Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2013-2014

Pie mūsu skolas turpinās plīvot Ekoskolas Zaļais karogs!

ekoskolaJau 1. oktobrī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, no 11:00-15:00 notiks ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Šogad jau 98 izglītības iestādes iegūs starptautisko Ekoskolu statusu un Zaļā Karoga balvu, tā apliecinot savus panākumus vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā.
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu. Šogad tādas ir kopskaitā 41.
Apbalvotas skolas 2014

2014.gada absolventi

1_1
2013./2014.m.g. 12. klases absolventu gaitas pāris mēnešus pēc ģimnāzijas absolvēšanas
Mārtiņš Mironovs – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mežinženieris
Annija Āboliņa – Latvijas Jūras akadēmija, Ostu un kuģošanas vadītājs un administrētājs
Līga Āboliņa – Rīgas Stradiņa Universitāte, Politika un valsts pārvaldība
Ieva Belostocka – Rīgas 1. Medicīnas koledža, Zobārsta māsa
Elvijs Gravāns – Rīgas Tehniskā universitāte, Muitas un nodokļu administrēšana
Deins Kaņepējs – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Vecākais sporta treneris riteņbraukšanā un vadītājs sporta jomā
Dagnija Kiseļeva – Rīgas Tehniskā universitāte, Uzņēmējdarbības loģistikas bakalaurs
Kaspars Lotuhovs – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Bakalaurs pārtikas zinātnē
Egita Lazdiņa – RPIVA, Jēkabils filiāle, Pirmskolas, sākumskolas skolotājs
Liene Meldere – Ekonomikas un kultūras augstskola, Izklaides un atpūtas industrijas vadība, kultūras menedžeris
Imants Melderis – Rīgas Tehniskā universitāte, Datorsistēmas, datorvadība un datorzinātne
Pauls Krastiņš – Valsts Robežasardzes koledža, Robežapsardze
Raviks Priede – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Radiologa asistents
Lelde Maškova – Rīgas 1. Medicīnas koledža, Zobārsta asistents
Laura Kalniņa – Ekonomikas un kultūras augstskola, Tulkošana, tulks, tulkotājs
Katrīna Bērziņa – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, fizioterapeits
Guna Pujāte – Ekonomikas un kultūras augstskola, Tulkošana,tulks, tulkotajs
Nauris Balodis – Rīgas Tehniskā universitāte, Automātika un datortehnika
Viktorija Pavļiva – Rēzeknes augstskola, Sociālais pedagogs
Anda Mizāne – Valsts policijas koledža, Policiste
Artūrs Kalvišs – NBS, kareivis
Dins Arbeiters – NBS, kareivis

Aizvadītais mācību gads Pļaviņu novada ģimnāzijā

Rita Pole, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaIr pagājis vēl viens ražīgs mācību gads, kas mūsu skolai ir atnesis veiksmi, panākumus un jaunus izaicinājumus dažādās jomās.
Atskatoties uz sasniegto mācību darbā, jāsecina, ka arī 2013./2014.mācību gadā mums ir labi rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, sportā,  interešu izglītībā un arī centralizētajos eksāmenos. Prieks, ka daudzi mūsu skolēni apzinās, ka panākumu kaldināšanai nepieciešams rūpīgs, uzcītīgs darbs un piepūle – arī, lai sagatavotos tādam nopietnam pārbaudījumam kā mācību priekšmetu olimpiādes, kuru saturs ir krietni grūtāks un sarežģītāks nekā ikdienas mācību procesā.
Mūsu skolēni ir aktīvi un rezultatīvi piedalījušies visās valsts (VISC) organizētajās starpnovadu jeb 2. posma olimpiādēs. Liels prieks, ka vairāki skolēni, pateicoties labiem rezultātiem stapnovadu olimpiādēs, ir izturējuši tālāko atlasi un ieguvuši tiesības sevi apliecināt arī reģionālajā vai valsts līmenī. Skolēni ir veiksmīgi startējuši arī dažāda līmeņa mācību priekšmetu konkursos.
Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu sasniegumu kopsavilkums mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos ir šāds:

