Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2021/2022

Biedrība “Jauniešu biedrība – CENTRS” uzsāk īstenot projektu “Viena iespēja VISIEM!”

Pļaviņu biedrība “Jauniešu biedrība – CENTRS” ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.—2024. gadam ietvaros īstenotā konkursa “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” par projekta “Viena iespēja VISIEM!” (identifikācijas Nr. VP2022/1-5) īstenošanu.

Lasīt vairāk

 

Viļņa Plūmes piemiņas stipendija – Pļaviņu vidusskolas absolventam

Ilggadējā Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja Viļņa Plūmes ģimene pirms divpadsmit gadiem izveidoja īpašu piemiņas stipendiju centīgāko, uzņēmīgāko un talantīgāko Aizkraukles pilsētas un novada jauniešu izglītošanai labākajās Latvijas augstskolās, sniedzot finansiālu atbalstu. Stipendijas mērķis ir ik gadu nodrošināt vismaz viena talantīga jaunieša studijas viņa izvēlētā profesijā. Šogad pirmoreiz stipendijas saņēmējs tika izraudzīts no jaunizveidotā Aizkraukles novada absolventiem.

Lasīt vairāk

2021./2022. mācību gada izlaidumi Pļaviņu vidusskolā

Smaržo peonijas, jasmīni un meijas…
Pļaviņu vidusskolā izlaidums ir viena no skaistākajām tradīcijām, kas 18. jūnijā pulcēja absolventus, skolotājus, vecākus un viesus uz trīs izlaidumiem – šī bija svētku diena 9.a klasei, 9.b klasei un 12. klasei.

Lasīt vairāk

Programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes 2021./2022. m. g 2. semestrī

Ar programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātēm 2021./2022. m. g. 2. semestrī var iepazīties šeit.

Skolēnu mācību uzņēmums – kompetencēs balstīta izglītība

SMU

Aizvadītais mācību gads mūs sagaidīja ar domu, ka atkal būsim visi kopā klātienes mācībās. Skolēni varēs parādīt savas prasmes, iemaņas un zināšanas plašākai auditorijai. Dokumentā “ Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, ir iekļauti skolēnam plānotie sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 12. klasi. Skolēnu mācību uzņēmumu programma pilnībā tās var realizēt. Skolēniem tiek dota iespēja attīstīt uzņēmējspējas un jaunradi, iemaņas kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas jomā, praktizēt sadarbību un pilsonisko līdzdalību. Turklāt šīs prasmes skolēni var attīstīt un sasniegt labus rezultātus, strādājot atbilstoši savam zināšanu, prasmju un iemaņu līmenim. Citiem vārdiem sakot, panākumi ir iespējami visiem, kuri iesaistās un ir gatavi ieguldīt darbu.

Lasīt vairāk

Mācību gada noslēgums Pļaviņu vidusskolā

2021./2022. mācību gads ir noslēdzies, ar jaunu pieredzi un kopā būšanas prieku, bet aizvien citāds – ar klasesbiedriem un skolotājiem abpus ekrānam, ar regulāru testēšanu, karantīnām, izolāciju. Ikdienā no jauna jāmācās sadarboties, būt kopā un mācīties.

Neskatoties uz citādiem apstākļiem, mācību process neapstājās, tas turpinājās mums visiem pielāgojoties un gūstot jaunu pieredzi. Esošā situācija valstī viesa savas korekcijas olimpiāžu, konkursu norisēs – liela daļa olimpiāžu un konkursu tika pielāgotas darbam tiešsaistē.

Kā ik gadu, mācību gada noslēgumā atskatījāmies uz paveikto mācībās un interešu izglītībā Pļaviņu vidusskolā.

Lasīt vairāk

 

“Latvijas Skolas soma” aktivitātes 2021./2022.m.g. II semestrī

Otrais semestris izdevās ļoti produktīvs un iespaidiem bagāts. Visiem skolas audzēkņiem bija iespēja klātienē apmeklēt un piedzīvot kādu no norisēm, kā arī, ievērojot ierobežojumus, daudzas aktivitātes tika skatītas digitāli. Neliels ieskats klātienes norisēs.

Lasīt vairāk

 

Prāta spēļu turnīrs ģimenēm: ”Galvas kopā”

Prata_Speles_Galvas_kopa_3200_1800

No 24.jūlija katru svētdienu plkst. 19.00 ikviena Latvijas ģimene  var piedalīties jautrā, izzinošā “Prāta spēļu turnīrā ģimenēm: GALVAS KOPĀ”! Vēlēšanās aktīvi un interesanti pavadīt kopīgo laiku ar ģimeni ir galvenie priekšnoteikumi, lai piedalītos šajā erudīcijas spēlē. Dalībnieku vecums nav ierobežots! Dalība turnīrā ir bez maksas.

Lasīt vairāk

apsveikums-vasara-2022

Pavasara svētki sākumskolā