Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: nedēļas plāns

Darba plāns 26. – 29. marts

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 26.marts
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Profesionālās pilnveides seminārs Rīgā(I.Bicāla, I.Ozoliņa)

Otrdiena, 27.marts
9.00 – 12.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde informātikā 5.-7.klasēm 20.kab. (piedalās: A.Leitlants, L.Lukss, K.Kondrāte, A.Gorpeņuka, R.Mačs, U.Ivanova)
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.25 Skolotāju kopdziesmas mēģinājums 117.kab.
15.40 Klašu audzinātāju MK sanāksme 117.kab.
16.30 – 19.00 Individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolas administrāciju un atbalsta personālu
MOT 2.nodarbība 7. a, b kl. “Cerības”
17.30 MOT informācija 7.klašu vecākiem 312.kab.
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs 3.a,b kl.
7.b klases vecāku sapulce 104.kab.
7.a klases vecāku sapulce 312.kab

Trešdiena, 28.marts
11.05 “Draudzīgās skolas” pārstāvju sanāksme 311.kab.
13.10 Teātra izrāde “Zobu Feja” 1.-4.kl. svinību zālē
15.10 Radošā darbnīca “Lieldienu apsveikumu gatavošana” (Nenotiek)
Konkursa ”Gada būve 2017” noslēguma pasākums Rīgā (I.Krastiņa, E.P.Ķerķe)
“Meža ekspedīcija” Jersikā, Ekoskolu projekta ietvaros

Ceturtdiena, 29.marts
13.10 “Ieskandinām Lieldienas” 1.-4.kl.
Profesionālās pilnveides seminārs Rīgā (D.Vēvere)

Piektdiena, 30.marts
Lielā piektdiena

26.-30.03. Akcija “Bibliotēkā neviens nav lieks. Lasīšana tas ir prieks!” skolas bibliotēkā

Darba plāns 19. – 23. marts

Skolā dežurē 8.b klase
12. klašu skolēnu pavasara brīvdienas

Pirmdiena, 19.marts
1.-4.klasēm Nākotnes profesijas veiksmes formula- “Brīnumzemes” lekcijas un praktiskās nodarbības
13.40 Izglītojoša programma 1.-4.klasēm “Stikla brīnumi”
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
Valsts (3.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9.klasēm Rīgā (K.Priede, A.Lasmane)

Otrdiena, 20.marts
1.mācību stundas laikā I posma olimpiāde 4.klasēm latviešu valodā 118.kab.
9.a,b un 12. klases fotografēšanās izlaiduma albūmiem
12.15 Skolas darbinieku pulcēšanās svinību zālē uz skolas darbinieku fotografēšanos
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā” Rīgā (L.Ivanova, J.Nīcgale)
11.klases mācību ekskursija

Trešdiena, 21.marts
1.mācību stundas laikā I posma olimpiāde 4.klasēm matemātikā 118.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada sociālajā dienestā (L.Ivanova)
Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība.” (J.Nīcgale)

Ceturtdiena, 22.marts
13.00 Konkurss “Erudīts” 3. – 4.klasēm svinību zālē
Supervīzija sociālajiem pedagogiem Jēkabpilī ( S.Fjodorova)
Profesionālās pilnveides kursi “Izglītības iestādes un ģimeņu sadarbība.” (J.Nīcgale)
Muzeja “Ebreji Latvijā” muzejpedagoģiskās nodarbības

Piektdiena, 23.marts
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9.kl.214.kab. (Nenotiek)
ANO simulācijas spēles gatavošanas pasākums Rīgā (E.Valdberga, G.Kapteinis)
Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu reģionālā konference Jelgavā (I.Krastiņa)
Seminārs apmācība “Cieņpilnas izturēšanās pret bērnu 12 soļu tehnika” Jēkabpils (Dz.Vanaga)

19.-23.03. Tematiskā izstāde „Pavasara un vasaras gadskārtas!”- skolas bibliotēkā

Darba plāns 12. – 16. marts

1.-11. klašu skolēnu pavasara brīvdienas
Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 12.marts
9.00 Profesionālās pilnveides seminārs “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” 201.kab.

Otrdiena, 13.marts
9.00 Scenārija darba grupas sanāksme 102.kab.
10.00 – 14.15 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 201.kab. (darba vad. E.Valdberga)
11.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
No 15.30 CE angļu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa) 314.kab. (intervētājs V.Mičule)
Sākumskolas MK sanāksme
CE angļu valodā norises novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (I.Bicāla)

Trešdiena, 14.marts
9.00 Profesionālās pilnveides seminārs “Pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē” 312.kab.
Apvienotais vācu valodas centralizētais eksāmens 12.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Grigorjeva, R.Jakovļeva)
CE angļu valodā mutvārdu daļas vērtēšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Mičule)

Ceturtdiena, 15.marts
10.00 – 14.15 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 309.kab. (darba vad. M.Skrabutena)
10.00 – 13.00 Noformēšanas darba grupas sanāksme102.kab.
No 15.30 CE krievu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa) 104.kab. (intervētājs T.Starčenko)
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 12.kl.

Piektdiena, 16.marts
9.00 profesionālās pilnveides kursi “Bērnu tiesību aizsardzībā” 201.kab.
Rakstnieka Edvarta Virzas 135. jubilejai veltītā domrakstu konkursa noslēgums Kuldīgā (L.Čepule, A.Lasmane)
Starpliecību izsniegšana 12.kl.
Līdz plkst.15.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 12.klases skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem

16., 17.03. “Pārnovadu uzņēmēju dienas 2018”Aizkrauklē (M.Skrabutena)

Darba plāns 5. – 9. marts

Skolā dežurē 10.a. klase

Pirmdiena, 5.marts
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Līdz plkst.16.00 skolēnu dinamikas karšu iesniegšana 102.kab.

Otrdiena, 6.marts
10.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
9.30 – 10.10 VISC diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei: 6.a klasei – 216.kab. (darba vad. M.Skrabutena), 6.b klasei – 209.kab. (darba vad. S.Fjodorova), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk. Līdz plkst. 10.04) – 313.kab.(darba vad. Dz.Vanaga)
5.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde informātikā 5.-7.klasēm 19.kab.
15.30 Konkurss „Erudīts” 10. – 12. klasei
Pedagogu pieteikšanās profesionālās pilnveides kursiem pēdējā diena

Trešdiena, 7.marts
Vokālās mūzikas konkursa ”Balsis 2018” 2.kārta Preiļos (piedalās sākumskolas ansamblis)
11.05 Skolas jubilejas grāmatas darba grupas sanāksme 20.kab.
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu pavasara brīvlaikā iesniegšana kancelejā

Ceturtdiena, 8.marts
Skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa 2.kārta Jēkabpilī (piedalās K.Kondrāte, E.Kaņepēja, S.Eglītis)
11.05 Konkursa “Dziedošā klase” uzstāšanās secības izloze 1.- 4.kl., 5.- 7.kl., 8.- 12.kl. 102.kab.
Līdz plkst. 16.00 starpvērtējumu izlikšana 4.-11.kl.
Valsts (III posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.kl.asēm (piedalās S.Djubina)

Piektdiena, 9.marts
11.05 Dežūras nodošana –pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konkurss “Dziedošā klase” svinību zālē
Starpliecību izsniegšana 4.-11.kl.
Valsts (III posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.kl.asēm (piedalās S.Djubina)
Skolēnu ziemas slēpošanas čempionāts Siguldā
Makulatūras nodošanas pēdējā diena (skolas iekšpagalma šķūnī, vēlams jau nosvērtu)
Līdz plkst.15.00 9.-11.klašu audzinātājiem elektroniski iesniegt (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem

5.03.-5.03. Tematiskā izstāde „Par ko kļūt?” skolas bibliotēkā
Līdz 9.03 Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

Darba plāns 26. februāris – 2. marts

Skolā dežurē 9.b. klase

Pirmdiena, 26.februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 8.klasēm 104.kab. (piedalās: M.Langenfelde, R.Svikliņa)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Izlietoto bateriju iesniegšanas pēdējā diena 102.kab. I.Bērziņai
Konkursa “Erudīts” 10. – 12.klašu dalībnieku pieteikšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

