Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 17. – 21. februāris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 17. februāris

Otrdiena, 18. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Deju kolektīvu kopmēģinājums Jaunjelgavā (piedalās 2. – 4. kl. deju kolektīvs)

Trešdiena, 19. februāris
9.25 – 11.10 VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei:
• 6.a klasei – 216. kab. (darba vad. M. Skrabutena),
• 6.b klasei – 212. kab. (darba vad. A. Igaune),
• 6.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem (9.25 – 12.05)) – 313. kab. (darba vad. S. Fjodorova)
10.00 Starpnovadu (II posma) publiskās runas konkurss “Es esmu daļa no pasaules” svinību zālē (piedalās: L. Bicāla, G. Eizāns, M. Krēbss, A. Berģe, N. Gasperoviča, G. Vuškārnieks, L. Lauva, S. Eglītis, A. Daugavietis)
Vēstures valsts 26. olimpiāde (III posms) 9. klasēm Rīgā (piedalās U. Ivanova)
Jautājumu iesūtīšana konkursam “Erudīts” (lana.ivanova@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 20. februāris
9.30 – 10.10. VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei:
• 3.a klasei – 103. kab. (darba vad. V. Platgalve),
• 3.b klasei – 115. kab. (darba vad. G. Balodis)
10. – 12. klašu komandu pieteikumu konkursam “Erudīts” iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (J. Nīcgale)

Piektdiena, 21. februāris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 4. klasēm 117. kab.
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Zemgales reģionālais seminārs izglītības iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem par aktuālajām pārmaiņām akreditācijā Jelgavā (I. Luksa, L. Ivanova)
Teorētiski praktiskais seminārs “Sportistu ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskā sagatavotība un padziļinātās veselības pārbaudes loma tajā” Jēkabpilī (S. Stūris)
“S! – Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2020” Siguldā (piedalās R. Paļuga, N. Zablinskis, G. Eizāns, U. Ivanova, L. Jakovļeva, A. Rāviņš, A. Žmurovs, K. Liepiņš, S. Balode, A. Rubīna, R. Zeps, P. Zepa, E. Luksa, K. Stūre, E. Oļehno, D. Freja, N. Bondare, V. Jaudzema)
Profesionālās pilnveides kursi “Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu” Rīgā (Dz. Vanaga)
18.00 12.b klases izrāde “Tapiņa atgriešana” Pļaviņu Kultūras centrā

Darba plāns 10. – 14. februāris

Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 10. februāris
3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 215. kab.
14.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 11. februāris
11.05 Aktualitātes par skolas iesaistīšanos projektā “Aprites ekonomika” svinību zālē
12.15 Metodiskās padomes sanāksme 201. kab.
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatoru sanāksme Rīgā (J. Nīcgale)
Ikgadējā akcija klimata pārmaiņu mazināšanai “Silto džemperu diena”
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 12. februāris
10.00 Skatuves runas konkursa starpnovadu kārta Pļaviņu mūzikas skolā
Ēnu diena

Ceturtdiena, 13. februāris
Starpnovadu (II posma) olimpiāde ģeogrāfijā 9. – 12. klasēm tiešsaistē 201. kab. (piedalās: U. Ivanova, B. Skrabutena, E. Luksa)
Publiskās runas konkursa I (skolas) kārta
15.30  Armanda Tripāna dokumentālā filma “Stupelis” un tikšanās ar motokrosa blakusvāģu braucēju Kasparu Stupeli 201. kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības tautas bumbā Koknesē
Profesionālās pilnveides programma “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” Rīgā (I. Luksa)

Piektdiena, 14. februāris
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: J. Riekstiņa, E. Muceniece, R. Lauva, M. Ozoliņa, K. K. Brūniņa, R. Ozoliņš, R. Adaškevičs, I. Svars, R. Jankuna, S. Pakalka, A. Gorpeņuka, K. Kondrāte, R. Mačs, A. Kitajeva, L. Lukss, L. Bicāla, R. Kaņepējs, R. Striķis, J. Marcinkevičs)
17.30 Valentīndienas “Sirsniņballe”
Profesionālās pilnveides programma “Skolu vadības loma jaunā mācību satura un pieejas mācībām ieviešanai skolā” Rīgā (I. Luksa)

16.02. 7. – 9. klašu deju kolektīvu kopmēģinājums Jaunjelgavas kultūras namā (izbraukšana 8.45)

Darba plāns 3. – 7. februāris

Skolā dežurē 10. klase
1. klašu skolēnu brīvlaiks

Pirmdiena, 3. februāris
11.05 Pašpārvaldes ministriju un klašu vecāko sanāksme 201. kab.

Otrdiena, 4. februāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
2., 3. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 103. kab. (darba vadītāja V. Platgalve, vērtētāja I. Stikāne)
2., 3. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3. b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 115. kab. (darba vadītājs G. Balodis, vērtētāja S. Meldere)
11.05 Pašpārvaldes ministriju un klašu vecāko sanāksme 209. kab.
10.00 – 13.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasēm tiešsaistē 20. kab. (piedalās: E. P. Ķerķe, A. Daugavietis)
MOT nodarbība 9.a,b klasēm
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 5. februāris
11.05 Ekoskolas klašu pārstāvju sanāksme 102. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde angļu valodā 8., 9. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Leitlants, N. Gasperoviča, D. Krūmiņa, I. Ambaine, L. Bicāla, G. Eizāns, S. Ērgle, E. Kalnriekstiņš, M. Krēbss, E. Visocka, izbraukšana no skolas plkst. 8.10)

Ceturtdiena, 6. februāris
13.00 – 17.00 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētais (JSPA) bezmaksas seminārs jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem “Maini dzīvi, domā plašāk!” svinību zālē, 306. kab.

Piektdiena, 7. februāris
Skatuves runas konkursa skolas posms svinību zālē
LIVA reģionālā konference Gulbenē (I. Luksa)

08.02. Latvijas 73. skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē Liepupes pamatskolā (izbraukšana plkst. 7.10)

Darba plāns 27. janvāris – 1. februāris

Skolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 27. janvāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11., 12. klasēm 19. kab. (piedalās: L. Liepiņa, A. Kapteine, K. Smirnova, L. Kārkliņa, L. Vestfāle, K. Priede, L. Lauva, K. Davidova)
15:30 Tehnisko darbinieku sanāksme 101. kabinetā

Otrdiena, 28. janvāris
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)
15:30 Metodisko komisiju sanāksmes

Trešdiena, 29. janvāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (II posma) tiešsaistes olimpiāde ekonomikā 10. – 12. klasēm 20. kab. (piedalās: L. E. Pitjukeviča, K. Davidova, L. Kārkliņa, M. Kotovičs, H. Vīksne – Sarkanais)
Konference “Skolu muzeju loma kompetenču izglītības modelī” Rīgā (I. Briede)
10.00 – 14.00 Starpnovadu diziana un tehnoloģiju olimpiāde 25./27. kab. (piedalās: D. Cukanovs, R. Kaņepējs, A. Leitlants, J. Marcinkevičs, R. Striķis, M. Briežkalns, M. Krēbss, K. Liepiņš, M. Pogodajevs, L. Bicāla, U. Bērziņa, K. Lindenberga, S. Lasmane, U. Ivanova)

Ceturtdiena, 30. janvāris
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)
Koru kopmēģinājums Jēkabpilī (izbraukšana plkst. 11.30)

Piektdiena, 31. janvāris
9.00 – 14.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde matemātikā 9.-12. klasēm 204. kab. (piedalās: U. Ivanova, N. Zablinskis, S. Ērgle, A. Daugavietis, B. Skrabutena, S. Balode, L. E. Pitjukeviča, K. Priede, M. Ķirsis, A. Vaivads, K. Davidova)
Līdz plkst. 12.00 komandu pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena Absolventu kausa sacensībām basketbolā
15.30 A. Grīvnieka kausa izcīņas turnīra 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)

Sestdiena, 1. februāris
9.00 Absolventu kausa 44. izcīņas sacensības basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē

27.01. – 30.01. A. Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos

Darba plāns 20. – 24. janvāris

Skolā dežurē 12.b klase

Pirmdiena, 20. janvāris
14.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 21. janvāris
15.30 PP sēde 201. kab.
Projekta “Uzņēmējdarbības skola” nodarbība Rudzātu vidusskolā
Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju sanāksme Rīgā (I. Reitere)

Trešdiena, 22. janvāris
1. mācību stundas laikā skolas zinātniskās pētniecības darbu konference 316. kab.
2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 9.kl. 309. kab.
3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 8.kl. 310. kab
3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 7. kl. 312. kab.

