Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Atbalsta personāls

IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS: DZINTRA VANAGA (409. kab.), mob.t.:26350461; e-pasts: dzintra.vanaga@png.edu.lv
Pieņemšanas laiki:
Otrdien 9.00 – 16.00
Ceturtdien 9.00 – 16.00

SOCIĀLAIS PEDAGOGS: SANITA FJODOROVA (313. kab.), mob.t. 20292493; e-pasts: sanita.fjodorova@png.edu.lv
Katru darba dienu 8.40 – 15.00

LOGOPĒDS: IRĒNA BALODE (314. kab.), mob.t.29168890; e-pasts: irena.balode@png.edu.lv

Pirmdien 12.00 – 15.30
Otrdien 7.30 – 15.30
Trešdien 7.30 – 15.30
Ceturtdien 7.30 – 15.30
Piektdien 12.00 – 14.30

BIBLIOTĒKA: AIGA BĒRZIŅA, SILGA STUČKA (307. kab.), tel.:65133846; e-pasts: aiga.berzina@png.edu.lv, silga.stucka@png.edu.lv
Katru darba dienu 8.00 – 16.00

MEDMĀSA: ILUTA KAŅEPĒJA, INTA LIEPIŅA (5. kab.), mob.t.: 26482530; e-pasts: png.medmasa@png.edu.lv
Katru darba dienu 8.00 – 16.00