Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: vecākiem

Vebināri pedagogiem un vecākiem par attālinātā mācību procesa norisi 1. – 4. klasēs

Lai maksimāli samazinātu Covid-19 izplatību, no 25. janvāra arī 1. – 4. klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti.
Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm un ekspertiem organizēs skaidrojošus vebinārus pedagogiem un vecākiem par attālinātā mācību procesa organizēšanu un atbalstu mazāko klašu skolēniem attālināto mācību laikā. Ceturtdien, 21. janvārī, plkst. 11.00 notiks vebinārs skolotājiem, bet piektdien, 22. janvārī, plkst. 15.00 – vecākiem. Vebināriem ikvienam būs iespēja sekot līdzi IZM Facebook vietnē. Lasīt vairāk…

attalinatas-macibas-1-4

Vebināru cikls “Kā palīdzēt bērnam kļūt pašorganizētam?”

138804643_6232767285778_1962194450344976729_n
Vairāk informācijas un pieteikuma anketa šeit.

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. m. g.

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā
Valsts pārbaudes darbi 3. klasei
Valsts pārbaudes darbi 6. klasei
Valsts pārbaudes darbi 9. klasei
Valsts pārbaudes darbi 11. un 12. klasei

Vēstule vecākiem

Klāt decembris. Ir uzsnidzis pirmais sniegs un apkārt kļuvis baltāks. Sākusies advente – Ziemassvētku gaidīšanas laiks, cerība un ticība gaismai, mieram un brīnumam. Tā dabā ir iekārtots, ka pēc tumšākās nakts vienmēr aust spirdzinošs rīts, ka pēc ciešanām un neveiksmēm tiekam atalgoti ar prieka un laimes mirkļiem. Šis ir pārbaudījumu laiks gan mums pieaugušajiem, gan mūsu bērniem, taču pienāks uzvaras brīdis pār neganto vīrusu, kam sekos gandarījums par izturību un gūto pieredzi sakopot zināšanas, prasmes un spēkus rīcībai negaidītās situācijās. Lasīt vairāk…

Aktuāla informācija

sejas-maskas

Pamatojoties uz 03.11.2020. Ministru kabineta noteikumu Nr. 664 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26. 1 punktu, no 2020. gada 4. novembra Pļaviņu novada ģimnāzijā nodarbinātajiem un izglītojamiem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, ārpus tiešās izglītības programmas apguves jālieto mutes un deguna aizsegi (medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogi).

Aktuāla informācija

Pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2020. gada 26. oktobra līdz 6. novembrim atceltas apvienotās pagarinātās dienas grupas nodarbības 2.-4. klašu izglītojamajiem, 1. klašu izglītojamajiem nodarbības notiks katrai klasei atsevišķā telpā. Pagarinātā dienas grupa klases ietvaros notiks bez izmaiņām.
Lūdzu sekojiet informācijai skolas mājaslapā un E-klases pastā!

Aicinājums skolēniem un vecākiem

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, aicinām skolēnu rudens brīvdienās izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskus pasākumus un iespēju robežās izvairīties no došanās ārpus novada robežām, kā arī stingri ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus, sargājot savu un līdzcilvēku veselību.

Pļaviņu novada ģimnāzijas administrācija

Mācību gads un brīvdienas 2020./2021. m. g.

Mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī.

1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.
9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.
12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 18. jūnijā.
9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

Izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

*1.klasēm papildu brīvdienas no 2021.gada 1. februāra līdz 5. februārim.

Projektu nedēļa 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11., 12. klasei no 2021.gada 6. aprīļa līdz 9. aprīlim.

Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku šeit.

Aktuāla informācija skolēniem un vecākiem, uzsākot 2020./2021. mācību gadu

gladiola

Vasaras brīvdienas tuvojas noslēgumam, un pavisam drīz sāksies jaunais 2020./2021. mācību gads – šis gads būs atšķirīgs no ierastajiem.
Zinību diena 1. septembrī šogad tiks organizēta neierasti:

Kaut arī Zinību dienas norise ir neierasta, atgādinu, ka skolēniem jāierodas skolā svētku apģērbā (zēniem – tumšas bikses, balsts krekls; meitenēm – tumši svārki, balta blūze).

Aicinu vecākus iepazīties ar “Kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Pļaviņu novada ģimnāzijā”, kas ir saistoša ikvienam skolas darbā iesaistītajam. Tā ir pieejama skolas un novada mājaslapā, kā arī Jūsu E-klases pastā.

Šajā mācību gadā būs ļoti aktuāli regulāri sazināties ar klases audzinātāju un būtiski sekot informācijai skolas mājaslapā, E-klases pastā, jo iespējamas dažādas izmaiņas skolas darba modelī.
Lai visās ģimenēs jauka vasaras brīvdienu izskaņa un prieks par skolēnu atgriešanos skolā 1. septembrī!

Direktore Ilze Luksa

Pļaviņu novada ģimnāzijas piedāvātās interešu izglītības programmas 2020./2021.m.g.

Ar skolas piedāvātajām interešu izglītības programmām var iepazīties šeit.

Interešu izglītības pulciņi 1.-6. klašu skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros