Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2013-2014

Karjeras diena

karjera

Diāna Bariņa, preses ministre

 Ceturtdien, 17.aprīlī, skolas svinību zālē notika  Karjeras diena, uz kuru bija uzaicināti Pļaviņu novada ģimnāzijas absolventi. Bija liels prieks atkal ieraudzīt skolā un iztaujāt jauniešus, kuri pašlaik  studē un cītīgi strādā savas nākotnes un Latvijas labā.
Karjeras diena mūsu skolā norisinās katru gadu, bet otro reizi Karjeras dienas ietvaros notiek Studentu diena. To  pastāstīja karjeras  konsultante Armanda Lasmane, kas ir šīs idejas aizsācēja skolā kopā ar saviem skolēniem, šobrīd studentiem- Diānu Valdemāri, Kristu Vītolu, Alisi Jermakovu, Tomu Fišmeistaru un Matīsu Zvejsalnieku. Pasākums iesākās ar skolotājas A.Lasmanes sveicienu skolas dārgakmeņiem-absolventiem- un visiem klātesošajiem, katrs absolvents saņēma sveicienā skaistu ziedu – sveci – kā pateicību par to, ka viņi atrada laiku ierasties skolā. Pēc tam savas uzrunas sacīja Karjeras dienas organizatore Liene Lakstīgala, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole un skolas pašpārvaldes prezidents Pauls Krastiņš.
Kā pirmā no absolventiem ar savu prezentāciju uzstājās un par savām studijām stāstīja absolvente Diāna Valdemāre. Diāna Pļaviņu novada ģimnāziju absolvēja 2012.gadā  un šobrīd studē Rīgas P.Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātē. Arī Kristaps Blitsons, tāpat kā Diāna, studē Rīgas P.Stradiņa universitātē, bet -Rehabilitācijas fakultātē. Kristaps Pļaviņu novada ģimnāziju absolvēja 2013.gadā. Studentu veidotās prezentācijas ieinteresēja  publiku, tika rādīti arī videomateriāli par Rīgas P.Stradiņa universitāti.
Par savām studijām stāstīja arī 2013.gada absolvents Sergejs Nikaļuks, kurš  studē Vidzemes Augstskolā politoloģiju. Arī viņa sagatavotā prezentācija radīja lielu interesi vidusskolēnu vidū.   
2012.gadā skolu absolvēja  Ieva Krastiņa un Anastasija Krasutina. Ieva šobrīd studē Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas fakultātē. Viņa stāstīja par akadēmijas galvenajiem mērķiem un studiju programmām. Anastasija studē  Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē. Viņa savā prezentācijā stāstīja par studiju programmām un arī par to, ka Jelgavu bieži dēvē par studentu galvaspilsētu,jo tieši šeit ir relatīvi liels studentu skaits.
Anastasija vidusskolēnus iepazīstināja arī ar LLU astoņām fakultātēm un to darbībām. Katrs skolas absolvents no skolas  pateicībā saņēma  skolas mapi ar pildspalvu un ziedus, kurus bija sarūpējuši 10.-12.klašu kolektīvi.
Pēc absolventu stāstījumiem vidusskolēni aizpildīja pašvērtējuma lapas, kurās  izvērtēja Karjeras dienā gūto. Vidusskolēniem patika dažādība, ka  tika uzaicināti studenti no dažādām augstskolām, absolventu stāstījums par savu skolu, prezentācijas par augstskolām. Interesanti bija uzzināt par studentu dzīvi, ikdienu un pašiem studentiem. Ka jaunieši prot runāt auditorijas priekšā un palīdz vidusskolēniem  izvēlēties labāko augstskolu un  sev tīkamu profesiju. Neapšaubāmi viņu uzstāšanās bija pārliecinošas, bija interesanti klausīties. Studenti nelasīja no slaidiem, bet stāstīja  par pašu gūto pieredzi. Ļoti labs informējošais materiāls, lika pārdomāt gan augstskolas, gan profesijas izvēli.  Jaunieši uzzināja daudz, proti, par augstskolām, iespējamo  piedāvājumu,  kur mācās bijušie skolasbiedri, kurā izglītības iestādē varētu iestāties un apgūt izvēlēto profesiju, par dzīvi augstskolā. Viss reklamētais pārliecināja, ka studentu dzīve ir interesanta. Ierosinājumos tika ieteikts tikties ar Ventspils Augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. No tā var  secināt,ka vidusskolēniem ir interese par pareizāko savas nākotnes izvēli.
Pēc tam studenti un arī Karjeras dienas organizatores tika uzaicinātas uz sarunu direktores kabinetā.Direktore gan absolventus,gan Karjeras dienas organizatores iepazīstināja ar saviem plāniem skolas darbības pilnveidošanā.Studenti dalījās atmiņās par skolas laikā piedzīvoto,stāstīja interesantus atgadījumus par savām studiju gaitām.
Arī Karjeras dienas organizatores Montija Bičevska,Diāna Bariņa un Liene Lakstīgala bija  gandarītas par šo  pirmo pasākumu, kuru vadīja,neskatoties uz to, ka  sākumā bija neliels satraukums, prezentējot skolas absolventus  ,taču tas ātri izzuda.No  studentu stāstījumiem tika gūtas vērtīgas atziņas un pieredze pasākumu organizēšanā.
Paldies studentiem par interesantajām  prezentācijām un stāstījumu!  Karjeras dienu pasākumi noteikti palīdzēs 9. un 12.klašu skolēniem karjeras izvēlē.
Paldies  visiem, kas palīdzēja šīsdienas organizēšanā: direktorei Ritai Polei,  skolotājiem Armandai Lasmanei, Lanai Ivanovai, Gintam Balodim, skolēniemMārcim Beķeram, Kalvim Krūzem!

