Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2018/2019

Lieliski panākumi dambretes čempionātā

dambreteNoslēdzies 1. pusgads dambretes čempionātam Madonā. Sacensībās no mūsu skolas piedalījās deviņi spēlētāji: Sonora Elizabete Saliņa 1.a, Henrijs Kārklis 1.b, Markuss Gūtmanis 1.b, Roberts Reiznieks 2.a, Katrīna Borokova 2.b, Ērika Made Saliņa 3.b, Edgars Smilgājs 3.b, Aleksis Ozoliņš 3.b, Armands Stepāns 3.b.
Izcīnītas četras godalgotas vietas:
SUDRABS KATRĪNAI BOROKOVAI UN EDGARAM SMILGĀJAM.
3. VIETA SONORAI ELIZABETEI SALIŅAI UN HENRIJAM KĀRKLIM.
LEPOJAMIES AR LIELISKIEM SASNIEGUMIEM!
Gatavojamies nākamajām uzvarām!
Pulciņa vadītājs/ Herberts Millers

Izmaiņas 11. decembrī

5.-12. klase
1. 8.a Bioloģija (patst.darbu vada sk. I.Bicāla) 201.kab.
2., 3. 12. Bioloģija (patst.darbu vada sk. S.Stučka) 201.kab.
4. 7.b Bioloģija (patst.darbu vada sk. I.Bērziņa) 201.kab.
5. 11.b Sports
5., 6. 8.a Svešvaloda II (sk.J.Nīcgales grupai patst.darbu vada sk.A.Bērziņa) 313.kab.
6., 7. 11.b Bioloģija (patst.darbs mājās)

Izmaiņas 10. decembrī

5.-12.klase
6., 7. 8.a Svešvaloda II (sk.J.Nīcgales grupai patst.darbs mājās)

Darba plāns 10.-14.decembris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 10. decembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102.kab.
6.b klases mācību ekskursija

Otrdiena, 11. decembris
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, Dz.Vanaga)
17.30 Skolas padomes sanāksme 201.kab.
12.klases mācību ekskursija
Seminārs UNESCO ASP dalībskolām “Cilvēktiesību un biotēkas aspekti izglītībā. Kā meklēt un atrast atbildes uz biotēkas jautājumiem skolā?” (E.Valdberga)
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pašvaldību koordinatoru sanāksme
Rīgā (J.Nīcgale)
Pēdējā ieskaišu diena I semestrī

Trešdiena, 12. decembris
Seminārs “Kā efektīvi organizēt ugunsdrošības un darba aizsardzības instruktāžas darba vietā” Rīgā (S.Kupča)
Valsts izglītības attīstības aģentūras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros seminārs – supervīzija pedagogiem karjeras konsultantiem: “Pieredze un analīze KAA īstenošanas procesā izglītības iestādē” Rīgā (I.Bērziņa)

Ceturtdiena, 13. decembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.

Piektdiena, 14. decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Sociālo pedagogu metodiskās apvienības seminārs “Sociālo pedagogu dokumentācija” Jēkabpilī (S. Fjodorova)
Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 3.b klasei 117.kab., 3.a klasei 113.kab.
17.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Ar piparkūku smaržu!” svinību zālē

11. – 13.12. 1.stundas laikā Ekoskolas aktivitāte – Rīta rosme
1. – 21.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētki nāk…” – skolas bibliotēkā
Līdz 13.12. Gatavošanās Ekoskolas Ziemassvētku izstādei “Videi draudzīgā ceļā uz Ziemassvētkiem”. Darbus iesniegt līdz 13.12. 102.kab.
10. – 20.12. Draudzīgās skolas iniciatīva “Adventes vēlējumu kalendārs”
16.12. Trešā advente
3. – 21.12. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai 9. – 12.klašu grupai

Kopā mēs varam!

ekoskolas_latvdraudziga_skola_logo“Paldies”! Tie ir tikai 7 burti. Mazs vārds, bet dod tik daudz – gandarījumu par paveikto, labsajūtu un kopā būšanas emocijas. Tieši šo vārdu saka “Ekoskola” un “Draudzīga skola” koordinatores visiem jauniešiem, kuri atbalstīja un piedalījās radošajā darbnīcā šī gada 4. decembrī, kad darinājām dekorus skolas ēdnīcas noformējumam. Ir cilvēki, kas jautā: Kas notiek, kamēr citi jau rada un veido! Šoreiz rūķus no dabas materiāliem, pievienojot izdomu, interesantas sarunas, smieklus, citreiz, iespējams, ko jaudīgāku un paliekošāku. Kopdarbs ir labākā grāmata, caur kuru katrs jaunietis var sākt saprast pats sevi, citus. Tā, saprotot vienam otru, varam paveikt vairāk labu darbu! Lai acis priecē paveiktais, lai veselīgi, skaisti un sirdsmīļi gaidāmie svētki visiem skolas audzēkņiem un darbiniekiem!

