Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: vecākiem

Valsts pārbaudes darbi 2016./2017.m.g.

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. m.g.

Valsts pārbaudes darbi 3.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 6.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 9.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 11. un 12. klasēm

Valsts pārbaudes darbi 2015./2016.mācību gadā

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016. m.g.

Valsts pārbaudes darbi 3.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 6.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 9.klasēm

Valsts pārbaudes darbi 11. un 12.klasēm

Valsts pārbaudes darbi Odzienas filiālē

Informācija vecākiem!

Informēju, ka Pļaviņu novada ģimnāzijā darbojas pagarinātās dienas grupa :
katru darba dienu līdz plkst. 17.00;

Direktore Rita Pole

Atbalsta personāls

atbalsts

Braukšanas apliecības skolēniem uz Mūzikas skolu

autobussCienījamie vecāki!

Pagājušā gada novembrī, atsaucoties uz dažu vecāku ierosinājumu par braukšanas apliecību piešķiršanu pilsētas transportā skolēniem, kuri apmeklē nodarbības Pļaviņu Mūzikas skolā, griezāmies ar iesniegumu novada domē.
Informējam, ka Pļaviņu novada domes 22.12.2014. sēdē pieņemts lēmums par brīvbiļešu piešķiršanu Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņiem braucieniem uz Pļaviņu mūzikas skolu.
Brīvbiļete tiek piešķirta individuāli, saņemot vecāku iesniegumu, kurš jāadresē Pļaviņu mūzikas skolas direktorei D. Ārgulei.
Brīvbiļešu piešķiršana tiks saskaņota ar Pļaviņu novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komiteju.
Lūdzam vecākus iesniegt iesniegumus līdz 26. janvārim.

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

Vecāku forums 2014

6.decembrī Daugavilī notiks Latgales Vecāku forums 2014.Līdz šim notikuši jau trīs Latvijas Vecāku forumi Rīgā. Lai dotu iespēju piedalīties vecākiem citur Latvijā, šoreiz forums tiek organizēts Latgalē.

Kopā ar labākajiem nozares ekspertiem diskutēsim par izglītības kvalitāti, vidi, pieejamību un iespējām Latgalē, kā arī vecāku lomu bērnu izglītošanā un skolas dzīvē. Dalīsimies pieredzē un iegūsim jaunus domubiedrus sadarbībai. Plašāka informācija par lieliskajiem ekspertiem, dienas kārtību un reģistrācja dalībai šeit

28.novembrī Rīgā notiks domapmaiņa par risinājumiem, lai uzlabot sadarbību starp vecākiem un skolu, īpaši risinot sarežģītas situācijas. Plašāka informācija un pietiekšanās šeit

Un visbeidzot- tiek veikta nacionāla līmeņa aptauja, lai apzinātu vecāku viedokli par bērnu izglītības iespējas Latvijā.
Lūdzam vecākus veltīt 10 minūtes laika tās aizpildīšanai.Aptauja šeit

Šīs iniciatīvas tiek īstenotas ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

Vecāku kopsapulce Pļaviņu novada ģimnāzijā

Capture

Valsts pārbaudes darbi 2014./2015.m.g.

Valsts pārbaudes darbu grafiks 3.klasēm 2014./2015.m.g.
Valsts pārbaudes darbu grafiks 6.klasēm 2014./2015.m.g.
Valsts pārbaudes darbu grafiks 9.klasēm 2014./2015.m.g.
Valsts pārbaudes darbu grafiks 11., 12. klasēm 2014./2015.m.g.
Valsts pārbaudes darbu grafiks Skolas filiālē Odzienā 2014./2015.m.g.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 248 Par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015.m.g.

Informācija vecākiem

Informējam skolēnu vecākus, ka 2014./2015.mācību gadā skolēna dienasgrāmata, skolēna apliecība, mācību grāmatas un darba burtnīcas vecākiem nav jāiegādājas.

Dāvana pirmklasniekiem no SEB bankas

Capture