Katram sava tautasdziesma

pantins

Dainas, Tautasdziesmas, Melodijas, Raksti – katram ir savs ceļš uz šo bagātību – no tekstiem un vārdiem vien ienesot savā dzīvē, savu pasaules skatu veidojot. Katram savas Tautasdziesmas, katram savs Tautasdziesmu ceļš. Katram sava mīļākā, tuvākā, nozīmīgākā Tautasdziesma. Katram savs Tautasdziesmu satikšanas stāsts.  Arī  TEV…

Glītrakstu konkurss „Katram sava tautasdziesma”, kas tika organizēts sākumskolas metodiskā mēneša ietvaros, lika uz mirkli iejusties mūsu Dainu tēva Krišjāna Barona lomā un uzrakstīt rokrakstā vienu tautasdziemu. Zinātnieki izveidojuši pat speciālu zinātni, pēc kuras nosaka rakstītāja psiholoģisko stāvokli un raksturu. Izklausās neticami, varbūt pat mazliet mistiski, jo kā nu tā var būt, ka pēc rokraksta, var pateikt tik daudz personiska par pašu rakstītāju. Tomēr nekā neparasta te nav, jo mūsu roku, rakstot kādu tekstu, vada prāts un zemapziņa vienlaicīgi, līdz ar to teksta slīpums, burtu lielums, loki, atstarpes utt., atkarīgs tieši no tā, kā jūtamies. Droši vien būsiet ievērojuši, ka rokraksts mēdz mainīties. Tas tādēļ, ka arī mūsu garastāvoklis mainās. Bieži no rīta burti ir lielāki, raksts iet uz augšu, bet darba dienas beigās, burti ir sīkāki un raksts nosliecas uz leju, tas liecina par nogurumu. Tomēr, lai cik mainīgs būtu rokraksts, daudzas raksta īpatnības paliek nemainīgas, tieši tāpat kā daudzas rakstura īpašības, lai kā mēs tās censtos maskēt.

Paldies visiem  1.-12.klašu skolēniem par iesaistīšanos šajā konkursā! Sākumskolas skolēni vairāk ievēro mācītās burtu formas un savienojumus, vēlāk veidojas katram savs īpašais rokraksts. Īpaši glītus darbus iesniedza 6.a un 10.klases skolēni. Malači!

Aicinām apmeklēt konkursa labāko darbu izstādi skolas 2.stāva gaišajā gaitenī!

Paldies sākumskolas kolēģiem, latviešu valodas un literatūras skolotājiem par atbalstu un ieguldīto darbu šī konkursa norisē!

 

Sākumskolas skolotājas Sarmīte Meldere un Sandra Fišmeistare.

