Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 25. – 29. marts

Skolā dežurē 7.b klase

Pirmdiena, 25. marts
1. mācību stundas laikā skolas olimpiāde matemātikā 2. klasēm 103. kab.
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde informātikā 5. – 7. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: K. K. Brūniņa, A. Bērziņa, A. Gorpeņuka, K. Kondrāte, R. Kaņepējs, I. Ambaine, A. Leitlants, R. Striķis, J. Marcinkevičs, L. Lukss)
Valsts (III posma) olimpiāde vēsturē 9. klasēm (B. Skrabutena, I. Krastiņa)
Integrētā vēstures un literatūras nodarbība “Mūsu pienākums- atcerēties izsūtītos” 11.a, 11.b klasei Klintaines pagasta bibliotēkā
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 7.a klasei svinību zālē

Otrdiena, 26. marts
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
3. – 4. mācību stundas laikā skolas olimpiāde latviešu valodā 3. klasēm 117. kab.
16.00 – 18.00 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
18.00 Skolas padomes sēde 201. kab.
18.00 4.a klases vecāku sapulce 114. kab.
8.a klases vecāku sapulce 312. kab.

Trešdiena, 27. marts
1. – 2. mācību stundas laikā skolas olimpiāde matemātikā 3. klasēm 113. kab.
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs 6.b kl.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 316. kab.
18.00 12. klases žetona vakara izrāde “Maija un Paija” Pļaviņu kultūras centrā
Izglītības uzņēmuma “Lielvārds” klientu diena Rīgā (V. Platgalve)

Ceturtdiena, 28. marts
1. mācību stundas laikā skolas olimpiāde latviešu valodā 2. klasēm 115. kab.
13.00 “Erudīts” 3. – 4. klasēm svinību zālē

Piektdiena, 29. marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 11.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
MOT nodarbība 8.a, 8.b kl.
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, 6.a, 6.b klašu skolēnu mācību vizīte izglītības un radošo tehnoloģiju centrā Siguldā “Mazā brīnumzeme”

26.-29.03. Tematiskā izstāde „Kulinārijas mantojums” – skolas bibliotēkā
Akcija “Bibliotēkā neviens nav lieks. Lasīšana tas ir prieks!” – skolas bibliotēkā

Darba plāns 18. – 22. marts

Skolā dežurē 7.a klase
12. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pirmdiena, 18. marts
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)

Otrdiena, 19. marts
15.30 Zinātniskās padomes sanāksme 215. kab., ZPD aizstāvēšana (V. Sakovičs, R. Jansons)
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates mēģinājums Aizkrauklē
Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” informatīvais seminārs Rīgā (I. Luksa)
Veselības ministrijas projekta “Kustinācija” apmācības “Kustības vēstneši” Rīgā
(S. Stūris)

Trešdiena, 20. marts
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate Aizkrauklē
17.00 lekcija vecākiem un skolotājiem “Vecāku līdzdalība un atbildība bērna mācību procesā” svinību zālē

Ceturtdiena, 21. marts
13.00 Projekta “Skolas soma” pasākums 10. – 12. kl. “Literatūre pietur Pļaviņās”. Tikšanās ar raidījuma “Literatūre” veidotājiem M. Selecku, G. Terzenu un U. Olti svinību zālē

Piektdiena, 22. marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Koru skates I kārta svinību zālē
Valsts (III posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm (A. Esiņa, E. Luksa, V. Rulle)
Starpnovadu olimpiāde informātikā 10. – 11. klasēm Aizkrauklē

18.-22.03. Tematiskā izstāde ” Jaunieguvumi bibliotēkā ”- skolas bibliotēkā

Darba plāns 11. – 15. marts

1.-11. klašu skolēnu pavasara brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 11. marts
10.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
Profesionālās pilnveides kursi ,,Bērna talanta identificēšana” Rīgā (I. Bicāla)
Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles rīkotā Skolotāju diena 2019 (I. Skolmeistere)

Otrdiena, 12. marts
9.30 Angļu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab.
10.00 – 14.15 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 201. kab. (darba vad. E. Valdberga)
10.00 Skolotāju sanāksme 107. kab.
CE angļu valodā 12. klasēm rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (I. Ozoliņa)
Skolu bibliotekāru seminārs Rīgā (S. Stučka)
Profesionālās pilnveides kursi ,,Bērna talanta identificēšana” Rīgā (I. Bicāla)

Trešdiena, 13. marts
8.30 Angļu valodas mutvārdu daļas CE aploksnes atvēršana 110. kab.
10.00 Seminārs – nodarbība “Labās prakses piemēri lietpratības izpausmēm literatūrā, klases stundās, latviešu valodā” 312. kab.
Skolu bibliotekāru seminārs Rīgā (S. Stučka)

Ceturtdiena, 14. marts
9.30 Krievu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab.
10.00 – 14.15 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 213. kab. (darba vadītājs I. Ņikiforova)
14.40 Krievu valodas mutvārdu daļas CE aploksnes atvēršana 110. kab.
No 15.10 CE krievu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa) 214. kab. (intervētājs T. Starčenko)
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 12. kl.

