Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: attālinātās mācības

Par mācību procesa norisi no 25. oktobra

2021. gada 20. oktobrī pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka:

macibas-arkarteja-situacija

Karantīna, atgriešanās skolā pēc karantīnas, slimības un prombūtnes

Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (09.06.2020.) 55. punkts nosaka: ”Kontaktpersonai nosaka mājas karantīnu – 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu, kurai apstiprināta Covid-19 infekcija. Mājas karantīnas laikā persona:

55.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
55.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);
55.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
55.4. mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.”

Lasīt vairāk…

No 12.04. pārtraukts klātienes mācību process Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. – 4. klasēm

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) reizi nedēļā ceturtdienās oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši SPKC tīmekļvietnē trešdienā ievietotajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē.
08.04.2021. SPKC publicētajā sarakstā, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē, nav iekļauts Pļaviņu novads, jo 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem ir 291, tāpēc no pirmdienas, 12. aprīļa, tiek pārtraukts klātienes mācību process Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. – 4. klasēm.
Pamatojoties uz 09.06.2020. MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 7. punktu, mācību process klātienē 12. klasei tiks īstenots ne vairāk kā divas dienas nedēļā mācību priekšmetos, kuros tiks kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo testēšanu.

Attālinātās mācīšanās atziņu konkurss “Mācos pats”

PLAKATS_Atzinu konkurss skoleniem MACOS PATSPēdējais gads ikvienam – gan lielam, gan mazam – ir nesis pamatīgas pārmaiņas. Lai noskaidrotu pašu skolēnu redzējumu, kas attālinātās mācīšanās laikā ir grūts un kas patīkams, tiek izsludināts skolēnu atziņu konkurss “Mācos pats!”. Galvenajās balvās skolēniem – trīs jauni portatīvie datori. Lasīt vairāk…
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Skolas psihologs iesaka

Ir palikusi nedēļa līdz skolēnu pavasara brīvdienām. Šobrīd jūtamies noguruši visi – gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki.
Lai sakopotu spēkus, sakārtotu savas emocijas un veiksmīgi pabeigtu šo mācību cēlienu un visu mācību gadu, iesaku iepazīties un ņemt vērā pusaudžu psihoterapeita Nila Konstantinova ieteikumus. Ar ieteikumiem var iepazīties šeit.
Lai visiem labas sekmes un priecīgs noskaņojums gaidot pavasari!

Skolas psiholoģe Dzintra Vanaga

Datu valsts inspekcijas skaidrojums “Par personas datu apstrādi un aizsardzību attālinātā mācību procesā”

Datu valsts inspekcija ir saņēmusi vairākus lūgumus skaidrot attālinātā mācību procesa organizācijas atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai. Lūgumus saņemt skaidrojumus izteikuši gan vecāki, kuri bažījās par iespējamiem bērnu privātuma aizskārumiem, gan arī izglītības iestādes un pašvaldības, kuras meklē labākos risinājumus, kā, nemazinot apmācību kvalitāti, turpināt organizēt pedagoģisko darbu attālinātas mācīšanās apstākļos.
Datu valsts inspekcija, lai skaidrotu attālinātā mācību procesa organizācijas atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai ir sagatavojusi un publicējusi skaidrojumu savā tīmekļvietnē. Lasīt vairāk…

Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. – 4. klasēm mācību process turpinās attālināti

Izvērtējot epidemioloģisko drošību un saslimstības dinamiku novadā, pašvaldība un skolas vadība vienojusies neatsākt klātienes mācību procesu 1. – 4. klasēm no 22. februāra, sagaidot darbinieku testēšanas rezultātus un saslimstības gadījumu samazināšanos un kumulatīvā skaita stabilitāti. Lasīt vairāk…

Vebināri pedagogiem un vecākiem par attālinātā mācību procesa norisi 1. – 4. klasēs

Lai maksimāli samazinātu Covid-19 izplatību, no 25. janvāra arī 1. – 4. klašu skolēniem mācības uz laiku notiks attālināti.
Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm un ekspertiem organizēs skaidrojošus vebinārus pedagogiem un vecākiem par attālinātā mācību procesa organizēšanu un atbalstu mazāko klašu skolēniem attālināto mācību laikā. Ceturtdien, 21. janvārī, plkst. 11.00 notiks vebinārs skolotājiem, bet piektdien, 22. janvārī, plkst. 15.00 – vecākiem. Vebināriem ikvienam būs iespēja sekot līdzi IZM Facebook vietnē. Lasīt vairāk…

attalinatas-macibas-1-4

Ko darīt brīvajā laikā janvārī?

Ko darīt brīvajā laikā? Varbūt adīt, šūt un tamborēt? Varbūt uzrakstīt pasaku par savu krūzi?
Ir sācies jauns gads katram no mums ar jaunām domām, cerībām, mērķiem, bet viena vēlēšanās mīt mūsu visu prātos un sirdīs – kaut ātrāk tiktu uzveikta baisā slimība, kas no iepriekšējā gada met tumšu ēnu jaunā gada plāniem. Ir jomas, kurās darbība ir apsīkusi, ir jomas, kur aktivitātes notiek attālināti. Arī skolu darbs ir pielāgots ierobežojumiem – II semestris ir sācies ar pagarinātu brīvlaiku un turpinājumu mācīties attālināti. Lasīt vairāk…

2020./2021. mācību gada 2. semestris

2020-2021-macibu-gada-2semestris

Lai gan šobrīd tik daudz no mums ierastā un pierastā ir citādi, mēs zinām to, ka nākamajā nedēļā sākas 2020./2021. mācību gada 2. semestris. Ne klātienē, bet ar skolotāju un skolēnu satikšanos katram savā ekrāna pusē.
Pēc skolēnu ziemas brīvlaika, 2021. gada 4. janvārī, 7. – 12.klašu skolēni atsāks mācības attālināti.
1. – 6. klašu skolēniem ziemas brīvlaiks līdz 8. janvārim, mācības atsāksies 11. janvārī.
Par turpmāko izglītības procesu un izglītības aktivitātēm, izvērtējot aktuālo epidemioloģisko situāciju valstī, valdība lems nākamajā nedēļā.
Lasīt vairāk…