Karjeras diena skolā

karjeras diena

4.klašu skolēnu sasniegumi 1. posma olimpiādēs

Grāmatas
Sākumskolas 4.klašu skolēniem martā norisinājās olimpiādes skolā latviešu valodā un matemātikā. Šīs bija pirmās olimpiādes, kurās skolēni iegūtās zināšanas sākumskolā pielietoja, veicot olimpiāžu uzdevumus.
Olimpiāžu uzdevumus veica liels skaits 4.klašu skolēnu.
4.klašu grupā labākie latviešu valodā:
1. vieta Beāte Skrabutena 4.b
2. vieta Elīza Luksa 4.b
3. vieta Anna Esiņa 4.a
4. vieta Linda Laine Kalviša 4.a
5. vieta Ruta Svikliņa 4.a
6. vieta Zita Margarita Jansone 4.b
Matemātikas olimpiādes rezultāti:
1. vieta Andis Daugavietis 4.b
2. vieta Artūrs Puķītis 4.b
3. vieta Aivis Jokums 4.a
4. vieta Anželika Žukova 4.b
5. vieta Kristaps Ostrovskis 4.a
6. vieta Ralfs Maikls Pitjukevičs 4.a
Paldies kolēģēm Sandrai Fišmeistarei un Ingai Baginskai par skolēnu sagatavošanu pirmajiem startiem.
Vēlam veiksmi šiem skolēniem starpnovadu olimpiādēs Koknesē 2.aprīlī – latviešu valodā, bet 9.aprīlī matemātikā.

MK vadītāja Ilona Lazda

Konkurss “Dziedošā klase” 2.kārta

12849773361517Konkursa 2.kārtas norise fotomirkļos

Idejas, kas iedvesmo radīt rītdienas skolu šodien

Iespeju_tilts_logo19. martā Valmieras sākumskolā notika starptautiska izglītības konference „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā”, kuru apmeklēja skolotāji – I.Lazda, S.Meldere, I.Reitere, S.Fišmeistare, K. Balode, G.Balodis, V.Platgalve un I.Kupča. Konferencē jau ceturto gadu pulcējas vairāk nekā 400 dalībnieki – skolotāji un izglītības politikas veidotāji – no visas Latvijas un ārvalstīm, lai dalītos pieredzē, diskutētu un rastu risinājumus praktiskām pārmaiņām izglītībā Latvijā. Konferenci vadīja žurnālists Haralds Burkovskis.
Pasākumam “Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” visas dienas garumā bija iespēja sekot līdzi arī tiešraidē interneta vietnē www.iespejutilts.lv.
Konferencē Baiba Bašķere, IZM Izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā, iepazīstināja ar Latvijas Izglītības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam.
Kopā ar starptautiski atzītu izglītības ekspertu Džimu Vinu (Jim Wynn) diskutējām par jaunās pedagoģijas būtību, kā arī iespējām tās īstenošanā starptautiskā un nacionālā mērogā.
UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika nāca klajā ar risinājumiem – kā mācīt un mācīties attīstībai.
Bērnu zinātnes centra “Z(in)oo” vadītājs Pauls Irbins un Izziņas un eksperimentu centra “Lielvārdi” vadītājs Jānis Lūsis runāja par skolēnu iespējām mācīties darot un kā skolotājiem organizēt stundu ārpus tradicionālās klases.
Uldis Pāvuls, Kompetences attīstības konsultāciju uzņēmuma “Energise” partneris, mācīja, kā apgūt prasmi izteikt domas, lai citi tās sadzirdētu.
Par tradīcijām un inovāciju mūsdienu skolā runāja Zenta Anspoka, Dr.paed., Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore.
Vēl viena no konferences darba pamatformām ir “Iespēju Tilta darbnīcas” – 20 tematiskas, praktiskas, pieredzē balstītas nodarbības, kuras vadīja augstskolu docētāji, skolotāji, metodiķi, mācību līdzekļu izstrādātāji. Darbnīcās guvām ierosmi, zināšanas un pieredzi – kā efektīvi izmantot mūsdienu mācību metodes, kā stundās un ārpusstundu nodarbībās iesaistīt ikvienu, kā veidot savas un skolēnu prezentēšanas prasmes, kā izglītības tehnoloģijām kļūt par skolotāja iespēju avotu.
Konferenci organizēja izglītības uzņēmums “Lielvārds”, sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Valsts Izglītības satura centru un UNESCO Latvi jas Nacionālo komisiju.

Paldies Pļaviņu novada domei par iespēju apmeklēt šo konferenci!