Paralēli mācību darbam, skolā darbojas 34 interešu izglītības programmas – 16 kultūrizglītībā, 13sportā, 1vides un 4 nestandarta izglītības programmās ( „Asais prāts””, „Pilsētas atmiņa”, „Mazais prāts”, „Kombinētāji”). Kopā no visiem Pļaviņu novada ģimnāzijas 468 skolēniem, interešu izglītībā par dažādiem sasniegumiem godalgoti  142 skolēni.
Ievērojamu vietu skolas dzīvē ieņem Jaunsargu apmācība. Arī šai jomā mūsu skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas.
Jaunsargi jaunākajā grupā nometnē „Pretī pulkvedim Kalpakam”, Liepsalā, skolas godu aizstāvot ieguva godalgoto 1.vietu šaušanā ar pneimatisko ieroci un 1. vietu lauka hanbolā, savukārt individuālajās aktivitātēs Juris Djukarevs spēka vingrinājumos izcīnija 1. un 2. vietu, bet Artūrs Mizāns mājās atveda godalgoto 1.vietu šaušanā ar pneimatisko ieroci.
Zemessardzes 55 Kājnieku bataljona veterānu apvienības  salidojumā „Kopā mēs esam stipri”, kopā ar jaunsargiem mūsu skolas skolēns Artūrs Kalvišs granātas mešanā mērķī, ieguva godalgoto 1.vietu.
Mūsu skolā ir tā unikālā iespēja paralēli mācībām vispārizglītojošās izglītības programmās apgūt arī citas interešu izglītības programmas, ko arī skolēni veiksmīgi izmanto, par to pēc skolas beigšanas saņemot atsevišķus izglītības apliecinošos dokumentus. Piemēram, šogad 12.klasi beidzot, Dins Arbeiters un Artūrs Kalvišs paralēli atestātam par vispārējo vidējo izglītību, saņēma arī Latvijas republikas Aizsardzības ministrijas rekrutešanas un Jaunsardzes centra apliecību par to, ka viņi laika peridā no 01.09.2013. līdz 27.04.2014. apguvuši 4.līmeņa Jaunsarga mācību programmu un sekmīgi nokārtojuši 4.līmeņa noslēguma testu.
Pļaviņu novada ģimnāzija ir skola ar nākotnes plāniem,  jau 2014./2015. mācību gadā plānojam piedāvāt skolēniem jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā, turklāt tas tiks piedāvāts jau sākot ar pašiem mazākajiem, sākumskolas klasēs. Ja vēlies uzzināt ko vairāk par šīm un daudz citām interesantām iesppējām ko piedāvā Pļaviņu novada ģimnāzija, nāc mācīties Pļaviņu novada ģimnāzijā!
Capture

Interešu izglītības programmas 2014./2015.m.g.

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaIr noslēdzies kārtējais mācību gads un esam izvērtējusi veiksmes un neveiksmes, sasniegumus interešu izglītībā! Ļoti ceru, ka ieguldītais darbs ir devis gandarījumu gan jums, gan jūsu audzēkņiem, gan viņu vecākiem.
Maija mēnesī ir veikta skolēnu aptauja par vēlmēm interešu izglītības piedāvājumā 2014./2015.m.g.:
jaunsardze, vidusskolas koris, franču valodas pulciņš, spāņu valodas pulciņš, kulinārijas pulciņš, modernās dejas, karsējmeiteņu komanda, tautas bumba, volejbola pulciņš meitenēm 6.-9.kl., vizuālās mākslas pulciņš,  šaha pulciņš, novusa pulciņš, futbola pulciņš, meiteņu futbola pulciņš, mūzikas pulciņš, handbola pulciņš, glītrakstīšanas pulciņš, pērļošanas pulciņš, glābšanas pulciņš, kokapstrādes pulciņš, florbola pulciņš 5.-7.kl.meitenēm, basketbola pulciņš 5.-7.kl.meitenēm, sākumskolas ansamblis, sporta dejas, tautiskās dejas, angļu valodas pulciņš, koriģējošā vingrošana, foto pulciņš, velopulciņš, astronomijas pulciņš, rokdarbu pulciņš, vieglatlētikas pulciņš, koris.
Lai iesniegtu kvalitatīvi sagatavotas interešu izglītības programmas 2014./2015.m.g., ikviens interesents tiek aicināts uz semināru „Audzināšanas darba aktualitātes 2014./2015.m.g. un interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipi 2014./2015.m.g.” 6.jūnijā plkst. 10.00 svinību zālē. Semināru vadīs VISC Interešu izglītības un audzināšanas departamenta vadītāja A.Aukšmuksta.
Interešu izglītības programmas 2014./2015.m.g. jāiesniedz līdz 1.jūlijam skolas kancelejā.(Programmas veidošanas paraugu skatīt šeit)
Lai patīkama atpūta vasarā, krājot spēkus jaunam darba cēlienam!