Piektdiena, 15. marts
Konference – seminārs “Mūzikas izglītība Latvijā. Šodienas situācija un nākotnes redzējums” Daugavpilī (O. Krasutina)
Starpliecību izsniegšana 12. klasei
Līdz plkst. 15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 12. klases skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem”

16.03. SMU pasākumu “Cits bazārs” Aizkrauklē (piedalās: S. Balode, L. E. Pitjukeviča, K. Priede, A. Stafecka)
16.03. Konference – seminārs “Mūzikas izglītība Latvijā. Šodienas situācija un nākotnes redzējums” Daugavpilī (O. Krasutina)

Darba plāns 4. – 8. marts

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 4. marts
11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
5. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde informātikā 5. – 7. klasēm 20. kab.

Otrdiena, 5. marts
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” 1. – 4. kl. (Pļaviņu novada kultūras centrā)
16.00 Konkurss „Erudīts” 10. – 12. klasei svinību zālē

Trešdiena, 6. marts
Valsts (III posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm (L. E. Pitjukeviča, I. Ņikiforova)
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs 5.b kl. Aizkrauklē
14.30 Skates deju atdejošana
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu pavasara brīvlaikā iesniegšana kancelejā
Pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti Eiroparlamentu” (V. Mičule)

Ceturtdiena, 7. marts
9.25 – 10.10 VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei: 6.a klasei – 309. kab. (darba vad. I. Ozoliņa), 6.b klasei – 212. kab. (darba vad. V. Miķelsone), 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 10.40) – 204. kab. (darba vad. L. Ivanova)
Valsts (III posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm (L. E. Pitjukeviča, I. Ņikiforova)
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 4.-11. kl.
Seminārs “Drošība izglītības iestādē” Rīgā (J. Nīcgale)
Makulatūras nodošanas pēdējā diena (skolas iekšpagalma šķūnī, vēlams jau nosvērtu) Pieredzes apmaiņas brauciens “Iepazīsti Eiroparlamentu” (V. Mičule)

Piektdiena, 8. marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Līdz plkst. 16.00 skolēnu dinamikas karšu iesniegšana 102. kab.
Līdz plkst. 17.00 9.-11. klašu audzinātājiem elektroniski iesniegt (ilze.luksa@png.edu.lv) ziņas par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
17.00 Pasākums “Tik Dēļ Jums, Daiļās Dāmas, Dēļ Jums…!” svinību zālē
ZPD reģionālā konference Jelgavā
Vokālās mūzikas konkursa ”Balsis 2019” 2. kārta Bauskā (piedalās sākumskolas ansamblis)
Starpliecību izsniegšana 4.-11.kl.
S!-Fischer ziemas skolēnu slēpošanas čempionāta 4. posms
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)
Iespējamās misijas 10 gadu pieredzes forums Rīgā (I. Luksa, V. Platgalve)

4.03.-8.03. Tematiskā izstāde „Karjeras izvēles iespējas Latvijā” – skolas bibliotēkā
Akcija “Bibliotēkā neviens nav lieks. Lasīšana tas ir prieks!” skolas bibliotēkā
Līdz 7.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
9.03. Folkloras kopu Piedaugavas sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku” Jaunjelgavā

Darba plāns 25. februāris – 1. marts

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 25. februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 8. klasēm (piedalās: G. Eizāns, G. Vuškārnieks) 104. kab.
11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā 7. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: N. Gasperoviča, D. Krūmiņa, L. Lukss, R. Striķis)
Konkursa “Erudīts” 10. – 12. klašu dalībnieku pieteikšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

Otrdiena, 26. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
9.30 – 10.20 VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei: 6.a klasei – 107. kab. (darba vad. I. Briede), 6.b klasei – 310. kab. (darba vad. I. Bicāla), 6.a,b klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 11.05) – 209. kab. (darba vad. L. Ivanova)
15.25 Klašu audzinātāju MK sanāksme
Konkursa “Erudīts” uzdevumu iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

