Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2018/2019

Darba plāns 22. – 26. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas

 

Pirmdiena, 22. oktobris
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
Piedalīšanās LTV raidījumā “Vēstures skolotājs” (A.Mežmale, L.Liepiņa, A.Kapteine) – atb.I.Krastiņa
Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” Jēkabpilī (S. Dārziņš)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Otrdiena, 23. oktobris
9.00 Arodbiedrības biedru sapulce 112.kab. – atb. I.Baginska
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu projektu komandas vadība” Rīgā (L.Ivanova)
Piedalīšanās LTV raidījumā “Vēstures skolotājs” (A.Mežmale, L.Liepiņa, A.Kapteine) – atb.I.Krastiņa
Projekta “Sporto visa klase” seminārs Rīgā (S.Meldere)
Iepazīšanās ar interaktīvo tāfeļu jaunākajām iespējām Rīgā (I.Bicāla, E.Valdberga, V.Miķelsone, V.Platgalve)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Trešdiena, 24. oktobris
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnoloģijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Seminārs “Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai” svinību zālē (piedalās visi pedagogi) – atb.L.Ivanova
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Ceturtdiena, 25.oktobris
Kursi “Izglītības projektu organizēšana, norise un pārvaldība, izmantojot mobilās tehnologijas” Rīgā (J.Nīcgale)
Sākumskolas mācību jomas koordinatoru sanāksme Rīgā (I.Lazda)
Profesionālās pilnveides kursi “Dzīve padomju laikā” Rīgā (I.Krastiņa)
Slēpošanas treniņnometne Alūksnē – atb.J.Eiduks

Piektdiena, 26.oktobris
Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference Jelgava (I.Krastiņa)
Kursi Specifiskās mācības „Psiholoģiskā novērtēšana ar Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV)” (ESF projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Rīgā (Dz.Vanaga)
3.b, 4.b klašu ekskursija – atb. K.Balode, S.Meldere
Seminārs “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi” Jēkabpilī (E.Valdberga, V.Platgalve, L.Ivanova)

Izmaiņas 19. oktobrī

1.-4.klase
1. 2.a Matemātika (vada sk. I. Reitere) 103. kab.
3. 2.a Latviešu valoda (vada sk. G. Balodis) 103. kab.
4. 2.a Latviešu valoda (vada sk. S. Fišmeistare) 103. kab.
5. 2.a Klases stunda (vada sk. I. Bērziņa)

5.-12.klase
1. 7.a Informātika(patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 20.kab.
2. 7.b Informātika(patst.darbu vada sk.E.Valdberga) 20.kab.
2. 11.b Klases stunda (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 214.kab.
3. 8.a Matemātika 211.kab.
4. 8.a Literatūra (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 312.kab.
5. 8.a Ģeogrāfija 20.kab.
6. 5.b Latviešu val. (patst.darbs mājās)
7. 8.a Klases st. (patst.darbs mājās)

3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde bioloģijā 9. – 12.klasēm 201.kab.

Uzņēmējdarbības iedvesmas konference ,,Uzdrīksties uzvarēt”

15. oktobrī mēs, 11.a klase, devāmies uz uzņēmējdarbības iedvesmas konferenci ,,Uzdrīksties uzvarēt” Ķīpsalā, kurā mums bija iespēja dzirdēt iedvesmojošus stāstus no dažādām ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē pazīstamām personām. Lasīt vairāk…

Izmaiņas 18. oktobrī

1.-4.klase
1. 1.b Ētika 118.kab.
2. 2.b Latviešu valoda 115.kab.
2. 3.a Ētika 113.kab.
2. 3.b Ētika 117.kab.
4. 4.b Latviešu valoda 116.kab.

5.-12.klase
1. 7.b Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Bicāla) 213.kab.
1. 6.b Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
1. 8.b Latvijas vēsture 215.kab.
1. 8.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patst.darbu vada sk.I.Briede) 107.kab.
1. 10. Ekonomika 216.kab.
2. 6.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
2. 8.b Angļu valoda 309.kab.
2. 8.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patst.darbu vada sk.I.Krastiņa) 215.kab.
3. 5.b Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
3. 10. Matemātika (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 311.kab.
3. 8.a Ģeogrāfija 201.kab.
3.,4. 6.b Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 27.kab.
4. 11.a Angļu valoda (patst.darbu vada sk.V.Rulle) 311.kab.
4. 7.a Matemātika (patst.darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
4. 5.a Informātika (sk.E.Valdbergas grupai patst.darbu vada sk.S.Dārziņš) 19.kab.
5. 9.b Bioloģija (patst.darbu vada sk.I.Briede) 107.kab.
5. 6.a Mūzika (patst.darbu vada sk.I.Bērziņa) 306.kab.
6. 5.b Matemātika (patst.darbs mājās)
6. 8.b Klases stunda (vada sk.I.Bērziņa) 306.kab.
6., 7. 9.a Mājturība un tehnoloģijas (sk.I.Volanes grupai patstāvīgais darbs mājās)
7. 7.a Bioloģija (patst.darbs mājās)
7. 7.b Mūzika (patst.darbs mājās)
7. 12. Sports (patst.darbs mājās)
8. 12. Matemātika (patst.darbs mājās)
8. 11.b Sports (patst.darbs mājās)

