Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2009/2010

Drosme un bezbailība

Picture_038Daiga ir izpalīdzīga un jautra klasesbiedrene. Viņa ir cilvēks, par kuras darbiem var būt lepns jebkurš Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēns.

Ritēja kārtējā 2. semestra skolas diena 2010.gadā. Ekonomikas stunda. Visi skolēni no 10.a klases rūpīgi un klusām pildīja skolotājas Mārītes uzdotos stundas uzdevumus par jauno stundas vielu. Logs bija vaļā. Ārā spīdēja silta saulīte un čivināja pirmie pavasara putni.

Lasīt vairāk

Aktivitātes LSKJ velotūrē “Ieminies par iecietību 2010″

Tiesībsarga birojs sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatni Velotūres “Ieminies par iecietību 2010” ietvaros apkopos iedzīvotāju iesniegumus par dažādiem diskriminācijas gadījumiem. Iesniegumus pieņems elektroniski, kā arī speciāli izveidotā pastkastē septiņās pilsētās, kurās paredzētas galvenās velotūres pieturvietas laikā no 24.jūlija līdz 1.augustam, un Latvijas Sarkanā Krusta birojos Saldū, Jelgavā, Rīgā, Cēsīs, Ogrē, Aizkrauklē un Rēzeknē.

Lai veicinātu iecietību sabiedrībā un nepieļautu tiesiskās apziņas mazināšanos, kad tiek pieļauti diskriminācijas gadījumi, svarīga ir aktīva sabiedrības līdzdalība savu tiesību aizsargāšanā. Ar iesniegumu palīdzību aicināsim atklāt tās situācijas, kurās iedzīvotāji tikuši diskriminēti rases, nacionālās vai etniskās piederības, dzimuma, seksuālās orientācijas, sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, veselības stāvokļa, vecuma, reliģiskās piederības, politiskās vai citas pārliecības dēļ, bet par šiem gadījumiem nav vērsušies tiesā vai citās tiesību sargājošās iestādēs.

Velotūres laikā iesnieguma anketas Aizkrauklē varēs aizpildīt Sarkanā Krusta telpās Daugavas ielā 1a (tel. 65124605).

Vairāk informācijas par velotūri un iesniegumu Tiesībsargam.
Iesnieguma veidlapa Tiesībsarga birojam.

Mūsu kolektīvi Dziesmu un deju svētkos bildēs

Došanās uz Pasakas operu bērniem „Ansītis un Grietiņa”

Svētdien, 4. jūlijā, Bērnu centrs „Pepija” piedāvā braukt noskatīties Pasakas operu bērniem „Ansītis un Grietiņa”, kura notiks plkst. 15.00 Krustpils pilī.

Cena: skolēniem – 2 Ls, pieaugušajiem 3 Ls, pirmskolas vecuma bērniem ir bezmaksas.

Autobusu apmaksā Pļaviņu novada dome.

Pieteikties pie Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija” vadītājas
Tatjanas Zagorskas līdz 30. jūnijam.

Iespēja bērniem piedalīties vasaras nometnē „Pepijas Garzeķes piedzīvojumi 2010”

Cienījamie vecāki!

Vasaras periodā Jūsu bērniem no 7 līdz 12 gadiem no 19. līdz 23. jūlijam ir iespēja piedalīties
izglītojošā atpūtas dienas nometnē „Pepijas Garzeķes piedzīvojumi ‘2010”

Nometnes mērķis: paplašināt bērniem redzesloku caur izglītojoši radošām nodarbībām, attīstot sociālās prasmes savstarpējā saskarsmē un nodrošinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Nometnes dalības maksa: 20 Ls.

Nometnes vadītāja: Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra „Pepija” vadītāja Tatjana Zagorska
Tālrunis: 65133040, 22014412, 29388124
e-pasts: tatjana0505@inbox.lv

Bērnu skaits ir ierobežots!

