Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pavasara svētki

27.maijā notika sākumskolas pasākums “Pavasara svētki”. Šajos svētkos īpaši tika godināti 4.klašu skolēni un viņu audzinātājas Ilona Lazda un Sarmīte Meldere.

Šogad 4. klašu skolēni saņēma sertifikātus, kas ir kā apliecinājums tam, ka viņi ir gatavi turpināt mācības 5.klasē.
Pasākumam cauri vijās tēma – alfabēts. Tāpēc tika skaitīti dzejoļi par alfabētu, dziedātas dziesmas un dejotas dejas. Paldies skolotājiem un bērniem, kas sagatavoja priekšnesumus un apsveikumus – sākumskolas ansamblim, 3.b klasei un skolotājai Kristiānai Balodei, 3. klašu deju kolektīvam, 3.a klasei un skolotājai Inetai Reiterei. Paldies 1.klašu skolēniem un audzinātājām Ingai Baginskai un Sandrai Fišmeitarei par sarūpētajiem ziedu pušķīšiem.

Pavasara svētku noslēgumā visi pasākuma dalībnieki kopīgi nodziedāja dziesmiņu „Joka pēc alfabēts”. Šī dziesmiņa bija kā ceļa maize 4. klasēm, ieejot pamatskolas pulkā.

Novēlam ceturtajiem staigāt tikai veiksmes un uzvaras ceļus!

Klases audzinātājām mēs vēlam: Lai acīs – prieks, sejā – smaids un sirdī vienmēr pavasaris!

Pasākuma organizētāji: I.Kupča, V. Platgalve, G.Balodis

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu