Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolēnu mācību uzņēmums – kompetencēs balstīta izglītība

SMU

Aizvadītais mācību gads mūs sagaidīja ar domu, ka atkal būsim visi kopā klātienes mācībās. Skolēni varēs parādīt savas prasmes, iemaņas un zināšanas plašākai auditorijai. Dokumentā “ Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, ir iekļauti skolēnam plānotie sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 12. klasi. Skolēnu mācību uzņēmumu programma pilnībā tās var realizēt. Skolēniem tiek dota iespēja attīstīt uzņēmējspējas un jaunradi, iemaņas kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas jomā, praktizēt sadarbību un pilsonisko līdzdalību. Turklāt šīs prasmes skolēni var attīstīt un sasniegt labus rezultātus, strādājot atbilstoši savam zināšanu, prasmju un iemaņu līmenim. Citiem vārdiem sakot, panākumi ir iespējami visiem, kuri iesaistās un ir gatavi ieguldīt darbu.

Šogad skolēnu mācību uzņēmumu programma tika realizēta 11. klasē līdztekus mācību priekšmetam uzņēmējdarbības pamati. Interešu izglītības SMU programma skolēniem un skolotājai lieliski palīdzēja realizēt kompetencēs balstīto izglītību. Iegūtās teorētiskās zināšanas realizētas praktiskā darbā- skolēnu mācību uzņēmumā. Programmu piedāvā realizēt Junior Achievement Latvia, programmas “Skolēnu mācību uzņēmums» ietvaros.

Šajā gadā mūsu centieni realizējās ar trīs SMU izveidi: “Stikla dizains”- kur darbojās trīs meitenes, gatavojot kristālus dažādiem rotu izstrādājumiem, “Bezdarbnieku biedrība” – gatavoja dažādus nieciņus, bet uzņēmums “NEV”, piedāvāja pakalpojumu- Bilžu apstrāde, video vai filmiņu veidošana. Programmas ietvaros īstenots reāls uzņēmuma dzīves ciklu. Viss sākas no idejas un beidzas ar likvidācijas procesu. Ar mūsu skolas uzņēmumiem var iepazīties šeit https://jalatvia.lv/katalogs2. Kā atzīst skolēni: “Jebkura praktiskā pieredze ir papildus bonuss mūsu izglītības ceļā. Pieredzi mums nevar atņemt. Un kļūdas- arī tās māca….”

Šajā mācību gadā izmantojām vēl vienu iespēju, ko sniedz Junior Achievement Latvia, izmantojām iespēju kārtot starptautisku uzņēmējdarbības prasmju eksāmenu (ESP – entrepreneurial skills pass) un iegūt Eiropā atzītu sertifikātu, kas apliecina uzņēmējspēju kompetences apguvi. No 11. klases skolēniem šādus sertifikātus ieguva Edīte Visocka, Samanta Ērgle, Eiriks Kalnriekstiņš un Kristers Delikatnijs.

Saprotot, ka SMU darbība ir uzlabojumu un pilnveidošanās process, var teikt, ka skolēnu mācību uzņēmumu pastāvēšana nav zudusi. Ir mainījies to formāts, tirdzniecība ir kļuvusi digitāla.

Nākamajā mācību gadā šajā programmā ir iecere iesaistīt pamatskolēnus- 8. un 6. klasi un piedāvāt arī pamatskolēniem kopetenču izglītības ietvaros apgūt Junior Achievement Latvia piedāvāto programmu “Skolēnu mācību uzņēmums” .

Paldies skolēniem, kuri uzdrīkstējās un piedalījās!

SMU konsultante – Mārīte Skrabutena