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā L.Ivanova

Pļaviņu novada ģimnāzijā norisinājies konkurss „Dziedošā klase”

Vidusdaugavas televīzijas sižets:

Vai kāpt ūdenī?

Ungāru matemātikas pedagogs D. Poija ir teicis: “Lai iemācītos peldēt, vienīgais ceļš – kāpt ūdenī. Lai iemācītos risināt matemātikas uzdevumus – vienīgais un drošais ceļš – risināt tos”
Ar prieku varu atzīmēt, ka šo atziņu ievēro daudzi mūsu skolas skolēni. 2013.gada decembrī no 50 skolas labākajiem matemātiķiem tika izveidotas 2 skolēnu komandas dalībai starpnovadu 2.posma uzdevumu risināšanas olimpiādē: 9.-12. klašu grupā savas spējas atrisināt matemātikas uzdevumus pārbaudīja 10, bet 5.-8.klašu grupā 22 skolēni. Mēs lepojamies ar gūtajiem panākumiem (http://png.edu.lv/2014/03/12/musu-skolenu-starti-macibu-prieksmetu-olimpiades-2-semestri/ ).
LMO dalībnieki
Attēlā matemātikas skolotājas Ilze Luksa, Ilze Titova, Anita Seikovska, Vija Miķelsone , Ira Ņikiforova ar matemātikas 64.olimpiādes 3.posma, kas 13.un 14.martā norisinājās Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, dalībniekiem J.E.Brūniņu , kurš ieguva atzinību, Esteri Fedosejevu , Ievu Skrabutenu (nav Lienes Lakstīgalas)
Vēlos atzīmēt, ka Aleksandrs Jermakovs, Sigita Gavare, Diāna Pauniņa (9.klase), Arnolds Arnītis, Miks Vilkaplāters (10 klase) , Guna Pujāte (12.klase), kā arī Diāna Loseva, Raivo Jankuns (5.klase), Matīss Ķirsis, Karīna Davidova, (6.klase), Vineta Cukanova, Marta Kupča, Samanta Djubina (7.klase) , Anete Siliņa, Elīna Kanča , Arina Deņisova , Kristīne Činka ir ieguvuši labu pieredzi nestandarta uzdevumu risināšanā, kuru var izmantot ikdienas mācību stundās.
Arī šogad Latvijas 41.atklātajā matemātikas olimpiādē starp 2680 dalībniekiem no 3.-12.klasei bija 22 mūsu skolas skolēns. Liels prieks par skolēnu atsaucību savā brīvajā laikā doties uz Rīgu un risināt uzdevumus un paldies vecākiem par atbalstu.
???????????????????????????????
Starp mūsējiem vislabāk veicās Evijai Mahliņecai (6.e klase), kura izcīnīja 2.vietu (skolotāja Mārīte Kvēpa), un Elīnai Leldei Pitjukevičai (5.b klase), kura ieguva atzinību (skolotāja Ira Ņikiforova).
2014.gada 2.aprīlī olimpiādē lietišķajā informātikā “Paskāla Ritenis – 2014” atzinību ieguva Ieva Skrabutena (10.klase)- skolotājs Aldis Lazda.
Šajā mācību gadā skolā marts bija matemātikas mēnesis. 2.stāvā tika izveidotas vairākas izstādes: 9.-12.klašu skolēnu izveidotās sienas avīzes, plakāti par matemātiku piesaistīja jaunāko klašu skolēnu uzmanību, bet 6.-8.klašu skolēni vizuālās mākslas stundās dažādās tehnikās zīmēja par matemātikas tēmu. 5.b klašu meitenes Sonora Balode, Krista Priede ne tikai risināja LU NMS uzdevumus JMK piecās kārtās , bet kopā ar Elīnu Leldi Pitjukeviču izveidoja dažādu uzdevumu atrisinājumu prezentācijas. Arvis Ruža un Rēzija Līna Upeniece interaktīvajai tāfelei ar Notebook 10 programmatūru sagatavoja uzdevumus par maģiskajiem kvadrātiem
Spraigas 5.klašu komandu cīņas matemātikas uzdevumu risināšanā notika 8.b klases vadībā kopā ar skolotāju Ilzi Titovu (skatīt attēlu galerijā)
Jauku vasaru vēlot