Ingrīda Bērziņa, Aiga Bērziņa

30. novembris – Melnās kafijas vakars

Gada patriotiskāko mēnesi noslēdzot, 30.novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni kopā ar skolotājām Ivetu Krastiņu un Silgu Stučku devās uz Nacionālās aizsardzības akadēmiju (NAA), lai piedalītos tradicionālajā Melnās kafijas vakarā. Tas ir piemiņas vakars 14 kadetiem, kuri krita Brīvības cīņu kaujās 1919. gada novembrī. Lasīt vairāk…

Konkurss “Latvijas jauniešu NETiķete”

Lai stiprinātu pieklājīgu un atbildīgu uzvedību tiešsaistē, Samsung skola nākotnei ir izsludinājusi projektu konkursu 9.-12. klašu skolēniem “Latvijas jauniešu netiķete”, aicinot skolēnus radīt labas digitālās uzvedības vadlīnijas. Projektu var iesniegt vienā no sekojošām kategorijām:
PRIVĀTUMS UN DROŠĪBA
AUTORTIESĪBAS
DIGITĀLĀ UZVEDĪBA (mobings, domu paušana digitālājā vidē, medijpratība)
E-SAZIŅAS NETIĶETE SKOLĀ (saziņa ar klasesbiedriem, skolotājiem)
Darbus var gatavot, izmantojot dažādus izpausmes veidus – rakstītu tekstu, infografiku, foto, animācijas, audio vai video u.c. Iesniegšanas termiņš – 15. decembris.
Plašāka informācija par konkursu, iesniedzamajiem darbiem un to formātu, iesniegšanu un izvērtēšanu atrodama www.skolanakotnei.lv.
Ar konkursa noteikumiem var iepazīties šeit .

Izmaiņas 5. decembrī

1.-4. klase
1. 2.a,b Mājturība (vada sk. I. Baginska) 112. kab.
2. 2.a,b Mūzika (vada sk. O. Krasutina), 306. kab.
3. 2.a,b Matemātika (patstāvīgo darbu vada sk. I. Bērziņa) 103. kab.
4 2.a,b Sports (vada sk. J. Eiduks), sporta zālē
5. 2.a,b Latviešu valoda (patstāvīgo darbu vada sk. I. Bērziņa) 103. kab.

Izmaiņas 4. decembrī

1.-4.klase
5. 3.a Sociālās zinības 113.kab.
5. 4.b Angļu valoda 310.kab.
6. 4.b Sociālās zinības 116.kab.

5.-12.klase
2., 3. 11.b Klases stunda 315.kab.
5. 5.a Angļu valoda (vada sk.I.Bicāla) 310.kab.
7. 12. Nenotiek

“Draudzīga skola” iesaka

decembris… gada pēdējais mēnesis ir klāt, jauns gads pavisam tuvu. Mandarīnu, piparkūku smaržas jau virmo gaisā, sniega baltums žilbina un uztrauc. Sveces, kas gaismu rada, prieka un gaidīšanas laiks ienāk katrā mājā un sirdī. Ir decembris – dīvaina satraukuma, ziemas miera laiks, kad ir iespējams piepildīt kādu vēlēšanos – atgriezties bērnības zemē, redzēt rūķus darbojamies, pieskarties ziemeļvējam vai dāvanā saņemt sen gaidīto sniega piku. Mūsu mājā ienāk līdzsvars, kas ir visam, kam pieskaramies no sirds. Beidzot ir laiks vērot pasauli kā ziemas gleznu. Laiks, kad baudīt vienam otru, dabu un svētkus. Lai klusi nāk gaisma, kas mirkli starp “bija” un “būs” pārvērtīs Ziemassvētku brīnumā!

“Draudzīga skola”