Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: lepojamies

Sveicam ar labiem sasniegumiem 1.semestrī

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības jomā

Ir jau aizvadīts 2013./2014. mācību gada 1. semestris. Priecājamies, ka daudzi mūsu skolēni ir pabeiguši to ar augstiem mācību darba rezultātiem. Arī šogad turpinājām pirms vairākiem gadiem aizsākto tradīciju pie Ziemassvētku eglītes apbalvot visus tos, kuru vidējie mācību sasniegumu vērtējumi ir “8″ un vairāk balles (no 4. – 12.klasei) vai arī iegūti augsti aprakstošie vērtējumi (1. – 3.klasei). Tika apbalvoti arī tie skolēni, kuri skolas mērogā aktīvi un apzinīgi veic sev uzticēto sabiedrisko pienākumu.

Paldies ikvienam, kurš ir uzcītīgi un neatlaidīgi mācījies atbilstoši savām spējām. Paldies arī visiem skolotājiem par ieguldīto darbu un skolēnu vecākiem par sniegto atbalstu skolai.

Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā 2013./2014.mācību gada 1.semestrī kopā saņēma 55 skolēni, bet par sabiedrisko darbu – 6 skolēni:
1.-4. klašu skolēni
5.-8. klašu skolēni
9.-12. klašu skolēni
par sabiedrisko aktivitāti

Novēlu visiem skolēniem pozitīvu un godprātīgu attieksmi pret savu tiešo pienākumu – mācību darbu! Lai labas sekmes arī turpmāk! Un ieklausīsimies Vairas Vīķes Freibergas reiz teiktajā: „Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā mēs bijām vakar, tas sniedz mums izdevību būt labākiem, nekā mēs bijām vakar, tas sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt.”

Saņemti skolas Pateicības raksti, 1.semestri noslēdzot

Pļaviņu novada ģimnāzijaI.Seipule, direktora vietniece izglītības jomā

Ir aizritējis 2012./2013. mācību gada 1. semestris, kas mūsu skolā ir bijis aktīvs un darbīgs laiks. Ar gandarījumu varu atzīmēt, ka daudzi skolēni, neatlaidīgi un čakli strādādami, ir varējuši noslēgt pirmo semestri ar patiešām augstiem rezultātiem mācību darbā.

Pie Ziemassvētku eglītes jau tradicionāli tika apbalvoti visi tie skolēni, kuru vidējie mācību sasniegumu vērtējumi ir “8″ un vairāk balles (no 4. – 12.klasei) vai arī iegūti augsti aprakstošie vērtējumi (1. – 3.klasei).

Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā 2012./2013.mācību gada 1.semestrī saņēma 63 skolēni:

1.a klase: Kristīne Cielava, Nikola Gasperoviča, Adriāna Misiņa, Ralfs Striķis, Annija Vīksna
1.b klase: Ieva Ambaine, Una Bērziņa, Laila Bicāla, Linards Lukss
2.a klase: Mikus Briežkalns, Una Ivanova, Eiriks Kalnriekstiņš, Viktorija Kameņeckiha, Sabīne Lasmane, Anastasija Trifanova
2.b klase: Evelīna Tēraude, Nora Svikliņa
2.e klase: Mikuss Krēbs, Edīte Visocka
3.a klase: Ralfs Maikls Pitjukevičs, Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena
4.a klase: Viviāna Nikaļuka, Guna Elīte
4.b klase: Krista Priede, Sonora Balode, Lelde Pitjukeviča

5.a klase: Betija Beāte Damberga, Kaspars Polgins, Karīna Davidova
5.b klase: Laine Liepiņa, Enia Kaņepēja, Beāte Kaņepēja
5.e klase: Evija Mahliņeca
6.a klase: Dmitry Samul, Marta Kupča, Rēzija Līna Upeniece, Samanta Djubina, Annija Bērziņa
6.b klase: Violeta Adamoviča, Vineta Cukanova
7.b klase: Arina Deņisova
8.a klase: Sigita Gavare
8.b klase: Liene Lakstīgala, Diāna Pauniņa, Diāna Bariņa
8.e klase: Krista Dūmiņa, Elīna Mahliņeca

9.a klase: Ieva Skrabutena, Diāna Polgina
9.b klase: Miks Vilkaplāters
9.e klase: Jogita Kiseļeva
10. klase: Estere Fedosejeva
11. klase: Līga Āboliņa, Laura Kalniņa, Dagnija Kiseļeva, Guna Pujāte, Katrīna Bērziņa
12.b klase: Viktorija Pereca, Henrijs Jaudzems, Kristaps Blitsons

Kopā 13 skolēni saņēma Pateicības rakstus arī par apzinīgu uzticētā sabiedriskā pienākuma veikšanu: Anželika Žukova (3.b), Viktorija Vīksna (5.a), Beāte Kaņepēja (5.b), Alīna Kačkāne (6.a), Letīcija Janoviča (6.b), Rainers Milsons (7.a), Linda Misjūna (7.b), Zita Reinholde (8.a), Antons Hermanis (8.b), Jegors Zaharcovs (9.b), Līga Āboliņa (11.), Mareks Zenfs (12.b).

Paldies visiem par ieguldīto darbu!
Lai arī 2012./2013. mācību gada 2.semestris ir veiksmīgs, radošs un interesants!

Skolotājas saņem apbalvojumus

No kreisās: VISC vecākā referente mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā Agnese Mīļā, Valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis, Ilze Seipule, Gētes institūta Izglītības kooperācijas nodaļas lietvede Sandra Saida – Šaina, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Kārkliņa, Gētes institūta Valodas nodaļas vadītājs Rainers Būcs, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājs Jens Grabowski

No kreisās: VISC vecākā referente mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā Agnese Mīļā, Valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis, Ilze Seipule, Gētes institūta Izglītības kooperācijas nodaļas lietvede Sandra Saida – Šaina, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Kārkliņa, Gētes institūta Valodas nodaļas vadītājs Rainers Būcs, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājs Jens Grabowski

Šī gada 15.novembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs apbalvoja starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus, viņu skolotājus un komandu vadītājus.

Latvijas skolēni šogad piedalījās 8 starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: informātikā, matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides projektos, ģeogrāfijā un vācu valodā.

Par veiksmīgu Latvijas skolēnu komandas vadīšanu starptautiskajā vācu valodas olimpiādē, kura no 1.08. – 14.08. notika Frankfurtē pie Mainas, Izglītības un zinātnes ministra R.Ķīļa Pateicības rakstu saņēma Ilze Seipule.

Foto: No kreisās – „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” ierosinātājs Māris Niklass, „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” saņēmēji – Iveta Krastiņa, Andris Caune, Dagnija Kupče, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte

Foto: No kreisās – „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” ierosinātājs Māris Niklass, „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” saņēmēji – Iveta Krastiņa, Andris Caune, Dagnija Kupče, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte

18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienā, Amatas novada Drabešu pagasta “Ausmās” notika svinīgā pieņemšana, kuras laikā tika pasniegtas pirmās „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas”.

Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas konkursu rīko Amatas novada pašvaldība un nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds”, prēmijas tiek pasniegtas katru otro gadu. Prēmiju veido vienreizēja stipendija 200 latu apmērā par katru nomināciju, ko finansē Amatas novada pašvaldība.

„Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmiju” vēstures skolotājiem saņēma mūsu skolas skolotāja Iveta Krastiņa par izciliem sasniegumiem skolēnu mācību darbā, novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un popularizēšanā.

Apsveicam skolotājas ar saņemtajiem apbalvojumiem!

Sveicam skolēnus!

Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā

Sveicam skolēnus, kuri apbalvoti ar Pateicības rakstiem par augstiem mācību sasniegumu vērtējumiem 2011./2012. mācību gadā

Aizvadīts atkal viens rosīgs un darbīgs mācību gads. Skolas ikdienas dzīve ir bijusi spraiga un piepildīta ar daudziem notikumiem un aktivitātēm, kur ikvienam Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnam ir tikusi dota iespēja attīstīt un apliecināt sevi dažādās jomās – gan mācībās, gan daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās (sportā, mākslinieciskajā pašdarbībā, mācību priekšmetu pulciņos), gan skolēnu līdzpārvaldē, projektu darbā un citās jomās.

Skolas galvenā prioritāte nenoliedzami ir mācību darbs. Ir prieks, ka daudzi mūsu skolēni apzinās, ka uzcītīga, ieinteresēta un regulāra mācīšanās ir pamats kvalitatīvas izglītības ieguvei. Tāpēc arī 2011./2012. mācību gadā mūsu skolai ir labi panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, par kuriem paldies teicām Zinību svētkos 11.maijā.

Bet 2011./2012. mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā 31. maijā skolas Pateicības rakstu saņēma skolēni, kuru vidējie mācību sasniegumu vērtējumi ir augstā līmenī (“8” un vairāk balles no 4. – 12. klasei vai aprakstoši no 1. – 3. klasei).