Ira Ņikiforova,matemātikas un informātikas metodiskās komisijas vadītāja

[nggalleru id=366]

Ar tikšanos Pļaviņās noslēgumam tuvojas Comenius projekts

comenius-7-2013Comenius, VIAA

Ilze Seipule, Comenius projekta vadītāja

No 3.maija līdz 8.maijam Pļaviņu novada ģimnāzijā uzņēmām gaidītus un mīļus ciemiņus – skolā realizētā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “MediaasChallengeandasPossibility” (līgums Nr. 2012-1-HU1-COM06-06842 4) partnerus. Šī bija jau astotā un noslēdzošā partnervalstu pārstāvju tikšanās, uz kuru pie mums bija ieradušies mūsu draugi no Ungārijas, Somijas un Turcijas. Saskaņā ar plānoto šī bija pedagogu tikšanās, kuras galvenais mērķis bija izvērtēt divu gadu sadarbības laikā paveikto, vienoties par vadlīnijām gala atskaites ziņojumam un projekta rezultātu ievietošanai „EuropeanSharedTreasure” datu bāzē.
Nedaudz atgādināšu mūsu projekta tapšanas vēsturi, kura aizsākās jau 2011.gada janvārī, kad, pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) atbalstītajam mūsu iesniegtajam sagatavošanas vizītes pieteikumam un piešķirtajam finansējumam, man bija iespēja doties uz Turcijas pilsētu Konju (Konya), lai meklētu kontaktus Comenius skolu partnerības izveidošanai. Šis brauciens patiešām arī vainagojās ar mūsu nākamo sadarbības partneru atrašanu un kopīgi ar kolēģiem no skolām DeákDiákÁltalánosIskola Budapeštā, MareşalMustafaKemalOrtaokuluKonjā un HakarinteenkouluTamisārē (Tammisaari) izstrādājām un savu valstu nacionālajās aģentūrās iesniedzām mūsu kopīgā projekta “MediaasChallengeandasPossibility” (“Mediji kā izaicinājums un kā iespēja”) pieteikumu. Liels bija mūsu prieks, kad uzzinājām, ka no Latvijā pieteiktajiem 267 projektiem mūsu skola ir iekļuvusi to 68 Latvijas skolu sarakstā, kuru projekti ir atbalstīti. Un tā 2012.gada 27.augustā starp VIAA un Pļaviņu novada ģimnāziju tika noslēgts līgums par projekta “MediaasChallengeandasPossibility” īstenošanu. Projekta realizācijas laiks ir no 2012.gada l.augustalīdz 2014.gada 31.jūlijam, VIAA piešķirtais finansējums tā īstenošanai – EUR 21000,00. Projekta ietvaros esam veikuši 30 mobilitātes jeb braucienus uz partnervalstīm, kuros veiksmīgi ir piedalījušies gan skolēni, gan skolotāji, bet projekta partnerus pie mums Pļaviņās esam uzņēmuši divas reizes.
Atskatoties uz projektā paveikto un izvērtējot to, secinājām, ka esam sasnieguši visus projektam izvirzītos mērķus un uzdevumus. Esam veiksmīgi darbojušies, lai attīstītu sadarbību starp partnervalstīm, nostiprinot un pilnveidojot tādas 21.gadsimta pamatkompetences kā komunikācija svešvalodās, pašiniciatīva,prasme iegūt, apstrādāt un izvērtēt informāciju, pamatkompetences dabaszinātnēs un tehnoloģijās, digitālās prasmes, kultūras izpratne un izpausme, sociālās un pilsoniskās prasmes, kā arī prasmemācīties mūža garumā. Lai būtu iespējams pielietot iegūtās zināšanas, veiksmīgi strādāt un dzīvot, lai sadarbotos ar dažādu kultūru, vērtību un uzskatu cilvēkiem, šīs prasmes mūsdienu globālajā pasaulēir ļoti svarīgas un būtiskas.
Radoša mediju izmantošana un IT pielietošana (prezentāciju, filmu veidošana, videokonferences organizēšana, online aptauju veidošana un veikšana, projekta mājas lapas veidošana, e-pasta, Skype, YouTube un Twitterlietošana, informācijas meklēšana internetā)šajā projektā bija ļoti svarīgas, taču– ne tik daudz kā mērķis, bet vairāk kā līdzeklis, ar kura palīdzību tika īstenotas plānotās projekta aktivitātes, piemēram, darbnīcas par dažādu mediju efektīvu un saudzīgu izmantošanu, sagatavošanās folkloras un kulinārijas šoviem, darbs pie tautu tradīciju apkopošanas, tautu pasaku iestudēšana, nodarbības par interneta lietošanas paradumiem un drošību internetā un daudzas citas aktivitātes. Kopīgi secinājām, ka mūsu skolēni pārzina un pielieto daudz un dažādus komunikācijas veidus, ka projekta rezultātā ir paaugstinājusies skolēnu (un arī skolotāju) kompetence izmantot modernās tehnoloģijas noderīgiem, radošiem un konstruktīviem mērķiem, būt informētiem par mediju globālajām iezīmēm, par informācijas ieguves veidiem vienam par otra kultūru un ikdienas dzīvi.