Trešdiena, 27. februāris
2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei: 3.a klasei –113. kab. (darba vad. I. Reitere), 3.b klasei – 117. kab. (darba vad. K. Balode), 3.a, 3.b klasei (ar atbalsta pasākumiem līdz plkst. 10.45) – 114. kab. (darba vad. Dz. Vanaga)
Latviešu valodas aģentūras organizētā konference „Aktualitātes latviešu valodas apguvē” Rīgā (S. Stučka)
7.a klases mācību ekskursija
Atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes “Mēs – Latvijas nākotnei” tekstila tehnoloģijās darbu iesniegšanas pēdējā diena
Projekta “Sporto visa klase” stafetes sacensības 4. klasēm Salas vidusskolā

Ceturtdiena, 28. februāris
Izlietoto bateriju iesniegšanas pēdējā diena 102. kab. I. Bērziņai

Piektdiena, 1. marts
Valsts (III posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12. klasēm Rīgā (A. Kapteine)
12. klases mācību ekskursija
6.a klases mācību ekskursija

1.-2.03. Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls Ērgļos
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”
25.02. – 01.03 Tematiskā izstāde: “Brīvbrīžos – prātam, aktivitātēm, atpūtai!” – skolas bibliotēkā

Darba plāns 18. – 22. februāris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 18. februāris
10.00 Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss Pļaviņu mūzikas skolā (piedalās S. Kudiņa, E. Baltā, K. A. Avotiņa, L. L. Buševica, K. Kondrāte, A. Leitlants, R. Ruciņš-Vējiņš, E. Kaņepēja)
Ēnu dienas (ēnu devēja) apliecinājumu un ēnotāja atskaites iesniegšanas pēdējā diena, līdz plkst. 12.00 I. Bērziņai 102. kab.
Seminārs apmācība ”Bērnu pienākumu aktualizēšana Bērnu tiesību aizsardzības likuma kontekstā” Jēkabpilī (Dz. Vanaga)

Otrdiena, 19. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 Starpnovadu publiskās runas konkurss svinību zālē
11.05 Ekoskolas sanāksme 102. kab.
11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
14.30 Zemessardzes 55.bataljona rekrutēšanas pasākums 11. – 12. klasei svinību zālē
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 20. februāris
9.25 – 11.10 VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei: 6.a klasei – 216.kab. (darba vad. M. Skrabutena), 6.b klasei– 215. kab. (darba vad. I. Krastiņa), 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem (9.25 – 12.05)) – 313. kab. (darba vad. A. Bērziņa)
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde matemātikā 4. klasēm 114. kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L. Ivanova)
10.00 Starpnovadu tiešsaistes olimpiāde ģeogrāfijā 10. -12. kl. 19. kab. (piedalās: A. Daugavietis, A. Esiņa, B. Skrabutena, E. Luksa, V. Nikaļuka)
13.05 Folkloras pulciņa programmas atrādīšana
13.20 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019” I kārta
14.00 Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros filma “Baltu ciltis” 9. – 12. klasēm Pļaviņu kultūras centrā
Informatīvs seminārs vācu valodas skolotājiem Rīgā (R. Jakovļeva)

Ceturtdiena, 21. februāris
9.30 – 10.10. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei: 3.a klasei – 113. kab. (darba vad. I. Reitere), 3.b klasei – 117. kab. (darba vad. K. Balode), 3.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem (9.30 – 10.45)) – 209. kab. (darba vad. Dz. Vanaga)
Seminārs “Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības nozarē” Aizkrauklē (piedalās: A. Daugavietis, M. Kotovičš, A. Dauškane, L. Kārkliņa, I. Siliņš, A. Rāviņš)
11.30 Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros nodarbība “Tautas mūzikas instrumentu pasaulē” 4. ab, 3. ab klasēm 209.kab.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas seminārs bibliotekāriem Jēkabpilī (A. Bērziņa)
Konkursa “Mans bērnības stāsts” laureātu apbalvošanas pasākums Rīgā (L. L. Buševica, S. Meldere)
Seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)

Piektdiena, 22. februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde krievu valodā 104. kab. (piedalās: D. Kovaļenko, A. Žukova, A. Cukanova, S. Turinceva, U. Ivanova, E. Kalnriekstiņš, A. Trifanova, L. L. Kalviša, L. L. Kalviša, V. Trokša, M. Kotovičs, M. Saliete, J. Rediko, V. Adamoviča, A. Gromovs, P. Lamberga)
11.05 Dežūras nodošana –pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Dzimtās valodas dienas ietvaros 8.a un 9. – 12. klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada bibliotēku bibliotekārēm 316.kab.
17.00 Sadancis “Danči Daugavas krastos” svinību zālē
S!-Fischer ziemas skolēnu čempionāta slēpošanā 3. posms Siguldā
Modelēšanas seminārs skolu koru diriģentiem Rīgā (O. Krasutina)
Skolu vadības profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L. Ivanova)

