ceturtdiena, 31.maijs
9.00 Mācību gada noslēguma līnija
10.00 Klases stunda, liecību izsniegšana 5.- 8., 10., 11.kl.
10.00 Pavasara svētki 1.- 4.kl. sporta zālē
8.b klases mācību ekskursija

Piektdiena,1 .jūnijs
10.00 – 13.25 (ierašanās 9.45) Eksāmens ģeogrāfijā vidusskolai, 201.kab., darba vad. E.Valdberga
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti

29.05.- 1.06. Mācību grāmatu pieņemšana skolas bibliotēkā

Darba plāns 21. – 25. maijs

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 21.maijs
Eksāmens informātikā 11. klasei:
10.00 – 10.45 (1.daļa – teorijas daļa) 212.kab.(vada I.Bērziņa)
No plkst.11.00 2., 3., 4.daļa 1.grupai 20.kab. (vada L.Ivanova)
No plkst.11.00 2., 3., 4.daļa 2.grupai 19.kab. (vada E.Valdberga)
Līdz plkst.15.00 ZPD teorijas daļas prezentāciju iesūtīšanas (iveta.krastina@png.edu.lv) pēdējā diena 10., 11.klasēm
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8., 10.-11. klasēm

Otrdiena, 22.maijs
7.55 ZPD teorijas daļas prezentēšana 10., 11.kl. 215.kab.
9.30 Izglītojoša nodarbība “Mana drošība vasarā” 1.-4.kl. svinību zālē
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 CE latviešu valodā 12.klasēm 201.kab., darba vadītājs I.Ņikiforova
10.20 Izglītojoša nodarbība “Mana drošība vasarā” 5.-8., 10. – 11.kl. svinību zālē
13.00 Mūzikas skolas audzēkņu koncerts svinību zālē
15.30 Skolas darbinieku sanāksme 201.kab.
6.b klases mācību ekskursija
CE latviešu valodā 12. klasei novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (A.Lasmane)

Trešdiena, 23.maijs
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (rakstu daļa) 107., 213., 104.kab. (darba vad. I.Briede, I.Ņikiforova, R.Jakovļeva)
Projekta “Eiropas pēdas Latvijā 2017./2018.” noslēguma pasākums Rīgā (B.B. Damberga, A. Mežmale, A. Kapteine, L. Liepiņa, V. Adamoviča, A. Bite, K. Činka, Dž. Nikaļuka, K. Mežmalis)

Ceturtdiena, 24.maijs
No 9.00 Eksāmens latviešu valodā 9.a klasei (mutvārdu daļa) 312.kab.- intervētājs A.Lasmane, vērtētājs, L.Avotiņa
No 12.00 Eksāmens latviešu valodā 9.b klasei (mutvārdu daļa) 312.kab.- intervētājs A.Lasmane, vērtētājs, V.Rulle
5. – 8.klašu skolēnu mācību vizīte zinātnes centrā “AHHAA” Igaunijā, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros (izbraukšana 5.30 no skolas)
ZZ čempionāts 5.b,6.b Sporta kompleksā “333″ Ropažu novadā

Piektdiena, 25.maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.15 CE matemātikā 12.klasēm 201.kab., darba vad.A.Bērziņa
CE matemātikā 12. klasei novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Miķelsone)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 8.a. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.15 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
Mācību ekskursija 3.b klasei

21.05.- 25.05. Tematiskā izstāde “Iesakām izlasīt..” skolas bibliotēkā