Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2021/2022

Izmaiņas 25. maijā

5. – 12. klase
1., 2. 12. Literatūra (patstāvīgais darbs)
1., 2. 11. (matemātikas grupa) Programmēšana 20. kab.
3. 6.b Klases stunda 212. kab.
4. 6.b Literatūra 311. kab.
3., 4. 9.b Literatūra (patstāvīgais darbs)
5. 9.a Klases stunda (patstāvīgais darbs)
5., 6. 11. (valodu grupa) Latviešu valoda un literatūra 307. kab.
6. 11. (valodu grupa) Programmēšana (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 9.a nenotiek
7. 6.b nenotiek
7., 8. 11. (valodu grupa) Latviešu valoda un literatūra 316. kab.
7., 8. 11. (matemātikas grupa) nenotiek

Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (mutvārdu daļa) 316. kab.:
no plkst. 9.00 9.a klase;
no plkst. 12.00 9.b klase.

Dalība atklātajā olimpiādē/konkursā “Uzdrīkstos, domāju, radu 2022”

Pļaviņu vidusskolas komanda “ZĒ paaudze” sešu skolēnu sastāvā: Armands Striķis (4.a kl.), Renārs Valdbergs (4.a kl.), Agrita Andersone (4.a kl.), Evita Pujāte (4.a kl.), Reinis Bērziņš (5.b kl.) un Sandis Rāviņš (5.b kl.) piedalījās Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorijas komandu olimpiādē “Uzdrīkstos, domāju, radu”.

Lasīt vairāk

Sasniegumi sacerējumu konkursā Sibīrijas bērni 1941/1949 – Trimdas bērni 1944

2022. gadā komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni” rīkoja sacerējumu konkursu skolēniem “Sibīrijas bērni 1941/1949 – Trimdas bērni 1944”, kurā septiņus līdz deviņpadsmit gadus veci skolēni bija aicināti rakstīt sacerējumus. Ar šo konkursu biedrība cenšas rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941. gada 14. jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949. gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par 1944. gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Biedrība mudina skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprinot skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Sveicam 6.b klases skolnieci  Elīzu Kurcalti ar iegūto žurnālistes un “Neatkarīgā Rīta Avīze” galvenā redaktora vietnieces Elitas Veidemanes specbalvu un 12. klases skolnieci Evelīnu Paulu Ķerķi ar iegūto aktiera un rakstnieka Kaspara Pūces specbalvu.

Paldies skolotājai Ivetai Krastiņai par iedrošināšanu un atbalstu!

Izmaiņas 24. maijā

1. – 4. klase
1. 2.a Latviešu valoda 113. kab.
2. 2.a Mūzika 306. kab.
6. 4.a Literatūra 212.kab.
6. 4.b (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II (patstāvīgo darbu vada sk. S. Fišmeistare) 118. kab.
6. 4.b (sk. J. Nīcgales grupai) Svešvaloda II 204. kab.

5. – 12. klase
1. 7.a Latvijas un pasaules vēsture 216. kab.
1., 2. 11. Latviešu valoda unn literatūra 316. kab.
1., 2. 8.a Bioloģija 20. kab.
2. 7.a Teātra māksla 301. kab.
2., 3. 9.a Svešvaloda II (patstāvīgais darbs)
3. 8.a Latviešu valoda 311. kab.
3., 4. 11. Bioloģija 20. kab.
3., 4. 7.b Latvijas un pasaules vēsture 215. kab.
3., 4. 12. Sports (patstāvīgais darbs)
4. 8.a Matemātika 212. kab.
5. 5.a (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II (patstāvīgo darbu vada sk. J. Nīcgale) 204. kab.
5. 5.a (sk. J. Nīcgales grupai) Svešvaloda II 204. kab.
5. 5.b (sk. R. Jakovļevas grupai) Svešvaloda II (patstāvīgo darbu vada sk. T. Starčenko) 214. kab.
5. 6.b Literatūra 311. kab.
6. 6.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 12. Fizika (patstāvīgais darbs)
6., 7. 7.b Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 8.b Bioloģija 20. kab.
6., 7. 9.b nenotiek
6., 7. 11. nenotiek
7. 6.a Sports (patstāvīgais darbs mājās)

10.00 Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm:
9.a klase 201. kab., 9.b klase 207., 209. kab., ar atbalsta pasākumiem 314. kab.
10.00 Centralizētais eksāmens matemātikā optimālajā līmenī 11. klasei 104. kab.

Darba plāns 23. – 27. maijs

Pirmdiena, 23. maijs
13.00 Tiešsaistes profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai 7. – 9. klasē. Lietpratība STEM ar dominanti ķīmijā” (I. Briede)
MOT nodarbība 8.a, 8.b kl. 216. kab.