3., 4. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde angļu valodā 10. – 12.klasēm 315.kab.

Izmaiņas 17. oktobrī

1.-4.klase
1. 2.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 103.kab.
3. 2.a Matemātika (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 103.kab.

5.-12.klase
6. 7.b Matemātika 213.kab.

2. b klases ekskursija uz Latgali

11.oktobrī 2.b klase devās ekskursijā uz Latgali. Pirmais apskates objekts bija Latgales mākslas un amatniecības centrs Līvānos. Centra telpās ir izveidots Līvānu stikla muzejs, kurš ir vienīgais šāda veida muzejs Baltijā. Lasīt vairāk…

.

Dambretes spēle Madonā

dambrete

Apsveicam ar pirmajiem panākumiem sacensību dalībniekus no mūsu skolas: Sonoru Elizabeti Saliņu (1.a klase), Henriju Kārkli un Markusu Gūtmani (1.b klase), Robertu Reiznieku (2.a klase), Katrīnu Borokovu (2.b klase), Edgaru Smilgāju, Ēriku Madi Saliņu, Aleksi Ozoliņu un Armandu Stepānu (3.b klase). Paldies par dalību, izturību un drosmi piedalīties! Gatavojamies 2. posma sacensībām 27. oktobrī Madonā. Dalībniekiem pieteikties savlaicīgi.

Skolotājs Herberts Millers / t. 29455052

Izmaiņas 16. oktobrī

5.-12. klase

1. 6.b Sociālās zinības (patst.darbu vada sk.L.Ivanova) 216.kab.
1. 12. Angļu valoda 315.kab.
2. 5.a Dabaszinības 107.kab.
2. 11.a Latviešu valoda 311.kab.
3. 11.a Ķīmija 107.kab.
4. 6.a Latvijas vēsture (patst.darbu vada sk.L.Ivanova) 216.kab.
4. 8.a Matemātika 211.kab.
5., 6. 8.a Sešvaloda II (sk.J.Nīcgales grupai patst.darbu vada sk.A.Bērziņa) 313.kab.
6. 5.a Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 6.a Sociālās zinības (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.b Nenotiek
7. 12. Nenotiek

Izmaiņas 15. oktobrī

5.-12.klase

1. 11.a Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 311.kab.
2. 9.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.S.Fjodorova) 209.kab.
2. 11.a Literatūra (patst.darbu vada sk.S.Stučka) 311.kab.
3. 7.b Latviešu valoda (patst.darbu vada sk.I.Bicāla) 310.kab.
4. 7.b Literatūra (patst.darbu vada sk.I.Bicāla) 310.kab.
4. 8.a Literatūra 312.kab.
5. 9.b Bioloģija 201.kab.
6. 9.b Fizika 207.kab.
7. 9.b Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 11.a Vizuālā māksla 204.kab.
8. 11.a Klases stunda (patstāvīgais darbs mājās)

1. mācību stundas laikā I posma (skolas) olimpiāde matemātikā 8.-12.klašu skolēniem 212./213.kab.
2. mācību stundas laikā I posma (skolas) olimpiāde matemātikā 5.-7.klašu skolēniem 212./213.kab.

Skolotāju diena

Ir pēkšņi šajā nemierkrastā miers,
It visas rūpju laivas uzvilktas ir malā.
Var atļaut četrdesmit minūtēm
Bez grožiem skriet.
Ir svētki galu galā.

Šī gada 5. oktobrī mūsu skolā norisinājās Skolotāju diena. Tāpat kā citus gadus, arī šogad 11. un 12. klašu skolēniem tā bija satraucoša un atbildīga diena – iespēja iejusties skolotāju lomā, sagatavojot un vadot mācību stundas. Lasīt vairāk…