Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolēnu atgriešanās pēc karantīnas vai slimošanas no 11.10.2021.

No 11.10.2021. MK noteikumos ir mainīta kārtība par karantīnas pārtraukšanu skolēniem – skolēns var atgriezties skolā pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs (ģimenes ārsta izziņa nav nepieciešama).
Ja skolēns atgriežas skolā pēc slimošanas ar Covid-19, nepieciešama ģimenes ārsta izziņa (tests nav nepieciešams).
Ja skolēns atgriežas skolā pēc citas saslimšanas, nepieciešams negatīvs testa rezultāts un ģimenes ārsta izziņa.
Ja skolēns neiekļaujas iknedēļas testēšanā citu iemeslu dēļ, 48 stundu laikā pirms ierašanās skolā testu veic patstāvīgi laboratorijā.

Vēlot veselību – Pļaviņu vidusskolas direktore Ilze Luksa