Blakus darbam pie projekta gala ziņojuma veidošanas saviem viesiem piedāvājām arī plašu dažādu Latvijas vietu apskates un kultūras programmu. Tā kā visi mūsu viesi Rīgā ielidoja jau ap pusdienlaiku, pirmo dienu izmantojām, lai kaut nedaudz iepazītu Rīgu un tās ievērojamās vietas – Rīgas Jūgendstila muzejā aplūkojām atjaunoto autentiskojūgendstila perioda rīdzinieka dzīvokļa iekārtojumu, apskatījāmkrāšņo jūgendstila arhitektūras mantojumu un baudījām Vecrīgas vienreizējo šarmu. Nākamajās dienās projekta partnerus iepazīstinājām ar Pļaviņām un Pļaviņu novadu, pabūdami gan jauniešu iniciatīvu centrā “Ideja” un bērnu rotaļu un attīstības centrā “Pepija”, gan Pļaviņu baznīcās, Odzienas pilī, Odzienas muižas kvasa darītavā, skolas filiālē Odzienāun sporta un atpūtas bāzē “Mailes”. Pārliecinājāmies, ka pagājušā gada tikšanās laikā mūsu stādītās eglītes slēpošanas un biatlona bāzē “Jankas” ir stingri iesakņojušās un aug ļoti labi. Neizpalika arī brauciens ar vikingu laivu pa Daugavu.Savukārt oficiālajā pieņemšanā Pļaviņu novada domē viesiem tika sniegts plašs ieskatspar mūsu pašvaldības darbu, nevalstiskām un reliģiskām organizācijām, par izglītības, kultūras un tūrisma jautājumiem novadā. Devāmies arī ekskursijā uz Latgali, kuras laikā apmeklējām podnieku darbnīcu un Leļļu muzeju Preiļos, 2.Pasaules kara ekspozīciju,Aglonas maizes Muzejā iepazinām maizes tapšanas procesu, kā arī pabijām Aglonas bazilikā un Karaļa kalnā. Radoši darbodamies Amatu centrā “Mazā kāpa”, apskatot zemnieku saimniecību “Janavas” un iepazīstot mūsu tautas vēsturi “Likteņdārzā”, vienu pēcpusdienu aizvadījām arī mūsu kaimiņu, Kokneses, novadā.
Noklausoties Klintaines pagasta vokālā ansambļa “Dzirnas” izjusto dziedāšanu, mūsu skolas jauktā kora skanīgo priekšnesumu, Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņu un kolēģu Kristiānas un Ginta Baložu muzicēšanu, vērojotjauniešu deju kolektīva “Daugaviņa” uzstāšanos, viesi pārliecinājās par mūsu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu snieguma augsto līmeni.
Lielākajai daļai vizītes dalībnieku šī bija pirmā tikšanās ar Latviju un Pļaviņām, taču trīs no mūsu sadarbības partneriem pie mums viesojās jau atkārtoti. Lai arī laika apstākļi mūs sevišķi nelutināja, viesi bija patiesi apmierināti ar mūsu plašo un daudzveidīgo programmu, tikšanās organizāciju un sirsnīgo uzņemšanu. Noslēguma vakarā visi ļoti atzinīgi novērtēja vizīti Pļaviņās, kā arī darbu pie projekta kopumā. Blakus priekam un gandarījumam par veiksmīgo un auglīgopartnerskolu sadarbību noslēguma vakarā gan darba grupas, gan projekta partneru balsīs un acīs jaudās arī skumjas par to, ka šie divi intensīvā darba gadi pie projekta realizācijas ir aizritējuši tik ātri un ka mūsu projekts jau tuvojas izskaņai. Taču kopā ar gaiši degošajām četrām laternām, kuras skaisti pacēlās naksnīgajās debesīs virs Daugavas, aizlidoja un dzīvos arī mūsu visu vēlējums un apsolījums, ka mūsu kontakti un sadarbība noteikti turpināsies arī nākotnē, iespējams, darbojoties kādā jaunā projektā.
Nobeigumā vēlosvisiem projektā iesaistītajiem – gan kolēģiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem, gan skolēniemun viņu vecākiem, gan Pļaviņu novada domei un pārējiem sadarbības partneriem – teikt lieluun sirsnīgu paldies par ieguldīto darbu, atbalstu un atsaucību, jo, tikai strādājot komandā, bija iespējama tik veiksmīga šīs tikšanās norise un arī visa projekta realizācija.

