Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: Covid-19

Informācija par testēšanu nākamajās nedēļās

Infografika - Ag paštestu skrīninga procedūras izglītības iestādēs

Par izmaiņām mācību procesā no 15. novembra

Izglitiba Izglitiba_drosiba Interesu

Skolēnu testēšana rudens brīvlaikā

testesana no_celojuma_uz_skolu

Skolēnu atgriešanās pēc karantīnas vai slimošanas no 11.10.2021.

No 11.10.2021. MK noteikumos ir mainīta kārtība par karantīnas pārtraukšanu skolēniem – skolēns var atgriezties skolā pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs (ģimenes ārsta izziņa nav nepieciešama).
Ja skolēns atgriežas skolā pēc slimošanas ar Covid-19, nepieciešama ģimenes ārsta izziņa (tests nav nepieciešams).
Ja skolēns atgriežas skolā pēc citas saslimšanas, nepieciešams negatīvs testa rezultāts un ģimenes ārsta izziņa.
Ja skolēns neiekļaujas iknedēļas testēšanā citu iemeslu dēļ, 48 stundu laikā pirms ierašanās skolā testu veic patstāvīgi laboratorijā.

Vēlot veselību – Pļaviņu vidusskolas direktore Ilze Luksa

Informācija par darbu ārkārtējā situācijā

Izglitibas_iestades Interesu Sports_interesu

Informācija par skolēnu testēšanu no 6. oktobra

No 6. oktobra Pļaviņu vidusskolas skolēnu testēšana tiks veikta, izmantojot vates tamponus klases apvienotā paraugā (mēģenē).

Ar rīcību, ja apvienotais paraugs ir pozitīvs vai vāji pozitīvs, apšaubām vai robežvērtība var iepazīties šeit.

Karantīna, atgriešanās skolā pēc karantīnas, slimības un prombūtnes

Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (09.06.2020.) 55. punkts nosaka: ”Kontaktpersonai nosaka mājas karantīnu – 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu, kurai apstiprināta Covid-19 infekcija. Mājas karantīnas laikā persona:

55.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;
55.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);
55.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;
55.4. mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.”

Lasīt vairāk…