Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 3. – 7. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 3. jūnijs
9.30 Angļu valodas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
9.30 Angļu valodas augstākā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 Angļu valodas optimālā līmeņa CE rakstu daļa 204. kab., darba vadītāja I. Krastiņa
no 10.00 Angļu valodas augstākā līmeņa CE rakstu daļa 201. kab., darba vadītāja E. Valdberga
no 14.30 Angļu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļa 104. kab., intervētāja V. Fjodorova
Angļu valodas optimālā līmeņa CE rakstu daļas novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (M. Skrabutena, I. Bicāla, I. Ozoliņa)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Otrdiena, 4. jūnijs
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Matemātikas CE 9. klasei aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
no 10.00 matemātikas CE 9. klasei:

I grupa 301. kab., darba vadītāja S. Stučka
II grupa (ar atbalsta pasākumiem) 316. kab., darba vadītāja S. Fjodorova

Matemātikas CE 9. klasei novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (I. Volane, A. Igaune)
Matemātikas CE 9. klasei novērošana Bebru pamatskolā (I. Bērziņa)
Angļu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļas vērtēšana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (V. Fjodorova)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Trešdiena, 5. jūnijs
no 10.00 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļa 312. kab., intervētāja L. Avotiņa
Angļu valodas augstākā līmeņa CE mutvārdu daļas vērtēšana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (V. Fjodorova)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Ceturtdiena, 6. jūnijs
no 10.00 Angļu valodas augstākā līmeņa CE mutvārdu daļa 104. kab., intervētāja V. Fjodorova
Latviešu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļas vērtēšana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (L. Avotiņa)
Latviešu valodas optimālā līmeņa CE mutvārdu daļas novērošana A. Upīša Skrīveru vidusskolā (M. Skrabutena)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Kursi “Mācību saturs un metodikas moduļi dabaszinībās 1. – 3. klasēs” Rīgā (S. Fišmeistare)
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku

Piektdiena, 7. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
13.00 Tehnisko darbinieku IT apmācība 20. kabinetā
Kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un organizēšana bērniem ar AST izglītības iestādē” (I. Balode)
Pedagogu individuālās sarunas ar direktori saskaņā ar grafiku