Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Mācību gada noslēgums Pļaviņu vidusskolā

2021./2022. mācību gads ir noslēdzies, ar jaunu pieredzi un kopā būšanas prieku, bet aizvien citāds – ar klasesbiedriem un skolotājiem abpus ekrānam, ar regulāru testēšanu, karantīnām, izolāciju. Ikdienā no jauna jāmācās sadarboties, būt kopā un mācīties.

Neskatoties uz citādiem apstākļiem, mācību process neapstājās, tas turpinājās mums visiem pielāgojoties un gūstot jaunu pieredzi. Esošā situācija valstī viesa savas korekcijas olimpiāžu, konkursu norisēs – liela daļa olimpiāžu un konkursu tika pielāgotas darbam tiešsaistē.

Kā ik gadu, mācību gada noslēgumā atskatījāmies uz paveikto mācībās un interešu izglītībā Pļaviņu vidusskolā.

Lasīt vairāk