Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Idejas, kas iedvesmo radīt rītdienas skolu šodien

Iespeju_tilts_logo19. martā Valmieras sākumskolā notika starptautiska izglītības konference „Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā”, kuru apmeklēja skolotāji – I.Lazda, S.Meldere, I.Reitere, S.Fišmeistare, K. Balode, G.Balodis, V.Platgalve un I.Kupča. Konferencē jau ceturto gadu pulcējas vairāk nekā 400 dalībnieki – skolotāji un izglītības politikas veidotāji – no visas Latvijas un ārvalstīm, lai dalītos pieredzē, diskutētu un rastu risinājumus praktiskām pārmaiņām izglītībā Latvijā. Konferenci vadīja žurnālists Haralds Burkovskis.
Pasākumam “Iespēju Tilts izglītībai sākumskolā” visas dienas garumā bija iespēja sekot līdzi arī tiešraidē interneta vietnē www.iespejutilts.lv.
Konferencē Baiba Bašķere, IZM Izglītības departamenta direktores vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā, iepazīstināja ar Latvijas Izglītības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam.
Kopā ar starptautiski atzītu izglītības ekspertu Džimu Vinu (Jim Wynn) diskutējām par jaunās pedagoģijas būtību, kā arī iespējām tās īstenošanā starptautiskā un nacionālā mērogā.
UNESCO LNK ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika nāca klajā ar risinājumiem – kā mācīt un mācīties attīstībai.
Bērnu zinātnes centra “Z(in)oo” vadītājs Pauls Irbins un Izziņas un eksperimentu centra “Lielvārdi” vadītājs Jānis Lūsis runāja par skolēnu iespējām mācīties darot un kā skolotājiem organizēt stundu ārpus tradicionālās klases.
Uldis Pāvuls, Kompetences attīstības konsultāciju uzņēmuma “Energise” partneris, mācīja, kā apgūt prasmi izteikt domas, lai citi tās sadzirdētu.
Par tradīcijām un inovāciju mūsdienu skolā runāja Zenta Anspoka, Dr.paed., Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesore.
Vēl viena no konferences darba pamatformām ir “Iespēju Tilta darbnīcas” – 20 tematiskas, praktiskas, pieredzē balstītas nodarbības, kuras vadīja augstskolu docētāji, skolotāji, metodiķi, mācību līdzekļu izstrādātāji. Darbnīcās guvām ierosmi, zināšanas un pieredzi – kā efektīvi izmantot mūsdienu mācību metodes, kā stundās un ārpusstundu nodarbībās iesaistīt ikvienu, kā veidot savas un skolēnu prezentēšanas prasmes, kā izglītības tehnoloģijām kļūt par skolotāja iespēju avotu.
Konferenci organizēja izglītības uzņēmums “Lielvārds”, sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Valsts Izglītības satura centru un UNESCO Latvi jas Nacionālo komisiju.

Paldies Pļaviņu novada domei par iespēju apmeklēt šo konferenci!

Sākumskolas skolotāja I.Kupča

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu