Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2018/2019

Maija izskaņā Ekoskola aicina iesaistīties vairākās vides aizsardzībai veltītajās dienās!

Eko_pasākumi

Sajūtu parka trases “Taka kokos” apmeklējums

15. maijā Ekopadome kopā ar pašpārvaldi izmantoja Ekoskolu Rīcības dienās iegūto dāvanu karti, apmeklējot Gaujas stāvo krastu Sajūtu parka trasi “Taka kokos”. Tas bija izaicinājums 1.5 km garumā, 5-11 m augstumā ar 4 trošu nobraucieniem pāri Gaujai! Jutāmies kā “adrenalīna mednieki”! Vēlreiz saku paldies Ekopadomes, pašpārvaldes un skolas aktīvākajiem, radošākajiem, zaļi domājošajiem jauniešiem par izrādīto iniciatīvu un piedalīšanos Ekoskolas ideju realizēšanā, un zaļā dzīvesveida popularizēšanu.

Ekoskolas koordinatore Ingrīda Bērziņa

Ārā no skolas sola!

Ziedona_muzejs_page14. maijā mēs, 11.a un 11.b klases skolēni kopā ar savām klases audzinātājām, devāmies mācību ekskursijā uz Rīgu. Šīs ekskursijas laikā apmeklējām farmācijas uzņēmumu “Grindex” un Imanta Ziedoņa muzeju, I. Ziedoņa klasi. Lasīt vairāk…

Darba plāns 20. – 24. maijs

Skolā dežurē 7.b klase

Pirmdiena, 20. maijs
11.05 Pašpārvaldes darba grupu vadītāju sanāksme 102. kab.

Otrdiena, 21. maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 CE latviešu valodā 12. klasēm 201. kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8., 10.-11. klasēm
CE latviešu valodā 12. klasei novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Lasmane, V. Rulle)
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās skolu sacensības vieglatlētikā Aizkrauklē (piedalās U10, U12 grupas)

Trešdiena, 22. maijs
10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9. klasēm (rakstu daļa) 313., 104., 214.kab.
11.05 Ekoskolas organizēts pasākums “Ilgtspējīga pārvietošanās” 4. – 8. klasēm skolas iekšpagalmā
13.00 Pļaviņu Mūzikas skolas Jauno mākslinieku koncerts svinību zālē

Ceturtdiena, 23. maijs
No 9.00 Eksāmens latviešu valodā 9.a klasei (mutvārdu daļa) 311. kab.
No 11.00 Eksāmens latviešu valodā 9.b klasei (mutvārdu daļa) 311. kab.
11.00 Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros nodarbība Mūzikas instrumentu pasaulē 3.- 4. kl. 209. kab.
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 7.b, 11.a. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Starpinstitucionālā sanāksme Pļaviņu novada Sociālajā dienestā (S. Fjodorova, I. Luksa)

Piektdiena, 24. maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.35 CE matemātikā 12. klasēm 201.kab.
CE matemātikā 12. klasei novērošana I. Gaiša Kokneses vidusskolā (A. Seikovska, V.Miķelsone)
3.a klases mācību ekskursija
6.b klases mācību ekskursija
7.b klases piedalīšanās ” ZZ Čempionāta 2019” finālā

20.05.- 24.05. Tematiskā izstāde „Vasaras lasāmviela” – skolas bibliotēkā
25.05. Dižkoncerts “Sanākam, sadziedam, sasadancojam!” Krustpils saliņā (piedalās 4. – 11. klašu koris)

Izmaiņas 17. maijā

5. -12. klase
3. 7.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 315. kab.
3. 10. Fizika 207.kab.
4. 7.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 315. kab.
5. 8.b Pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. A. Seikovska) 211.kab.
5. 6.a (sk. G.Mozgas grupai) Informātika (vada sk. S. Dārziņš) 20. kab.
5., 6. 6.a (sk. I. Volanes grupai) Mājturība un tehnoloģijas (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
6. 10. Kulturoloģija 216.kab.
6. 6.a (sk. G.Mozgas grupai) Nenotiek
7. 10. Latviešu valoda 311.kab.
7. 12. Nenotiek

2. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā (vada sk. I. Luksa) 212.kab.
3. mācību stundas laikā skolas diagnosticējošais darbs matemātikā (vada sk. J. Nīcgale) 212.kab.