1.a klase – Una Ivanova, Eiriks Kalnriekstiņš, Viktorija Kameņeckiha, Anastasija Trifanova
1.b klase – Amanda Līga Bernoviča, 1.b Evelīna Tēraude
2.a klase – Anna Esiņa, Aivis Jokums, Kristaps Ostrovskis
2.b klase – Andis Daugavietis, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena
3.a klase – Guna Elīte, Viviāna Nikaļuka, Una Vīksna
3.b klase – Sonora Balode, Filips Fedosejevs, Raivo Jankuns, Amanda Ķirse, Lelde Elīna Pitjukeviča, Krista Priede
3.e klase – Līva Čepule
4.a klase – Betija Beāte Damberga, vidējais vērtējums – 9,10, Karīna Davidova 8,90, Lineta Lauva 8,40, Agate Mežmale 8,30, Kaspars Polgins 9,00, Kitija Smirnova 8,10, Viktorija Vīksna 8,80
4.b klase – Laine Liepiņa 9,50, Enia Kaņepēja 8,70, Beāte Kaņepēja 8,50, Anete Kapteine 8,40, Līva Kārkliņa 8,30, Aleksa Dauškane 8,20, Matīss Ķirsis 8,00
4.e klase – Elīna Mahļiņeca 9,40

5.a klase – Marta Kupča 8,73, Annija Bērziņa 8,36, Samanta Djubina 8,18, Rēzija Līna Upeniece 8,18, 5.b klase – Violeta Adamoviča 8,45, Vineta Cukanova 8,35
6.a klase – Kristīne Činka 8,10
6.b klase – Arina Deņisova 8,71, Daira Melbārde 8,14
7.a klase – Sigita Gavare 8,78
7.b klase – Liene Lakstīgala 8,93, Diāna Pauniņa 9,07, Diāna Bariņa 8,36
7.e klase – Krista Dūmiņa 8,21, Elīna Mahliņeca 8,14
8.a klase – Ieva Skrabutena 8,85, Ildze Vīksna 8,66, Diāna Polgina 8,42
8.b klase – Miks Vilkaplāters 8,20
8.e klase – Jogita Kiseļeva 8,40
9.a klase – Sintija Silagaile 8,00, Estere Fedosejeva 8,00

10. klase – Līga Āboliņa 8,53, Laura Kalniņa 8,42, Katrīna Bērziņa 8,26, Guna Pujāte 8,33, Dagnija Kiseļeva 8,20
11.b klase – Kristaps Blitsons 8,12, Henrijs Jaudzems 8,31
12.a klase – Linda Gregersone 8,28, Signe Grūbe 8,07
12.b klase – Diāna Valdemāre 8,69, Karina Zagorska 8,76, Elvijs Zālītis 8,41, Lorena Višņakova 8,30, Jogita Kupča 8,23, Toms Cišs 8,15, Anna Avotiņa 8,00, Jānis Ozoliņš 8,00

Vēlreiz paldies gan skolotājiem, gan skolēniem par mērķtiecīgi un kvalitatīvi veikto kopīgo darbu! Paldies arī skolēnu vecākiem par sadarbību ar skolu savu bērnu izglītošanā.

Lai visiem skaista un saulaina vasara, lai izdodas uzkrāt daudz spēka un enerģijas jaunajam darba cēlienam!

Deins Kaņepējs – titula „Gada varonis 2011” ieguvējs

Deins Kaņepējs - "Gada varonis 2011", Pļaviņu novada ģimnāzija Sestdien, 4. februārī, LNT raidījums „Degpunktā” ar tradicionālām bezdelīgas statuetēm svinīgā ceremonijā godināja titula „Gada varonis 2011” ieguvējus. Mijoties ar muzikāliem sveicieniem un sabiedrībā zināmu cilvēku, tostarp – valsts prezidenta Andra Bērziņa, atzinības vārdiem, tika pasniegtas astoņas bezdelīgas, atceroties astoņus stāstus, kuros laimīgas beigas bijušas iespējamas, vien pateicoties līdzcilvēku atsaucībai un pašaizliedzībai.

Titula „Gada varonis 2011” ieguvēju vidū arī Pļaviņu novada ģimnāzijas 10. klases audzēknis Deins Kaņepējs. Pagājušajā vasarā Deins parādīja izcilu drosmi, Ventspils triatlona sacensībās izglābjot slīkstošu sportistu Valdi Ņilovu, lai arī pats ne tikai zaudēja iespēju startēt un cīnīties par uzvaru, bet arī gandrīz gāja bojā, glābjot par sevi lielāku vīru.