Ceturtdiena, 23. janvāris
8.a klases mācību ekskursija
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi koru diriģentiem “Muzikāli tehnisku problēmsituāciju risinājumi, apgūstot Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāru” (O. Krasutina)
Konference ”Skolēnu personības attīstība – viens no būtiskiem skolas uzdevumiem” Rīgā (I. Luksa)

Piektdiena, 24. janvāris
14.40 Žetona vakara 12.a klases priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē
15.30 Žetona vakara 12.b klases priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē

Darba plāns 13. – 17. janvāris

Skolā dežurē 12.a klase

Pirmdiena, 13. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā VPD mutvārdu daļa latviešu valodā 6.a klasei 312. kab.
3., 4. mācību stundas laikā VPD mutvārdu daļa latviešu valodā 6.b klasei 312. kab.
Starpnovadu (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās L. Lukss, A. Leitlants, U. Ivanova, S. Placēna, S. Jansone, E. Visocka, S. Ērgle, A. Trifanova, izbraukšana plkst. 8.10)
Konference “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” Rīgā (S. Fjodorova)

Otrdiena, 14. janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.- atb. I. Luksa
1. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasēm 215. kab. (vada L. Ivanova)
10.00 Tikšanās ar Pļaviņu novada PII vadītājām (Dz. Vanaga)
15.30 Zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēšana:

18.00 7. klašu skolēnu vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu skolas svinību zālē

Trešdiena, 15. janvāris
VIAA organizētais nozares seminārs “Koks ir labs!” Rīgā (piedalās M. Jablonskis, K. Kaļva, K. Liepiņš, G. Eizāns, M. Krēbss, M. Vasks)
18.00 12.b klases vecāku sapulce 214. kab.

Ceturtdiena, 16. janvāris
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolēnu sacensības volejbolā jauniešiem (piedalās A. Jokums, R. Prohorovs, L. Lukss, A. Aizporietis, R. Jankuns, A. Rāviņš, H. E. Mickevičs, M. Krēbss)

Piektdiena, 17. janvāris
12.15 Metodiskās padomes sanāksme 201. kab.

Darba plāns 6. – 10. janvāris

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 6. janvāris
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena

Otrdiena, 7. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 215. kab. (vada V. Platgalve)
15.30 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma darba grupu sanāksmes – atb. ziņojuma jomu atbildīgie
Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomu projekta aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)

Trešdiena, 8. janvāris
8.30 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada bāriņtiesā (S. Fjodorova, I. Luksa)
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde filozofijā 10. – 12. klasēm (piedalās L. Lauva, E. Kaņepēja, K. Davidova, B. Kaņepēja, L. Fridrihsone, B. B. Damberga) 312. kab. – atb. M. Skrabutena
Metodisko komisiju vadītāju 1. semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv)

Ceturtdiena, 9. janvāris
Fakultatīvo nodarbību grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena tiešsaistē
Individuālo nodarbību (konsultāciju) grafika II semestrim korekciju veikšanas pēdējā diena tiešsaistē

Piektdiena, 10. janvāris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11., 12. klasēm 204. kab.
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 110. kab.
Pārskatītu un precizētu individuālo plānu iesniegšanas pēdējā diena 203. kab.
Līdz plkst. 17.00 11. klašu skolēniem un E. Tropikam elektroniski (skola@png.edu.lv) iesniegt zinātniskās pētniecības darba aizstāvēšanas prezentāciju
Zinātniskās pētniecības darbu recenzijas iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā
Ieskaišu grafika II semestrim aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē
Piedaugavas reģiona bērnu un jauniešu folkloras pulciņu kopmēģinājums, rotaļu un rotaļdeju sadejošana “Rotaļu vijai” Lielvārdē

Darba plāns 2019. gada 23. decembris – 2020. gada 3. janvāris

Skolēnu ziemas brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 23. decembris

Otrdiena, 24. decembris
Ziemassvētku vakars

Trešdiena, 25. decembris
Pirmie Ziemassvētki

Ceturtdiena, 26. decembris
Otrie Ziemassvētki

Piektdiena, 27. decembris
Mācību priekšmetu tematisko plānu II semestrim iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)
Mācību priekšmetu tematisko plānu II semestrim titullapu iesniegšanas pēdējā diena skolas kancelejā