18.- 22.02. Tematiskā izstāde: “21. februāris Dzimtās valodas diena…”
22.-24.02. Ekoskolas Ziemas forums 2019 Valmierā (piedalās: V. Adamoviča, M. Buševica)
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”

Darba plāns 11. – 15. februāris

Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 11.februāris
9.00 Skatuves runas konkursa dalībnieku skolas atlases kārta svinību zālē
11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme 102.kab.
11.30 Atzīmējot 112 dienu, VUGD nodarbība 1.-4.klasēm svinību zālē
Līdz 15.00 102.kab. iesnieguma par piedalīšanos Ēnu dienā iesniegšanas karjeras konsultantam – I. Bērziņai pēdējā diena

Otrdiena, 12.februāris, Silto džemperu diena
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
A. Brigaderes luga “Maija un Paija” 3. – 8.klašu skolēniem svinību zālē
15.30 Publiskās runas konkursa 1. kārta 309.kab.
15.30 MK sanāksmes

Trešdiena, 13.februāris, Ēnu diena
Ēnu diena
2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 4. klasēm 114.kab.

Ceturtdiena, 14.februāris
Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņa tautas bumbā fināla sacensības (2007. dz.g. un jaunākiem)
Pļaviņu kausa izcīņa distanču slēpošanā un biatlonā

Piektdiena, 15.februāris
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: A. Kitajeva, K. Kondrāte, A. Gorpeņuka, V. Grišuļonoks, R. Mačs, V. Miezītis, J. Marcinkevičs, L. Lukss, U. Ivanova, G. Eizāns, E. Liepiņš, R. Jankuna, I. Svars, K. K. Brūniņa, A. Daugavietis, R. Ozoliņš, D. Reizniece, L. Bicāla, A. Leitlants, M.Smirnova, N. Oborotova, K. Aizporiete, N. Zablinskis )
Līdz plkst. 12.00 Zinātniskās pētniecības darbu iesniegšana izdrukas veidā 215.kab. un elektroniski (iveta.krastina@png.edu.lv) (R. Jansons, V. Sakovičs)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

11. – 15.02.Tematiskā izstāde: ”Par draudzību un skolas gadiem” skolas bibliotēkā
11.-15.02. Valentīndienas pasts

Darba plāns 4. – 8. februāris

Skolā dežurē 10. klase
Brīvdienas 1. klases skolēniem

Pirmdiena, 4.februāris
11.05 Skolas pašpārvaldes sanāksme 102.kab.
6.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 8. klasēm 104. kab.

Otrdiena, 5.februāris
9.00 – Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2. posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasēm 19.kab. (piedalās: A. Daugavietis, E. P. Ķerķe)
15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 6.februāris
2., 3. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 117.kab.

Ceturtdiena, 7.februāris
1. mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde krievu valodā 8.- 9. un 10. – 12. klasēm 204.kab.
2., 3. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 113.kab., darba vadītājs
Pļaviņu kausa izcīņa distanču slēpošanā un biatlonā biatlona bāzē “Jankas”

Piektdiena, 8.februāris
8.30 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Koru sadziedāšanās Salas kultūras namā
Jaunrades deju konkurss “Mēs un deja” Ogrē
Medicīnas asociācijas konference Rīgā (I. Kaņepēja, I. Liepiņa)

9.02. Latvijas 72. Skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē (Liepnas pamatskolā)
04.02.- 08.02. Tematiskā izstāde: ”Par draudzību un skolas gadiem” skolas bibliotēkā

Darba plāns 28. janvāris – 2. februāris

Skolā dežurē 11.b klase

Pirmdiena, 28. janvāris
10.00 Starpnovadu (2. posma) tiešsaistes olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12. klasēm 19.kab. (piedalās: A.Kapteine, K.Davidova, L.Liepiņa, L.Janoviča, S.Djubina, V.Adamoviča)
11.05 Pašpārvaldes darba grupu sanāksme 102.kab.
Līdz plkst. 15.00 zinātniskās pētniecības darbu prezentācijas iesūtīšana elektroniski: iveta.krastina@png.edu.lv (V. Sakovičš, R. Jansons)
16.30 12.klases Žetona vakara priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē

Otrdiena, 29. janvāris
15.30 PP sanāksme 201.kab.
Tikšanās ar IZM, Yad Vashem memoriāla un Izraēlas vēstniecības pārstāvjiem Rīgā (I.Krastiņa)
Psihologu informatīvā sanāksme par psihologu-pārraugu pienākumiem un dokumentācijas izstrādi Rīgā (Dz.Vanaga)
Iesniegumu iesniegšanas, par kabinetu izmantošanas iespējām Žetona vakarā, pēdējā diena skolas kancelejā

Trešdiena, 30. janvāris
8.00 ZPD praktiskās daļas prezentācija (R. Jansons, V. Sakovičs) 215.kab.
10.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde ekonomikā 19.kab. (piedalās: H. Vīksne-Sarkanais, K. Davidova, L. Liepiņa, L. Vestfāle, L. Kārkliņa, M. Kotovičs)
Starpnovadu (2. posma) olimpiāde angļu valodā 8.-9.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: I. Kažus, A. Esiņa, K. Ostrovskis, A. Daugavietis, B. Skrabutena, G. Eizāns, M. Krēbss, E. Visocka, E. Kalnriekstiņš, U. Ivanova)
14.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L. Ivanova, S. Fjodorova)
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, 5. ab klašu skolēnu mācību vizīte izglītības un radošo tehnoloģiju centrā Siguldā “Mazā brīnumzeme”

Ceturtdiena, 31. janvāris
Konference “Atvērta sadarbība inovācijām” Rīgā (V.Platgalve)
Skolas reģistrācija konkursam ”Tīrai Latvijai”- izlietotu bateriju un makulatūras vākšana

Piektdiena, 1. februāris
9.00 – 14.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm 104. kab. (piedalās: A. Žukova, A. Daugavietis, B. Skrabutena, A. Esiņa, L. E. Pitjukeviča, S. Balode, K. Priede, K. Davidova, M. Ķirsis, S. Djubina, A. K. Kriņicka, P. Lamberga, L. Janoviča)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11. b, 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Līdz plkst.12.00 komandu pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena Absolventu kausa sacensībām basketbolā saskaņā ar turnīra nolikumu
15.30 A. Grīvnieka kausa izcīņas turnīra 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē
S!-Fischer ziemas skolēnu čempionāts slēpošanā 2. posms Siguldā

Sestdiena, 2. februāris
9.00 Absolventu kausa 43. izcīņas sacensības basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē

28.01. – 1.02. A. Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos sporta zālē
28.01. – 1.02. Izstāde “Iepazīsti Krieviju” 2. stāva foajē
28.01.- 01.02. Skolas sacensības slēpošanā
Līdz 1.02. “Draudzīgā aicinājuma akcija”
28.01 – 1.02. Tematiskā izstāde “Grāmata caur laiku lokiem”- skolas bibliotēkā

Darba plāns 21. – 25. janvāris

Skolā dežurē 11.a klase

Pirmdiena, 21. janvāris
11.05 5.-9. klašu sanāksme svinību zālē
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 9. – 12. kl. 212.kab.
16.00 Pļaviņu novada domē sanāksme par videonovērošanas noteikumiem (V.Platgalve)

Otrdiena, 22. janvāris
8.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK 201.kab.
Starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: B. Kaņepēja, L. Lauva, E. Kaņepēja, K. Davidova, L. Kārkliņa, L. Vestfāle, R. Paļuga, R. Ruciņš – Vējiņš, A. Kapteine, M. Kotovičs, H. Vīksne – Sarkanais, L. Liepiņa)

Trešdiena, 23. janvāris
11.05 Pašpārvaldes darba grupu sanāksme 102.kab.
Bioloģijas valsts (III posma) olimpiāde (B. Skrabutena, E. Valdberga)

Ceturtdiena, 24. janvāris
2., 3. mācību stundas laikā VPD mutvārdu daļa 6.b klasei latviešu valodā 316.kab. Bioloģijas valsts (III posma) olimpiāde (B. Skrabutena, E. Valdberga)

Piektdiena, 25.janvāris
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 11.a, 11.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Bioloģijas valsts (III posma) olimpiāde (B. Skrabutena, E. Valdberga)

22.01.-25.01. 5.-8. klašu Basketbola turnīrs
21.01.-25.01. Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?” skolas bibliotēkā
21.01.-25.01. Tematiskā izstāde „Barikāžu laiks un…” skolas bibliotēkā
21.01.- 25.01. Izstāde “Iepazīsti Krieviju”