Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

“Latvijas Skolas soma” aktivitātes 2021./2022.m.g. II semestrī

Otrais semestris izdevās ļoti produktīvs un iespaidiem bagāts. Visiem skolas audzēkņiem bija iespēja klātienē apmeklēt un piedzīvot kādu no norisēm, kā arī, ievērojot ierobežojumus, daudzas aktivitātes tika skatītas digitāli. Neliels ieskats klātienes norisēs.

Lasīt vairāk