Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2018/2019

Darba plāns 22. – 26. aprīlis

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 22. aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 23. aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Pašpārvaldes aktīva sanāksme 102. kab.
11.15 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
18.00 10. klases vecāku sapulce 107.kab.
Veselības ministrijas īstenotais pētījums ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros
Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi “Bērnu veloaktivitāšu organizēšana sacensību formā” Rīgā

Trešdiena, 24. aprīlis
15.30 Konkurss “Erudīts” 8. – 9. klasēm svinību zālē
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (J. Nīcgale, M. Skrabutena, J. Eiduks)
LIVA konference 2019 Rīgā (I. Luksa)
Seminārs, apmācība “Tikumiskā audzināšana skolā” (Dz. Vanaga)

Ceturtdiena, 25. aprīlis
9.00 – 11.00 Starpnovadu konkurss angļu valodā “Game Day” 5. klasēm svinību zālē
17.00 11.a klases vecāku sapulce 311. kab.
18.00 1.b klases vecāku sapulce 118. kab.
18.00 2.a klases vecāku sapulce 103. kab.
18.00 2.b klases vecāku sapulce 115. kab.
Multidisciplinārais starpnovadu Ekosalidojums “Ūdens piedzīvojums Dricānu vidusskolā”
Seminārs pašvaldības audzināšanas darba koordinatoriem “Valsts. Ārlietas. Mēs” Rīgā (J. Nīcgale)
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (E. Valdberga)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Robotikas apguve” sākumskolas bērniem Rīgā (G. Mozga)

Piektdiena, 26. aprīlis
9.30 Atvērto durvju diena topošajiem 1. un 10. klašu skolēniem
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 10., 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
18.00 Vecāku un skolas darbinieku sadraudzības vakars
Pasākums 9. klašu skolēniem Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “Ceļš uz karjeru”
7.b klases mācību ekskursija
Mācību jomu koordinatoru sanāksme Rīgā (I. Baginska)
Profesionālās kompetences pilnveides kursi “Robotikas apguve” sākumskolas bērniem Rīgā (G. Mozga)

22.04.-26.04. Tematiskā izstāde: “Pļaviņu novads – vieta, kur savu dzīves rakstu ierakstīt!” skolas bibliotēkā
23.04. – 24.04. Ekoskolu akcijas “Zemes diena” aktivitātes “Saglabāsim mūsu sugas” (Košumkrūmu stādīšana, putnu būrīšu taisīšana un izvietošana)
28.04. Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde

Latvijas skolu šaha olimpiāde

Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales reģiona finālā Jelgavā 16. aprīlī tikās dalībnieki no 20 skolām. Mūsu skolu pārstāvēja Dzintars Leončiks (2.a), Elija Muceniece (4.b) un Edgars Osipausks (5.b). Lasīt vairāk…

“Baltijas cilvēku ķēde klimatam”

12. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzija kā viena no Latvijas Ekoskolām atvēlēja dažas minūtes no savas darba dienas, lai izveidotu cilvēku ķēdi ap savu skolu, tā simboliski pievienojoties Baltijas klimata solidaritātes akcijai “Baltijas cilvēku ķēde klimatam”. Lasīt vairāk…

Videodarbu konkurss “Eiropa man ir…”

image003Aicina piedalīties videodarbu konkursā “Eiropa man ir…”, kurā līdz 29. aprīlim skolēniem jāiesūta līdz vienai minūtei garš radošs video latviešu valodā, kas atspoguļo skolēnu izpratni par to, kādas iespējas sniedz Eiropas Savienība. Pirmo trīs vietu ieguvējiem tiks piešķirta iespēja apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē ar līdzfinansējumu ceļa izdevumu segšanai. Papildus 1. vietas ieguvēji saņems arī 10 grāmatnīcas dāvanu kartes katru 50 EUR vērtībā.
Plašāk par konkursu lasiet šeit.

Valsts policija aicina uz Atvērto durvju dienu Valsts policijas koledžā 26. aprīlī

Šī gada 26. aprīlī Valsts policijas koledža (VPK) aicina ikvienu interesentu ierasties VPK Atvērto durvju dienā. Interesenti varēs uzzināt par izglītības iespējām VPK, izmēģināt kādu no iestājpārbaudījumu uzdevumiem.
Lai skolēniem rastos priekšstats par reālo ikdienas darbu Valsts policijā, tiks demonstrēti arī uzbrukuma atvairīšanas un aizsardzības paņēmieni, kā arī personu aizturēšana no automašīnām. Atvērto durvju dienas apmeklētāji varēs iepazīties ar kinologa un hipologa darba specifiku, vērojot dienesta suņa un zirga paraugdemonstrējumus. Tāpat skolēni varēs noskaidrot interesējošos jautājumus par ekspertu darbu, noņemt pirkstu nospiedumus, pārbaudīt loģisko domāšanu, atrodot izeju no kādas telpas, un šaušanas prasmes, kā arī iepazīt Valsts policijas tehniskos līdzekļus, tostarp transportlīdzekļus un Speciālo uzdevumu bataljona ekipējumu. Lasīt vairāk…
Atvērto durvju dienas programma