Sākumskolas skolotāja I.Kupča

“Erudīts 2014″ 8.un 9.klasēm

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija 

Izglītības ministre Dagnija Kiseļeva

27. februārī piecas azartiskas 8. un 9. klašu komandas piedalījās ikgadējā konkursā „Erudīts”. Diemžēl, šogad savu erudīciju konkursā nepārbaudīja 9.a klase.
1.kārtā skolēni individuāli veica testu, no 40 iespējamajiem punktiem komandas ieguva no 15 līdz 29 punktiem.
Aizraujoša un interesanta cīņa starp komandām norisinājās 2.kārtā, atbildot uz jautājumiem sešās dažādās tēmās (dabaszinības, latviešu valoda un literatūra, matemātika, sports, kultūra un Pļaviņas).
Kopvērtējumā 3. vietu ieguva 9.b klases komanda „Ziemas ķirši” ar iegūtiem 40 punktiem.
2. vietu ieguva 9.b klases komanda „Montija un pārējie atgriežas” ar iegūtiem 45 punktiem.
1. vietu ieguva 8. a klases komanda „Gliemeži” ar iegūtiem 46 punktiem.
Pateicību par piedalīšanos ieguva 8.b klases komanda „True meaning of life” un 8. a klases komanda „Dvuļu melnie jociņi ”, kas ieguva vienādu punktu skaitu.
Paldies „Montija un pārējie atgriežas” un „Dvuļu melnie jociņi ” komandām par īpašu vizuālo noformējumu!
Paldies par uzmundrinošajiem moto kā arī par jautro un erudīcijas pilno atmosfēru konkursa laikā!

Pļaviņu novada ģimnāzijā norisinājies tradicionālais konkurss „Erudīts”

Vidusdaugavas televīzijas sižets:

Pļaviņu novada ģimnāzijā mācās dziedošas klases

12849773361517

Diāna Bariņa,preses ministre

Līdz ar šī semestra sākumu klasēs valdīja muzikāls noskaņojums, jo tika domāts par konkursu „Dziedošā klase” un par to, kādu dziesmu izvēlēties priekšnesumam. Piektdien, 28. februārī, skolas svinību zālē notika šī konkursa 1. kārta. Šajā konkursā piedalījās skolēni trijās klašu grupās: 1.-4. klašu grupa, 5.-8. klašu grupa un 9.-12. klašu grupa. 1.-4. klašu grupā startēja šādas klases ar dziesmām: 1.a klase „Pieci kaķi”(Latviešu tautasdziesma A.Žilinska apdarē), 1.b klase “Tomiņš matemātiķis”, 2.a klase „Rudens dziesmiņa” no bērnu vokālā ansambļa „Knīpas unknauķi”repertuāra, 2.b klase „Kur, pelīte, tutecēji?”(Latviešu tautasdziesma) 3.a klase „Čipši”(D.Rijnieka dziesma) 3.b klase- „Es vēlos” (R. Paula mūzika G. Rača vārdi) 4.aklase-„Prieka dziesmiņa”(M.Reinberga mūzika un vārdi) 4.b klase-„Aprīļa pilieni” (Ē. Ķiģeļa mūzika, M. Čaklā vārdi) 5.-8.klašu grupā 5.a„Man ir zirgs, kas naktī dzied”( M. Brauna mūzika, O.Vācieša vārdi) 5.b-„Uijā,uijā, nikni vilki”(J.Kaukuļa dziesma) 6.a-„Dulla diena”(R.Paula mūzika un G.Rača vārdi ) 6.b-,,Paldies latiņam” (J.Šteinhauera mūzika un vārdi) 7.a- „Tikai tā”(U. Marhilēviča mūzika un G.Rača vārdi) 7.b-„Laternu stundā”(R.Paula mūzika, J. Petera vārdi) 8.a-„Pilsētā,kurā piedzimst vējš” (I.Kalniņa mūzika, M. Čaklā vārdi ) 8.b-„Mana dziesma”(R.Kaupera vārdi un mūzika) 9.-12.klašu grupā: 9.a „Balle Baložos”( M. Jātnieks, S. Berezina, A. Volmane ) 9.b klase „Pļaviņas- pilsēta mana”(I. Siliņa mūzika, J.Lazdasvārdi) 10.klase „Spogulīt, spogulīt” (,,PrātaVētras“ vārdi un mūzika) 12.klase „Lilioma dziesma”(I. Kalniņa mūzika, M. Čaklā vārdi) Katras klases dziesmu vērtēja žūrija šādā sastāvā: Pļaviņu mūzikas skolas un Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāja Aiva Siliņa, Pļaviņu mūzikas skolas direktore un skolotāja Dita Ārgule, skolotāja Aiga Bērziņa, direktores vietniece audzināšanas darbā Lana Ivanova un Klintaines pagasta vokālā sieviešu ansambļa „Dzirnas” un Pļaviņu novada kultūras centra sieviešu kora„Loreleja”dziedātāja Kristīne Rulle.