Otrdiena, 27.februāris
9.30 – 10.20 VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei: 6.a klasei – 216.kab. (darba vad. M.Skrabutena), 6.b klasei – 107.kab. (darba vad. I.Briede), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk. Līdz plkst. 11.05) – 316.kab.(darba vad. L.Avotiņa)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 8.a klasei svinību zālē
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs Daugavpils olimpiskajā centrā (piedalās 5.b klase)
MOT 1.nodarbība 7.a, 7.b klasēm
Skolas jubilejas noformēšanas darba grupas sanāksme 102.kab.
15.25 MK sanāksmes
Starpinstitucionālā sanāksme (S.Fjodorova, Dz.Vanaga)
Dalība seminārā “Fizisko personu datu apstrādes pamatprincipu realizācija” (L.Ivanova)

Trešdiena, 28.februāris

2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei: 3.a klasei – 114.kab. (darba vad. I.Lazda), 3.b klasei – 116.kab. (darba vad. S.Meldere), 3.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 215.kab.(darba vad. I.Krastiņa)
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju tikšanās 311.kab.
14.40 – 15.20 Zemessardzes pārstāvju tikšanās ar 10.-12. klases skolēniem svinību zālē
Projekta “Sporto visa klase” ietvaros ceļojošā kausa izcīņa stafetēs Gulbenē (piedalās 4.b klase)

Ceturtdiena, 1.marts
Konkursa “Erudīts” uzdevumu iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

Piektdiena, 2.marts
11.05 Dežūras nodošana –pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.

2.-3.03. Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”

Darba plāns 19. – 23. februāris

Skolā dežurē 9.a. klase

Pirmdiena, 19.februāris
10.00 Starpnovadu skolēnu skatuves runas konkurss Pļaviņu mūzikas skolā (piedalās Ē.M.Saliņa, K.A.Avotiņa, V.Svirska, K.Kondrāte, A.Leitlands, I.Ambaine, R. Ruciņš-Vējiņš, E.Kaņepēja)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 9.a klasei svinību zālē
Ēnu dienas apliecinājumu iesniegšanas pēdējā diena, līdz plkst.12.00 I.Bērziņai 102.kab.
Līdz plkst.12.00 iesūtīt elektroniski (liga.ostrovska@plavinas.lv) ZPD prezentāciju starpnovadu lasījumiem

Otrdiena, 20.februāris
9.00 Starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference Pļaviņu novada ģimnāzijā 201.kab. (piedalās: V.Adamoviča, S.Djubina, V.S.Mateša, S.Mēnese)
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 7.a klasei svinību zālē
15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 21.februāris
2. un 3.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei: 6.a klasei – 115.kab. (darba vad. I.Krastiņa), 6.b klasei – 309.kab. (darba vad. A.Bērziņa), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 104.kab.(darba vad. R.Jakovļeva)
10.00 Starpnovadu tiešsaistes olimpiāde ģeogrāfijā 20.kab. (piedalās: G.Elīte, Dz.Samul, R.Milsons, K.Patrijuks, V.Adamoviča, K.Davidova)

Ceturtdiena, 22.februāris
2. mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei: 3.a klasei – 114.kab. (darba vad. I.Lazda), 3.b klasei – 116.kab. (darba vad. S.Meldere), 3.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 209.kab.(darba vad. S.Fjodorova)
Mācību ekskursija 10.a klasei
Seminārs apmācība ”Emocionālās labsajūtas formēšanās priekšnoteikumi bērna pozitīvai attīstībai” Jēkabpilī (Dz.Vanaga)

Piektdiena, 23.februāris
11.05 Dežūras nodošana –pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Erudīcijas konkurss latviešu valodā un literatūrā 5. – 6.klasēm svinību zālē
Mācību ekskursija 12. klasei
Skolēnu ziemas slēpošanas čempionāts Siguldā
9.a Klases vakars

19.- 23.02. Tematiskā izstāde: “Brīvbrīžos – prātam, aktivitātēm, atpūtai!”
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”

Darba plāns 12. – 16. februāris

Skolā dežurē 11. klase


Pirmdiena, 12.februāris

11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
VUGD nodarbība 1.-4.klasēm svinību zālē
Līdz 15.00 iesnieguma par piedalīšanos Ēnu dienā iesniegšanas 102.kab. karjeras konsultantam – I.Bērziņai pēdējā diena
Skatuves runas konkursa dalībnieku skolas atlases kārta svinību zālē