Aicina piedalīties akcijai “Baltijas ceļš” veltītā vizuālo darbu konkursā

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, atzīmējot akcijas “Baltijas ceļš” trīsdesmitgadi, aicina bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 19 gadiem piedalīties vizuālo darbu konkursā “Joprojām stāvu Baltijas ceļā”, parādot, ko viņiem nozīmē Baltijas ceļa ideja.
Konkursa nolikums šeit.

Konkurss “Interesanti man kā vēsturniekam/-cei”

11. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika erudīcijas konkurss skolu 6.-7., 8.- 9. un 10.–12. klašu skolēniem ar zīmīgo nosaukumu “Interesanti man kā vēsturniekam/-cei”. Šogad komandas sacentās savā starpā par ļoti saistošām tēmām: 6.-7. klašu grupā – latviešu tradicionālā kultūra un svētki, 8.-9. klašu grupas skolēniem tēma bija “Jaunlatvieši un Jaunā strāva”, bet vidusskolēnu erudīcija tika pārbaudīta par tēmu “Kurzemes – Zemgales hercogiste”. Lasīt vairāk…

Darba plāns 15. – 19. aprīlis

Projektu nedēļa “Izzini nezināmo!”

Pirmdiena, 15. aprīlis
10.00 Moldovas vēstnieka vizīte skolā, tikšanās ar vidusskolēniem 201. kab.
Starpnovadu olimpiāde matemātikā 4. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: H. Eriksone, M. Mača, K. Aizporietis, E. Muceniece, J. Riekstiņa, S. A. Birkāne, R. Lauva, M. Ozoliņa)
1.- 9. klašu konkurss “Es dzīvoju Pļaviņu novadā” svinību zālē
5.b klases mācību ekskursija
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās konsultantu – ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” Rīgā II kārta (L. Ivanova)
Līdz dienas beigām elektroniski iesniegt klases projektu nedēļas detalizēto plānojumu (kārtības 1. pielikums) direktores vietniecei mācību darbā (lana.ivanova@png.edu.lv)

Otrdiena, 16. aprīlis
10.00 Biedrības “Baltaine” Radošās mājas nodarbība 1.-2. klasēm svinību zālē
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 3.a, b klasei 113., 117. kab.
5.a klases mācību ekskursija
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mācību vizīte Kurzemes Democentrā
IEA Starptautiskais Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums (IEA TIMSS 2019) 4.b klasei
Zemgales novada šaha olimpiāde Jelgavā (piedalās: E. Osipausks, E. Muceniece, V. Ozola, Dz. Leončiks)
Konkursa “Esi drošs- neesi pārdrošs” 1. kārtas darbu iesniegšana 7.-8. klasēm

Trešdiena, 17. aprīlis
11.00 Seminārs datu aizsardzības jomā informācijas tehnoloģiju lietotājiem pašvaldībā “Informācijas tehnoloģiju drošība” (S. Bērziņa, L. Ivanova)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Tehniskā diena sadarbībā ar Daugavpils universitāti 201., 204., 211., 214. kab.
20. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Pasakas – Ziedu pasakas” (koka un metāla tehnoloģijas) 3. posms Rīgā (piedalās A. Daugavietis)
15. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde tekstila tehnoloģijās „Mēs -Latvijas nākotnei” 3. posms (piedalās K. Kondrāte)

Ceturtdiena, 18. aprīlis
MOT nodarbība 7., 8. klašu skolēniem
Projektu nedēļas darbu prezentēšana svinību zālē:
10.00 – 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.b, 4.b klases
11.00 – 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 8.a klases
12.00 – 9.a, 9.b, 10., 11.a, 11.b, 12., 7.b, 8.b klases
3.a, 4.a klases mācību ekskursija

Piektdiena, 19. aprīlis
Lielā piektdiena

15.04.-18.04. Tematiskā izstāde: “Projektu daudzveidība skolā” skolas bibliotēkā

Sasniegumi skatēs un konkursos

Vairāki Pļaviņu novada ģimnāzijas interešu izglītības kolektīvi marta un aprīļa mēnesī piedalījās dažādās skatēs un konkursos. Lasīt vairāk…

Konkurss „Dziedošā klase 2019”

Pienācis pavasaris, kas vēsta, ka ir pienācis laiks noskaidrot šī gada “Dziedošo klasi”. Konkursantu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija: I. Siliņš, A. Davidova, K. Rulle, K. Ginaite, M. Dauškane. Lasīt vairāk…