Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 20. – 24. maijs

Skolā dežurē 7.b klase

Pirmdiena, 20. maijs
11.05 Pašpārvaldes darba grupu vadītāju sanāksme 102. kab.

Otrdiena, 21. maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 CE latviešu valodā 12. klasēm 201. kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8., 10.-11. klasēm
CE latviešu valodā 12. klasei novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Lasmane, V. Rulle)
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās skolu sacensības vieglatlētikā Aizkrauklē (piedalās U10, U12 grupas)

Trešdiena, 22. maijs
10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (rakstu daļa) 313., 104., 214.kab.
11.05 Ekoskolas organizēts pasākums “Ilgtspējīga pārvietošanās” 4. – 8. klasēm skolas iekšpagalmā
13.00 Pļaviņu Mūzikas skolas Jauno mākslinieku koncerts svinību zālē

Ceturtdiena, 23. maijs
No 9.00 Eksāmens latviešu valodā 9.a klasei (mutvārdu daļa) 311. kab.
No 11.00 Eksāmens latviešu valodā 9.b klasei (mutvārdu daļa) 311. kab.
11.00 Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros nodarbība Mūzikas instrumentu pasaulē 3.- 4. kl. 209. kab.
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.b, 11.a. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada Sociālajā dienestā (S. Fjodorova, I. Luksa)

Piektdiena, 24. maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.35 CE matemātikā 12. klasēm 201.kab.
CE matemātikā 12. klasei novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Seikovska, V.Miķelsone)
3.a klases mācību ekskursija
6.b klases mācību ekskursija
7.b klases piedalīšanās ” ZZ Čempionāta 2019” finālā

20.05.- 24.05. Tematiskā izstāde „Vasaras lasāmviela” – skolas bibliotēkā
25.05. Dižkoncerts “Sanākam, sadziedam, sasadancojam!” Krustpils saliņā (piedalās 4. – 11. klašu koris)

Darba plāns 13. – 17. maijs

Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 13. maijs
11.00 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada Sociālajā dienestā (S. Fjodorova, I. Luksa)
11.05 Pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 5.a klasei svinību zālē
Līdz plkst. 17.00 ZPD teorijas daļas iesniegšana elektroniski (iveta.krastina@png.edu.lv)
Profesionālās pilnveides teorētiski praktiskais seminārs “Traumu profilakse un trenera loma audzēkņu motivācijā” Valmierā (J. Eiduks)

Otrdiena, 14. maijs
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Ekoskolas koordinatoru sanāksme 102. kab.
15.30 PP sēde par mācību literatūras apstiprināšanu 201. kab. – atb. I. Luksa
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 5.b klasei svinību zālē
11. a,b klases mācību ekskursija
7.55 un 15.30 ZPD teorētiskās daļas prezentēšana 215. kab.

Trešdiena, 15. maijs
Ekoskolas aktīva ekskursija uz Valmieru
Latvijas skolēnu šaha olimpiādes fināls Rīgā (piedalās E. Muceniece)

Ceturtdiena, 16. maijs
Līdz plkst. 16.00 vērtējumu izlikšanas 9., 12. klašu skolēniem pēdējā diena
Līdz plkst. 17.00 9., 12. klašu Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību pretendentu elektroniska iesniegšana lana.ivanova@png.edu.lv
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās skolu sacensības vieglatlētikā Aizkrauklē (piedalās 2004. – 2007. g. dzimušie)
Informatīvi izglītojoša konkursa “Esi drošs – neesi pārdrošs!” fināls Rīgā
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mācību vizīte Latvijas Dabas muzejā

Piektdiena, 17. maijs
8.15 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas komisijas sanāksme 20. kab.
2. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā 6.b klasei 212. kab.
3. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā 6.a klasei 212. kab.
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
2.a klases mācību ekskursija
12.30 Zvana svētki svinību zālē
17.00 9.a klases vecāku sapulce 27. kab.
17.30 Zinību svētki