Otrdiena, 13.februāris Starptautiskā Pasaules radio diena
1.mācību stundas laikā skolas zinātniskās pētniecības darbu konference svinību zālē
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Publiskās runas konkursa 2. kārta I.Gaiša Kokneses vidusskolā, izbraukšana no skolas plkst.11.20 (piedalās: K.Priede, A.Esiņa, A.Daugavietis, G.Kapteinis, G.Elīte, S.Eglītis)

Trešdiena, 14.februāris Ēnu diena

11.05 Skolas jubilejas noformēšanas darba grupas sanāksme 102.kab.
10.00 Pļaviņu novada starpinstitucionālā sanāksme (S.Fjodorova, L.Ivanova)
13.00 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018” I.kārta svinību zālē

Ceturtdiena, 15.februāris
11.05 Ekopadomes sanāksme
Nodarbība “Kriminālistikas noslēpumi” 10.-12.kl. svinību zālē
16.00 Profesionālās pilnveides seminārs “Stresa pārvaldība kā profesionālās izdegšanas profilakse” kultūras centrā
1. – 2.klašu skolēnu mācību vizīte Dabas muzejā Rīgā, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros
Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņa tautas bumbā fināla sacensības (2006. dz.g. un jaunākiem)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem” Rīgā (M.Skrabutena, E.Valdberga)

Piektdiena, 16.februāris
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: A.Kitajeva, K.Kondrāte, A.Gorpeņuka, V.Grišuļonoks, R.Mačs, J.Marcinkevičs, L.Lukss, K.Stūre, R.Striķis, U.Ivanova, A.Trifanova, G.Eizāns, A.Žmurova, K.Ostrovskis, B.Skrabutena, A.Daugavietis)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Valentīndienas pasākums 5. – 12.klasēm

12.- 16.02. Tematiskā izstāde: “Vai Tu jau izlasīji?”
12.-16.02. Valentīndienas pasts
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”

Darba plāns 5. – 9. februāris

Skolā dežurē 7.b klase
Brīvdienas 1.klases skolēniem

Pirmdiena, 5.februāris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
11., 12.klašu skolēnu ZPD prezentāciju iesūtīšana aizstāvēšanai sekcijās (iveta.krastina@png.edu.lv)

Otrdiena, 6.februāris Drošāka interneta diena
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2. posma) tiešsaistes olimpiāde ķīmijā 9. – 12.klasēm 20.kab. (piedalās: G.Elīte, S.Balode, L.E.Pitjukeviča, K.Priede, L.Kārkliņa, A.K.Kriņicka, S.Djubina)
15.25 11.,12.klases skolēnu ZPD aizstāvēšana sekcijās
Dabaszinātņu sekcija 213. kabinetā (V.Adamoviča, L.Janoviča, S.Mēnese, S.Novoselovs, H.Mierturis, K.Činka)
Humanitāro zinātņu sekcija 310. kabinetā
(A.Bite, E.Bogdanovičs, S.Djubina, V.S.Mateša, E.Klaucāne, A.Lakstīgala, P.Lamberga, D.Samul)
Sociālo zinātņu sekcija 216.kab. (A.Bučis, M.Buševica, A.Kačkāne, A.K.Kriņicka, E.Silagailis)
10.b klases mācību ekskursija uz Rīgu
15.25 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
MK sanāksmes

Trešdiena, 7.februāris
11.05 Skolas jubilejas scenārija darba grupas sanāksme 102.kab.
Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 8., 9.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā, izbraukšana no skolas plkst.8.20 (piedalās G.Elīte, R.E.Pitjukevičs, K.K.Kuciņš, L.Čepule, A.Esiņa, L.L.Kalviša, A.Daugavietis, B.Skrabutena, I.Siliņš)

Ceturtdiena, 8.februāris
Starpnovadu olimpiāde krievu valodā 10. – 12.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā, izbraukšana no skolas plkst.8.20 (piedalās A.Mežmale, J.Rediko, M.Kotovičs, V.Adamoviča, P.Lamberga, Dž.Nikaļuka)
15.25 Publiskās runas konkursa 1.kārta 309.kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 117.kab.