No www.kasjauns.lv

Draudzīgā Aicinājuma Goda diploma un medaļas pasniegšana

Draudzīgais Aicinājums Piektdien, 27. janvārī, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā notiek Draudzīgā Aicinājuma medaļas un Goda diploma pasniegšana 2012. gada laureātiem piecās nominācijās – Absolvents, Skolotājs (Mācību spēks), Sabiedriskais darbinieks, Mecenāts, Mediji.

Ir patiess prieks, ka Draudzīgā Aicinājuma fonds ir apbalvojis ar medaļu un Goda diplomu:

Mēs lepojamies…

Skolēnu saraksts, kuri tika apbalvoti ar Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm 2010./2011. mācību gada 1. semestrī

1.a klase: Anna Esiņa, Laura Lelde Kalviša, Linda Laine Kalviša, Kristaps Ostrovskis
1.b klase: Beāte Skrabutena, Elīza Luksa
2.a klase: Viviāna Nikaļuka, Guna Elīte, Alīna Jēkabsone, Una Vīksna
2.b klase: Sonora Balode, Krista Priede, Lelde Elīna Pitjukeviča, Raivo Jankuns
2.e klase: Līva Čepule, Kristaps Kuciņš, Elīna Skābarniece
3.a klase: Karīna Davidova, Betija Damberga, Viktorija Vīksna, Kaspars Polgins
3.b klase: Enia Kaņepēja, Laine Liepiņa, Matīss Ķirsis, Beāte Kaņepēja, Līva Kārkliņa, Anete Kapteine, Aksela Dauškane
4.a klase: Elizabete Šuplinska – 8,1 (vidējais vērtējums), Elīza Klaucāne – 8,0, Annija Bērziņa – 8,4, Samanta Djubina – 8,6, Rēzija Līna Upeniece – 8,3, Zane Čipāne – 8,9, Marta Kupča – 9,2
4.b klase: Vineta Cukanova – 9,2, Violeta Adamoviča – 8,9, Viktorija Samanta Mateša – 8,9, Emīls Bogdanovičs – 8,3, Letīcija Janoviča – 8,2

5.b klase: Anete Siliņa – 8,1, Arina Deņisova – 8,1
6.a klase: Sigita Gavare – 8,5
6.b klase: Diāna Pauniņa – 9,0, Liene Lakstīgala – 8,85, Diāna Bariņa – 8,0
7.a klase: Ieva Skrabutena – 8,4
7.b klase: Miks Vilkaplāters – 8,36
7.e klase: Jogita Kiseļeva – 8,3
8.a klase: Sintija Silagaile – 9,06, Estere Fedosejeva – 8,26
9.a klase: Laura Kalniņa – 8,2
9.b klase: Līga Āboliņa – 8,4, Dīna Zariņa – 9,0
9.e klase: Dagnija Kiseļeva – 8,2

10.b klase: Kristaps Blitsons – 8,0, Henrijs Jaudzems – 8,5
11.b klase: Karīna Zagorska – 8,25, Lorena Višņakova – 8,19, Diāna Valdemāre – 8,0
12.a klase: Līga Pētersone – 8,17
12.b klase: Sabīne Auziņa – 8,8, Arita Lukss – 8,7, Dace Langenfelde – 8,6, Renāte Korņetova – 8,3

Mēs lepojamies II

olimpiade

2009./2010.mācību gadā

Mēs lepojamies

olimpiade

2009./2010. mācību gadā

2.-3. klasēs labas un teicamas sekmes ir šādiem skolēniem

Betija Beāte Damberga (2.a), Karīna Davidova (2.a), Lineta Lauva (2.a), Kaspars Polgins (2.a), Artis Pumpucis (2.a), Viktorija Vīksna (2.a)

Aleksa Dauškane (2.b), Beāte Kaņepēja (2.b), Enia Kaņepēja (2.b), Anete Kapteine (2.b), Līva Kārkliņa (2.b), Matīss Ķirsis (2.b), Laine Liepiņa (2.b)

Kristiāna Dedela (2.e), Evija Mahliņeca (2.e)

Annija Bērziņa (3.a), Zane Čipāne (3.a), Samanta Djubina (3.a), Elīza Klaucāne (3.a), Marta Kupča (3.a), Mārtiņš Smilgājs (3.a), Kristiāns Tarvids (3.a), Rēzija Līna Upeniece (3.a)

