Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: karjeras diena

Karjeras diena

karjera

Diāna Bariņa, preses ministre

 Ceturtdien, 17.aprīlī, skolas svinību zālē notika  Karjeras diena, uz kuru bija uzaicināti Pļaviņu novada ģimnāzijas absolventi. Bija liels prieks atkal ieraudzīt skolā un iztaujāt jauniešus, kuri pašlaik  studē un cītīgi strādā savas nākotnes un Latvijas labā.
Karjeras diena mūsu skolā norisinās katru gadu, bet otro reizi Karjeras dienas ietvaros notiek Studentu diena. To  pastāstīja karjeras  konsultante Armanda Lasmane, kas ir šīs idejas aizsācēja skolā kopā ar saviem skolēniem, šobrīd studentiem- Diānu Valdemāri, Kristu Vītolu, Alisi Jermakovu, Tomu Fišmeistaru un Matīsu Zvejsalnieku. Pasākums iesākās ar skolotājas A.Lasmanes sveicienu skolas dārgakmeņiem-absolventiem- un visiem klātesošajiem, katrs absolvents saņēma sveicienā skaistu ziedu – sveci – kā pateicību par to, ka viņi atrada laiku ierasties skolā. Pēc tam savas uzrunas sacīja Karjeras dienas organizatore Liene Lakstīgala, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole un skolas pašpārvaldes prezidents Pauls Krastiņš.
Kā pirmā no absolventiem ar savu prezentāciju uzstājās un par savām studijām stāstīja absolvente Diāna Valdemāre. Diāna Pļaviņu novada ģimnāziju absolvēja 2012.gadā  un šobrīd studē Rīgas P.Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātē. Arī Kristaps Blitsons, tāpat kā Diāna, studē Rīgas P.Stradiņa universitātē, bet -Rehabilitācijas fakultātē. Kristaps Pļaviņu novada ģimnāziju absolvēja 2013.gadā. Studentu veidotās prezentācijas ieinteresēja  publiku, tika rādīti arī videomateriāli par Rīgas P.Stradiņa universitāti.
Par savām studijām stāstīja arī 2013.gada absolvents Sergejs Nikaļuks, kurš  studē Vidzemes Augstskolā politoloģiju. Arī viņa sagatavotā prezentācija radīja lielu interesi vidusskolēnu vidū.   
2012.gadā skolu absolvēja  Ieva Krastiņa un Anastasija Krasutina. Ieva šobrīd studē Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas fakultātē. Viņa stāstīja par akadēmijas galvenajiem mērķiem un studiju programmām. Anastasija studē  Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē. Viņa savā prezentācijā stāstīja par studiju programmām un arī par to, ka Jelgavu bieži dēvē par studentu galvaspilsētu,jo tieši šeit ir relatīvi liels studentu skaits.
Anastasija vidusskolēnus iepazīstināja arī ar LLU astoņām fakultātēm un to darbībām. Katrs skolas absolvents no skolas  pateicībā saņēma  skolas mapi ar pildspalvu un ziedus, kurus bija sarūpējuši 10.-12.klašu kolektīvi.
Pēc absolventu stāstījumiem vidusskolēni aizpildīja pašvērtējuma lapas, kurās  izvērtēja Karjeras dienā gūto. Vidusskolēniem patika dažādība, ka  tika uzaicināti studenti no dažādām augstskolām, absolventu stāstījums par savu skolu, prezentācijas par augstskolām. Interesanti bija uzzināt par studentu dzīvi, ikdienu un pašiem studentiem. Ka jaunieši prot runāt auditorijas priekšā un palīdz vidusskolēniem  izvēlēties labāko augstskolu un  sev tīkamu profesiju. Neapšaubāmi viņu uzstāšanās bija pārliecinošas, bija interesanti klausīties. Studenti nelasīja no slaidiem, bet stāstīja  par pašu gūto pieredzi. Ļoti labs informējošais materiāls, lika pārdomāt gan augstskolas, gan profesijas izvēli.  Jaunieši uzzināja daudz, proti, par augstskolām, iespējamo  piedāvājumu,  kur mācās bijušie skolasbiedri, kurā izglītības iestādē varētu iestāties un apgūt izvēlēto profesiju, par dzīvi augstskolā. Viss reklamētais pārliecināja, ka studentu dzīve ir interesanta. Ierosinājumos tika ieteikts tikties ar Ventspils Augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes studentiem. No tā var  secināt,ka vidusskolēniem ir interese par pareizāko savas nākotnes izvēli.
Pēc tam studenti un arī Karjeras dienas organizatores tika uzaicinātas uz sarunu direktores kabinetā.Direktore gan absolventus,gan Karjeras dienas organizatores iepazīstināja ar saviem plāniem skolas darbības pilnveidošanā.Studenti dalījās atmiņās par skolas laikā piedzīvoto,stāstīja interesantus atgadījumus par savām studiju gaitām.
Arī Karjeras dienas organizatores Montija Bičevska,Diāna Bariņa un Liene Lakstīgala bija  gandarītas par šo  pirmo pasākumu, kuru vadīja,neskatoties uz to, ka  sākumā bija neliels satraukums, prezentējot skolas absolventus  ,taču tas ātri izzuda.No  studentu stāstījumiem tika gūtas vērtīgas atziņas un pieredze pasākumu organizēšanā.
Paldies studentiem par interesantajām  prezentācijām un stāstījumu!  Karjeras dienu pasākumi noteikti palīdzēs 9. un 12.klašu skolēniem karjeras izvēlē.
Paldies  visiem, kas palīdzēja šīsdienas organizēšanā: direktorei Ritai Polei,  skolotājiem Armandai Lasmanei, Lanai Ivanovai, Gintam Balodim, skolēniemMārcim Beķeram, Kalvim Krūzem!