1. a klases ekskursija uz Skrīveriem

Kādā jaukā pavasara dienā 1.a klase devās ekskursijā uz Skrīveriem, kur iepazinās ar Skrīveru saldumu ražotnes darbu.
Mūs laipni uzņēma “Saldumu fabrikas” darbinieki. Pastāstīja par konfekšu ražošanas procesu un ražotnes vēsturi. Lasīt vairāk…

Izmaiņas 16. maijā

1. – 4. klase
1. 1.b Ētika (patst. darbu vada sk. J.Nīcgale) 118.kab.
1. 1.a Ētika 112.kab.
1. 4.a Angļu valoda 310.kab.
1. 4.b Angļu valoda 310.kab.
1. 3.a Matemātika 113.kab.
2. 2.a Sociālās zinības (patst. darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
2. 1.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. J.Nīcgale) 118.kab.
2. 2.b Matemātika 115.kab.
2. 3.a Ētika 113.kab.
2. 3.b Ētika 117.kab.
2. 4.a Latviešu valoda 114.kab.
2. 4.b Latviešu valoda 114.kab.
3. 2.a Dabaszinības (patst. darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
3. 4.b Sociālās zinības 114.kab.
4. 4.b Mūzika 306.kab.
4. 1.b Matemātika (patst. darbu vada sk. Dz. Vanaga) 118.kab.
5. 1.b Vizuālā māksla (patst. darbu vada sk. Dz. Vanaga) 118.kab.
5. 4.b Matemātika 114.kab.
5. 3.b Latviešu valoda 117.kab.

5. – 12. klases
1. 10. Ekonomika 216.kab.
1. 5.a Dabaszinības 107.kab.
1. 8.a (sk. G. Mozgas grupai) Matemātika 211.kab.
2. 8.a (sk. G. Mozgas grupai) Angļu valoda 310.kab.
2. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 312.kab.
3. 8.a Klases stunda (vada sk. Dz. Vanaga) 312.kab.
3. 11.a Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
3. 6.b (sk. G. Mozgas grupai) Klases stunda (vada sk. J. Nīcgale) 204.kab.
4. 6.b (sk. G. Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
4. 8.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 312.kab.
5. 11.a Informātika 20.kab.
5. 9.a Mājturība un tehnoloģijas 27.kab.
5. 9.a (sk. G. Mozgas grupai) Ķīmija 107.kab.
6. 8.b Ķīmija 107.kab.
6. 9.a (sk. G. Mozgas grupai) Bioloģija 201.kab.
6. 6.a Sports (patst. darbs mājās)
6. 5.a Latviešu valoda (patst. darbs mājās)
7. 9.a Sports (patst. darbs mājās)
7. 12. Matemātika 213.kab.
7. 9.b Sports (patst. darbs mājās)
7. 11.a Sports (patst. darbs mājās)
7. 8.b Sports (patst. darbs mājās)
8. 11.b Sports (patst. darbs mājās)
8. 12. Sports (patst. darbs mājās)
8. 11.a Nenotiek

Izmaiņas 15. maijā

5. – 12. klase
1. 5.a (sk. G.Mozgas grupai) Latviešu valoda 312. kab.
2. 5.a (sk. G.Mozgas grupai) Klases stunda (vada sk. S. Fjodorova) 214. kab.
3. 7.b (sk. G.Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
4. 7.b (sk. G.Mozgas grupai) Bioloģija 201.kab.
4. 8.b Matemātika (patst. darbu vada sk. L. Avotiņa) 316.kab.
5. 11.b Latviešu valoda 214.kab.
5., 6. 9.a Matemātika (patst. darbu vada sk. I.Ozoliņa) 309.kab.
6., 7. 8.b (sk. G.Mozgas grupai) Nenotiek
7. 8.a Matemātika (patst. darbs mājās)

Izmaiņas 14. maijā

1. – 4. klase
1. 2.b Sociālās zinības 115.kab.
5. 2.b Sports

5. – 12. klase
1. 9.b (sk. G. Mozgas grupai) Latvijas vēsture 215.kab.
2. 9.b (sk. G. Mozgas grupai) Ķīmija 107.kab.
3. 9.a Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I.Volane) 27.kab.
4. 9.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I.Luksa) 209.kab.
5. 5.b (sk. G. Mozgas grupai) Angļu valoda 309.kab.
5., 6. 8.a Svešvaloda II (sk. J.Nīcgales grupai patst. darbu vada sk. A.Lasmane) 312.kab.

Izmaiņas 13. maijā

1. 4. klase
1. 2.a Latviešu valoda 103.kab.
2. 1.b Latviešu valoda 118.kab.
2. 2.a Dabaszinības (patst.darbu vada sk. V.Platgalve) 103.kab.
4. 1.a Sociālās zinības 112.kab.
5. 4.a Sociālās zinības 114.kab.

5. – 12. klase
3. 11.b Ekonomika 216.kab.
7. 12. Bioloģija 201.kab.
8. 10. Sports (patstāvīgais darbs mājās)