Violeta Adamoviča (3.b), Emīls Bogdanovičs (3.b), Vineta Cukanova (3.b), Niāra Izaka (3.b), Letīcija Janoviča (3.b), Viktorija Samanta Mateša (3.b)

4.-12. klasēs labas un teicamas sekmes (vidējais vērtējums gadā 8,0 vai vairāk) ir šādiem mūsu skolēniem:

Dīna Zariņa (8.b) – 9,3
Liene Lakstīgala (5.b) – 8,9
Līga Āboliņa (8.b) – 8,9
Linda Osīte (9.c) – 8,9
Sabīne Auziņa (11.b) – 8,8
Ieva Skrabutena (6.a) – 8,8
Sintija Silagaile (7.a) – 8,8
Mārtiņš Andris Āriņš (9.a) – 8,7
Arita Lukss (11.b) – 8,6
Miks Vilkaplāters (6.b) – 8,6
Arina Deņisova (4.b) – 8,5
Megija Lazdiņa (4.e) – 8,5
Diāna Pauniņa (5.b) – 8,5
Elīna Mahliņeca (5.e) – 8,5
Jogita Kiseļeva (6.e) – 8,5
Estere Fedosejeva (7.a) – 8,5
Dagnija Kiseļeva (8.e) – 8,5
Sigita Gavare (5.a) – 8,4
Ildze Vīksna (6.a) – 8,4
Guna Pujāte (8.b) – 8,4
Diāna Kosmačova (9.b) – 8,4
Karina Zagorska (10.b) – 8,3
Lana Ūbelīte (12.a) – 8,3
Anete Siliņa (4.b) – 8,3
Laura Kalniņa (8.a) – 8,3
Oto Davidovs (9.a) – 8,3
Ieva Žukova (12.a) – 8,2
Gaļina Jurkeviča (12.b) – 8,2
Laura Svence (12.b) – 8,2
Daira Melbārde (4.e) – 8,2
Diāna Polgina (6.a) – 8,2
Kristaps Blitsons (9.a) – 8,2
Dāvis Ieviņš (9.c) – 8,2
Lorena Višņakova (10.b) – 8,1
Elvijs Zālītis (10.b) – 8,1
Renāte Korņetova (11.b) – 8,1
Krista Dūmiņa (5.e) – 8,1
Viktorija Pereca (9.a) – 8,1
Henrijs Jaudzems (9.b) – 8,1
Jogita Kupča (10.b) – 8,0
Reinis Eiduks (4.e) – 8,0
Agnija Katkeviča (4.e) – 8,0
Aleksandrs Jermakovs (5.a) – 8,0
Viktorija Minajeva (7.a) – 8,0

Par aktivitāti sabiedriskajā darbā šogad pateicāmies šādiem skolēniem:

Reinis Lambergs (1.b), Elīna Skābarniece (1.e), Evelīna Skābarniece (1.e), Agate Mežmale (2.a), Samanta Seliverstova (2.a), Beāte Kaņepēja (2.b), Līva Kārkliņa (2.b), Alīna Kačkāne (3.a), Agate Krista Kriņicka (3.a), Aksela Alīna Putniņa (3.b), Ralfs Liepiņš (3.b), Rūta Vanaga (4.a), Krists Oļegs (4.b), Dana Burkeviča (4.c), Baiba Matuka (4.c), Megija Lazdiņa (4.e), Daira Melbārde (4.e), Kristiāna Misiņa (5.a), Aleksandrs Jermakovs (5.a), Sintija Upeniece (5.b), Diāna Bariņa (5.b), Inga Kvēpa (5.e), Aleksandra Deļikatnaja (6.b), Līga Akula (6.e), Kalvis Krūze (6.e), Dagnija Kiseļeva (8.e), Rūdis Eiduks (8.e), Edvīns Dravnieks (9.a), Zanda Zālīte (9.a), Mareks Zenfs (9.b), Andrejs Sīmanis (9.b), Liene Ķeguma (9.c), Jolanta Sirmā (9.c), Zane Priede (9.e), Agnese Rimeiķe (9.e), Ieva Krastiņa (10.a), Jānis Škapars (10.a), Alise Jermakova (10.b), Diāna Valdemāre (10.b), Līga Pētersone (11.a), Renāte Lūciņa (11.a), Sabīne Auziņa (11.b), Kitija Arbeitere (11.b), Renāte Korņetova (11.b), Vilnis Matuks (12.a), Elīna Kazanauska (12.a), Evija Siliņa (12.b), Simona Siliņa (12.b)