Karjeras diena skolā

karjeras diena

Karjeras diena Pļaviņu novada ģimnāzijā

Karjeras diena, Pļaviņu novada ģimnāzija Diāna Valdemāre, karjeras organizatore

5. aprīlī mūsu skolā notika karjera dienas 9. – 12. klasēm. Pie mums bija ieradušies 6 absolventi, kas pārstāvēja savas pašreizējās augstskolas. Tie bija:
• 2011. gada absolvente Arita Lukss – LLU Pārtikas produktu tehnoloģijas studente;
• 2011. gada absolvente Rita Lazda – RSU Komunikācijas fakultātes studente;
• 2010.gada absolvente Laura Svence – RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes studente;
• 2009. gada absolvente Anete Lasmane – RPIVA Pedagoģijas fakultātes studente;
• 2007. gada absolvente Andra Avotiņa – LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātes absolvente;
• 2004. gada absolvents Rolands Klušs – VA Inženierzinātņu fakultātes students.

Pasākums sākās ar skolas direktora Vladimira Samohina un manu uzrunu, turpinājās ar prezentācijām par absolventiem un viņu augstskolām. Pēc pasākuma esošie un topošie vidusskolēni varēja aprunāties ar viesiem individuāli. Vēlāk visi absolventi tikās ar direktoru viņa kabinetā un kafijas pauzi un fotografēšanos.

Šādu karjeras pasākumu mūsu organizācija rīkoja pirmo reizi. Tas atšķīrās no citiem pasākumiem ar to, ka nenotika klasēs, bet aktu zālē un skolēniem tika dota iespēja dzirdēt visu absolventu prezentācijas, ne tikai viena. Manuprāt, tā bija vērtīga pieredze visiem klātesošajiem. Katra absolventa personīgās pieredzes bija ļoti atšķirīgas, viedokļi par augstskolām izskanēja dažādi, bet kopumā katra no augstskolām tika parādīta no vislabākās puses. Katrs augstskolas students stāstīja par augstskolas fakultātēm un studiju programmām, augstskolas plusiem, mīnusiem, kā arī par nokļūšanu uz attiecīgo iestādi, izmaksām studējot, u.t.t.

Absolventes Aritas iespaidi par pasākumu: ” Bija patīkami atkal atgriezties skolā un kaut ko pasākt. Patika par absolventiem sagatavotās prezentācijas un absolventu dažādība. Bija arī interesanti parunāties ar direktoru pie tējas krūzes. Nevarēšu laikam pateikt kādas konkrētas lietas, kas nepatika, jo tiešām bija jauki. Nākotnē noteikti ko šādu vajadzētu turpināt un papildināt varbūt ar vēl kādām aktivitātēm.”

Mums, karjeras organizatoriem, bija milzīgs prieks, iespējams, pēdējo reizi uzņemt savas skolas absolventus. Es mūsu organizācijas vārdā saku lielu paldies visiem absolventiem, kas pagodināja mūs ar savu ierašanos, gatavoja prezentācijas un mums veltīja savu laiku, paldies arī visiem vidusskolēniem, kas cītīgi un uzmanīgi visos klausījās un vislielākais paldies skolas vadībai, kas mums tik daudzas reizes atļāvusi un palīdzējusi veidot šos karjeras pasākumus, lai kaut mazliet padarītu skaidrāku tik ļoti grūto izvēli katram vidusskolēnam – kur doties studēt pēc skolas absolvēšanas.