13.05.- 17.05. Tematiskā izstāde „ Latvijas vērtības” – skolas bibliotēkā

Darba plāns 6. – 10. maijs

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 6. maijs
Brīva diena

Otrdiena, 7. maijs
8.30 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 11.a, 11.b, 12. kl. audzinātāju sanāksme 110. kab.
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.30 MK sanāksmes
17.30 11.b kl. vecāku sapulce 214. kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 1.a, 1.b klasei 112., 118. kab.
Jaunatnes līgas sacensības futbolā Maltā (piedalās 2004., 2005. g. dzim. zēnu komandas)

Trešdiena, 8. maijs
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 2.a, 2.b klasei 115., 103. kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mācību vizīte Latvijas Dabas muzejā

Ceturtdiena, 9. maijs
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā
Pēdējā ieskaišu diena 9., 12. klašu skolēniem
Draudzības turnīrs šahā Aizkrauklē (piedalās: Dz. Leončiks, V. Ozola, K. Mucenieks, Ē. M. Saliņa, E. Muceniece, E. Osipausks)
Mācību satura ieviešanas seminārs pašvaldības izglītības jomas vadītājiem un speciālistiem Rīgā (I. Luksa)

Piektdiena, 10. maijs
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.30 Interešu izglītības kolektīvu koncerts
10. klases un 11.b kl. sk. E. Tropika ZPD teorētiskās daļas iesūtīšana skolotājai I. Krastiņai (iveta.krastina@png.edu.lv)

06.05.- 10.05. Tematiskā izstāde “Latvijas vērtības” skolas bibliotēkā

Darba plāns 29. aprīlis – 3. maijs

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 29. aprīlis
11.05 Pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
15.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 30. aprīlis
Konkurss 5. – 6. klasēm “Valoda, valodiņa” svinību zālē
15.30 MP sanāksme 20. kab,
17.30 12. klases vecāku sapulce 215. kab.
9.a, 9.b, 12. kl. un skolotāju fotografēšanās izlaiduma albumiem svinību zālē
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību koordinatoru 2. sanāksme Rīgā (J. Nīcgale)
Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi “Bērnu veloaktivitāšu organizēšana sacensību formā” Rīgā (J. Eiduks)
Jaunatnes futbola līgas sacensības Gostiņu stadionā (piedalās 2002. – 2004. g. dzim. zēnu komanda)

Trešdiena, 1. maijs
Darba svētki
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

Ceturtdiena, 2. maijs
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)
Latvijas Skolu futbola kausa Reģionālais fināls Viesītē (piedalās 2003. – 2004. g., 2005.-2006.g., 2007.–2008. g. dzim. zēnu komandas)

Piektdiena, 3. maijs
8.40 Svinīgais pasākums “Baltā galdauta svētki” sporta zālē
Mācību ekskursija 8.a,b klasēm
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)

29.04.2019. – 3.05.2019. Tematiskā izstāde: “Pļaviņu novads – vieta, kur savu dzīves rakstu ierakstīt!” skolas bibliotēkā

Darba plāns 22. – 26. aprīlis

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 22. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 23. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
11.15 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
17.00 7.a klases vecāku sapulce 313. kab.
18.00 10. klases vecāku sapulce 107.kab.
Veselības ministrijas īstenotais pētījums ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros
Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi “Bērnu veloaktivitāšu organizēšana sacensību formā” Rīgā

Trešdiena, 24. aprīlis
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9. klasēm svinību zālē
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (J. Nīcgale, M. Skrabutena, J. Eiduks)
LIVA konference 2019 Rīgā (I. Luksa)

Ceturtdiena, 25. aprīlis
9.00 – 11.00 Starpnovadu konkurss angļu valodā “Game Day” 5. klasēm svinību zālē
17.00 11.a klases vecāku sapulce 311. kab.
18.00 1.b klases vecāku sapulce 118. kab.
18.00 2.a klases vecāku sapulce 103. kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 115. kab.
Multidisciplinārais starpnovadu Ekosalidojums “Ūdens piedzīvojums Dricānu vidusskolā”
Seminārs pašvaldības audzināšanas darba koordinatoriem “Valsts. Ārlietas. Mēs” Rīgā (J. Nīcgale)
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (E. Valdberga)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Robotikas apguve” sākumskolas bērniem Rīgā (G. Mozga)
Seminārs “Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

Piektdiena, 26. aprīlis
9.30 Atvērto durvju diena topošajiem 1. un 10. klašu skolēniem
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 10., 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
19.00 Vecāku un skolas darbinieku sadraudzības vakars
Pasākums 9. klašu skolēniem Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “Ceļš uz karjeru”
7.b klases mācību ekskursija
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (I. Baginska)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Robotikas apguve” sākumskolas bērniem Rīgā (G. Mozga)
Seminārs “Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

22.04.-26.04. Tematiskā izstāde: “Pļaviņu novads – vieta, kur savu dzīves rakstu ierakstīt!” skolas bibliotēkā
23.04. – 24.04. Ekoskolu akcijas “Zemes diena” aktivitātes “Saglabāsim mūsu sugas” (Košumkrūmu stādīšana, putnu būrīšu taisīšana un izvietošana)
28.04. Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde

Darba plāns 15. – 19. aprīlis

Projektu nedēļa “Izzini nezināmo!”

Pirmdiena, 15. aprīlis
10.00 Moldovas vēstnieka vizīte skolā, tikšanās ar vidusskolēniem 201. kab.
Starpnovadu olimpiāde matemātikā 4. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: H. Eriksone, M. Mača, K. Aizporietis, E. Muceniece, J. Riekstiņa, S. A. Birkāne, R. Lauva, M. Ozoliņa)
1.- 9. klašu konkurss “Es dzīvoju Pļaviņu novadā” svinību zālē
5.b klases mācību ekskursija
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” Rīgā II kārta (L. Ivanova)
Līdz dienas beigām elektroniski iesniegt klases projektu nedēļas detalizēto plānojumu (kārtības 1. pielikums) direktores vietniecei mācību darbā (lana.ivanova@png.edu.lv)

Otrdiena, 16. aprīlis
10.00 Biedrības “Baltaine” Radošās mājas nodarbība 1.-2. klasēm svinību zālē
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 3.a, b klasei 113., 117. kab.
5.a klases mācību ekskursija
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mācību vizīte Kurzemes Democentrā
IEA Starptautiskais Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums (IEA TIMSS 2019) 4.b klasei
Zemgales novada šaha olimpiāde Jelgavā (piedalās: E. Osipausks, E. Muceniece, V. Ozola, Dz. Leončiks)
Konkursa “Esi drošs- neesi pārdrošs” 1. kārtas darbu iesniegšana 7.-8. klasēm

Trešdiena, 17. aprīlis
11.00 Seminārs datu aizsardzības jomā informācijas tehnoloģiju lietotājiem pašvaldībā “Informācijas tehnoloģiju drošība” (S. Bērziņa, L. Ivanova)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Tehniskā diena sadarbībā ar Daugavpils universitāti 201., 204., 211., 214. kab.
20. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Pasakas – Ziedu pasakas” (koka un metāla tehnoloģijas) 3. posms Rīgā (piedalās A. Daugavietis)
15. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde tekstila tehnoloģijās „Mēs -Latvijas nākotnei” 3. posms (piedalās K. Kondrāte)

Ceturtdiena, 18. aprīlis
MOT nodarbība 7., 8. klašu skolēniem
Projektu nedēļas darbu prezentēšana svinību zālē:
10.00 – 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.b, 4.b klases
11.00 – 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 8.a klases
12.00 – 9.a, 9.b, 10., 11.a, 11.b, 12., 7.b, 8.b klases
3.a, 4.a klases mācību ekskursija