Ekskursija uz Stokholmu

Jānis Andersons 7.b klase

Mācību gada noslēgumā mēs – 5.– 11.klašu 25 skolēnu grupa – skolotāju Anitas Seikovskas un Aijas Rogāles vadībā devāmies uz Stokholmu ar prāmi Tallink. 9.jūnijā ar vilcienu aizbraucām uz Rīgu, gājām uz Rīgas ostu, kāpām uz kuģa, devāmies uz savām kajītēm. Sekoja brīnišķīgs ceļojums pa jūru. Tur izbaudījām dažādus piedzīvojumus – piedalījāmies šovos, loterijās, diskotēkā, spēlēs, kā arī priecājāmies par svaigo jūras gaisu un fotografējām gan dabu, gan notikumus uz kuģa.

10.jūnijā ieradāmies Stokholmā, kur apmeklējām Vasa muzeju, skatījāmies filmu par 60 m garā kuģa (17.gadsimta kuģis) izcelšanu no ūdens, kas notikusi 20. gadsimta vidū, tad braucām ar satiksmes kuģīti, kas kursē no salas uz salu, jo Stokholma atrodas uz salām. Vērojām sardzes maiņu pie Karaļa pils, staigājām pa vecpilsētu, gājām pa šaurāko ieliņu, kas ir 90 cm plata, apskatījām vikingu akmeni, bija iespēja būt Ieroču muzejā, Naudas muzejā, kur bija dažādi neticami eksponāti, piemēram, tik smags naudas gabals, ko ar grūtībām var pacelt, bija pasaulē vecākā papīra naudas zīme, mehāniska ierīce, kas ar svārstu palīdzību zīmē neparastu zīmējumu, izturīgākie apmeklēja arī Deju muzeju.

Pilsētā interesanti bija skatīties, kā skolēni atzīmē mācību gada beigas – jauniešu grupas brauca kravas mašīnas piekabē ar baloniem, plakātiem, ziediem, dziedāja, pūta taurēs, māja garāmgājējiem, un daudzi, tai skaitā vecāki cilvēki, sauca un māja pretī. Bijām mazajos Stokholmas veikaliņos. Daudz iespaidu!

Atpakaļceļā atkal uz kuģa turpinājām baudīt izpriecas, dziedājām karaoke un piedalījāmies atrakcijās, kur varēja iegūt balvas.

Paldies mūsu skolotājām par jauko ceļojumu! Mums gribētos ceļot atkal!

Fotokonkurss “Vikingu laivas “Lāčplēsis” vasara”

SIA A.A. “Mežmalas” izsludina fotokonkursu “Vikingu laivas “Lāčplēsis” vasara”

GaidÄ«sim JÅ«su iesÅ«tÄ«tās bildes, kuru fonā vikingu laiva “Lāčplēsis”, varbÅ«t foto no laivas, varbÅ«t no krasta? Interesantākās, oriÄ£inālākās, skaistākās fotogrāfijas autoram balva – brauciens ar vikingu laivu “Lāčplēsis” 24 personām.

Gaidīsim Jūsu fotogrāfijas līdz 15.augustam. Rezultātus paziņosim 1.septembrī. Nosūtīšanas adrese: info@mezmalasvikings.lv
Informācija par rezervācijām mājas lapā www.mezmalasvikings.lv vai pa tālruni 26161131

Darba plāns, 14.-22. jūnijs

Pirmdiena, 14. jūnijs
10.00 PP sēde „2009./2010.mācību gada skolas galveno uzdevumu izvērtēšana”
13.00 Sanāksme par Izglītības pārvaldes pusgada darbu – novadu vadītājiem un skolu direktoriem, direktoru vietniekiem
13.00 Vidusskolas kora atpūta dziedot svinību zālē, gatavojoties skolēnu dziesmu un deju svētkiem
18.00 3.-4.klašu un 7.-9.klašu deju kolektīvu vecāku sanāksme 6.kabinetā