Konkursa dalībnieki bija ļoti centušies, dziesmas bija daudzveidīgas, iepriecināja arī klašu kolektīvu izdoma tērpu izvēlē un dziesmu izpildījumā. Savas klases priekšnesumā iesaistījās 2.a klases skolnieces mamma kā arī audzinātāja Ineta Reitere, 2.b klases audzinātāja Kristiāna Balode un 12. klases audzinātāja Silga Stučka, kas par konkursa vāsturi saka tā: ,,Šo konkursu pirms diviem gadiem organizēja kultūras ministre Renāte Lūciņa, bet mēs ar mūzikas skolotāju Aivu Siliņu ģenerējām idejas, kā tas varētu notikt. Tad šī konkursa sponsors bija uzņēmējs Andrejs Kačkāns, ziedus sarūpēja Iveta Priede, bet pasākumu filmēja un video rullīti izveidoja Jānis Škapars. Man ir liels prieks, ka šis pasākums ir atgriezies, un ceru, ka tas kļūs par ikgadēju tradīciju, jo mēs taču esam dziedātāju tauta! Uzstāšanās pieredze ir ļoti vērtīga, un kad tad to vislabāk apgūt, ja ne skolā? Ļoti žēl, ka vecāko klašu grupā nepiedalījās 11. klase, lai gan tajā ir pietiekami daudz talantīgu un muzikālu jauniešu. Bet es domāju, ka viņi noteikti nākamgad labosies!” Žūrijas izvērtētas, finālā no 1.-4.klašu grupas iekļuva – 2.a klase (skolotāja Ineta Reitere), 2.b klase (skolotāja Kristiāna Balode) un 4.a klase (skolotāja Inga Baginska), 5.-8.klašu grupā-6.a klase (skolotājaVelta Rulle), 6.b klase (skolotāja Vija Miķelsone), 5.a klase (skolotāja Olga Krasutina), 9.-12. klašu grupā-10.klase (skolotājs Valdis Silovs) un 12.klase (skolotāja Silga Stučka). Liels paldies visiem dalībniekiem, kuri aktīvi piedalījās konkursā un ieguldīja lielu darbu. Šis pasākums palīdz vienam otru labāk iepazīt un saliedē klases kolektīvu. Paldies skatuves runas pulciņa skolotājai Silgai Stučkai un tā dalībniecēm Līgai Āboliņai, Dagnijai Kiseļevai, Eniai Kaņepējai par konkursa vadīšanu un skolotājam Gintam Balodim, kurš rūpējās par fonogrammu sagatavošanu, kā arī Kalvim Krūzem par konkursa apskaņošanu. Uz tikšanos 28. martā Plaviņu novada ģimnāzijas konkursa „Dziedošā klase” pusfinālā!

Konkurss „Erudīts” 3.-4.klasēm

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija 7.marta pēcpusdienā 8 komandas no 3.- 4. klasēm piedalījās konkursā „Erudīts”. Konkursā skolēni parādīja savas zināšanas dažādās jomās. Komandas veidoja vizītkartes un domāja komandas devīzi, pildīja testu, lika puzles, risināja „āķīgus” uzdevumus matemātikā, parādīja savas zināšanas mūzikā, no piedāvātajiem materiāliem veidoja ziedošos koka zarus,  sacentās jautrā stafetē. Skolēni ar lielu aizrautību sacentās visās konkursa kārtās. Konkursā „Erudīts” 3.-4. klasēm pirmo vietu ieguva 4.a klases komanda „Spicie gudrīši” (41,5 punkti), 2.vietā – 4.b klases komanda „Stilīgās pūces”( 40,5 punkti), 3. vietā – 3.a klases komanda „Asie prātiņi”(38,5 punkti). Uzvarētāji saņēma nelielas balvas un atzinības rakstus. Visu komandu dalībnieki konkursa noslēgumā saņēma saldas mierinājuma balvas. Paldies sākumskolas skolotājiem Ilonai Lazdai, Ingai Baginskai, Inetai Reiterei, Gintam Balodim, Sarmītei Melderei, Kristiānai Balodei, Ivetai Kupčai un Vinetai Platgalvei par ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā un vadīšanā.

Sākumskolas skolotāja S.Fišmeistare