Piektdiena, 19. aprīlis
Lielā piektdiena

15.04.-18.04. Tematiskā izstāde: “Projektu daudzveidība skolā” skolas bibliotēkā

Darba plāns 8. – 12. aprīlis

Skolā dežurē 11.b klase

Pirmdiena, 8. aprīlis
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
17.30 Skolas padomes aktīva sanāksme 110. kab.
Starpnovadu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 4. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: H. Eriksone, M. Mača, I. Miķelsone, K. A. Avotiņa, J. Riekstiņa, S. A. Birkāne, L. Paļuga, L. L. Buševica)
Mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Ozoliņa, V. Rulle, O. Krasutina)
Profesionālās pilnveides kursi “Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē” Rīgā (M. Skrabutena)

Otrdiena, 9. aprīlis
11.05 Skolas pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
17.00 3.a klases vecāku sapulce 113. kab.
18.00 1.a klases vecāku sapulce 112. kab.
9.a,b klases mācību ekskursija
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, skolēnu mācību vizīte izglītības un radošo tehnoloģiju centrā Siguldā “Mazā brīnumzeme”
Reģionālās olimpiādes angļu valodā atlases kārta 5., 6., 7., 8., 11. klašu skolēniem 19.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Efektīva karjeras attīstības atbalsta sistēma izglītības iestādē” Rīgā (M. Skrabutena)

Trešdiena, 10. aprīlis
17.30 5.b klases vecāku sapulce 309. kab.
17.30 7.b klases vecāku sapulce 310. kab.
18.40 5.a klases vecāku sapulce 212. kab.
“Latvijas skolu orientēšanās kauss 2019” Mežaparkā, Rīgā (piedalās: K. Stūre, A. Cukanova, E. Luksa, M. Langenfelde, A. Žukova, H. Vītols)
Skatuves runas pulciņa uzstāšanās Pļaviņu PII “Jumītis”
Reģionālā olimpiāde vācu valodā 8. klasēm Daugavpilī (piedalās G. Vuškārnieks)

Ceturtdiena, 11. aprīlis
10.00 Starpnovadu konkurss “Man kā vēsturniekam/cei” sporta zālē
10.20 – 11.40 Valsts diagnosticējošais darbs fizikā 11.a, b klasēm 207./20. kab.
10.20 – 11.40 Valsts diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.a, b klasēm 107. kab.
17.00 8.b klases vecāku sapulce 104. kab.
17.30 6.b klases vecāku sapulce 216. kab.
Mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā (I. Ņikiforova, I. Volane)
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā (1. – 6. klase) Rīgā (G. Mozga)

Piektdiena, 12. aprīlis
Pēc mācību stundām Lielā talka (lietus gadījumā talka nenotiks)
10.45 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.b, 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
1.a klases mācību ekskursija
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi robotikas jomā (1. – 6. klase) Rīgā (G. Mozga)

12., 13.04. ZPD konferences valsts kārta Rīgā (piedalās K. Davidova)
8.04.-12.04. Tematiskā izstāde: “Projektu daudzveidība skolā” skolas bibliotēkā

Darba plāns 1. – 5. aprīlis

Skolā dežurē 11.a klase

Pirmdiena, 1. aprīlis
Līdz plkst. 12.00 konkursa “Erudīts” 5. – 7. klašu komandu pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena 209. kabinetā
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 6.a klasei svinību zālē

Otrdiena, 2. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.25 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
15.30 Konkurss “Erudīts” 5. – 7. klašu skolēniem svinību zālē
Līdz plkst. 17.00 atskaites par paveikto darbā ar skolēniem, kuriem ir vāji mācību sasniegumi, iesniegšana kancelejā vai elektroniski (sanita.berzina@png.edu.lv)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 8.b klasei svinību zālē
“Zaļā josta” radošais konkurss “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai” Latgales reģionālā konkursa skate Rēzeknē (piedalās: E. Kurcalte, Ē. M. Saliņa, K. Kondrāte, U. Bērziņa)

Trešdiena, 3. aprīlis
Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss Daugavpilī, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Skolēnu skatuves runas konkursa II kārta Jelgavā (piedalās: E. Baltā, K. Kondrāte, A. Leitlants, R. Ruciņš – Vējiņš, E. Kaņepēja)
VARAM rīkotais jubilejas pasākums “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” Rīgā (A. Lasmane)

