Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: zinību svētki

Zinību svētki

Ir atkal maijs.
Klāt pieneņu un ceriņu, putnu dziesmu un ziedošu ābeļdārzu laiks.
Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi.
Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus.
Arī šogad, 17. maijā, Zinību svētkos, turpinām Pļaviņu novada ģimnāzijas skaisto tradīciju – godināt skolēnus, kas mācību gada laikā ir piedalījušies dažādu posmu mācību olimpiādēs, viņu ģimenes par atbalstu, kā arī teikt paldies skolotājiem par ieguldīto laiku un darbu.

Skolā atzīmējam Zinību svētkus

Ilze Seipule, direktores vietniece
 

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.

                                                                                                                                      /Zenta Mauriņa/

 logo, Pļaviņu novada ģimnāzija20. maijā skolas svinību zālē uz tradicionālo Zinību svētku pasākumu pulcējās skolēni, kuri 2015./2016. mācību gadā ir ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību starpnovadu, reģionālajās, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, kā arī viņu vecāki un skolotāji. Skolēni šajā svētku reizē saņēma pelnītu atzinību par mērķtiecību, gudrību, zinātkāri, neatlaidību un ieguldīto darbu, lai veiksmīgi sagatavotos savu zināšanu un prasmju apliecināšanai. Skolas Pateicības rakstus par atbalstu un sadarbību ar skolu sava bērna izglītošanā saņēma arī apbalvoto skolēnu vecāki. Par nozīmīgu devumu, ieinteresējot, atbalstot un sagatavojot audzēkņus zinību pārbaudēm, Pateicības raksti tika pasniegti arī divdesmit septiņiem skolotājiem.

Šajā mācību gadā mūsu skolas skolēni ir aktīvi un rezultatīvi startējuši visās Valsts izglītības satura centra, Kokneses un Pļaviņu novadu apvienības organizētajās starpnovadu jeb 2. posma olimpiādēs, kā arī vairāku citu institūciju rīkotajās 2. posma, reģionālajās vai atklātājās olimpiādēs un konkursos. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem mācību priekšmetu olimpiāžu saturs ir krietni sarežģītāks un ar augstākām prasībām nekā ikdienas mācību procesā, arī konkurence ir ļoti spēcīga, tāpēc ir liels prieks par katru uzdrošināšanos vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes, par katru mūsu audzēkņu sasniegumu. Jo īpaši gandarīti var būt tie piecpadsmit skolēni, kuri, pateicoties labiem rezultātiem 2. posmā, izturēja tālāko atlasi un ieguva tiesības sevi pierādīt arī reģionālajā vai valsts līmenī.

Kopsavilkums par mācību gada laikā paveikto apstiprina, ka novembrī veiksmīgi uzsāktajam olimpiāžu maratonam arī finišs aprīlī ir sasniegts godam:

Apkopojumu par visiem Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumiem 2015./2016. mācību gada mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos skatīt šeit.

Arī šogad, pateicoties Pļaviņu novada domes finansiālam atbalstam, skolēni un arī skolotāji saskaņā ar skolā pieņemto kārtību “Kārtība izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās Pļaviņu novada ģimnāzijā“ varēja saņemt ne tikai morālu gandarījumu vien.

Priecājamies, ka Zinību svētkos kopā ar skolas kolektīvu bija arī Pļaviņu novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītājs Andrejs Kačkāns un novada izglītības speciāliste Inese Saulīte. Ar jaukiem muzikāliem priekšnesumiem visus klātesošos priecēja skolas 4.-9. klašu koris diriģentes Olgas Krasutinas un koncertmeistares Sigitas Vilkaplāteres vadībā, kā arī viesi no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas – mūzikas skolotājas Sandras Bondares talantīgās jaunās mūziķes Ilze un Ieva Savickas. Paldies arī skolotājas Silgas Stučkas vadītā skatuves runas pamatu pulciņa dalībniecēm Leldei Grūbei un Jogitai Kiseļevai par svētku pasākuma vadīšanu, Kristapam Bērziņam par pasākuma tehnisko nodrošinājumu. Par Zinību svētku iemūžināšanu fotogrāfijas mūsu paldies arī Pļaviņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam Jānim Peņģerotam.

Lai mācīšanās un nenogurstoša sevis pilnveidošana ikvienam sagādā daudz prieka, rada vēlmi uzzināt un izzināt arvien vairāk un dziļāk, lai prasme iegūtās zināšanas gudri un atbildīgi likt lietā!

Zināšanas ir tikai ceļš, kas ved tālāk…

Zinību svētki

Zinību svētki fotogrāfijās

Ielūgums uz Zinību svētkiem

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija “Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.”
/Ričards Bahs/

Cienījamie Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki!

Laipni aicinām Jūs visus uz Pļaviņu novada ģimnāzijas Zinību svētkiem š.g. 10. maijā plkst. 17.00 skolas svinību zālē (Daugavas ielā 101, Pļaviņās).

Īpaši gaidīsim vecākus un viņu bērnus, kuri 2013./2014. mācību gada laikā ir ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību starpnovadu, reģionālajā un valsts līmenī:
• mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un mācību priekšmetu konkursos;
• sporta sacensībās, startējot gan individuāli, gan komandās;
• dažādos ar interešu izglītību saistītos konkursos un skatēs.

Uz tikšanos Zinību svētkiem veltītajā pasākumā!

Skolas administrācija

Ielūgums uz Zinību svētkiem

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija “Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.”
/Ričards Bahs/

Cienījamie Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki!

Laipni aicinu Jūs visus uz Pļaviņu novada ģimnāzijas Zinību svētkiem š.g. 15. maijā plkst. 17.00 skolas sporta zālē (Daugavas ielā 101, Pļaviņās).

Īpaši gaidīsim vecākus un viņu bērnus, kuri 2012./2013. mācību gada laikā ir ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību starpnovadu, reģionālajā un valsts līmenī:
• mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un mācību priekšmetu konkursos;
• sporta sacensībās, startējot gan individuāli, gan komandās;
• dažādos ar interešu izglītību saistītos konkursos un skatēs.

Uz tikšanos Zinību svētkiem veltītajā pasākumā!

Skolas direktors Vladimirs Samohins

Zinību svētki fotogrāfijās

Zinību svētkos

Zinību svētki bildēs

(Ērtākai skatīšanai – klikšķināt uz [View with PicLens].)

Ielūgums uz Zinību svētkiem

olimpiade„Ir tikai divas paliekošas vērtības, ko mēs gribam, lai mūsu bērni mantotu.
Viena no tām – saknes, otra – spārni” (H.Kārters)

Cienījamie Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki!

Laipni gaidīsim Jūs Pļaviņu novada ģimnāzijas svinību zālē (Daugavas ielā 101, Pļaviņās) 7.maijā plkst. 18.00 Zinību dienai veltītajā svinīgajā pasākumā. Īpaši aicinām visus tos skolēnus un vecākus, kuru bērni 2009./2010. mācību gadā ir: Lasīt vairāk