Pirmdiena, 30. decembris
18.30 Pasākums Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem Pļaviņu Kultūras centrā (ierašanās no plkst. 18.00)

Otrdiena, 31. decembris
Vecgada diena

Trešdiena, 1. janvāris
Jaungada diena

Ceturtdiena, 2. janvāris

Piektdiena, 3. janvāris
9.00 Pedagogu profesionālā pilnveide “Mācību un audzināšanas procesa metodiskie un didaktiskie aspekti. IKT izmantošanas iespējas mācību procesā”
Pedagogu I semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv)
Mācību priekšmetu tematisko plānu korekciju iesniegšanas pēdējā diena elektroniski direktores vietniecei izglītības jomā mācību darbā L. Ivanovai (lana.ivanova@png.edu.lv)

Darba plāns 16. – 20. decembris

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 16. decembris
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības svinību zālē 5. – 6. klasēm

Otrdiena, 17. decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Ekoskolas sanāksme 104.kab.
12.15 SMU tirdziņš/Ziemassvētku tirdziņš

Trešdiena, 18. decembris
3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde filozofijā 215. kab.
Līdz plkst. 12.00 I semestra vērtējumu izlikšana
Līdz plkst. 13.00 4. – 12. klašu skolēnu – Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību saņēmēju sarakstu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
13.40 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme 203. kab. (L. Ivanova, E. Valdberga, S. Stučka, M. Skrabutena, S. Meldere)
16.00 Ziemassvētku pasākums 5. – 8. klašu skolēniem “Pa pasaku takām” svinību zālē
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu ziemas brīvdienās iesniegšana kancelejā
1.a, b kl. mācību ekskursija uz Kalsnavas arborētumu
Filma “Oļegs” 10. – 12. klašu skolēniem 201. kab.

Ceturtdiena, 19. decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Ziemassvētku pasākums 9.-12. klašu skolēniem “Kino! Ak, kino!” svinību zālē
Līdz plkst. 17.00 11.klašu skolēniem un E. Tropikam elektroniski (sanita.berzina@png.edu.lv) iesniegt zinātniskās pētniecības darbu
Līdz plkst. 17.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9. – 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
Mot nodarbības 8. klašu skolēniem 310. kab

Piektdiena, 20. decembris
Liecību izsniegšana
9.30 Ziemassvētku pasākums 1. – 4. klašu skolēniem “Reiz Ziemassvētkos” svinību zālē
12.00 7.b klases Ziemassvētku pasākums 104. kab.

Darba plāns 9. – 13. decembris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 9. decembris
14.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
3.a klases mācību ekskursija
Apmācības Ekoskolu projektā aprites ekonomikas veicināšanai Rīgā (I. Bērziņa, I. Briede)

Otrdiena, 10. decembris
11.05 Zinātniskās padomes sanāksme 215. kab.
15.30 MK sanāksmes
I semestra pēdējā ieskaišu diena
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deleģēto koordinatoru sanāksme Rīgā (J. Nīcgale)
Teātra izrādes “Sniegbaltītes skola” apmeklējums (4.a klase)

Trešdiena, 11. decembris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 5. – 6. klasēm 312. kab.
3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm 312.kab.
UNESCO asociēto skolu seminārs “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei” Rīgā (E. Valdberga)
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)

Ceturtdiena, 12. decembris
Karjeras pasākums “No idejas līdz biznesam” 4. – 6. kl.
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)

Piektdiena, 13. decembris
10.00 Starpnovadu tiešsaistes olimpiāde vēsturē 9., 10. – 12. klasēm 20. kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.30 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Tuvu, tuvu, tepat…” svinību zālē
Kursi “Režija un aktiera meistarība. Prakse. Teorija. Metodika” Rīgā (I. Baginska)
Seminārs pašvaldību izglītības jomas vadītājiem Rīgā (I. Luksa)
Erasmus+ projekta “Europe Goes Local” mācības Ķeguma novadā (S. Stučka, E. Luksa)

9. – 13.12 Pašpārvaldes un Ekoskolas aktivitāte “Veicinām klimatam draudzīgus paradumus – Silto, mīksto, pūkaino apģērbu un aksesuāru nedēļa”
02. – 20.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku gaidīšanas svētki” (ideju virpulis) skolas bibliotēkā