Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: pavasara svētki

Pavasara svētki 2024

Pavasara svētki sākumskolā 2023

Pavasara svētki sākumskolā

Pavasara svētki sākumskolā

Pavasara svētki 1.- 4.kl

Pavasara svētki sākumskolā

Ir pavasaris. Putnu dziesmas visapkārt un un ikkatrā sirdī. Zaļām pēdām un skaistiem ziediem pavasaris  ienācis arī mūsu skolā.
27.maijā svinējām Pavasara svētkus, kuru gaviļnieki 4.klašu skolēni un viņu audzinātājas Ineta un Kristiāna.
Skolotājas pirmajā klasē saņēma mazas, nevarīgas sēkliņas. Četrus gadus, kā rūpīgas dārznieces, kopa un loloja savus  tikko izplaukušos ziediņus. Sargāja no nakts salnām un centās izravēt visas nezāles.

    Kādi tad ir izauguši šie ziedi?

Pieneņu, māllēpju un narcišu laikā dzimuši 13 ziediņi.
Cilvēki, kuri dzimuši šajā laikā, ir nenogurdināmi. Pavasara cilvēkiem darbs šķiras un nenogurdina. Viņi nekad neapstājas pie sasniegtā.
Margrietiņu, āboliņa, magoņu un liliju laikā dzimuši 11 ziediņi.
Vasaras cilvēki dzīvo it kā pasaulē nebūtu ne raižu, ne slimību, ne nelaimes. Tie ir strādīgi, un tas viņiem nes panākumus.
Dāliju un gladiolu laikā dzimuši 9 krāšņi ziedi.
Rudens ļaudis ir smējēji. Ar gladiolu šķēpu rudens cilvēki mums māj.
No zemes ņēmis spēku, to smejoties ziemai krāj.
Balto leduspuķu laikā, kad zemi klāj pārslu ziedi un uzplaucis kaktuss, dzimuši 8 mirdzoši ziedi.
Ziemas cilvēki ir apdāvināti ar stingru gribasspēku un mērķtiecību. Viņi vienmēr pārliecināti par to, ko dara. Ziemas cilvēki labāk sevi apliecina darbos.

Lūk, šādi ir 42 ziediņi, kuri beidza sākumskolas 4. klasi!

Svētki neizdotos, ja tajos nebūtu dažādu priekšnesumu.
Dziedāja skanīgais sākumskolas ansamblis, kura 8 dziedātājiem šī bija pēdējā uzstāšanās reize.
Jautrību sagādāja „susuronu” koris.
1. klase sajūsmināja ar jautro dzelteno rudenspuķīšu deju.
Maigu un skanīgu melodiju uz flautas atskaņoja 2.klases Ance Bērziņa.
Pasākuma noslēgumā kopīgu dziesmu dziedāja daudzsološais 2.klašu kopkoris.

 Paldies visiem sākumskolas skolotājiem par ieguldīto darbu un laiku, lai sagatavotu šos svētkus!

                                             Skolotāja Inga Baginska

Pavasara svētki

Skolas_zvans1

Mazā sirmā kumeliņā

Jāj pa ceļu pasaciņa.

Ātri, ātri steidzas viņa,

Rokā zelta pātadziņa.

/Aspazija /

  28.maijā skolas svinību zālē notika kārtējie Pavasara svētki, kuros  sapulcējās sākumskolas skolēni, lai sveiktu 4.klašu audzēkņus- 38 skolēnus un viņu audzinātājas  Ingu Baginsku un Sandru Fišmeistari. Šogad Pavasara svētkos skolēniem bija iespēja pabūt kopā ar literāro pasaku varoņiem. Tie bija: Diegabiksis, Tipsis un Topsis, Pepija ar draugiem, Velniņi, zaķēni Pauks un Šmauks, Kaķītis un ķēniņš. Pasaku varoņu tēlos iejutās 2.klašu skolēni. Protams, pēc katra skeča,  pasākuma vadītājas deva noderīgus padomus  gaviļniekiem. Pasākumā  izskanēja arī muzikālie priekšnesumi. 2.a klase priecēja visus ar dziesmām „ Rudens nāk” un „ Murra, murra mur”, 2.b klase – „ Kur, pelīte, tu tecēsi” un „ Mazā domiņa”. Sākumskolas ansamblis veltīja gaviļniekiem dziesmu „ Pasaciņa”. Nākamos piektklasniekus sākumskola sveica ar ziediem un apsveikumu. 1.klašu skolēni sarūpēja  ziedus, bet 3.klašu skolēni  gatavoja apsveikumus. Arī klases audzinātājas  saņēma ceļa maizi ar novēlējumu, lai nākamajā gadā neaptrūkst Kukulīša atjautība, viltība, spēks un izturība. Ceturtie pateicās visiem skolotājiem par iegūtajām zināšanām. Pasākuma noslēgumā 4.klašu skolēnus un klašu skolotājas sveica Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece Ilze Seipule. Katra 4.klase saņēma svētku kliņģeri. Paldies visiem sākumskolas skolotājiem par ieguldīto darbu pasākuma organizēšanā. Paldies Gintam Balodim par pasākuma apskaņošanu.

2.klašu  audzinātājas Kristiāna Balode un Ineta Reitere

Pavasara svētki

27.maijā notika sākumskolas pasākums “Pavasara svētki”. Šajos svētkos īpaši tika godināti 4.klašu skolēni un viņu audzinātājas Ilona Lazda un Sarmīte Meldere.

Šogad 4. klašu skolēni saņēma sertifikātus, kas ir kā apliecinājums tam, ka viņi ir gatavi turpināt mācības 5.klasē.
Pasākumam cauri vijās tēma – alfabēts. Tāpēc tika skaitīti dzejoļi par alfabētu, dziedātas dziesmas un dejotas dejas. Paldies skolotājiem un bērniem, kas sagatavoja priekšnesumus un apsveikumus – sākumskolas ansamblim, 3.b klasei un skolotājai Kristiānai Balodei, 3. klašu deju kolektīvam, 3.a klasei un skolotājai Inetai Reiterei. Paldies 1.klašu skolēniem un audzinātājām Ingai Baginskai un Sandrai Fišmeitarei par sarūpētajiem ziedu pušķīšiem.

Pavasara svētku noslēgumā visi pasākuma dalībnieki kopīgi nodziedāja dziesmiņu „Joka pēc alfabēts”. Šī dziesmiņa bija kā ceļa maize 4. klasēm, ieejot pamatskolas pulkā.

Novēlam ceturtajiem staigāt tikai veiksmes un uzvaras ceļus!

Klases audzinātājām mēs vēlam: Lai acīs – prieks, sejā – smaids un sirdī vienmēr pavasaris!

Pasākuma organizētāji: I.Kupča, V. Platgalve, G.Balodis

Mātes diena un sākumskolas pavasara svētki bildēs