Otrdiena, 15. jūnijs
9.00 ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglÄ«tÄ«bas sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbÄ«bas kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 13.kabinetā
Administrācijas sanāksme
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi

Trešdiena, 16.jūnijs
Eksāmens ķīmijā 12.klasēm Aizkraukles novada ģimnāzijā
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi

Ceturtdiena, 17.jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem noteikti papildus mācību pasākumi
ESF projekta “Atbalsts vispārējās izglÄ«tÄ«bas pedagogu nodroÅ¡ināšanai prioritārajos mācÄ«bu priekÅ¡metos” pieredzes apmaiņas seminārs “Projekts – izglÄ«tÄ«bas kvalitātei” Aizkrauklē

Piektdiena, 18.jūnijs
19.00 Izlaidums 12.klasēm sporta zālē

Sestdiena, 19.jūnijs
Darba diena – tiek atstrādāts 25.jūnijs

Otrdiena, 22. jūnijs
Pedagogu apmācība projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolā” ietvaros Lielvārdē (V.Kuzmovs, E.Valdberga)

23.-27.06. Līgo – Jāņu brīvdienas

Jauku atvaļinājumu! Uz tikšanos augustā!

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības 3.–4.klašu skolēniem

K.Vītola, SK pulciņa dalībniece, LSKJ Pļaviņu nodaļas vadītāja

27. maijā Sarkanā Krusta pulciņš rīkoja pirmās palīdzības sniegšanas sacensības 3. – 4. klašu skolēniem.

Sacensību atklāšana notika skolas iekšpagalmā, piedalījās 4 komandas. Katrai klasei bija izvēlēts atbildīgais no desmitās klases,kas pavadīja to visos etapos.

Izvēlējāmies situācijas, ar kurām bieži saskaramies ikdienas dzīvē. Kopā bija 6 etapi:
1) bites kodums mutes dobumā, apdegums,
2) nobrāzumi, galvas trauma,
3) ģībonis un vēdersāpes,
4) deguna asiņošana un izsists zobs,
5) suņa kodums un ērces kodums,
6) tests par pirmo palīdzību.

Bērniem ļoti patika šīs situācijas, bet viņi bija apjukuši, tāpēc nevarēja pietiekami labi palīdzēt cietušajiem. Pēc katras situācijas bērniem pastāstījām, kā pareizi vajadzēja rīkoties. Sacensību noslēgumā apbalvojām klases par izcīnītajām vietām. Pasniedzām diplomus un dāvaniņas komandas dalībniekiem. Skolēniem ļoti patika šīs sacensības, un viņi izteica vēlēšanos arī nākamgad tādās piedalīties.

Paldies 10.b klases skolēniem, kuri tēloja dotās situācijas, un paldies visiem tiesnešiem – Ievai Krastiņai (10.a), Jogitai Kupčai, Diānai Valdemārei, Alisei Jermakovai, Matīsam Zvejsalniekam (10.b), Leldei Maškovai, Paulam Krastiņam, Līgai Āboliņai, Lienei Melderei, Mārtiņam Mironovam (8.b) –, kas vērtēja situācijas, kā arī 3. – 4.klašu audzinātājām Ilonai Lazdai, Sarmītei Melderei, Ingai Baginskai, Sandrai Fišmeistarei, kuras noorganizēja klašu komandas sacensībām.

Esmu gandarīta par paveikto – nu jau otro gadu izdodas noorganizēt kopā ar domubiedriem sacensības un izglītojošas nodarbības mūsu skolas skolēniem.

Paldies par palīdzību un atbalstu mūsu skolotājai Armandai Lasmanei, kura mūs ir ieinteresējusi zināšanu un prasmju apguvē un māca palīdzēt līdzcilvēkiem.

Lai visiem jaukas vasaras brīvdienas! Uz tikšanos sacensībās 2010./2011.m.g.!

Mēs lepojamies II

olimpiade

2009./2010.mācību gadā