Otrdiena, 24. maijs
9.30 Matemātikas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 14.40 optimālā līmeņa CE matemātikā 11. klasei 104. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
10.00 Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (rakstu daļa):
9.a klase (darba vadītāja A. Bērziņa) 201. kab.
9.b klase (darba vadītāja V. Platgalve) 207. kab.
9.b klase (darba vadītāja R. Jakovļeva) 209. kab.
9.a, 9.b ar atbalsta pasākumiem (darba vadītāja Dz. Vanaga) 314. kab.
15.30 Tehnisko darbinieku sanāksme 101. kab.
18.00 3.b klases vecāku sapulce 116. kab.
1.a klases mācību ekskursija
Matemātikas CE optimālajā līmenī norises novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Seikovska)

Trešdiena, 25. maijs
Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (mutvārdu daļa) (intervētāja L. Avotiņa, vērtētāja S. Stučka) 316. kab.:
no 9.00 – 9.a klase
no 12.00 – 9.b klase
10.00 CE ķīmijā 12. klasēm A. Upīša Skrīveru vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 8.30)
13.00 – 17.00 tiešsaistes seminārs “Vardarbības/mobinga mazināšana izglītības iestādē” (S. Fjodorova, I. Luksa, Dz. Vanaga)
14.00 – 16.00 UNESCO ziņojuma “Pārdomas par mūsu kopīgo nākotni Jauns sabiedriskais līgums izglītības jomā” nacionālais atklāšanas pasākums tiešsaistē (L. Ivanova)
8.a klases mācību ekskursija
18.00 3.a klases vecāku sapulce tiešsaistē

Ceturtdiena, 26. maijs
9.30 Latviešu valodas optimālā līmeņa CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
10.00 – 13.55 optimālā līmeņa CE latviešu valodā 11. klasei (rakstu daļa) 310. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
13.00 – 17.00 tiešsaistes seminārs “Droša interneta lietošana – saruna ar skolēniem (I. Luksa, Dz. Vanaga)
18.00 Zinību svētki svinību zālē
Latviešu valodas CE optimālajā līmenī norises novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Lasmane)

Piektdiena, 27. maijs
10.00 Eksāmens matemātikā 9. klasēm 201., 316., 315., 209. kab.
9.a klase (darba vadītāja I. Krastiņa) 201. kab.
9.b klase (darba vadītāja S. Stučka) 316. kab.
9.b klase (darba vadītāja L. Ivanova) 315. kab.
9.a, 9.b ar atbalsta pasākumiem (darba vadītāja Dz. Vanaga) 209. kab.
Līdz plkst. 12.00 2. semestra un gada vērtējumu izlikšana 1. – 12. klašu skolēniem
Līdz plkst. 14.00 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību pretendentu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 14.00 1. – 3. kl. audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv, vineta.platgalve@png.edu.lv) skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem sarakstus
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201. kab.
Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme 201. kab.
Līdz plkst. 17.00 skolēnu pārcelšanas veidlapas iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 17.00 iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par 9. – 12. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem
10.00 CE fizikā 12. klasēm I. Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas plkst. 9.00)
10. klases mācību ekskursija
15.00 12. klases CE 2. daļas vērtētāju standartizācijas sanāksme tiešsaistē (A. Lasmane)

Par transporta kustību uz Pļaviņu vidusskolu no 23. maija līdz 30. maijam

Sakarā ar Raiņa ielas un Vietalvas ielas krustojuma izbūves darbiem laika posmā no 23. maija līdz 30. maijam transporta kustībai tiks slēgta Vietalvas iela. Nokļūšana Pļaviņu vidusskolā tiks organizēta pa Atvaru ielu (vienvirziena iela no Raiņa ielas uz Daugavas ielu). Tuvākā iela nokļūšanai uz Raiņa ielas – Dzirnavu iela.

satiksmes-organizacija

Iespēja pieteikties jauniešu “Projektu nakts 2022” vasaras festivālam

Projektu-nakts2022

Skolu pašpārvalžu jaunieši, vai jaunieši, kas aktīvi iesaistīti jaunatnes organizācijā, vai gatavi to darīt, tiek aicināti līdz 1. jūlijam pieteikties radošam un izglītojošam vasaras festivālam “Projektu nakts 2022″. Tas norisināsies šī gada 4. un 5. augustā Siguldas pils kvartālā. Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja neformālā vidē un 24 h ietvaros veikt projekta izstrādi no A līdz Z, pilnveidot projektu rakstīšanas prasmes, dibināt kontaktus un pārvērst savas idejas īstenībā. Iegūtās prasmes dalībniekiem palīdzēs līdz nākamajam projektu konkursa termiņam – 4. oktobrim – iesniegt savu jaunatnes projekta ideju, savukārt 2023. gadā īstenot starptautisku vai valsts līmeņa jauniešu projektu.

Lasīt vairāk

Ekopadome aicina piedalīties Vides dienās!

ara-izglitibas-diena-2022-a4 bisu-diena-2022-a4 bio-daudzveidibas-dienas-plakats-

Sīkāku informāciju skatīt šeit.

Kodokas sacerējums 2022

Izdevniecības “Kodoka” nosaukums ir saīsinājums no trīs vārdiem “Konservatīvās domas kartotēka”. Kodokas misija ir izglītot Latvijas sabiedrību par to, kas ir konservatīvisms, kur tas ir dabā novērojams un kāda ir tā vērtība veselīgas sabiedrības veidošanā un ilgtspējā. Šī gada konkursam nosakot tēmu “Kaimiņi”, aicinām Latvijas skolēnus apcerēt vienu no laimīgas un noturīgas sabiedrības stūrakmeņiem — attiecības kaimiņu starpā. Lasīt vairāk…

Lieto Microsoft Office 365 bez maksas!

Office-bez-maksasPļaviņu vidusskolas skolēniem un pedagogiem ir iespēja bez maksas izmantot pakalpojumu Microsoft Office 365, kas ietver Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams, kā arī citus papildu rīkus. Interesentiem, kuriem nepieciešama šī programmatūra, kā arī tos skolēnus, kuru līdzšinējie konti ir kļuvuši neaktīvi, lūgums sazināties ar direktores vietnieci informātikas jautājumos Vinetu Platgalvi E-klases saziņā vai pa e-pastu vineta.platgalve@png.edu.lv.