Piektdiena, 9.februāris
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 7.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Skolēnu ziemas slēpošanas čempionāts Siguldā

03.02.- 09.02. Tematiskā izstāde ievērojamākie skolas absolventi, skolas bibliotēkā
Līdz 10.02. darbu iesūtīšana E.Virzas 135.jubilejai veltītajam literāro darbu konkursam

Darba plāns 29. janvāris – 3. februāris

Skolā dežurē 8.b klase
Pirmdiena, 29.janvāris
9.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12.klasēm 20.kab. (piedalās: Dz.Samul, S.Djubina, G.Kapteinis, L.Janoviča, P.Sondore, K.Činka, Dž.Nikaļuka, E.Klaucāne)
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
16.30 12.klases Žetona vakara priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē

Otrdiena, 30.janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 PP sanāksme 201.kab.
Līdz plkst. 15.00 11.un 12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu iesniegšana 215.kab. un iesūtīšana elektroniski: iveta.krastina@png.edu.lv
Basketbola interešu izglītības dalībnieku pieredzes brauciens uz Jēkabpils sporta namu

Trešdiena, 31.janvāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde ekonomikā 10. – 12.klasēm 20.kab. (piedalās: S. Djubina, L. Janoviča, A. K. Kriņicka, V. Adamoviča, Dz. Samul)
11.05 Skolas jubilejas noformējuma darba grupas sanāksme 102.kab.
3., 4.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 316.kab., intervētājs – L. Avotiņa, vērtētājs – S. Stučka
Iesniegumu iesniegšanas, par kabinetu izmantošanas iespējām Žetona vakarā, pēdējā diena skolas kancelejā

Ceturtdiena, 1.februāris
10.00 – 15.30 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 8. – 9.klasēm 25./27.kab. (piedalās: B.Skrabutena, L.Kudrjavceva, L.Čepule, A.Ķirse, G.Elīte, K.Priede, A.Jokums, K.Ostrovskis, A.Rāviņš, A.Daugavietis, K.K.Kuciņš, A.Skābarnieks, R.Freijs)
5. – 9.klašu skolēnu mācību vizīte Dabas muzejā Rīgā, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros

Piektdiena, 2.februāris
9.00 – 14.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasēm 104.kab. (piedalās: D.Loseva, S.Balode, L.E.Pitjukeviča, G.Elīte, K.Priede, A.Vaivods, K.Davidova, M.Ķirsis, L.Janoviča, S.Djubina, V.Adamoviča, R.Milsons, G.Kapteinis)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem” Rīgā (I.Bērziņa)
Līdz plkst.12.00 komandu pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena Absolventu kausa sacensībām basketbolā saskaņā ar turnīra nolikumu
15.30 A.Grīvnieka kausa izcīņas turnīra 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē

Sestdiena, 3.februāris
9.00 Absolventu kausa 42. izcīņas sacensības basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē

29.01. – 2.02. A.Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos sporta zālē
29.01.- 02.02. Skolas sacensības slēpošanā
Līdz 3.02. “Draudzīgā aicinājuma akcija”

Darba plāns 22. – 26. janvāris

Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 22.janvāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 7.klasēm 311.kab.

 

Otrdiena, 23.janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.
15.30 Skolas jubilejas scenārija darba grupas sanāksme 102.kab.

 

Trešdiena, 24.janvāris
11.05 Ministru tikšanās ar skolotājiem konsultantiem
11.05 “Draudzīgās skolas” pārstāvju sanāksme 311.kab.
Skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 214.kab.

 

Ceturtdiena, 25.janvāris
2., 3. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 116.kab., darba vadītājs – S.Meldere, vērtētājs – I.Reitere
8.klašu skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 104.kab.
5.b klases mācību ekskursija

 

Piektdiena, 26.janvāris
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
Latvijas Kultūras akadēmijas ES programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības projekta CoHere “Kritiskais mantojums identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā” ietvaros, aptauja 10.b,11.,12.klasēm
Profesionālās pilnveides seminārs “Kosmoss Skolā” Rīgā (I.Briede)

22. – 26.01. Angļu valodā izlasīto grāmatu semināri 8.klasēm angļu valodā
22.01.-26.01. Tematiskā izstāde „Barikāžu laiks un…” skolas bibliotēkā