Zvana svētki

Skolas_zvans1
Mums pieder tik daudz
Bet mēs gribam vairāk
Aiz apvāršņa skriet arvien tālāk, tālāk
Jo sapņiem nav beigu
Un lielceļiem nav
Mums pieder tik daudz…
/G.Račs/
 
Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces ver kastaņas, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus. Š. g. 16.maijā Pļaviņu novada ģimnāzijā izskanējuši Zvana svētki devīto un divpadsmito klašu jauniešiem.
Mums pieder tik daudz… skolotāji… klases audzinātāji… skolas darbinieki… vecāki… zvans… stunda… prieki un raizes… skola… Šī nozīmi var atklāt tikai laiks. Nav mūsu spēkos ne apturēt, ne steidzināt to.
Mums pieder tik daudz… mūsu kopīgā darbošanās, mācīšanās, uzticēšanās, savstarpējā sadarbība, mūsu smaidi, veiksmes un neveiksmes, prieki, piedzīvojumi, ekskursijas, svētki, līksme un sapņi. Mums pieder atmiņas par Žetonu vakaru, Ierindas skati, sporta dienu, sporta sacensībām, pasākumiem un daudz ko citu.
Mums pieder tik daudz… Jūsu dejas, Jūsu muzicēšana, runasmāksla, Jūsu radošums, mākslinieciskums, Jūsu mācīšanās un dzīves uztvere, Jūsu spriedumi un atziņas.
Mums pieder tik daudz… Mēs esam kļuvuši bagātāki ar Jūsu starojumu, atbalstu, palīdzību, smaidiem, atsaucību, ieinteresētību.
Mums pieder tik daudz… Arī mirklis no Zvana svētkiem līdz izlaidumam, kas ir īpaši nozīmīgs un svarīgs laiks 9. un 12.klašu skolēniem, skolotājiem, skolēnu vecākiem. Vēlam Jums sparu, uzcītību, uzņēmību, veiksmi eksāmenos, izdošanos un tuvināšanos savu mērķu piepildījumam!

Direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā Lana Ivanova

Atvērto durvju diena

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaD. Bariņa, preses ministre

Piektdien, 25. aprīlī, Pļaviņu novada ģimnāzijā notika Atvērto durvju diena. Arī šogad mūsu skolu apmeklēja 9. klašu skolēni, kuriem ir interese un vēlme turpināt mācības vidusskolā. Nedaudz uztraukušies un ieinteresēti skolā ieradās arī nākamie pirmo klašu skolēni kopā ar saviem vecākiem.
Atvērto durvu apmeklētājiem muzikālo sveicienu sniedza sākumskolas ansamblis un 1.b klases skolēni, kurus sagatavoja skolotāji Kristiāna Balode un Gints Balodis. Visus klātesošos sveica Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole.
Šajā dienā interesentiem tika piedāvāta plaša programma par skolu. Mazajiem pirmklasniekiem bija iespēja izpētīt mūsu skolu, “no iekšpuses”. Viņi devās ekskursijā pa skolas telpām. Tās viņiem izrādīja Annija Āboliņa, Ieva Belostocka, Paula Sondore, Rūta Vanaga, Diāna Bariņa un Pauls Krastiņš. Kamēr mazie bērni iepazina skolu, ar vecākiem sarunājās nākamo pirmklasnieku audzinātājas Inga Baginska un Sandra Fišmeistare par nepieciešamo skolas gaitas uzsākot, kā arī atbildēja uz klātesošo jautājumiem.
Savukārt 9. klašu skolēni tikās ar skolas administrāciju, skolēnu pašpārvaldi. Ar skolēnu pašpārvaldi un tās funkcijām iepazīstināja sporta ministrs Artūrs Saulītis. Par skolas sasniegumiem, mērķiem un skolēnu pašdarbību stāstīja Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas jomā Lana Ivanova un direkore Rita Pole.
Šajā dienā topošajiem vidusskolēniem notika atklātā stunda matemātikā, ko vadīja 9. b klases audzinātāja Ilze Titova, pēc kuras nākamajiem vidusskolēniem bija iespēja iepazīties ar skolas bibliotēku, jaunsardzi, sporta iespējām kā arī tikties ar skolas psiholoģi.
Paldies visiem pasākuma organizatoriem un vadītājiem par ieguldīto darbu , sagaidot viesus! Uz tikšanos 1.septembrī mūsu skolā!

Ielūgums uz Zinību svētkiem

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija “Mācīties nozīmē atcerēties to, ko jūs jau zināt. Darīt nozīmē parādīt, ka jūs to zināt. Mācīšana ir atgādināšana citiem, ka viņi zina tieši tikpat labi kā jūs. Mēs visi esam skolnieki, darītāji un skolotāji.”
/Ričards Bahs/

Cienījamie Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki!

Laipni aicinām Jūs visus uz Pļaviņu novada ģimnāzijas Zinību svētkiem š.g. 10. maijā plkst. 17.00 skolas svinību zālē (Daugavas ielā 101, Pļaviņās).

Īpaši gaidīsim vecākus un viņu bērnus, kuri 2013./2014. mācību gada laikā ir ieguvuši godalgotas vietas vai atzinību starpnovadu, reģionālajā un valsts līmenī:
• mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un mācību priekšmetu konkursos;
• sporta sacensībās, startējot gan individuāli, gan komandās;
• dažādos ar interešu izglītību saistītos konkursos un skatēs.

Uz tikšanos Zinību svētkiem veltītajā pasākumā!

Skolas administrācija