Ceturtdiena, 4. aprīlis
17.30 3.b klases vecāku sapulce 117. kab.
Lietišķās informātikas olimpiāde “Paskāla ritenis” Daugavpilī (piedalās: U. Ivanova, E. Bogdanovičs)

Piektdiena, 5. aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konkurss “Dziedošā klase” svinību zālē

01.04.– 05.04. Tematiskā izstāde: “Smejies vesels” – skolas bibliotēkā
06.04.2019. Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas sanāksme Rīgā (A. Lasmane)

Darba plāns 25. – 29. marts

Skolā dežurē 7.b klase

Pirmdiena, 25. marts
1. mācību stundas laikā skolas olimpiāde matemātikā 2. klasēm 103. kab.
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde informātikā 5. – 7. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: K. K. Brūniņa, A. Bērziņa, A. Gorpeņuka, K. Kondrāte, R. Kaņepējs, I. Ambaine, A. Leitlants, R. Striķis, J. Marcinkevičs, L. Lukss)
Valsts (III posma) olimpiāde vēsturē 9. klasēm (B. Skrabutena, I. Krastiņa)
Integrētā vēstures un literatūras nodarbība “Mūsu pienākums- atcerēties izsūtītos” 11.a, 11.b klasei Klintaines pagasta bibliotēkā
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 7.a klasei svinību zālē

Otrdiena, 26. marts
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
3. – 4. mācību stundas laikā skolas olimpiāde latviešu valodā 3. klasēm 117. kab.
16.00 – 18.00 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
18.00 Skolas padomes sēde 201. kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 114. kab.
8.a klases vecāku sapulce 312. kab.

Trešdiena, 27. marts
1. – 2. mācību stundas laikā skolas olimpiāde matemātikā 3. klasēm 113. kab.
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs 6.b kl.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 316. kab.
18.00 12. klases žetona vakara izrāde “Maija un Paija” Pļaviņu kultūras centrā
Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” klientu diena Rīgā (V. Platgalve)

Ceturtdiena, 28. marts
1. mācību stundas laikā skolas olimpiāde latviešu valodā 2. klasēm 115. kab.
13.00 “Erudīts” 3. – 4. klasēm svinību zālē

Piektdiena, 29. marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 11.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
MOT nodarbība 8.a, 8.b kl.
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, 6.a, 6.b klašu skolēnu mācību vizīte izglītības un radošo tehnoloģiju centrā Siguldā “Mazā brīnumzeme”

26.-29.03. Tematiskā izstāde „Kulinārijas mantojums” – skolas bibliotēkā
Akcija “Bibliotēkā neviens nav lieks. Lasīšana tas ir prieks!” – skolas bibliotēkā

Darba plāns 18. – 22. marts

Skolā dežurē 7.a klase
12. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pirmdiena, 18. marts
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 19. marts
15.30 Zinātniskās padomes sanāksme 215. kab., ZPD aizstāvēšana (V. Sakovičs, R. Jansons)
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates mēģinājums Aizkrauklē
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” informatīvais seminārs Rīgā (I. Luksa)
Veselības ministrijas projekta “Kustinācija” apmācības “Kustības vēstneši” Rīgā
(S. Stūris)

Trešdiena, 20. marts
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate Aizkrauklē
17.00 lekcija vecākiem un skolotājiem “Vecāku līdzdalība un atbildība bērna mācību procesā” svinību zālē

Ceturtdiena, 21. marts
13.00 Projekta “Skolas soma” pasākums 10. – 12. kl. “Literatūre pietur Pļaviņās”. Tikšanās ar raidījuma “Literatūre” veidotājiem M. Selecku, G. Terzenu un U. Olti svinību zālē

Piektdiena, 22. marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Koru skates I kārta svinību zālē
Valsts (III posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm (A. Esiņa, E. Luksa, V. Rulle)
Starpnovadu olimpiāde informātikā 10. – 11. klasēm Aizkrauklē

18.-22.03. Tematiskā izstāde ” Jaunieguvumi bibliotēkā ”- skolas bibliotēkā